JELENTÉS az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága eljárási szabályzatának az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének határozatai elleni fellebbezésekre alkalmazandó nyelvhasználati szabályok vonatkozásában való módosításáról szóló tanácsi határozattervezetről

  16.12.2008 - (13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS)) - *

  Jogi Bizottság
  Előadó: Costas Botopoulos

  Eljárás : 2008/0806(CNS)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0508/2008
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0508/2008
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága eljárási szabályzatának az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének határozatai elleni fellebbezésekre alkalmazandó nyelvhasználati szabályok vonatkozásában való módosításáról szóló tanácsi határozattervezetről

  (13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS))

  (Konzultációs eljárás)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Tanács szövegére (13301/2008),

  –   tekintettel az EK-Szerződés 245. cikkének (2) bekezdésére és az Euratom-Szerződés 160. cikkének (2) bekezdésére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0348/2008),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

  –   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6‑00508/2008),

  1.  jóváhagyja a Tanács szövegét;

  2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

  3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a konzultációra előterjesztett szöveget;

  4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  INDOKOLÁS

  Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatának fellebbezésekre vonatkozó rendelkezései 2005. október 12-én kerültek elfogadásra. E rendelkezések 2006. január 1-jén léptek hatályba.

  Az eljárási szabályzat V. címében található alkalmazandó rendelkezések nagymértékben megegyeznek a Bíróság eljárási szabályzatának IV. címében található rendelkezésekkel. Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata azonban nem tartalmaz rendelkezéseket (az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének határozatai elleni) fellebbezési eljárások során alkalmazandó eljárási nyelvre vonatkozóan. Nincs ugyanis a Bíróság eljárási szabályzata 110. cikkének megfelelő rendelkezése.

  A Bíróság alapokmányának 64. cikke szerint a Bíróságnál alkalmazandó nyelvhasználati szabályokra irányadó előírásokat csak az alapokmány módosítására az EK- és az Euratom-Szerződésben előírt eljárásnak megfelelően, azaz a Tanács által – az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően – egyhangúlag meghozott határozattal lehet módosítani.

  A javasolt tanácsi határozat célja a fellebbezési eljárások során alkalmazandó eljárási nyelvre vonatkozó rendelkezés beillesztése az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatába. A javaslat a Bíróság eljárási szabályzata 110. cikkéhez hasonló cikk beillesztését tartalmazza. A javasolt rendelkezés előírja, hogy az eljárás nyelve az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke fellebbezéssel megtámadott határozatának a nyelve.

  A Bizottság a vele folytatott konzultációt követően kedvező véleményt adott a javasolt szövegről.

  Az előadó úgy véli, hogy a módosítás szükséges, de pusztán technikai jellegű. Ezért javasolja, hogy azt a Parlament a Tanács kívánságának megfelelően a lehető leggyorsabban fogadja el.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének határozatai elleni fellebbezésekre alkalmazandó nyelvhasználati szabályok

  Hivatkozások

  13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS)

  Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

  7.10.2008

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  JURI

  21.10.2008

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Costas Botopoulos

  3.11.2008

   

   

  Az elfogadás dátuma

  15.12.2008

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  13

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Georgios Papastamkos, Ieke van den Burg

  Benyújtás dátuma

  16.12.2008