RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/95

11.3.2009 - (15248/2/2008 – C6‑0065/2009 – 2007/0233(COD)) - ***II

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
Rapporteur: Helmuth Markov

Proċedura : 2007/0233(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0126/2009
Testi mressqa :
A6-0126/2009
Dibattiti :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/95

(15248/2/2008 – C6‑0065/2009 – 2007/0233(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (15248/2/2008 – C6-0065/2009),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari[1] dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2007)0653),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 67 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat dwar il-Kummerċ Internazzjonali (A6–0126/2009),

1.  Japprova l-pożizzjoni komuni;

2.  Jinnota li l-att qed jiġi adottat b'konformità mal-pożizzjoni komuni;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jiffirma l-att flimkien mal-President tal-Kunsill, skont l-Artikolu 254(1) tat-Trattat KE;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju-Ġenerali tiegħu sabiex jiffirma l-att, wara li jkun ivverifika li l-proċeduri ntemmu kif suppost,u sabiex, bi qbil mas-Segretarju-Ġenerali tal-Kunsill, jipproċedi għall-pubblikazzjoni tal-att fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

NOTA SPJEGATTIVA

Wara l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-23 ta' Settembru 2008, fil-15 ta' Ottubru 2008, intlaħqet ftehima politika minn COREPER I dwar test ta' kompromess.

Fuq il-bażi ta' dan it-test u wara konsultazzjonijiet mal-gruppi politiċi rappreżentati fuq il-Kumitat, il-President tal-Kumitat dwar il-Kummerċ Internazzjonali kiteb lill-President tal- COREPER 1 fil-11 ta' Novembru 2008 biex jieħu nota tal-bidliet proposti mill-Kunsill u jaċċetta fl-intier tiegħu it-test ta' kompromess.

Peress li l-Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fis-16 ta' Frar 2009 hija kollha kemm hi skont il-ftehima ta' kompromess politiku msemmija hawn fuq, ir-rapporteur tiegħek jirrakkomanda li l-Pożizzjoni Komuni tkun adottata mill-Parlament Ewropew, bla emendi, fit-Tieni Qari.

PROĊEDURA

Titolu

Statistika Komunitarja dwar il-kummerċ estern ma’ pajjiżi li mhumiex membri

Referenzi

15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD)

Data tal-1 qari tal-PE - Numru P

23.9.2008                     T6-0414/2008

Proposta tal-Kummissjoni

COM(2007)0653 - C6-0395/2007

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja tal-wasla tal-pożizzjoni komuni

19.2.2009

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

INTA

19.2.2009

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Helmuth Markov

21.11.2007

 

 

Eżami fil-kumitat

24.2.2009

 

 

 

Data tal-adozzjoni

5.3.2009

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

10

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Françoise Castex, Glyn Ford, Jacky Hénin, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Gianluca Susta

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Ole Christensen, Sajjad Karim, Zbigniew Zaleski

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

André Brie

Data tat-tressiq

11.3.2009