Procedure : 2008/0057(AVC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0496/2008

Indgivne tekster :

A6-0496/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2008 - 3.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0585

HENSTILLING     ***
PDF 130kWORD 49k
10.12.2008
PE 404.793v01-00 A6-0496/2008

om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(7999/2008 – KOM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski

(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 43, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(7999/2008 – KOM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse (KOM(2008)0139),

–   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, anden sætning og artikel 310 (C6‑0453/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 75, artikel 83, stk. 7, og artikel 43, stk. 1,

–   der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A6‑0496/2008),

1.  afgiver samstemmende udtalelse om indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Albaniens regeringer og parlamenter.


PROCEDURE

Titel

Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen EF/Albanien for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU

Referencer

07999/2008 – C6-0453/2008 – KOM(2008)01392008/0057(AVC)

Dato for anmodning om EP’s samstemmende udtalelse

26.11.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

4.12.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

4.12.2008

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

INTA

8.4.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Jacek Saryusz-Wolski

2.4.2008

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

2.4.2008

Dato for vedtagelse

2.4.2008

 

 

 

Dato for indgivelse

10.12.2008

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik