Proċedura : 2008/0048(AVC)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0428/2008

Testi mressqa :

A6-0428/2008

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 18/11/2008 - 7.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2008)0534

RAKKOMANDAZZJONI     ***
PDF 137kWORD 55k
7.11.2008
PE 412.120v02-00 A6-0428/2008

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni dwar il-ġuriżdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali

(9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

Kumitat għall-Affarijiet Legali

Rapporteur: Hans-Peter Mayer

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 PROĊEDURA

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni dwar il-ġuriżdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali

(9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

(Proċedura ta' kunsens)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill (9196/2008),

–   wara li kkunsidra t-talba għal kunsens ippreżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 300(3), it-tieni subparagrafu, flimkien mal-Artikolu 61(c) tat-Trattat KE (C6-0215/2008),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 75 u 83(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0428/2008),

1.  Jagħti l-kunsens tiegħu għal konklużjoni tal-Konvenzjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.


PROĊEDURA

Titolu

Konvenzjoni dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar tas-sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali

Referenzi

09196/2008 – C6-0215/2008 – COM(2008)01162008/0048(AVC)

Data tat-talba tal-kunsens tal-PE

9.6.2008

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

19.6.2008

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

LIBE

19.6.2008

 

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

LIBE

8.4.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Hans-Peter Mayer

25.6.2008

 

 

Eżami fil-kumitat

9.9.2008

 

 

 

Data tal-adozzjoni

4.11.2008

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

24

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Sharon Bowles, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

Avviż legali - Politika tal-privatezza