JELENTÉS az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz fűzött módosítástervezetről

16.12.2008 - (2008/2320(ACI))

Alkotmányügyi Bizottság
Előadó: Jo Leinen

Eljárás : 2008/2320(ACI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0509/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0509/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz fűzött módosítástervezetről

(2008/2320(ACI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[1] és különösen annak 25. pontjára,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz fűzött módosítástervezetre irányuló javaslatára (COM(2008)0834),

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz fűzött módosítástervezetről (A6-0504/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 120. cikkének (1) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6‑0509/2008),

A. mivel a Költségvetési Bizottság a fent említett 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban javasolt módosítások elfogadását javasolja,

B.  mivel a javasolt módosítások nem adnak okott semmilyen aggodalomra a Szerződések és a Parlament eljárási szabályzata tekintetében,

1.  jóváhagyja az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (2007–2013) e határozathoz mellékelt módosítását;

2.  utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot és mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

MELLÉKLET – AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG KÖZÖTT MEGKÖTÖTT, A KÖLTSÉGVETÉSI FEGYELEMRŐL ÉS A PÉNZGAZDÁLKODÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL ÉS EREDMÉNYESSÉGÉRŐL SZÓLÓ, 2006. MÁJUS 17-I INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁSHOZ FŰZÖTT MÓDOSÍTÁSTERVEZET

Brüsszel, 2.12.2008

COM(2008) 834 végleges

Módosítástervezet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz

Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága,

mivel:

(1)      Az élelmiszer- és nyersanyagárak közelmúltbeli alakulása aggályokat vet fel, különösen a fejlődő országokra gyakorolt hatásuk tekintetében. A Bizottság a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódóan új gyorsreagálási eszköz létrehozását javasolta[1], és a költségvetési hatóság két ága a 2008. november 21-i egyeztető ülésen megállapodott, hogy az eszköz finanszírozásának egy részét a sürgősségi segélyre képzett tartalékból biztosítják.

(2)      Mivel a sürgősségi segélyre képzett tartalék 2008. évre fennmaradó összege nem elegendő az élelmiszer-eszköz szükségleteinek finanszírozásához, emelésre van szükség annak érdekében, hogy a tartalékból hozzá lehessen járulni az élelmiszer-eszköz finanszírozásához.

(3)      A kivételes helyzet orvoslása érdekében a sürgősségi segélyre képzett tartalékot– kivételesen és egy alkalommal – 2008-ban jelenértéken 479 218 millió euróra kell emelni.

(4)      A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás 25. pontját ennek megfelelően módosítani kell,

a következőképpen határozott:

A 25. pont első albekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Ezt az összeget 2008-ban kivételesen jelenértéken számítva 479 218 millió euróra kell növelni.”

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről              a Tanács részéről             a Bizottság részéről

az elnök                                                  az elnök                            az elnök

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Cím

az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz fűzött módosítástervezetről

Hivatkozások

COM(2008)0834 – C6-0465/2008 – 2008/2320(ACI)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

2.12.2008

Illetékes bizottság

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

15.12.2008

Előadó(k)

  A kijelölés dátuma

Jo Leinen

16.12.2008

 

Egyszerűsített eljárása határozat dátuma

16.12.2008

Vizsgálat a bizottságban

16.12.2008

 

 

 

 

Elfogadás dátuma

16.12.2008

Benyújtás dátuma

16.12.2008