Eljárás : 2008/0184(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0006/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0006/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 03/02/2009 - 6.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0032

JELENTÉS     *
PDF 131kWORD 54k
21.1.2009
PE 414.049v02-00 A6-0006/2009

az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2008)0581 – C6‑0392/2008 – 2008/0184(CNS))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Angelika Niebler

Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 43. cikkének (1) bekezdése

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2008)0581 – C6‑0392/2008 – 2008/0184(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2008)0581) ,

–   tekintettel az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra(1)

–   tekintettel az EK-Szerződés 170. cikkére és 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0456/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0006/2009),

1.  jóváhagyja a megállapodás meghosszabbítását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Amerikai Egyesült Államok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 412., 2006.12.30., 1. o.


ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbításáról

Hivatkozások

COM(2008)0581 – C6-0392/2008 – 2008/0184(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

7.11.2008

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

17.11.2008

Előadó(k)

A kijelölés dátuma

Angelika Niebler

7.10.2008

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

7.10.2008

Az elfogadás dátuma

20.1.2009

 

 

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat