Proċedura : 2008/0806(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0508/2008

Testi mressqa :

A6-0508/2008

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 13/01/2009 - 6.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2009)0004

RAPPORT     *
PDF 144kWORD 67k
16.12.2008
PE 416.607v01-00 A6-0508/2008

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda r-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej fir-rigward tas-sistema lingwistika applikabbli għall-appelli kontra d-deċiżjonijiet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea

(13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS))

Kumitat għall-Affarijiet Legali

Rapporteur: Costas Botopoulos

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 PROĊEDURA

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda r-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej fir-rigward tas-sistema lingwistika applikabbli għall-appelli kontra d-deċiżjonijiet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea

(13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-abbozz tal-Kunsill (13301/2008),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 245(2) tat-Trattat KE u l-Artikolu 160(2) tat-Trattat Euratom, skont liema l-Parlament kien ikkonsultat mill-Kunsill (C6-0348/2008),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0508//2008),

1.  Japprova l-abbozz tal-Kunsill;

2.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk għandu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test imressaq għal konsultazzjoni b'mod sustanzjali ;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


NOTA SPJEGATTIVA

Id-dispożizzjonijiet tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti tal-Prim Istanza rigward l-appelli kienu adottati fit-12 ta’ Ottubru 2005. Huma daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2006.

Id-dispożizzjonijiet applikabbli, inklużi fit-Titolu 5 tar-Regoli ta’ Proċedura, huma kważi identiċi għal dawk inklużi fit-Titolu IV tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja. Madanakollu, ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti tal-Prim Istanza ma għandhom l-ebda dispożizzjoni dwar il-lingwa tal-kawża li għandha tintuża fil-proċeduri ta’ appell (kontra deċiżjonijiet tat-Tribunal tas-Servizz Pubbliku). Filfatt m’hemm l-ebda ekwivalent għall-Artikolu 110 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja

Skont l-Artikolu 64 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, ir-regoli li jikkontrollawl-arranġamenti lingwistiċi applikabbli fil-Qorti tal-Ġustizzja jistgħu jkunu emendati biss skont il-proċedura biex jiġi emendat l-Istatut stipulata mit-Trattat KE u mit-Trattat Euratom, jiġifieri b’deċiżjoni tal-Kunsill b’vot unanimu wara li jkun ikkonsulta lill-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni.

L-iskop tad-Deċiżjoni tal-Kunsill proposta huwa li tiżdied dispożizzjoni mar-Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti tal-Prim Istanza rigward il-lingwa tal-kawża li għandha tintuża fi proċeduri ta’ appell. Il-proposta tikkonsisti fiż-żieda ta’ artikolu simili għall-Artikolu 110 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja. Din id-dispożizzjoni għandha tistipula li l-lingwa tal-kawża għandha tkun il-lingwa tad-deċiżjoni tat-Tribunal tas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea li kontrieh ikun tressaq l-appell.

Il-Kummissjoni kienet ikkonsultata u tat opinjoni favorevoli dwar it-test propost.

Ir-rapporteur iqis li l-emenda hija neċessarja għalkemm hija ta’ natura teknika biss. Għalhekk jirrakkomanda lill-Parlament biex jadottaha malajr kemm jista' jkun skont ix-xewqa espressa mill-Kunsill


PROĊEDURA

Titolu

Is-sistema lingwistika applikabbli għall-appelli kontra d-deċiżjonijiet tat-Tribunal tas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea

Referenzi

13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

7.10.2008

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

21.10.2008

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Costas Botopoulos

3.11.2008

 

 

Data tal-adozzjoni

15.12.2008

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

13

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Georgios Papastamkos, Ieke van den Burg

Data tat-tressiq

16.12.2008

Avviż legali - Politika tal-privatezza