Postopek : 2008/0159(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0439/2008

Predložena besedila :

A6-0439/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/11/2008 - 7.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0529

POROČILO     *
PDF 129kWORD 54k
11.11.2008
PE 414.047v02-00 A6-0439/2008

o predlogu Uredbe Sveta (ES) št. …./…. o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

(KOM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalka: Angelika Niebler

(Poenostavljeni postopek – člen 43(1) poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta (ES) št. …./…. o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

(KOM(2008)0483 – C6‑0305/2008 – 2008/0159(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0483)(1),

–   ob upoštevanju členov 171 in 172 Pogodbe ES, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0305/2008),

–   ob upoštevanju členov 51 in 43(1) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6‑0439/2008),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

Še ni objavljeno v UL.


POSTOPEK

Naslov

Skupno podjetje za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS)

Datum posvetovanja z EP

4.9.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

23.9.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

23.9.2008

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

TRAN

10.11.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Angelika Niebler

15.9.2008

 

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

Vladimír Remek

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

7.10.2008

Datum sprejetja

4.11.2008

 

 

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov