Eljárás : 2008/0061(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0117/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0117/2009

Viták :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Szavazatok :

PV 25/03/2009 - 3.17
CRE 25/03/2009 - 3.17
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0183

AJÁNLÁS     ***
PDF 162kWORD 113k
4.3.2009
PE 416.606v02-00 A6-0117/2009

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai másrészről a CARIFORUM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(5211/2009 – COM(2008)0156 – C6‑0054/2009 – 2008/0061(AVC))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: David Martin

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 47. cikke

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai másrészről a CARIFORUM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(5211/2009 – COM(2008)0156 – C6‑0054/2009 – 2008/0000(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt a CARIFORUM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2008)0156),

–   tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai másrészről a CARIFORUM-államok között létrejött gazdasági partnerségi megállapodásra (5211/2009),

–   tekintettel ennek 300. cikke (3) bekezdésének első és második albekezdésével összefüggésben az 57. cikk (2) bekezdés, a 133. cikk (1) és (5) bekezdés és a 181. cikk értelmében a Tanács által benyújtott, hozzájárulásra irányuló kérelemre (C6‑0054/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására, valamint a Fejlesztési Bizottság véleményére (A6‑0117/2009),

1.  Hozzájárul/nem járul hozzá a megállapodás megkötéséhez;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a CARIFORUM-államok kormányának és parlamentjének .


INDOKOLÁS

2000-ben az AKCS és az EU olyan új, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival összeegyeztethető kereskedelmi megállapodások megkötésében állapodott meg, amelyek az AKCS-ból származó importokra az EU által abban az időszakban nyújtott egyoldalú preferenciális kereskedelmi rendszer helyébe lépnek.

Az új gazdasági partnerségi megállapodásokra (GPM-ek) irányuló tárgyalások 2002-ben kezdődtek azzal a céllal, hogy azokat 2007. december 31-ig megkötik, tudatában annak, hogy az AKCS és az EU között meglévő kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó WTO-mentesség 2008. január 1-jén lejár. Mivel a GPM-ek célja a regionális integrációs folyamatokra való alapozás és azok megerősítése az AKCS-országokban, a tárgyalások regionális szinten folytak hat önkéntesen alakult regionális GPM-csoporttal.

A GPM tárgyalási folyamat a széles körű, átfogó kérdések meghatározása vonatkozásában az összes AKCS-ország szintjén zajlott, míg a tárgyalások konkrét kérdésköreit nemzeti és regionális szinten határozták, illetve határozzák meg.

A 2007. december 31-i határidő sietve létrehozott GPM-eket eredményezett, és ezek olyan, nagyrészt országspecifikus és „szubregionális” liberalizációs ütemterveket tartalmaztak, amelyek a legtöbb GPM régióban jelentősen eltérnek egymástól. Ezen ütemezések regionális szempontból koherens egymáshoz igazítása igen nehéznek bizonyulhat majd.

A hat AKCS tárgyaló csoport közül a karibi volt az egyetlen, amely 2007. december 16-án, az eredeti határidőn belül „teljes körű” GPM-et kötött. 2008. október 15-én 13 CARIFORUM-tagállam írta alá a GPM-et az Európai Közösséggel, Guyana pedig 2008. október 20-án. Haiti kormánya – amely a hurrikánnal kapcsolatos, nemzeti helyreállítási prioritásokkal foglalkozik – több időt kért a GPM felülvizsgálatára. Az EK pozitívan reagált Haiti kormányának kérésére, így az ország 2010-ig haladékot kapott a GPM aláírására. Legkevésbé fejlett országként Haiti egyoldalú hozzáférést élvez az EU piacaihoz a „fegyveren kívül mindent” elv értelmében.

A megállapodás hivatalosan akkor lép hatályba, amikor a tagállamok befejezték a ratifikációs folyamatot. Addig pedig a CARIFORUM és az Európai Közösség ideiglenesen alkalmazza a GPM-et.

Az átfogó megállapodás tartalmaz „WTO-plusz” kötelezettségeket olyan tárgykörökben, mint a befektetés, a versenypolitika, a kormányzati közbeszerzés, a folyó fizetési mérleg kifizetései, a környezetvédelem, a társadalmi szempontok, a kulturális együttműködés és a szellemi tulajdon fokozott védelme, amelyekre a jelenleg zajló WTO-tárgyalások nem terjednek ki és amelyeket nem kellett belefoglalni a GPM-be ahhoz, hogy az a WTO-val összeegyeztethető legyen.

A GPM hatálya alá tartozó jó néhány tárgykört még nem rendeztek, illetve nem hajtottak teljes körűen végre a térségben.

Az előadó úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek hozzá kellene járulnia az egyrészről a CARIFORUM-államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodáshoz, amennyiben a Bizottság és a Tanács határozott kötelezettséget vállalt az alábbiak biztosítására:

- a GPM-nek az azt aláíró olyan CARIFORUM-államokra történő alkalmazása során, amelyek a Karibi Közösség tagjai, a GPM és a felülvizsgált Chaguaramas-i Szerződés közötti ellentmondás esetében az utóbbi érvényesüljön;

- a megállapodás kötelező, átfogó felülvizsgálatát legkésőbb az aláírás időpontjától számított öt éven belül, majd azt követően ötévente elvégzik a megállapodás hatásának – beleértve a végrehajtás költségeit és következményeit is – meghatározása érdekében; a megállapodás rendelkezéseit szükség esetén módosítják, alkalmazását kiigazítják; a kezdeti ötéves időszak után sor kerül a GPM átfogó újratárgyalására;

- a CARIFORUM-államokon belül egy független nyomon követési mechanizmust hoznak létre, amely számára biztosítják a szükséges forrásokat, hogy elvégezze az annak meghatározásához szükséges elemzést, hogy milyen mértékben éri el a GPM a célkitűzéseit;

- az Európai Unió a legnagyobb kedvezmény elvét alkalmazza az összes AKCS szubregionális csoport körében;

- a CARIFORUM és más szubregionális csoportok megszüntetik a legnagyobb kedvezményes elbánás Európai Unióra való alkalmazását;

- a CARICOM egységes piac és gazdaság (CSME) keretében még nem teljes mértékben rendezett, illetve nem teljes körűen végrehajtott tárgykörökben – beleértve a pénzügyi szolgáltatásokat, egyéb szolgáltatásokat, a befektetést, a versenyt, a közbeszerzést, az elektronikus kereskedelmet, a szellemi tulajdont, az áruk szabad mozgását és a környezetvédelmet – tett kötelezettségvállalások végrehajtását a CSME e tárgykörökben való befejezéséig elhalasztják;

- a kereskedelemsegélyezési források méltányos elosztásának korai meghatározása és biztosítása; annak garantálása, hogy e pénzeszközök többletforrásokat és nem pusztán az EFA szerinti finanszírozás átcsomagolását jelentsék, hogy megfelelnek a CARIFORUM prioritásainak, valamint hogy kifizetésük időben, előre jelezhető módon, és a nemzeti és regionális stratégiai fejlesztési tervekre vonatkozó végrehajtási menetrendekkel összhangban történjen; ezeket a pénzeszközöket hatékonyan használják fel a vámbevételek kiesésének kiegyensúlyozására;

- a szellemi tulajdonjogok érvényesítésére vonatkozó rendelkezéseket nem használják a generikus gyógyszerek beszállítói által előidézett jogszerű verseny meghiúsítására, és/vagy annak megakadályozására, hogy a kormányzati felvásárló jogalanyok generikus készleteket vásárolhassanak; rendszeresen jelentést tesz a Parlamentnek a Szabadalmi Együttműködési Szerződés betartásának a gyógyszerészeti termékekre irányuló szabadalmi beadványok szintjére és a CARIFORUM-országokbeli folyamatokra, valamint az ehhez kapcsolódó jogviták mennyiségére gyakorolt hatásáról; rendszeres jelentéseket nyújt be a megállapodásban szereplő technológiaátadási kötelezettségvállalások végrehajtásáról; nem próbál a CARIFORUM-államok fejlettségi szintjének nem megfelelő harmonizált szellemi tulajdonjogi normákat előírni; segítségnyújtás a CARIFORUM-államoknak abban, hogy megfigyeljék a gyógyszeripari ágazatban a versenyellenes magatartást;

- annak egyértelművé tétele, hogy mely pénzeszközök egészítik ki a 10. EFA szerinti finanszírozást; valamennyi fejlesztési együttműködési rendelkezés – beleértve azok finanszírozását is – gyorsan, megfelelően és hatékonyan lép életbe.


VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság (16.2.2009)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai másrészről a CARIFORUM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(5211/2009–COM(2008)0156 – C6‑0054/2009 – 2008/0061(AVC))

A vélemény előadója (*): Jürgen Schröder

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 47. cikke

AVC

RÖVID INDOKOLÁS

Indokolás

A cotonoui partnerségi megállapodás 36. cikkében az EU és az AKCS-országok megállapodtak, hogy a WTO-val összeegyeztethető új kereskedelmi megállapodásokat kötnek, melyek „fokozatosan megszüntetik a közöttük fennálló kereskedelmi akadályokat és bővítik az együttműködést minden, a kereskedelem szempontjából jelentős területen”. A 37. cikk előírja, hogy „a gazdasági partnerségi megállapodásokat az előkészítő időszakban kell megtárgyalni, amely legkésőbb 2007. december 31-én ér véget”.

2002-ben a Bizottság és az AKCS-csoport között megkezdődött a tárgyalások első szakasza a megállapodások alá tartozó valamennyi AKCS-ország számára általános érdekű kérdésekről, ezt követően pedig külön tárgyalások kezdődtek a gazdasági partnerségi megállapodásról folytatott tárgyalásra kijelölt hat AKCS-régióval (karibi államok, Nyugat-Afrika, Közép-Afrika, Kelet- és Dél-Afrika (ESA) – a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) kivételével –, csendes-óceáni államok). A tárgyalások végén 2007-ben a kelet-afrikai közösség (ECA) kilépett a gazdasági partnerségi megállapodásról folytatott tárgyalásra kijelölt tárgyalócsoportból.

Öt év tárgyalást követően 2007 végén csak a karibi államok egyeztek bele egy, a gazdasági együttműködés és fejlődés minden elemére kiterjedő, teljes körű gazdasági partnerségi megállapodás parafálásába. Az Európai Bizottság és 15 CARIFORUM-állam (Antigua és Barbuda, a Bahamai Közösség, Barbados, Belize, a Dominikai Közösség, a Dominikai Köztársaság, Grenada, a Guyanai Köztársaság, Haiti, Jamaica, a Saint Kitts és Nevis Államszövetség, Saint Lucia, a Saint Vincent és Grenadine-szigetek, a Suriname Köztársaság és a Trinidad és Tobago Köztársaság) 2007. december 16-án parafálta a megállapodást, melyet az EU és 13 CARIFORUM-állam 2008. október 15-én, Guyana 2008. október 20-án írt alá. Haiti nem írta alá a megállapodást.

2008 eleje óta a CARIFORUM-államok termékeinek az uniós piachoz történő vám- és kvótamentes hozzáférése tekintetében a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1528/2007/EK tanácsi rendeletet (HL L 348, 2007.12.31., 1.o.) alkalmazzák. Közvetlenül az aláírást követően a Bizottság értesítette a WTO-t a megállapodásról, egyúttal bizonyította, hogy a gazdasági partnerségi megállapodást aláíró AKCS-államokból érkező árukra vonatkozó uniós importszabályozás összhangban áll a WTO követelményeivel.

A tárgyalások során és a parafálást követően nagy nehézségek merültek fel, különösen, amikor újrakezdődött a vita Guyanával. Guyana csak a megállapodás árukra vonatkozó részét szerette volna aláírni. Ezt a kérést nem fogadták el, ugyanakkor a megállapodáshoz mellékelt jegyzőkönyv rendelkezik a megállapodás hatásainak 5 éven belüli értékeléséről, aminek következtében lehetséges a módosítás. Az előadó üdvözli e rendelkezéseket, mivel a rendszeres értékelés fontos eszköz lehet a GPM fejlesztésbarát végrehajtásának biztosítására. Az EU-nak rugalmas és empatikus megközelítést kell alkalmaznia a megvalósítás tekintetében, és – amennyiben a felülvizsgálat alapján erre szükség van – késznek kell lennie az előírások módosítására.

A tartalmi nehézségeken kívül a bizottsági tárgyalópartnerek hangvétele és módszerei egyértelműen veszélybe sodorták az EU és a karibi országok közötti, hagyományosan jól működő tárgyalásokat. Az előadó mély sajnálatát fejezi ki emiatt, és kifejezetten üdvözli, hogy az Európai Bizottság hangneme megváltozott a kereskedelmi biztos lemondását követően. Az előadó azonban kellő indokot lát arra, hogy gratuláljon a CARIFORUM-államoknak a tárgyalások eredményéhez, és ahhoz, hogy a gazdasági partnerségi megállapodás aláírása mellett döntöttek.

A CARIFORUM egyetlen legkevésbé fejlett országa, Haiti nem írta alá a gazdasági partnerségi megállapodást. Legkevésbé fejlett országként Haitira az általános preferenciális rendszer (GSP) keretén belül érvényes a „fegyveren kívül mindent” elv. Ezért nem merül fel annak azonnali igénye, hogy a gazdasági partnerségi megállapodáson keresztül biztosítsák az uniós piachoz történő szabad hozzáférést. Tekintettel az ország nehéz politikai és gazdasági helyzetére, Haitit nem szabad sürgetni, hanem időt kell adni számára a döntés meghozatalához.

A CARIFORUM-államokkal aláírt gazdasági partnerségi megállapodás pozitív hatással lehet a karibi államok fejlődésére. Az előadó úgy gondolja, hogy a gazdasági partnerségi megállapodás pozitív hatásainak megvalósításához gyors ratifikációs és végrehajtási folyamatra, valamint a szükséges reformok meghozatalára van szükség. Nem szabad elhanyagolni, hogy kapacitáshiány miatt az uniós vállalatok jobban ki tudják használni a Karib-térségben az áruk, befektetések és szolgáltatások piacaihoz való könnyebb hozzáférést, mint a karibi vállalatok Európában. Ez a megállapodás végrehajtásának módjától függően egyenlőtlen eredményeket szülhet.

A gazdasági partnerségi megállapodás és a reformok végrehajtása csak akkor mehet végbe megfelelően, ha a megállapodást jelentős kereskedelemösztönző támogatáscsomagok (Aid for Trade) kísérik a nettó vámveszteségek kompenzálására, valamint a CARIFORUM-államok gazdasági aktivitásának növelésére. A megállapodás fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos cikkei azonban nem kötelezik az EU-t arra, hogy a GPM-mel összefüggésben további pénzügyi támogatást nyújtson.

A 36. cikk cotonou-i megállapodásba történő beillesztését elsősorban azért határozták el, mert nem volt összeegyeztethető a WTO szabályaival az, hogy a loméi szerződések értelmében az összes AKCS-ország termékeinek uniós piachoz történő hozzáférése vámmentes. Ezért a gazdasági partnerségi megállapodás legnagyobb része az árukereskedelemmel foglalkozik. Ugyanakkor valamennyi fél a kezdetektől fogva egyértelművé tette, hogy a megállapodás célkitűzéseinek összhangban kell lenniük az EK és a CARIFORUM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodás alapjait képező contonoui partnerségi megállapodás célkitűzéseivel.

A gazdasági partnerségi megállapodásban szereplő megfogalmazás (1. cikk) szerint a megállapodás elsődleges célkitűzése „a szegénység csökkentése és esetleges megszüntetése a fenntartható fejlődéssel, a millenniumi fejlesztési célokkal és a cotonoui megállapodással összhangban álló kereskedelmi kapcsolatok létrehozásán keresztül”, ezt követi „a regionális integráció, a gazdasági együttműködés és a jó kormányzás előmozdítása, ezáltal létrehozva egy hatékony, kiszámítható és átlátható szabályozási keretet a felek és a CARIFORUM-régió közötti kereskedelem és befektetések számára.”

A CARIFORUM-államokkal megkötött gazdasági partnerségi megállapodás több szempontból szorosan kötődik a cotonoui megállapodáshoz. A megállapodás „a cotonoui megállapodás alapelvein és lényeges és alapvető elemein alapul.” „A cotonoui megállapodás rendelkezéseire, valamint a regionális együttműködés és integráció, továbbá a gazdasági és kereskedelmi együttműködés terén létrejött, korábbi AKCS–EK partnerségi megállapodásokra épül [a négy loméi megállapodásra és az azt megelőző yaoundéi megállapodásokra].”

A megállapodás részletesen szabályozza a termékimportot- és exportot. Az EU beleegyezik abba, hogy 2008. január 1-jétől nem alkalmaz vámokat és kvótákat, a CARIFORUM-államok többsége pedig a következő 25 évben fokozatosan megnyitja piacát az EU-ból importált és onnan származó termékek mintegy 87%-a előtt. Ez a vámbevételek nettó veszteségéhez vezet, a CARIFORUM-államoknak ugyanakkor lesz idejük ezzel kapcsolatos kiigazításokra és kereskedelemösztönző támogatásokban is részesülni fognak. A vám- és adószektorban szükséges reform megvalósítása remélhetőleg általában véve jótékonyan fog hatni a CARIFORUM-államok államháztartási rendszerére.

A gazdasági partnerségi megállapodás az alábbiakról is rendelkezik: szolgáltatások kereskedelme, befektetések, verseny, innováció, szellemi tulajdon és beszerzés. E területeket óvatosan kezelték a CARIFORUM-államok és az EU képviselői. A rendelkezések jelentős kötelezettségekkel járnak, azonban lehetőséget teremtenek a gazdasági fejlődésre is. E fejezetek CARIFORUM-államok fejlődésére gyakorolt hatását nehéz előre jelezni. Ugyanakkor a megállapodás biztosítékokat és kísérő intézkedéseket tartalmaz annak érdekében, hogy a rendelkezések az érintett országok fejlődésre szempontjából sikeressé váljanak. Az EU-nak a lehető legnagyobb rugalmasságot kell mutatnia a CARIFORUM-államok által alkalmazott biztosítékok tekintetében, különösen a végrehajtási költségek és a fejlődésre gyakorolt bizonytalan hatások fényében.

Az EU fel fogja használni a fejlesztési együttműködésre rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket a CARIFORUM-államokkal megkötött gazdasági partnerségi megállapodás kiegészítésére. A finanszírozási forrást az EFA regionális és nemzeti indikatív programjai, valamint az AKCS-programok fogják biztosítani. Emellett a CARIFORUM megkapja az EU és a tagállamok által minden évben kereskedelemhez kapcsolódó támogatásra lekötött 1-1 milliárd eurónyi összeg őt megillető részét. Ezen kívül azonban kevés többlettámogatás biztosított.

Az EU-CARIFORUM megállapodást kifejezetten a karibi AKCS-országok igényeinek és érdekeinek figyelembevételével tárgyalták meg. A más régiókkal megkötött jövőbeni GPM-ek tartalmazhatnak a mostanitól jelentős mértékben eltérő rendelkezéseket, és az egyes régiók fejlettségének függvényében több vagy kevesebb területre terjedhetnek ki.

******

Következtetés

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy tegyen javaslatot a gazdasági partnerségi megállapodás Parlament általi jóváhagyására, feltéve, hogy a megállapodást a CARIFORUM-államok és – amennyiben az alkotmányuk így rendelkezik – parlamentjeik ratifikálják.

ELJÁRÁS

Cím

Az EK és a CARIFORUM közötti gazdasági partnerségi megállapodás

Hivatkozások

COM(2008)01562008/0061(AVC)

Illetékes bizottság

INTA

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jürgen Schröder

27.5.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

8.12.2008

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.1.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Koenraad Dillen, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Madeleine Jouye de Grandmaison, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Luisa Morgantini, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Anna Záborská, Jan Zahradil, Mauro Zani

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Maria Berger, Raymond Langendries, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker

 - 


ELJÁRÁS

Cím

Az EK és a CARIFORUM közötti gazdasági partnerségi megállapodás

Hivatkozások

05211/2009 – C6-0054/2009 – COM(2008)01562008/0061(AVC)

Az EP hozzájárulása kérésének dátuma

11.2.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

19.2.2009

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

19.2.2009

 

 

 

Társbizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

19.2.2009

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

David Martin

5.5.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

4.12.2008

20.1.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

24.2.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

13

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Kader Arif, Francisco Assis, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Jacky Hénin, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Robert Sturdy, David Sumberg, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jean-Pierre Audy, Sebastian Valentin Bodu, Salvador Domingo Sanz Palacio, Zbigniew Zaleski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Juan Fraile Cantón, Roger Helmer, Leopold Józef Rutowicz, Salvatore Tatarella, Rainer Wieland

Benyújtás dátuma

4.3.2009

 - 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat