Eljárás : 2008/0091(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0433/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0433/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 04/12/2008 - 7.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0573

JELENTÉS     *
PDF 187kWORD 262k
10.11.2008
PE 412.172v03-00 A6-0433/2008

a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0240 – C6‑0204/2008 – 2008/0091(CNS))

Halászati Bizottság

Előadó: Struan Stevenson

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0240 – C6‑0204/2008 – 2008/0091(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0240),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0204/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A6‑0433/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A halászati lehetőségek folyamatosságának biztosítására célszerű korlátozni a teljes kifogható mennyiségek egyik évről a másikra tapasztalható eltéréseit, ha az állomány mérete meghaladja a 75 000 tonnát.

(7) A halászati lehetőségek folyamatosságának biztosítására célszerű korlátozni a TAC-értékek évről évre történő ingadozásának mértékét.

Indokolás

A TAC-értékek ingadozását nem csak akkor kellene korlátozni, ha az állomány mérete meghaladja a 75 000 tonnát.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a halászat okozta állománypusztulás tekintetében évi 0,25-ös arány fenntartása a megfelelő korcsoportok esetében, ha a szaporodóképes állomány 75 000 tonna felett van;

a) a halászat okozta állománypusztulás tekintetében évi 0,25-os érték fenntartása a megfelelő korcsoportok esetében az azt követő évben, hogy az ICES és a HTMGB becslései alapján a szaporodóképes állomány mérete valamely adott évben meghaladja a 75 000 tonnát;

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a halászat betiltása abban az esetben, ha a szaporodóképes állomány 50 000 tonna alá csökken.

c) az ICES és a HTMGB által adott szakvélemények alapján szigorú helyreállítási terv bevezetése abban az esetben, ha a szaporodóképes állomány 50 000 tonna alá csökken.

Indokolás

A halászat teljes betiltása aránytalan válasz lenne az állomány szaporodóképes biomasszájában bekövetkező változásokra, például akkor, ha az csak igen csekély mértékben marad el az 50 000 tonnás küszöbértéktől. E körülmények között a HTMGB szakvéleményének kikérése urán a halászat lehetőségét szigorú helyreállítási terv mellett fenn lehetne tartani. A Bizottság értékelése bizonytalan, és noha a halászati tevékenységek betiltására bizonyos szinten szükség lesz, nem indokolt, hogy a halászatot automatikusan betiltsák olyan esetben, amikor a becslések szerint a szaporodóképes állomány mérete csak kevéssel marad el az 50 000 tonnától.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott célkitűzés a TAC-értékek évi legfeljebb 15 %-os ingadozása mellett érhető el, ha a szaporodóképes állomány 75 000 tonna felett van.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott célkitűzés a TAC-értékek évi legfeljebb 15%-os ingadozása mellett érhető el bármely olyan évben, amikor a szaporodóképes állomány 75 000 tonna felett van, illetve a TAC-értékek évi legfeljebb 20 %-os ingadozása mellett bármely olyan évben, amikor a szaporodóképes állomány 75 000 tonna alatt, de 50 000 tonna felett van.

Indokolás

A halászterületen a fogási stabilitás megőrzése érdekében a TAC-értékek a jelenlegi TAC-értékekhez képest adott éven belül nem ingadozhatnak +/- 20%-nál nagyobb mértékben. A halászat jelentőségére és az értékelés bizonytalanságára való tekintettel a csökkentéseket ellenőrzött és megfelelően irányított módon, a társadalmi-gazdasági tényezők figyelembevételével kell elvégezni. A TAC efféle korlátozása lehetőséget ad a TAC-értékek fokozatos csökkentésére, amennyiben az állomány szaporodóképes biomasszája 75 000 tonna alá csökken, továbbá megelőzi a TAC-értékek két eltérő állománypusztulási célérték miatti drasztikus csökkentését.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) véleménye szerint az állomány szaporodóképes biomasszája meghaladja a75 000 tonnát abban az évben, amelyre a teljes kifogható mennyiséget megállapítják, a TAC-értéket olyan szinten kell meghatározni, amely – a HTMGB véleménye alapján – a halászat okozta állománypusztulás tekintetében évi 0,25-ös arányt eredményez. Szükség esetén e szintet az 5. cikk rendelkezéseinek megfelelően módosítani kell.

(2) Amennyiben a HTMGB véleménye szerint az állomány szaporodóképes biomasszája eléri vagy meghaladja a 75 000 tonnát abban az évben, amelyre a teljes kifogható mennyiséget megállapítják, a TAC-értéket olyan szinten kell meghatározni, amely – a HTMGB véleménye alapján – a halászat okozta állománypusztulás tekintetében évi 0,25-os értéket eredményez. Szükség esetén e szintet az 5. cikk rendelkezéseinek megfelelően módosítani kell.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Amennyiben a HTMGB véleménye szerint az állomány szaporodóképes biomasszája nem éri el a 75 000 tonnát, de meghaladja az 50 000 tonnát abban az évben, amelyre a teljes kifogható mennyiséget megállapítják, a TAC-értéket olyan szinten kell meghatározni, amely – a HTMGB véleménye alapján – a halászat okozta állománypusztulás tekintetében évi 0,2-es arányt eredményez.

(3) Amennyiben a HTMGB véleménye szerint az állomány szaporodóképes biomasszája nem éri el a 75 000 tonnát, de meghaladja az 50 000 tonnát abban az évben, amelyre a teljes kifogható mennyiséget megállapítják, a TAC-értéket olyan szinten kell meghatározni, amely – a HTMGB véleménye alapján – a halászat okozta állománypusztulás tekintetében évi 0,2-es arányt eredményez. Egy adott évre vonatkozó TAC-érték 20%-nál nagyobb mértékben nem térhet el az előző év TAC-értékétől. Szükség esetén e szintet az 5. cikk (2) bekezdés a) pontja és az 5. cikk (2) bekezdés b) pontja rendelkezéseinek megfelelően módosítani kell.

Indokolás

Indokolt a halászat okozta állománypusztulás fokozatos csökkentése, a TAC-értékek megállapítására vonatkozó szabályokkal összhangban.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Amennyiben a HTMGB véleménye szerint az állomány szaporodóképes biomasszája nem éri el az 50 000 tonnát abban az évben, amelyre a teljes kifogható mennyiséget megállapítják, a TAC-értéket 0 tonnában kell meghatározni.

(4) Amennyiben a HTMGB véleménye szerint az állomány szaporodóképes biomasszája nem éri el az 50 000 tonnát abban az évben, amelyre a teljes kifogható mennyiséget megállapítják, a TAC-értéket az ICES és a HTMGB által adott szakvéleményeken alapuló szigorú helyreállítási tervnek megfelelően kell meghatározni.

Indokolás

A halászat teljes betiltása aránytalan válasz lenne az állomány szaporodóképes biomasszájában bekövetkező változásokra, például akkor, ha az csak igen csekély mértékben marad el az 50 000 tonnás küszöbértéktől. E körülmények között a HTMGB szakvéleményének kikérése urán a halászat lehetőségét szigorú helyreállítási terv mellett fenn lehetne tartani. A Bizottság értékelése bizonytalan, és noha a halászati tevékenységek betiltására bizonyos szinten szükség lesz, nem indokolt, hogy a halászatot automatikusan betiltsák olyan esetben, amikor a becslések szerint a szaporodóképes állomány mérete csak kevéssel marad el az 50 000 tonnától.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. Minden olyan évben, amikor az ICES és a HTMGB nem tudja megbecsülni a szaporodóképes állomány méretét vagy a halászat okozta állománypusztulást, a TAC-érték változatlanul az előző évi érték marad. Mindazonáltal a második és minden további olyan évben, amikor tudományos előrejelzés nem áll rendelkezésre, a TAC-értéket az előző évi értékhez képest 10%-kal csökkenteni kell.

Indokolás

E szabályok beillesztésének célja, hogy összhangot teremtsen az elővigyázatossági megközelítéssel a körülmények bizonytalansága esetén.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. Amennyiben a 4. cikk (3) bekezdése első mondatának alkalmazása olyan TAC-szintet eredményez, amely több mint 20 %-kal meghaladja az előző évit, a Tanács olyan TAC-szintet fogad el, amely csupán 20 %-kal nagyobb, mint az adott évi TAC-érték.

Indokolás

A Bizottságnak a 2009. évi halászati lehetőségekről szóló politikai nyilatkozata (10264/08 PECHE 130 sz. dokumentum) szerint a kvóta rugalmasságára 20%-os határérték lesz alkalmazandó a biztonságos biológiai határokon kívüli állományok esetében, és amennyiben az ICES halászati tilalom bevezetését ajánlja, a Bizottság a TAC-értéket legalább 20%-kal csökkenti. Ezért fontos, hogy a TAC-értékek ingadozása évenként legfeljebb 20%-os legyen, amikor az állomány mérete 50 000 és 75 000 tonna között van.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b. Amennyiben a 4. cikk (3) bekezdése első mondatának alkalmazása olyan TAC szintet eredményez, amely több mint 20 %-kal elmarad az előző évitől, a Tanács olyan TAC-szintet fogad el, amely csupán 20 %-kal kevesebb, mint az adott évi TAC-érték.

Indokolás

A Bizottságnak a 2009. évi halászati lehetőségekről szóló politikai nyilatkozata (10264/08 PECHE 130 sz. dokumentum) szerint a kvóta rugalmasságára 20%-os határérték lesz alkalmazandó a biztonságos biológiai határokon kívüli állományok esetében, és amennyiben az ICES halászati tilalom bevezetését ajánlja, a Bizottság a TAC-értéket legalább 20%-kal csökkenti. Ezért fontos, hogy a TAC-értékek ingadozása évenként legfeljebb 20%-os legyen, amikor az állomány mérete 50 000 és 75 000 tonna között van.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A (3) bekezdés nem vonatkozik azokra a hajókra, amelyek fogási jelentésüket a 2847/93/EGK rendelet 3. cikkének (7) bekezdése szerint naponta eljuttatják a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központjába az adatok számítógépes adatbázisban történő rögzítése érdekében.

4. A (3) bekezdés nem vonatkozik azokra a hajókra, amelyek fogási jelentésüket a 2847/93/EGK rendelet 3. cikkének (7) bekezdése szerint naponta, és mindenképpen a Skóciától nyugatra fekvő terület elhagyása előtt eljuttatják a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központjába az adatok számítógépes adatbázisban történő rögzítése érdekében.

Indokolás

A nagy, nyílt tengeri hajók, így például a Skóciától nyugatra heringhalászatra használt hajók képesek arra, hogy a fogási statisztikákra vonatkozó adatokat elektronikusan továbbítsák anélkül, hogy a kikötőbe vissza kellene térniük. Annak biztosítása, hogy a hajók a megfelelő fogási jelentést a Skóciától nyugatra fekvő terület elhagyása előtt továbbítsák a halászati felügyelő központba, megakadályozza a fogási statisztikákra vonatkozó hamis jelentéseket.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

8. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a Bizottság a HTMGB szakvéleménye alapján úgy véli, hogy a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott, halászat okozta állománypusztulási arányok és a kapcsolódó szaporodóképes állomány biomassza-szintjei nem megfelelőek a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott célkitűzés eléréséhez, a Tanács – a Bizottság javaslata alapján – minősített többséggel határoz e mennyiségek felülvizsgálatáról.

Amennyiben a Bizottság a HTMGB szakvéleménye alapján úgy véli, hogy a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott, halászat okozta állománypusztulási arányok és a kapcsolódó szaporodóképes állomány biomassza-szintjei nem megfelelőek a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott célkitűzés eléréséhez, a Tanács a Szerződés 37. cikkében meghatározott eljárással összhangban határoz e mennyiségek felülvizsgálatáról.

Indokolás

A halászat okozta állománypusztulás legkisebb megengedett arányainak és a kapcsolódó szaporodóképes állomány biomassza-szintjeinek felülvizsgálata a terv lényegi elemei, és ezeket a jelenlegi rendes jogalkotási eljárás szerint, az Európai Parlamenttel való konzultációt követően kell elfogadni. A közelmúltbeli ítélkezési gyakorlat (C-133/06 sz. ügy) értelmében a másodlagos jogalap alkalmazása ellentétes a közösségi joggal.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság minden évben szakvéleményt kér a HTMGB-től és a nyílt tengeri állományokkal foglalkozó regionális tanácsadó testülettől a többéves terv célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatban. Amennyiben a szakvélemény azt állapítja meg, hogy a kitűzött célokat nem sikerült megvalósítani, a Tanács minősített többséggel határoz a célok eléréséhez szükséges kiegészítő és/vagy alternatív intézkedésekre vonatkozó bizottsági javaslatról.

(1) A Bizottság minden évben szakvéleményt kér a HTMGB-től és a nyílt tengeri állományokkal foglalkozó regionális tanácsadó testülettől a többéves terv célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatban. A Bizottság továbbá fontolóra veszi egy második és független állománymegújulási mutató a Skóciától nyugatra fekvő terület heringállományaira vonatkozóan. Amennyiben a szakvélemény azt állapítja meg, hogy a kitűzött célokat nem sikerült megvalósítani, a Tanács a Szerződés 37. cikkében meghatározott eljárással összhangban határoz a célok eléréséhez szükséges kiegészítő és/vagy alternatív intézkedésekről.

Indokolás

1. A Skóciától nyugatra fekvő területek heringállományaira vonatkozó tudományos értékelések alapjául szolgáló adatokat a 2008-ban és 2009-ben MIK-hálóval (Method Isaac Kidd) végzett felderítő felmérés ajánlásait követve javítani kell.

2. A terv felülvizsgálatát a jelenlegi rendes jogalkotási eljárás szerint, az Európai Parlamenttel való konzultációt követően kell elfogadni. A közelmúltbeli ítélkezési gyakorlat (C-133/06 sz. ügy) értelmében a másodlagos jogalap alkalmazása ellentétes a közösségi joggal.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság a rendelet elfogadásának napjától legalább négyévente felülvizsgálja a többéves terv hatékonyságát és működését. A Bizottság szakvéleményt kér a HTMGB-től és a nyílt tengeri állományokkal foglalkozó regionális tanácsadó testülettől a felülvizsgálattal kapcsolatban. Adott esetben a Tanács minősített többséggel határoz a többéves terv megfelelő módosításaira vonatkozó bizottsági javaslatról.

(2) A Bizottság a rendelet elfogadásának napjától legalább négyévente felülvizsgálja a többéves terv hatékonyságát és működését. A Bizottság szakvéleményt kér a HTMGB-től és a nyílt tengeri állományokkal foglalkozó regionális tanácsadó testülettől a felülvizsgálattal kapcsolatban. Adott esetben a Tanács a Szerződés 37. cikkében meghatározott eljárással összhangban határoz a többéves terv megfelelő módosításairól.

Indokolás

A terv felülvizsgálatát a jelenlegi rendes jogalkotási eljárás szerint, az Európai Parlamenttel való konzultációt követően kell elfogadni. A közelmúltbeli ítélkezési gyakorlat (C-133/06 sz. ügy) értelmében a másodlagos jogalap alkalmazása ellentétes a közösségi joggal.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet 21. cikke a) pontja i. alpontjának alkalmazásában az e rendelet 3. cikke (2) bekezdése c) pontjának végrehajtását célzó intézkedéseket a 2371/2002/EK rendelet 5. cikke szerinti helyreállítási tervnek kell tekinteni.

Indokolás

Mivel a pénzeszközök hozzáférhetősége a terv igazgatási szakaszában és helyreállítási szakaszában eltérő, az e rendelet 3. cikke (2) bekezdése c) pontjának végrehajtását célzó intézkedésekkel összefüggésben szükséges ezen új bekezdés betoldása.


INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság javaslatai

A Bizottság tanácsi rendeletre irányuló javaslatot nyújtott be a Skóciától nyugatra élő heringállomány többéves gazdálkodási tervére vonatkozóan. A Skóciától nyugatra fekvő terület az ICES Vb és VIb övezet nemzetközi és közösségi vizeiben, valamint az ICES VIa övezet északi részén helyezkedik el, a Clyde területét kivéve. A javaslat alapját a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) és az ICES azon szakvéleménye képezi, hogy a fenntartható halászat az állomány 75 000 tonna feletti mérete esetén az éves állománypusztulás (fogásmennyiség) 0,25-os értéken, az állomány 75 000 tonna alatti, de 50 000 tonna feletti mérete esetén pedig 0,20-os értéken tartásával őrizhető meg. Ha a szaporodóképes állomány mérete 50 000 tonna alá csökken, halászati tilalom lépne érvénybe. A TAC-értékek megengedett legnagyobb ingadozását évi 15%-ban határoznák meg, amennyiben a szaporodóképes állomány mérete 75 000 tonna fölött marad.

E stratégia összhangban állna azon kötelezettségvállalással, hogy a halászterületeket a legnagyobb fenntartható hozamaiknak megfelelően aknázzák ki, és egyszersmind a halászati gazdálkodásban az ökoszisztéma-alapú szemlélet fokozatos bevezetését célozná. Biztosítaná azt is, hogy az állomány halászata a fenntartható környezeti, gazdasági és társadalmi feltételekkel összhangban történjék.

Az északi-tengeri heringre vonatkozóan Norvégiával közösen 1997-ben vezettek be hasonló tervet, amely általában véve sikeres. A Bizottság széles körű konzultációt kezdett a Skóciától nyugatra élő heringet illetően, különösen a nyílttengeri halászattal foglalkozó regionális tanácsadó testülettel. A konzultáció során beérkezett információk arra utaltak, a legnagyobb fenntartható hozam kritériumai alapján 2007-ben az állományt valamelyest túlzott mértékben halászták le. A Halászati Tudományos Szolgálat (Fisheries Science Services, FSS) egyetért az ICES-szel abban, hogy ez az állomány jelenleg alacsony szinten mozog, és a legnagyobb fenntartható hozamnál valamelyest nagyobb mértékben aknázzák ki. Elismervén a kimerített északi-tengeri tőkehalállománynak a jelenlegi tőkehalállomány-helyreállítási terv szerinti helyreállításával kapcsolatos nehézségeket, a Bizottság úgy érzi, hogy most, hogy az állományok meglehetősen jó állapotban vannak, elérkezett az idő arra, hogy a Skóciától nyugatra élő hering fenntartható halászatának biztosítására hosszú távú tervet dolgozzanak ki. Az FSS közli, hogy az évenkénti TAC-korlátozást célzó gazdálkodásiterv-javaslatokat megvizsgálták, és úgy találták, hogy öszhangban állnak az elővigyázatossági megközelítéssel.

2007-ben a teljes TAC 34 000 tonna volt, amelyből az EU 33 340 tonnával részesedett. A 2007. évi TAC az alábbiak szerint oszlott meg:

ÍRORSZÁG 15,1%

NÉMETORSZÁG 11,2%

FRANCIAORSZÁG 2,1%

HOLLANDIA 11,2%

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 60.4%

E területen hagyományosan három flotta folytatott halászatot:

i.  egy páros vonóhálóval halászó skót flotta és az észak-ír flotta, amely a sekélyebb, part menti területeken halászott, elsősorban a Minch-csatornában és délen, Barra szigete körül, ahol fiatal hering található. E flotta mérete az elmúlt években csökkent.

ii.    az egyhajós vonóhálóval és erszényes kerítőhálóval halászó, hűtött tengervíztartállyal rendelkező skót flották, amelyek jobbára az Északi-tenger északi részén élő heringet veszik célba, de a VIa (N) terület északi részén is tevékenykednek. E flotta jelenleg leginkább vonóhálókat használ, de sok hajó a két eszköz közül bármelyiket be tudja vetni.

iii.   korábban egy fagyasztóval felszerelt vonóhálós halászhajókból álló nemzetközi flotta halászott a mélyebb vizekben, a homokpad széléhez közel, ahol idősebb halak találhatók. E hajókat többnyire Hollandiában, Németországban, Franciaországban és Angliában jegyezték be, de legtöbbjük holland tulajdonban van.

A nyílttengeri halászattal foglalkozó regionális tanácsadó testület egyetértett azzal, hogy bizonyos technikai feltételekkel többéves gazdálkodási tervet vezessenek be. A Bizottság szerint egy ilyen terv nem módosítaná jelentős mértékben a fogások jelenlegi szintjét, és a gazdálkodás javulása a TAC-értékek többéves terv keretében való meghatározásából következne. A Bizottság azt javasolja, hogy a gazdálkodási tervet négyévente vizsgálják felül.

A többéves terv bizonyos közösségi intézkedéseket ír elő arra az esetre, ha az állomány mérete 75 000 tonna alá csökkenne. Ezen intézkedések a Közösség közvetlen hatáskörébe tartoznak, és az arányosság elve értelmében amiatt szükségesek, mert több tagállam – köztük az Egyesült Királyság, Írország, Hollandia, Németország és Franciaország – hagyományosan halászati jogosultsággal rendelkezik, amelyek értelmében e területen halászhatnak. A Bizottság azt javasolja, hogy a többéves terv a Tanács 2371/2002/EK rendeletének 6. cikke helyett közvetlenül a Szerződés 37. cikkén alapuljon.

Az állományból halászó hajók számára külön halászati engedély lesz szükséges, és e hajók ugyanazon halászati út során nem halászhatnak a Skóciától nyugatra fekvő területen belül és kívül is, kivéve, ha fogási jelentéseiket naponta megküldik a lobogójuk szerinti állam halászati hatóságának. A területen halászni jogosult, engedélyezett hajók nyomon követése elektronikus hajónaplók, valamint a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központjába naponta megküldött fogási jelentések, műholdas hajómegfigyelési rendszer (VMS), illetve a kirakodási nyilatkozatok és a regisztrált fogásmennyiségek adminisztratív keresztellenőrzéseinek segítségével történik majd.

A nyílttengeri halászattal foglalkozó regionális tanácsadó testület véleménye

A nyílttengeri halászattal foglalkozó regionális tanácsadó testület elfogadja, hogy a Skóciától nyugatra élő heringállományokkal való megfelelő gazdálkodás valamennyi érintett hosszú távú érdeke. A nyílttengeri halászattal foglalkozó regionális tanácsadó testület mindazonáltal úgy véli, hogy a Bizottság által javasolt lehalászási szabály túlságosan „merev”, és a Skóciától nyugatra élő heringre vonatkozó jövő évi TAC-érték 52%-os csökkenését eredményezheti, amiről a hatástanulmányban nem esik említés. A TAC-értékek ilyen drámai csökkenése ellentétes lenne a Bizottság azon kijelentéseivel, miszerint javaslataik „nem módosítanák jelentős mértékben a fogások jelenlegi szintjét”. A regionális tanácsadó testület hangsúlyozza, hogy az ICES által a Skóciától nyugatra élő heringre vonatkozóan 2006-ra újból kiadott javaslat a 34 000 tonnás érték meghosszabbítása volt. Az ICES a 2007. évi TAC-értéket ugyanakkor 15 000 tonnában javasolta megállapítani. Az efféle drámai ingadozások károsak lennének az ágazatra nézve, és a regionális tanácsadó testület hangsúlyozza, hogy a fogási stabilitást alapvető szempontnak kell tekinteni, amennyiben bármilyen hosszú távú gazdálkodási terv felé mozdulunk el.

A nyílttengeri halászattal foglalkozó regionális tanácsadó testület a lehalászási szabályt olyan módon kívánná felülvizsgáltatni, hogy ha a biomassza 75 000 tonnánál kisebb, de legalább 50 000 tonna, akkor a TAC-érték legfeljebb 20%-kal változhason. Abban az esetben, ha a biomassza 50 000 tonna alá csökken, a regionális tanácsadó testület a teljes halászati tilalom helyett állomány-helyreállítási tervet vezettetne be. A szaporodóképes halállomány becsült biomasszája jelenleg 66 510 tonna.

A nyílttengeri halászattal foglalkozó regionális tanácsadó testület ezenkívül a skót Halászati Kutatási Szolgálat Tengeri Laboratóriumának segítségét kérte, hogy 2008-ban és 2009-ben végezzen független tudományos vizsgálatot a heringállomány megújulásáról az VIa terület északi részén. E vizsgálatok célja a Skóciától nyugatra élő heringre vonatkozó állománymegújulási mutató kidolgozásához alkalmazott módszertan megvalósíthatóságának és hatékonyságának meghatározása az állományfelmérések bizonytalanságának csökkentése érdekében. A nyílttengeri halászattal foglalkozó regionális tanácsadó testület továbbá fontosnak vélte, hogy a terv ésszerű módon kezelje az állományt érintő, közösen elfogadott gazdálkodási intézkedések hiányától a többéves gazdálkodási terv végrehajtása felé történő átmenetet, elkerülendő a TAC-értékek évenkénti, olyan mértékű változásait, amelyek destabilizálnák az ágazatot. A nyílttengeri halászattal foglalkozó regionális tanácsadó testület azt ajánlotta a Bizottságnak, hogy a 2008. évi TAC értékét 27 200 tonnában állapítsa meg, ami a gazdálkodási tervre irányuló módosított javaslat szerinti 20%-os csökkentésnek felel meg. A 2008. évi TAC értékét ezt követően e szinten rögzítették.

Az előadó ajánlásai

1.   A Skóciától nyugatra élő heringállományra vonatkozó többéves gazdálkodási terv örvendetes.

2.   Nem értek egyet a Bizottsággal abban, hogy a fenntartható halászat az állomány 75 000 tonna feletti mérete esetén az éves állománypusztulás (fogásmennyiség) 0,25-os értékén, az állomány 75 000 tonna alatti, de 50 000 tonna feletti mérete esetén pedig 0,20-os értékén tartásával őrizhető meg. Azt sem fogadom el, hogy ha a szaporodóképes állomány mérete 50 000 tonna alá csökken, halászati tilalmat kellene életbe léptetni. Éppen ellenkezőleg, elfogadom a nyílttengeri halászattal foglalkozó regionális tanácsadó testület azon érvelését, hogy az efféle lehalászási szabályok „merev” eszközöknek tekinthetők, amelyek a TAC-értékek drámai és indokolatlan csökkentését eredményezhetik, és így ronthatják a halászat életképességét, és megfelelő tudományos indokok nélkül destabilizálhatják az ágazatot.

3.   Helyt adok továbbá a nyílttengeri halászattal foglalkozó regionális tanácsadó testület azon érvelésének, hogy azon években, amikor az ICES és a HTMGB becslései alapján a szaporodóképes állomány mérete legalább 75 000 tonna, és az adott halászat okozta állománypusztulásnak megfelelő fogási előrejelzések számíthatók ki, a következő évre vonatkozó TAC-értéket 0,25-os, halászat okozta állománypusztulással kell meghatározni. A halászterületen a fogási stabilitás megőrzése érdekében azonban a TAC-értékek a jelenlegi TAC-értékekhez képest adott éven belül nem ingadozhatnak +/- 15%-nál nagyobb mértékben.

4.   Abban is egyetértek a nyílttengeri halászattal foglalkozó regionális tanácsadó testülettel, hogy azon években, amikor az ICES és a HTMGB becslései alapján a szaporodóképes állomány mérete 75 000 tonnánál kisebb, de legalább 50 000 tonna, a következő évre vonatkozó TAC-értéket 0,2-ben kell meghatározni. A halászterületen a fogási stabilitás megőrzése érdekében azonban a TAC-értékek a jelenlegi TAC-értékekhez képest adott éven belül nem ingadozhatnak +/- 20%-nál nagyobb mértékben.

5.   Egyetértek továbbá a nyílttengeri halászattal foglalkozó regionális tanácsadó testülettel abban is, hogy ha a biomassza 50 000 tonna alá csökken, a teljes halászati tilalom helyett állomány-helyreállítási tervet kellene bevezetni, amelynek célja az állomány gyors, 50 000 tonnát meghaladó nagyságúra való helyreállítása.

6.   Egyetértek a nyílttengeri halászattal foglalkozó regionális tanácsadó testülettel abban, hogy minden olyan évben, amikor az ICES és a HTMGB nem tudja megbecsülni a szaporodóképes állomány nagyságát vagy a halászat okozta állománypusztulást, a TAC-értéknek változatlanul az előző évi értéknek kellene maradnia. Mindazonáltal a második és minden további olyan évben, amikor tudományos előrejelzés nem áll rendelkezésre, a TAC-értéket az előző évi értékhez képest 10%-kal csökkenteni kellene.

7.   Egyetértek a Bizottsággal abban a tekintetben, hogy a területen halászni jogosult, engedélyezett hajók nyomon követését elektronikus hajónaplók, valamint a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központjába naponta megküldött fogási jelentések, műholdas hajómegfigyelési rendszer (VMS), illetve a kirakodási nyilatkozatok és a regisztrált fogásmennyiségek adminisztratív keresztellenőrzéseinek segítségével kell végezni.

8.   Egyetértek a Bizottsággal abban, hogy az egységes területi engedéllyel rendelkező hajók számára nem szabad megengedni, hogy ugyanazon halászati út során a Skóciától nyugatra fekvő területen kívül is halásszanak. Mindazonáltal azon hajók számára, amelyek fogási jelentésüket naponta, és minden esetben a Skóciától nyugatra lévő terület elhagyása előtt eljuttatják a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központjába, a kikötőbe való felesleges visszatérés és a fogási statisztikákra vonatkozó hamis jelentések elkerülése érdekében engedélyezni kell, hogy ugyanazon halászati út során a Skóciától nyugatra fekvő területen kívül is halásszanak.

9.   Fontos, hogy javuljanak a Skóciától nyugatra fekvő területek heringállományaira vonatkozó tudományos értékelések alapjául szolgáló adatok. A kifejlett heringre vonatkozó populációsűrűségi adatok megszerzését célzó jelenlegi akusztikus vizsgálatok mellett támogatom a 2008-ban és 2009-ben MIK-hálóval (Method Isaac Kidd) végzett felderítő felmérést e módszer megvalósíthatóságának és hatékonyságának meghatározására, illetve a Skóciától nyugatra élő heringre vonatkozó második és független állománymegújulási mutató kidolgozására, és e kezdeményezést a Bizottság figyelmébe ajánlom.

10. Egyetértek továbbá a Bizottsággal abban, hogy a gazdálkodási tervet négyévente, a HTMGB javaslata alapján felül kell vizsgálni. Amennyiben azonban egy ilyen felülvizsgálatot követően módosítási javaslatok születnek, a módosításra csak a nyílttengeri halászattal foglalkozó regionális tanácsadó testülettel és az Európai Parlamenttel folytatott teljes körű konzultáció után kerülhet sor.


ELJÁRÁS

Cím

A Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállomány

Hivatkozások

COM(2008)0240 – C6-0204/2008 – 2008/0091(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

26.5.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

4.6.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

4.6.2008

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

28.5.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Struan Stevenson

19.6.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

5.11.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Maria Grazia Pagano, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Cornelis Visser

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Marie-Hélène Descamps, Michl Ebner, Véronique Mathieu, Josu Ortuondo Larrea, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise

Benyújtás dátuma

10.11.2008

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat