SUOSITUS ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

  10.12.2008 - (7999/2008 – KOM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC)) - ***

  Ulkoasiainvaliokunta
  Esittelijä: Jacek Saryusz-Wolski
  (Yksinkertaistettu menettely – Työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohta)

  Menettely : 2008/0057(AVC)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0496/2008
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0496/2008
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

  (7999/2008 – KOM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC))

  (Hyväksyntämenettely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston ja komission päätökseksi (KOM(2008)0139),

  –   ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen lauseen sekä 310 artiklan mukaisesti esittämän pyynnön puoltavasta lausunnosta (C6-0453/2008),

       ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan, 83 artiklan 7 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

  –   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A6‑0496/2008),

  1.  antaa puoltavan lausunnon sopimuksen tekemisestä;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Albanian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  EY:n ja Albanian vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

  Viiteasiakirjat

  07999/2008 – C6-0453/2008 – KOM(2008)01392008/0057(AVC)

  EP:n puoltavaa lausuntoa pyydetty (pvä)

  26.11.2008

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AFET

  4.12.2008

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  INTA

  4.12.2008

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  INTA

  8.4.2008

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Jacek Saryusz-Wolski

  2.4.2008

   

   

  Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

  2.4.2008

  Hyväksytty (pvä)

  2.4.2008

   

   

   

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  10.12.2008