RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna l-Konklużjoni ta’ Ftehim immirat lejn it-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa

  21.1.2009 - (COM(2008)0728 – C6‑0456/2008 – 2008/0209(CNS)) - *

  Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
  Rapporteur: Angelika Niebler
  Proċedura simplifikata – Artikolu 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura

  Proċedura : 2008/0209(CNS)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A6-0005/2009
  Testi mressqa :
  A6-0005/2009
  Dibattiti :
  Testi adottati :

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna l-Konklużjoni ta’ Ftehim immirat lejn it-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa

  (COM(2008)0728 – C6‑0456/2008 – 2008/0209(CNS))

  (Proċedura ta' konsultazzjoni)

  Il-Parlament Ewropew,

  –   wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2008)0728),

  –   wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' Programm ta' Qafas tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013)[1],

  –   wara li kkunsidra l-Artikoli 170 u 300(2), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE,

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6‑0456/2008),

  –   wara li kkunsidra l-Artikoli 51, 83(7) u 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6‑0005/2009),

  1.  Japprova l-konklużjoni tal-ftehima;

  2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u l-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Federazzjoni Russa.

  • [1]  ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1.

  PROĊEDURA

  Titolu

  It-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-KE u r-Russja

  Referenzi

  COM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS)

  Data meta ġie kkonsultat il-PE

  1.12.2008

  Kumitat responsabbli

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  ITRE

  4.12.2008

  Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  AFET

  4.12.2008

   

   

   

  Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

         Data tad-deċiżjoni

  AFET

  17.12.2008

   

   

   

  Rapporteur(s)

         Data tal-ħatra

  Angelika Niebler

  2.12.2008

   

   

  Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

  2.12.2008

  Data tal-adozzjoni

  20.1.2009

   

   

   

  Data tat-tressiq

  22.1.2009