PRIPOROČILO o predlogu sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

9.12.2008 - (15019/2008 – KOM(2007)0612 – C6‑0463/2008 – 2007/0215(AVC)) - ***

Odbor za zunanje zadeve
Poročevalec: Jacek Saryusz-Wolski
(Poenostavljeni postopek – člen 43(1) Poslovnika)

Postopek : 2007/0215(AVC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0490/2008
Predložena besedila :
A6-0490/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

(15019/2008 – KOM(2007)0612 – C6‑0463/2008 – 2007/0215(AVC))

(Postopek privolitve)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga sklepa Sveta in Komisije (KOM(2007)0612),

–   ob upoštevanju zahteve Sveta za privolitev v skladu z drugim pododstavkom člena 300(3), v povezavi z drugim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in členom 310 Pogodbe o ES (C6‑0463/2008),

–   ob upoštevanju členov 75, 83(7) in 43(1) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve (A6‑0490/2008),

1.  da svojo privolitev k sklenitvi sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Hrvaške.

.

POSTOPEK

Naslov

Protokol k stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med ES in Hrvaško zaradi upoštevanja pristopa Bolgarije in Romunije k EU

Referenčni dokumenti

15019/2008 – C6-0463/2008 – KOM(2007)06122007/0215(AVC)

Datum prošnje za privolitev EP

27.11.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

4.12.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

4.12.2008

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

INTA

20.11.2007

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jacek Saryusz-Wolski

27.11.2007

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

27.11.2007

Datum sprejetja

27.11.2007