Eljárás : 2008/0158(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0511/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0511/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 13/01/2009 - 6.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0003

JELENTÉS     *
PDF 141kWORD 62k
17.12.2008
PE 418.021v01-00 A6-0511/2008

a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS))

Jogi Bizottság

Előadó: Diana Wallis

(Kodifikáció – az eljárási szabályzat 80. cikke)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS))

(Konzultációs eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0492),

–   tekintettel az EK-Szerződés 94. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0336/2008),

–   tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra(1),

–   tekintettel eljárási szabályzat 80. és 51. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6‑0511/2008),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formában;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL C 102., 1996.4.4., 2.o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2008. október 31.

VÉLEMÉNY

 A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT

                                                              A TANÁCS

                                                              A BIZOTTSÁG

a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

COM(2008)0492 (2008.07.29.) – 2008/0158(CNS)

Tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálatából álló tanácsadó munkacsoport 2008. szeptember 8-én azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott fentnevezett javaslatot.

A tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/434/EGK tanácsi irányelv kodifikációját célzó tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálata(1) során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezés alapján a következőket állapította meg:

1) A (11) bekezdés első mondata (ahogy a javaslat szövegében olvasható: „Az SE-nek vagy az SCE-nek a létesítő okirat szerinti székhely áthelyezésével történő átszervezésre vonatkozó döntését nem akadályozhatják adózási korlátozások.”) helyébe az alábbi mondat lép: „Az SE-nek vagy az SCE-nek a létesítő okirat szerinti székhely áthelyezésével történő átszervezésre vonatkozó döntését nem akadályozhatják a közösségi joggal ellentétes diszkriminatív adószabályok vagy a nemzeti adójogszabályokból eredő korlátozások, hátrányok, illetve torzulások.

2) Az I. melléklet m) pontjában a beillesztett «εταιρείες» görög szót kiigazítást jelölő nyilak közé kellett volna tenni.

A vizsgálat alapján a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat lényegében egyszerű kodifikációra korlátozódik, a tárgyát képező aktusok lényegi módosítása nélkül.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           jogtanácsos

        jogtanácsos      megbízott főigazgató

(1)

A javaslat 22 nyelvi változata állt a tanácsadó munkacsoport rendelkezésére. A munkacsoport a munkadokumentum eredeti, francia nyelvű változata alapján dolgozott.


ELJÁRÁS

Cím

A különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszere (kodifikált szöveg)

Hivatkozások

COM(2008)0492 – C6-0336/2008 – 2008/0158(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

29.9.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

9.10.2008

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

15.12.2008

 

 

 

Benyújtás dátuma

17.12.2008

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat