RAPPORT dwar ir-regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1338/2001 li jistabbilixxi l-miżuri neċessarji għall-protezzjoni kontra l-iffalsifikar tal-euro

11.12.2008 - (14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS))(Konsultazzjoni mġedda) - *

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Rapporteur: Gérard Deprez
(proċedura simplifikata - Artikolu 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura)

Proċedura : 2007/0192A(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0499/2008
Testi mressqa :
A6-0499/2008
Dibattiti :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1338/2001 li jistabbilixxi l-miżuri neċessarji għall-protezzjoni kontra l-iffalsifikar tal-euro

(14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni – konsultazzjoni mġedda)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra t-test tal-Kunsill (14533/2008),

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2007)0525),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tas-17 ta' Ġunju 2008[1],

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 247(3) tat-Trattat KE, li dwaru l-Kunsill ikkonsulta lill-Parlament (C6‑0395/2008),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51, 43(1) u 55(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6‑0192/2008),

1.  Japprova t-test tal-Kunsill;

2.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test preżentat għall-konsultazzjoni b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

PROĊEDURA

Titolu

Protezzjoni kontra l-iffalsifikar ta’ l-euro

Referenzi

14533/2008 – C6-0395/2008 – COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192A(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

22.11.2007

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

LIBE

17.11.2008

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

17.11.2008

 

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

ECON

8.12.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Rapporteur(s) preċedenti

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

2.12.2008

Eżami fil-kumitat

2.12.2008

 

 

 

Data tal-adozzjoni

2.12.2008

 

 

 

Data tat-tressiq

11.12.2008