JELENTÉS Az Európai Közösség és az Orosz Föderáció kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra vonatkozó javaslatról

  21.1.2009 - (COM(2008)0728 – C6‑0456/2008 – 2008/0209(CNS)) - *

  Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  Előadó: Angelika Niebler
  Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 43. cikkének (1) bekezdése

  Eljárás : 2008/0209(CNS)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0005/2009
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0005/2009
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az Európai Közösség és az Orosz Föderáció kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra vonatkozó javaslatról

  (COM(2008)0728 – C6‑0456/2008 – 2008/0209(CNS))

  (Konzultációs eljárás)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2008)0728),

  –   tekintettel az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra[1]

  –   tekintettel az EK-Szerződés 170. cikkére és 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

  –   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0456/2008),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

  –   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0005/2009),

  1.  jóváhagyja a megállapodás megkötését;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Orosz Föderáció kormányainak és parlamentjeinek.

  • [1]  HL L 412., 2006.12.30., 1. o.

  ELJÁRÁS

  Cím

  az Európai Közösség és az Orosz Föderáció kormánya között a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbításáról

  Hivatkozások

  COM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS)

  Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

  1.12.2008

  Illetékes bizottság

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ITRE

  4.12.2008

  A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  AFET

  4.12.2008

   

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

  A határozat dátuma

  AFET

  17.12.2008

   

   

   

  Előadó(k)

  A kijelölés dátuma

  Angelika Niebler

  2.12.2008

   

   

  Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

  2.12.2008

  Elfogadás dátuma

  20.1.2009