POROČILO o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1339/2001, ki razširja učinek Uredbe (ES) št. 1338/2001 o ukrepih, potrebnih za zaščito evra proti ponarejanju, na tiste države članice, ki še niso sprejele evra kot enotno valuto

12.12.2008 - (14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192(CNS))(Ponovno posvetovanje) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Gérard Deprez
(Poenostavljeni postopek – Člen 43(1) poslovnika)

Postopek : 2007/0192B(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0503/2008
Predložena besedila :
A6-0503/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1339/2001, ki razširja učinek Uredbe (ES) št. 1338/2001 o ukrepih, potrebnih za zaščito evra proti ponarejanju, na tiste države članice, ki še niso sprejele evra kot enotno valuto

(14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju besedila Sveta (14533/2008),

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0525),

–   having regard to its position of 17 June 2008[1],

–   ob upoštevanju člena 308 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0481/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6‑0503/2008),

1.  odobri besedilo Sveta;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, predloženo za posvetovanje;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

POSTOPEK

Naslov

Ukrepi, potrebni za zaščito evra pred ponarejanjem za tiste države članice, ki evra niso sprejele za svojo enotno valuto

Referenčni dokumenti

14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS)

Datum posvetovanja z EP

9.12.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ECON

8.12.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

2.12.2008

Obravnava v odboru

2.12.2008

 

 

 

Datum sprejetja

2.12.2008

 

 

 

Datum predložitve

12.12.2008