Procedură : 2007/0192B(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0503/2008

Texte depuse :

A6-0503/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2008 - 3.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0589

RAPORT     *
PDF 130kWORD 67k
12.12.2008
PE 416.624v01-00 A6-0503/2008

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1339/2001 privind extinderea efectelor Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică

(14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Gérard Deprez

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1339/2001 privind extinderea efectelor Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică

(14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Consiliului (14533/2008),

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0525),

–   având în vedere poziția sa din 17 iunie 2008(1),

–   având în vedere articolul 308 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6‑0481/2008),

–   având în vedere articolul 51, articolul 43 alineatul (1) și articolul 55 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6‑0503/2008),

1.  aprobă propunerea Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sa sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1)

              Texte adoptate, P6_TA(2008)0280.


PROCEDURĂ

Titlu

Măsuri necesare în vederea protejării monedei euro împotriva falsificării în statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică

Referințe

14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS)

Data consultării PE

9.12.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

ECON

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ECON

8.12.2008

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Raportor(i) substituit (substituiți)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

2.12.2008

Examinare în comisie

2.12.2008

 

 

 

Data adoptării

2.12.2008

 

 

 

Data depunerii

12.12.2008

Aviz juridic - Politica de confidențialitate