RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda r-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej fir-rigward tas-sistema lingwistika applikabbli għall-appelli kontra d-deċiżjonijiet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea

  16.12.2008 - (13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS)) - *

  Kumitat għall-Affarijiet Legali
  Rapporteur: Costas Botopoulos

  Proċedura : 2008/0806(CNS)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A6-0508/2008
  Testi mressqa :
  A6-0508/2008
  Dibattiti :
  Testi adottati :

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda r-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej fir-rigward tas-sistema lingwistika applikabbli għall-appelli kontra d-deċiżjonijiet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea

  (13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS))

  (Proċedura ta' konsultazzjoni)

  Il-Parlament Ewropew,

  –   wara li kkunsidra l-abbozz tal-Kunsill (13301/2008),

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 245(2) tat-Trattat KE u l-Artikolu 160(2) tat-Trattat Euratom, skont liema l-Parlament kien ikkonsultat mill-Kunsill (C6-0348/2008),

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

  –   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0508//2008),

  1.  Japprova l-abbozz tal-Kunsill;

  2.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk għandu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

  3.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test imressaq għal konsultazzjoni b'mod sustanzjali ;

  4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

  NOTA SPJEGATTIVA

  Id-dispożizzjonijiet tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti tal-Prim Istanza rigward l-appelli kienu adottati fit-12 ta’ Ottubru 2005. Huma daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2006.

  Id-dispożizzjonijiet applikabbli, inklużi fit-Titolu 5 tar-Regoli ta’ Proċedura, huma kważi identiċi għal dawk inklużi fit-Titolu IV tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja. Madanakollu, ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti tal-Prim Istanza ma għandhom l-ebda dispożizzjoni dwar il-lingwa tal-kawża li għandha tintuża fil-proċeduri ta’ appell (kontra deċiżjonijiet tat-Tribunal tas-Servizz Pubbliku). Filfatt m’hemm l-ebda ekwivalent għall-Artikolu 110 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja

  Skont l-Artikolu 64 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, ir-regoli li jikkontrollawl-arranġamenti lingwistiċi applikabbli fil-Qorti tal-Ġustizzja jistgħu jkunu emendati biss skont il-proċedura biex jiġi emendat l-Istatut stipulata mit-Trattat KE u mit-Trattat Euratom, jiġifieri b’deċiżjoni tal-Kunsill b’vot unanimu wara li jkun ikkonsulta lill-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni.

  L-iskop tad-Deċiżjoni tal-Kunsill proposta huwa li tiżdied dispożizzjoni mar-Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti tal-Prim Istanza rigward il-lingwa tal-kawża li għandha tintuża fi proċeduri ta’ appell. Il-proposta tikkonsisti fiż-żieda ta’ artikolu simili għall-Artikolu 110 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja. Din id-dispożizzjoni għandha tistipula li l-lingwa tal-kawża għandha tkun il-lingwa tad-deċiżjoni tat-Tribunal tas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea li kontrieh ikun tressaq l-appell.

  Il-Kummissjoni kienet ikkonsultata u tat opinjoni favorevoli dwar it-test propost.

  Ir-rapporteur iqis li l-emenda hija neċessarja għalkemm hija ta’ natura teknika biss. Għalhekk jirrakkomanda lill-Parlament biex jadottaha malajr kemm jista' jkun skont ix-xewqa espressa mill-Kunsill

  PROĊEDURA

  Titolu

  Is-sistema lingwistika applikabbli għall-appelli kontra d-deċiżjonijiet tat-Tribunal tas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea

  Referenzi

  13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS)

  Data meta ġie kkonsultat il-PE

  7.10.2008

  Kumitat responsabbli

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  JURI

  21.10.2008

  Rapporteur(s)

         Data tal-ħatra

  Costas Botopoulos

  3.11.2008

   

   

  Data tal-adozzjoni

  15.12.2008

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  13

  0

  0

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis

  Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

  Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Georgios Papastamkos, Ieke van den Burg

  Data tat-tressiq

  16.12.2008