Postopek : 2007/0192A(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0499/2008

Predložena besedila :

A6-0499/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2008 - 3.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0588

POROČILO     *
PDF 128kWORD 58k
11.12.2008
PE 416.598v01-00 A6-0499/2008

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem

(14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Ponovno posvetovanje)

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Gérard Deprez

(Poenostavljeni postopek – člen 43(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem

(14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Postopek posvetovanja – ponovno posvetovanje)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju osnutka Sveta (14533/2008),

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0525),

–   ob upoštevanju svojega stališča z dne 7. junija 2008(1),

–   ob upoštevanju 123(4) 4 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0395/2008),

–   ob upoštevanju členov 51, 43(1) in 55(3) svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6‑0499/2008),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, predloženo za posvetovanje;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

               Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0280.


POSTOPEK

Naslov

Zaščita eura pred ponarejanjem

Referenčni dokumenti

14533/2008 – C6-0395/2008 – KOM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192A(CNS)

Datum posvetovanja z EP

22.11.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

17.11.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

17.11.2008

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ECON

8.12.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

2.12.2008

Obravnava v odboru

2.12.2008

 

 

 

Datum sprejetja

2.12.2008

 

 

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov