SUOSITUS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä

20.11.2008 - (13104/2007 – KOM2007)0404 – C6‑0383/2008 – 2007/0137(AVC)) - ***

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Jacek Saryusz-Wolski
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2007/0137(AVC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0458/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0458/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä

(13104/2007 – KOM2007)0404 – C6‑0383/2008 – 2007/0137(AVC))

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM2007)0404),

–   ottaa huomioon neuvoston tekstin (13104/2007),

–   ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan sekä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen lauseen sekä 310 artiklan mukaisesti esittämän pyynnön puoltavasta lausunnosta (C6‑0383/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A6‑0458/2008),

1.  antaa puoltavan lausunnon pöytäkirjan tekemisestä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Marokon kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

EY:n ja Marokon Euro–Välimeri-sopimukseen liitetty pöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen johdosta

Viiteasiakirjat

13104/2007 – C6-0383/2008 – KOM(2007)04042007/0137(AVC)

EP:n puoltavaa lausuntoa pyydetty (pvä)

30.10.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

17.11.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

17.11.2008

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

INTA

12.9.2007

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jacek Saryusz-Wolski

12.9.2007

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

12.9.2007

Hyväksytty (pvä)

12.9.2007

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

20.11.2008