Διαδικασία : 2008/2135(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0131/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0131/2009

Συζήτηση :

PV 23/03/2009 - 20
CRE 23/03/2009 - 20

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2009 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0189

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 232kWORD 231k
12.3.2009
PE 409.788v03-00 A6-0131/2009

σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας

(2008/2135(INI))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Sajjad Karim

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας

(2008/2135(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο δράσης για τη στρατηγική εταιρική σχέση Ινδίας-ΕΕ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, ιδιαίτερα το τμήμα για την ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και την αναθεωρημένη του έκδοση,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 4ης επιχειρηματικής διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ινδίας της 29ης Νοεμβρίου 2003 και ιδιαίτερα την κοινή πρωτοβουλία ΕΕ-Ινδίας για την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 9ης συνάντησης στρογγυλής τραπέζης Ινδίας-ΕΕ που διεξήχθη στο Hyderabad στις 18-20 Σεπτεμβρίου 2005,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για το εμπόριο ΕΕ-Ινδίας στην 7η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ινδίας που διεξήχθη στο Ελσίνκι στις 13 Οκτωβρίου 2006,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 9ης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ινδίας που διεξήχθη στη Μασσαλία στις 29 Σεπτεμβρίου 2008,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 9ης επιχειρηματικής διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ινδίας που διεξήχθη στο Παρίσι στις 30 Σεπτεμβρίου 2008,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) σχετικά με τη Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και τη δημόσια υγεία, που εγκρίθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2005,

–       έχοντας υπόψη τη θέση του της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που σχετίζονται με την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων για εξαγωγή σε χώρες με προβλήματα δημόσιας υγείας(1),

–       έχοντας υπόψη το Μνημόνιο Συνεννόησης για τη διμερή συνεργασία μεταξύ του ινδικού Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή Αδειών Ευρεσιτεχνίας, Σχεδίων και Υποδειγμάτων και Εμπορικών Σημάτων και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, που υπεγράφη στις 29 Νοεμβρίου 2006,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανικού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την τριμερή δήλωση αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2006 με τίτλο "Πραγμάτωση της εταιρικής σχέσης για τη μεγέθυνση και την απασχόληση: να γίνει η Ευρώπη πόλος αριστείας στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης" (COM (2006)0136),

–       έχοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ για την απασχόληση 2008/2007,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2008 με τίτλο "Μια ξεχωριστή θέση για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ" (COM(2008)0055),

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία ΗΠΑ-Ινδίας το 2004: "Το επόμενο βήμα προς μια στρατηγική εταιρική σχέση" και τη συμφωνία για την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, που επιτεύχθηκε κατά την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου George W. Bush στην Ινδία στις 2 Μαρτίου 2006,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2006 σχετικά με την αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα μετά την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ(2),

–       έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της Τέταρτης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ, η οποία εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 στη Ντόχα και ιδιαίτερα την παράγραφό της 44 για μια ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση (SDT),

–       έχοντας υπόψη τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ινδίας για την ενέργεια, που πραγματοποιήθηκε στο Νέο Δελχί στις 6 Απριλίου 2006,

–       έχοντας υπόψη το 3ο πάνελ ΕΕ-Ινδίας για την ενέργεια στις 20 Ιουνίου 2007,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας: Μια Στρατηγική Εταιρική Σχέση(3),

–       έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με τις ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ, την οποία ανέθεσε η υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου(4),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 2006 με τίτλο "Η Ευρώπη στον κόσμο: η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό - Συμβολή στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση" (COM(2006)0567),

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις τελωνειακές κατασχέσεις προϊόντων παραποίησης/απομίμησης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ το 2007, που δημοσιεύθηκε στις 19 Μαΐου 2008,

–       έχοντας υπόψη την ποιοτική ανάλυση μιας δυνητικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας, την οποία εκπόνησε το Κέντρο για την Ανάλυση της Περιφερειακής Ολοκλήρωσης στο Sussex,

–       έχοντας υπόψη την οικονομική ανάλυση για τον οικονομικό αντίκτυπο μιας δυνητικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας, που ανατέθηκε από το Κέντρο Προγνωστικών Μελετών και Διεθνών Πληροφοριών (CEPII) και το Κέντρο Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών Πρωτοβουλιών και Ερευνών (CIREM)(5), της 15ης Μαρτίου 2007,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση για την παγκόσμια ανάλυση και το σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της ΣΕΣ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ινδίας στη βιωσιμότητα του εμπορίου, που εκπόνησε η ECORYS,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ΕΕ και Ινδίας(6),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και την πρόσβαση στα φάρμακα(7),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Dalit στην Ινδία(9),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο – εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας(10),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών(11),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τις κατηγορίες για μαζικούς τάφους στο υπό ινδική διοίκηση τμήμα του Κασμίρ(12),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Σεπτεμβρίου σχετικά με την προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ινδίας (Μασσαλία, 29 Σεπτεμβρίου 2008)(13),

–       έχοντας υπόψη το στρατηγικό έγγραφο για τη χώρα Ινδία (2007-2013),

–       έχοντας υπόψη την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου) στο Νέο Δελχί τον Νοέμβριο του 2008,

–       έχοντας υπόψη την απελπιστικά αργή πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τις ινδικές αρχές σε σύγκριση με τις διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Κορέας και ακόμη και με τον Οργανισμό Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6‑0131/2009),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξακολουθήσει να δίνει προτεραιότητα σε ένα πολυμερές εμπορικό σύστημα βασισμένο σε κανόνες που θεσπίζονται μέσω του ΠΟΕ, το οποίο προσφέρει τις βέλτιστες προοπτικές για δίκαιο και θεμιτό διεθνές εμπόριο, θεσπίζοντας κατάλληλους κανόνες και διασφαλίζοντας την τήρησή τους,

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ντόχα είναι καίριας σημασίας τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για την Ινδία,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές σχέσεις με την Ινδία βασίζονται στη στρατηγική εταιρική σχέση του 2004, στο κοινό σχέδιο δράσης του 2005, που εγκρίθηκε στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ινδίας του 2005 και αναθεωρήθηκε κατά την 9η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ινδίας στη Μασσαλία, και στη συμφωνία συνεργασίας του 1994· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΣ πρέπει να αξιοποιήσει και να επεκτείνει τη συνεργασία που ήδη προβλέπεται στο άρθρο 24 της συμφωνίας συνεργασίας,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) της Ινδίας, καθώς επενδύθηκαν 10.900 εκατ. ευρώ το 2007· και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει το 65% όλων των ροών ΑΞΕ στην Ινδία το 2007· και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΑΞΕ της Ινδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν από 500 εκατ. ευρώ το 2006 σε 9.500 εκατ. ευρώ το 2007,

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία ήταν ο 17ος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2000 και κατετάγη στην 9η θέση το 2007· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2000 έως το 2006, το εμπόριο αγαθών της ΕΕ με την Ινδία αναπτύχθηκε κατά περίπου 80%,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 η Παγκόσμια Τράπεζα κατέταξε την Ινδία στην 122η θέση (μεταξύ 178 οικονομιών) σε ό,τι αφορά την "ευκολία του επιχειρείν",

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως δηλώνεται στην έκθεση του UNDP (Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών) για την ανθρώπινη ανάπτυξη το 2007/8, η Ινδία κατατάσσεται στην 128η θέση στον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης (μεταξύ 177 χωρών), ότι το 35% του πληθυσμού της Ινδίας ζει με λιγότερο από 1 δολάριο ημερησίως και το 80% με λιγότερο από 2 δολάρια ημερησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία κατατάσσεται 62η στον δείκτη ανθρώπινης φτώχειας για τις αναπτυσσόμενες χώρες μεταξύ 108 αναπτυσσόμενων χωρών για τις οποίες έχει υπολογιστεί ο δείκτης· και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής εργασίας,

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές ανισότητες μεταξύ των ομόσπονδων κρατών της Ινδίας, και κατά συνέπεια η άνιση κατανομή του πλούτου και του εθνικού εισοδήματος, απαιτούν τη θέσπιση ορθών συμπληρωματικών οικονομικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής εναρμόνισης και της επικέντρωσης σε προσπάθειες ανάπτυξης ικανοτήτων στα φτωχότερα κρατίδια, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα κονδύλια,

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος δικαιούχος του μηχανισμού του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτιμησιακές εισαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ινδία ανήλθαν σε 11.300 εκατ. ευρώ το 2007 σε σύγκριση με 9.700 εκατ. ευρώ το 2006,

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερα τα μέρη επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για δασμολογικές μειώσεις, για την περαιτέρω ελευθέρωση της εγκατάστασης και των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με προσοχή και μεγάλη επιφύλαξη και θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά,

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην αγορά πρέπει να συνοδεύεται από διαφανείς και κατάλληλους κανόνες και πρότυπα για να διασφαλισθεί ότι η ελευθέρωση του εμπορίου θα είναι ωφέλιμη,

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να συνεκτιμηθούν δεόντως ακόμη περισσότερο τα στοιχεία για την αναγνώριση, την κατάλληλη και αποτελεσματική προστασία, την εφαρμογή και επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα ή τα σήματα υπηρεσιών, τα συγγραφικά και συγγενικά δικαιώματα, οι γεωγραφικές ενδείξεις (συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών προέλευσης), τα βιομηχανικά σχέδια και οι τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων,

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πηγές παραποιημένων φαρμάκων που κατάσχονται από τις τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών μελών (αναλογούν στο 30% του συνόλου)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κατώτερης ποιότητας και τα παραποιημένα φάρμακα ευνοούν την ανθεκτικότητα στα φάρμακα και αυξάνουν τα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας,  

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1, παράγραφος 1 της Συμφωνίας Συνεργασίας προβλέπει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της Συμφωνίας,

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη για την πείνα για το 2008, η Ινδία κατατάσσεται 66η μεταξύ 88 κρατών (αναπτυσσόμενων χωρών και χωρών σε μετάβαση)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης της Ινδίας για την πείνα διαπιστώνει ότι κανένα ομόσπονδο κράτος στην Ινδία δεν εμπίπτει στην κατηγορία "χαμηλά ποσοστά πείνας" ή "μέτρια ποσοστά πείνας"· δώδεκα ομόσπονδα κράτη εμπίπτουν στην κατηγορία "ανησυχητικά ποσοστά πείνας"· και τέσσερα ομόσπονδα κράτη -Punjab, Kerala, Haryana και Assam - εμπίπτουν στην κατηγορία "σοβαρά ποσοστά πείνας",

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΣ θα πρέπει να συμπεριλάβει δεσμευτικές και εκτελεστές αναλήψεις υποχρεώσεων για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τη βιώσιμη ανάπτυξη και για την αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνώς συμφωνηθέντων προτύπων στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη στήριξη της προώθησης της αξιοπρεπούς εργασίας με την αποτελεσματική εγχώρια εφαρμογή των βασικών εργασιακών προτύπων της ΔΟΕ,

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων· ότι η ομάδα προμηθευτών πυρηνικών υλικών ήρε το εμπάργκο στο εμπόριο πυρηνικών υλικών της Ινδίας· ότι η συμφωνία συνεργασίας ΗΠΑ-Ινδίας στον τομέα των πυρηνικών εγκρίθηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ,

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριζόντια συμφωνία για τις αεροπορικές μεταφορές υπογράφηκε στην 9η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ινδίας στη Μασσαλία και η Ινδία κατετάγη στην 11η θέση όσον αφορά την επιβατική κίνηση μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία ενέκριναν ένα αναθεωρημένο κοινό σχέδιο δράσης που επεκτείνει τη στρατηγική εταιρική σχέση του 2005 σε νέους τομείς· και λαμβάνοντας υπόψη ότι δημιουργήθηκε στην Ινδία το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την Τεχνολογία,

Γενικά ζητήματα

1.      πιστεύει ότι η ΣΕΣ πρέπει να είναι ισορροπημένη και συμβατή προς τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΠΟΕ· θεωρεί ότι η επιτυχία του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ντόχα παραμένει εμπορική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ινδία σχετικά με τη ΣΕΣ πρέπει, κατά συνέπεια, να είναι συμπληρωματικές προς τους πολυμερείς κανόνες·

2.      υπενθυμίζει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας βασίζεται σε κοινές αρχές και αξίες, όπως αντικατοπτρίζεται στη συμφωνία συνεργασίας ΕΚ-Ινδίας του 1994 και στο κοινό σχέδιο δράσης του 2005· η νέα, προσανατολισμένη στην ανταγωνιστικότητα ΣΕΣ, πρέπει να συμπληρώνει τη συμφωνία συνεργασίας του 1994, με την οποία πρέπει να συνδεθεί νομικά και θεσμικά·

3.      επικροτεί τα αποτελέσματα της 9ης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ινδίας και το αναθεωρημένο κοινό σχέδιο δράσης· υπενθυμίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας για την επιτάχυνση των συνομιλιών για μια ΣΕΣ· προτρέπει τα διαπραγματευόμενα μέρη να διασφαλίσουν ότι θα αφιερωθεί αρκετός χρόνος σε πιο διεξοδικές διαπραγματεύσεις με βασικούς ενδιαφερόμενους, μεταξύ άλλων με βουλευτές και την κοινωνία των πολιτών στην Ινδία καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε η οριστική συμφωνία να είναι ισορροπημένη και να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και τις προοπτικές όλων των ενδιαφερομένων·

4.      ενθαρρύνει την ινδική ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις των ομόσπονδων κρατών να συγχρονίσουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες, ούτως ώστε να επιτρέψουν τη μεγιστοποίηση των δυνητικών κερδών·

5.      βάσει των συμπληρωματικών χαρακτηριστικών των δύο οικονομιών, επισημαίνει τις μελλοντικές δυνατότητες για αύξηση των συναλλαγών και των επενδύσεων ΕΕ-Ινδίας και τις τεράστιες επιχειρηματικές δυνατότητες που δημιουργεί η ΣΕΣ· θεωρεί τη ΣΕΣ ΕΕ-Ινδίας ως ένα σενάριο στο οποίο όλοι θα βγουν κερδισμένοι αλλά συνιστά να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση σχετικά με τις υφιστάμενες δυσκολίες ανά τομέα· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η ΣΕΣ πρέπει να διασφαλίζει ότι η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών θα επιφέρει οφέλη σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, κκαι ότι θα συνεισφέρει στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος·

6.      ενθαρρύνει τα μέρη να εξετάσουν, επίσης, τα πιθανά μειονεκτήματα της ΣΕΣ και τους τρόπους με τους οποίους η ανθρώπινη ανάπτυξη και η ισότητα των φύλων μπορεί να επηρεάζεται δυσμενώς από το ταχύ άνοιγμα των αγορών· αναγνωρίζει το δικαίωμα των κυβερνήσεων να διατηρούν τον αναγκαίο "χώρο πολιτικής" και τις ρυθμιστικές ικανότητες να διαμορφώνουν τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που εξυπηρετούν τα πλέον ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών μέτρων για την προστασία των αδύναμων οικονομικών παραγόντων·

7.      τονίζει ότι η ΣΕΣ θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης και συνολικής επανεξέτασης, προκειμένου να προσδιορίζονται οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της συμφωνίας· ζητεί οι διατάξεις της ΣΕΣ να προσαρμόζονται σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εν λόγω επανεξέτασης·

8.      ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για την αειφόρο ανάπτυξη ως ουσιαστικό στοιχείο της ΣΕΣ που θα υπόκειται στον συνήθη μηχανισμό επίλυσης των διαφορών·

Εμπορευματικές συναλλαγές

9.      χαιρετίζει τα αποτελέσματα πολλών προσομοιώσεων ελεύθερου εμπορίου που δείχνουν ότι η ΣΕΣ θα αυξήσει συνολικά τις εξαγωγές και εισαγωγές τόσο για την ΕΕ όσο και για την Ινδία· υπογραμμίζει ότι με βάση τον υφιστάμενο μέσο ρυθμό αύξησης το διμερές εμπόριο αναμένεται να υπερβεί τα 70.700 εκατ. ευρώ έως το 2010 και τα 160.600 εκατ. ευρώ έως το 2015·

10.    σημειώνει ότι οι μέσοι εφαρμοζόμενοι δασμοί της Ινδίας έχουν μειωθεί σε επίπεδα που τώρα είναι συγκρίσιμα με αυτά άλλων χωρών της Ασίας· αξίζει να σημειωθεί ο μέσος εφαρμοζόμενος δασμός της Ινδίας που τώρα βρίσκεται στο 14,5% σε σύγκριση με το 4,1% κατά μέσο όρο στην ΕΕ·

11.    θεωρεί σημαντικό να επιβεβαιώσει η ΣΕΣ τις διατάξεις της Συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, καθώς και της υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής συμφωνίας· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να αντιμετωπίσει εκκρεμή θέματα, όπως η ορθή μεταχείριση των ζώων·

12.    σημειώνει ότι η Ινδία ανησυχεί για την έλλειψη εναρμόνισης των μικροβιολογικών προδιαγραφών στην ΕΕ, για τις συνέπειες του REACH, για τα δαπανηρά πιστοποιητικά για τις εξαγωγές φρούτων στην ΕΕ, για τη μη εναρμόνιση του ΦΠΑ και τις δαπανηρές διαδικασίες συμμόρφωσης για το σήμα CE, και υπογραμμίζει ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν στη ΣΕΣ· καλεί αμφότερα τα μέρη να διασφαλίσουν ότι η ρύθμιση και οι μη δασμολογικοί φραγμοί θα διευθετούνται κατά τρόπο που να μην παρακωλύει το συνολικό εμπόριο· καλεί τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και την Ινδία να συνεργαστούν στενότερα στις διάφορες ομάδες εργασίας τους με σκοπό ένα διαφανέστερο πλαίσιο για τους τεχνικούς κανονισμούς και τα πρότυπα· επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να παράσχει τεχνική βοήθεια προκειμένου να στηρίξει τους ινδούς παραγωγούς στις προσπάθειες τους να επιτύχουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την υγειονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση της παραγωγής, δημιουργώντας καταστάσεις από τις οποίες όλοι θα βγουν κερδισμένοι·

13.    αναγνωρίζει ότι το καθεστώς προτύπων της Ινδίας βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη· καλεί το Ινδικό Γραφείο Προτύπων και τον Κεντρικό Οργανισμό Ελέγχου Προδιαγραφών Φαρμάκων να ενισχύσουν τις προδιαγραφές τους, ώστε να συνάδουν με τις διεθνείς προδιαγραφές, και να αυξήσουν τη διαφάνεια στη διαμόρφωση των προτύπων, βελτιώνοντας τις διαδικασίες δοκιμών και πιστοποίησής τους· καλεί την Επιτροπή να παράσχει επαρκή στήριξη για την ενίσχυση των ικανοτήτων και των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού στις ινδικές ρυθμιστικές αρχές·

14.    υπογραμμίζει ότι η ΣΕΣ περιλαμβάνει έναν δεσμευτικό, διακρατικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, διατάξεις για τη διαμεσολάβηση σε σχέση με τους μη δασμολογικούς φραγμούς, για μέτρα για την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών και μια γενική ρήτρα εξαίρεσης βάσει των άρθρων XX και XXI της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ)·

15.    ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στις δασμολογικές μειώσεις σε προϊόντα "δίκαιου εμπορίου" και σε βιώσιμα προϊόντα μέσω της κατάλληλης τροποποίησης του τελωνειακού κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

16.    λαμβανομένου υπόψη του αυξανόμενου όγκου των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης που φθάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητεί από τις ινδικές αρχές να επιτρέπουν στους τελωνειακούς επιθεωρητές της ΕΕ να ελέγχουν και να παρακολουθούν τα πλοία που φθάνουν στους ινδικούς λιμένες με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, Εγκατάσταση

17.    αναγνωρίζει ότι οι υπηρεσίες είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας της ινδικής οικονομίας· σημειώνει ότι η Ινδία έχει επιθετικά συμφέροντα στην ελευθέρωση των τρόπων 1 και 4 της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο των Υπηρεσιών (GATS)· η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε να ολοκληρώσει την ελευθέρωση της πρόσβασης στην αγορά και την εθνική μεταχείριση στον τρόπο 3 για τις περισσότερες υπηρεσίες·

18.    επισημαίνει ότι η ελευθέρωση των υπηρεσιών δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να παρεμποδίζει το δικαίωμα ρύθμισης των υπηρεσιών, και ιδίως διατήρησης και ανάπτυξης ισχυρών δημόσιων υπηρεσιών, που αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημοκρατία·

19.    σημειώνει ότι σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ινδικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων το διμερές εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών αναμένεται να υπερβεί τα 246.800 εκατ. ευρώ έως το 2015 έως ότου εφαρμοστεί η ΣΕΣ στον τομέα των υπηρεσιών·

20.    σημειώνει ότι οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας παρουσιάζουν σχετική ανισορροπία· η ΕΕ εξάγει το 1,5% των υπηρεσιών της στην Ινδία, ενώ η Ινδία εξάγει το 9,2% του συνόλου των εξαγωγών της στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

21.    ενθαρρύνει την Ινδία να αναπτύξει σύγχρονη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων που θα δώσει τη δυνατότητα στην Ινδία να επιτύχει καθεστώς χώρας με επαρκές επίπεδο προστασίας, προκειμένου να επιτρέψει ή να καταστήσει δυνατή τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ·

22.    σημειώνει ότι η Ινδία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο όσον αφορά τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ότι η αγορά τηλεπικοινωνιών παρουσιάζει ρυθμό ανάπτυξης 25% ετησίως την τελευταία πενταετία· στις τηλεπικοινωνίες, επιδοκιμάζει τη χαλάρωση των περιορισμών που αφορούν την ιδιοκτησία από ξένους, αλλά εκφράζει τη λύπη του που εξακολουθούν να υφίστανται εγχώριοι πολιτικοί περιορισμοί· ζητεί, συνεπώς, τη χαλάρωση των περιορισμών αδειοδότησης των παρόχων υπηρεσιών και την εξάλειψη της αβεβαιότητας στη δασμολογική πολιτική και τη διασύνδεση των συστημάτων και τονίζει την ανάγκη να αντικατασταθεί η παλαιά νομοθεσία που διέπει τον τομέα με νέα σύγχρονη νομοθεσία που θα ενσωματώνει διατάξεις σχετικά με τον κυβερνοχώρο και νέα διαδικασία αδειοδότησης·

23.    όσον αφορά τον δορυφορικό τομέα, καλεί την Ινδία να συμμετάσχει σε διάλογο με τις εταιρείες της ΕΕ και να ανοίξει την αγορά της σε αυτές, προκειμένου:

(α)    να παράσχει καλύτερη στήριξη στους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους και να ικανοποιήσει την ολοένα αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση για τηλεόραση απευθείας στην οικία του χρήστη (Direct-To-Home TV) και ευρυζωνικές υπηρεσίες, και

(β)    να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις ανησυχίες για την ασφάλεια όσον αφορά τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες με νέες τεχνικές λύσεις που παρέχουν στις εθνικές αρχές τον κατάλληλο έλεγχο των κινητών δορυφορικών τηλεπικοινωνιών·

24.    σημειώνει την υπόσχεση της Ινδίας να επιτρέψει σε ξένες νομικές εταιρείες να λειτουργήσουν στην Ινδία· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει με τις ινδικές αρχές τις δυνατότητες και προοπτικές της ελευθέρωσης των νομικών υπηρεσιών στη ΣΕΣ·

25.    σημειώνει ότι η πλήρης φιλοδοξία της ΣΕΣ δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς δεσμεύσεις σχετικά με τον τρόπο 4· τονίζει ότι υπάρχουν τεράστια οφέλη από την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ και από τις συμφωνίες για την αμοιβαία αναγνώριση και τις απαιτήσεις αδειοδότησης στο πλαίσιο των επαγγελματικών υπηρεσιών τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ινδία, που θα μπορούσε εύκολα να καλύψει η ΣΕΣ· ζητεί, παρόλα αυτά, διεξοδική ανάλυση σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα επιμέρους κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

26.    ζητεί από την Ινδία μια πιο ανοικτή προσέγγιση στη χορήγηση θεωρήσεων στους πολίτες, τους επιχειρηματίες και τους πολιτικούς από τα κράτη μέλη της ΕΕ, με πολλαπλές εισόδους και ελάχιστη διάρκεια ενός έτους·

Επενδύσεις

27.    καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει ένα κεφάλαιο για τις επενδύσεις στη ΣΕΣ, το οποίο θα μπορούσε να προβλέπει ένα σύστημα ενιαίας παροχής πληροφοριών για τους επενδυτές·

28.    επικροτεί τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας στο Νέο Δελχί που αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και της τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ινδίας και των κρατών μελών·

29.    υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις πρέπει να συνοδεύονται από καλοσχεδιασμένους κανόνες και κανονισμούς· επιβεβαιώνει στο πλαίσιο αυτό το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (2006/2133(INI)) και ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίζει ότι οι διεθνικές εταιρείες με έδρα στην ΕΕ και εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ινδία συμμορφώνονται προς τα βασικά πρότυπα της ΔΟΕ, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά σύμφωνα και τις διεθνείς συμφωνίες, με σκοπό την επίτευξη ισορροπίας παγκοσμίως μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και των υψηλότερων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων·

30.    αναγνωρίζει ότι τα κεφάλαια της ΣΕΣ για τις επενδύσεις συχνά συνοδεύονται από δεσμεύσεις για την ελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων και την κατάργηση των ελέγχων των κεφαλαίων· ζητεί από την Επιτροπή να μην συμπεριλάβει τέτοιου είδους ρήτρες, δεδομένης της σημασίας που έχουν οι έλεγχοι των κεφαλαίων -ιδίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες- για τον μετριασμό των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης·

Δημόσιες συμβάσεις

31.    σημειώνει ότι η Ινδία δεν προτίθεται να συμπεριλάβει τις δημόσιες συμβάσεις στη ΣΕΣ·

Πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα, βιομηχανική και εμπορική πολιτική

32.    επικροτεί τη δέσμευση της Ινδίας για ένα ισχυρό καθεστώς ΔΠΙ και για την αξιοποίηση των μέσων ευελιξίας της Συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) με σκοπό να τηρήσει τις υποχρεώσεις της στον τομέα της δημόσιας υγείας, ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση στα φάρμακα· τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές πρέπει να είναι συμβατές με την προστασία της βιοποικιλότητας και των παραδοσιακών γνώσεων· καλεί την Επιτροπή και τις αρμόδιες ινδικές αρχές να συντονίσουν τις ενέργειές τους με στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και, ειδικότερα, των παραποιημένων φαρμάκων·

33.    καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδία να διασφαλίσουν ότι οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο της ΣΕΣ δεν αποκλείουν την πρόσβαση σε βασικά φάρμακα, ενώ η Ινδία αναπτύσσει την ικανότητά της από μια βιομηχανία γενόσημων φαρμάκων σε μια βιομηχανία βασισμένη στην έρευνα·

34.    χαιρετίζει τη δέσμευση της Ινδίας να αυξήσει τα δημόσια κονδύλια για την υγεία και ενθαρρύνει την τάση αυτή με σκοπό να διασφαλισθεί επαρκής πρόσβαση σε αποτελεσματικές υγειονομικές υπηρεσίες, ειδικότερα στις περιοχές της υπαίθρου·

35.    καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδία να χρηματοδοτήσουν από κοινού και να στηρίξουν μέτρα και πρωτοβουλίες όπως χρηματικά έπαθλα, κοινοπραξίες εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλους εναλλακτικούς μηχανισμούς, προκειμένου να στηρίξουν την πρόσβαση και την καινοτομία στα φάρμακα, ιδίως για τις παραμελημένες ασθένειες·

Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη

36.    αναγνωρίζει ότι ένα ουσιαστικό κεφάλαιο σχετικά με την ανάπτυξη αποτελεί κεφαλαιώδες τμήμα κάθε ΣΕΣ και υπόκειται στον συνήθη μηχανισμό επίλυσης διαφορών·

37.    καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδία να διασφαλίσουν ότι το εμπόριο και οι ΑΞΕ δεν ενθαρρύνονται με τίμημα τη χαλάρωση ούτε των περιβαλλοντικών προτύπων ούτε των προδιαγραφών σχετικά με τους βασικούς κανόνες εργασίας και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία· είναι απαραίτητη η διασφάλιση των κατάλληλων ικανοτήτων για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας και στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των εν λόγω προτύπων·

38.    ζητεί την επικύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή των βασικών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)·

39.    εκφράζει την ανησυχία του για τη χρήση της παιδικής εργασίας στην Ινδία, η οποία πολύ συχνά υφίσταται εκμετάλλευση σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες· ζητεί από την Επιτροπή να θέσει το θέμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ΣΕΣ και καλεί την ινδική κυβέρνηση να μεγιστοποιήσει τις προσπάθειές της, προκειμένου να εξαλείψει τα βαθύτερα αίτια και να θέσει τέρμα σε αυτό το φαινόμενο·

40.    επιδοκιμάζει την θέσπιση ενός νέου νόμου στην Ινδία για την παιδική εργασία που εφαρμόστηκε το 2006 και που απαγορεύει σε παιδιά κάτω των 14 ετών να δουλεύουν ως υπηρετικό προσωπικό ή σε πάγκους πώλησης τροφίμων και καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να ενθαρρύνει ην Ινδία να κυρώσει την Σύμβαση αριθ. 182 της ΔΟΕ για τις χειρότερες μορφές εργασίας παιδιών και τις Συμβάσεις αριθ. 138 σχετικά με το ελάχιστο όριο ηλικίας για πρόσβαση στην απασχόληση και αριθ. 98 για το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών διαπραγματεύσεων κάτι που θα σημάνει θετικό βήμα προς την τελική κατάργηση της παιδικής εργασίας·

41.    υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να πιέσει την Ινδική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το ζήτημα της καταναγκαστικής εργασίας, η οποία επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους –προερχόμενους κυρίως από τις κοινότητες των Dalit και των Adivasi – στην Ινδία· παρατηρεί ότι πιστεύεται ότι αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς εξαιτίας της έλλειψης διοικητικής και πολιτικής βούλησης·

42.    προτρέπει την ΕΕ να συμπεριλάβει διάταξη στη συμφωνία της ελεύθερων συναλλαγών με την Ινδία, που θα διασφαλίζει ότι οι εταιρείες της ΕΕ που κάνουν χρήση των Ειδικών Οικονομικών Ζωνών δεν μπορούν να εξαιρούνται από την τήρηση θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων ή άλλων εργασιακών δικαιωμάτων, που βασίζονται στις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τις οποίες έχει επικυρώσει η Ινδία·

43.    πιστεύει ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ένας μηχανισμός μέσω του οποίου οι αναγνωρισμένες οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για την ανάληψη δράσης, τα οποία θα εξετάζονται εντός ορισμένης χρονικής περιόδου και θα έχουν ως αποτέλεσμα διατάξεις συνεχούς παρακολούθησης και επανεξέτασης, προκειμένου να διατηρείται η πίεση κατά των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

44.    υπογραμμίζει ότι οι ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της ΣΕΣ· ανησυχεί για τη συνεχιζόμενη δίωξη των θρησκευτικών μειονοτήτων και των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδία καθώς και για την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ·

45.    καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ινδία να διασφαλίσουν ότι η ΣΕΣ δεν θα βλάψει τις μειονεκτούσες ομάδες όπως οι Dalit και οι Adivasi, και ότι τα πιθανά οφέλη της ΣΕΣ θα φθάσουν σε όλα τα μέλη της κοινωνίας·

46.    επικροτεί τις δεσμεύσεις στις οποίες προέβησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία να συνεργαστούν στην πυρηνική έρευνα για ειρηνικούς σκοπούς· σημειώνει ότι η Ινδία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών (ΣΜΔΠ) και η ομάδα προμηθευτών πυρηνικών υλικών της χορήγησε άδεια παρέκκλισης· καλεί την Ινδία να υπογράψει τη ΣΜΔΠ·

47.    τονίζει ότι τα κράτη με πολύπλοκες κοινωνίες και οικονομίες, που στρέφονται ολοένα και περισσότερο από τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες σε πιο εξελιγμένες διμερείς εμπορικές σχέσεις, πρέπει γενικά να διασφαλίζουν ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη ασφάλειας στην Ινδία· καλεί την Ινδία να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη σοβαρότητα τις διάφορες μικρότερης και μεγαλύτερης σημασίας επιθέσεις από διάφορες πολιτικές ομάδες·

48.    ζητεί, κατά τη διάρκεια του επόμενου γύρου των διαπραγματεύσεων, να θέσει η Επιτροπή στις ινδικές αρχές το θέμα του συνεχιζόμενου παράνομου εμπορίου δερμάτων τίγρεων με το Θιβέτ που απειλεί με εξαφάνιση την ινδική τίγρη·

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

49.    αναμένει από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποβάλουν τη ΣΕΣ για τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου δυνάμει του άρθρου 300(3) δεύτερη παράγραφος της Συνθήκης ΕΚ·

50.    καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιβεβαιώσουν τη δέσμευση της Ινδίας να διαπραγματευτεί μια εμπορική ΣΕΣ με την ΕΕ με τη μελλοντική ινδική κυβέρνηση μετά τις επικείμενες γενικές εκλογές·

Άλλες παράμετροι

51.    επισημαίνει τη ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού στην Ινδία· αναγνωρίζει ότι, προκειμένου να παραμείνει η Ινδία ανταγωνιστική ως αναπτυσσόμενος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα απαιτηθεί ουσιαστική επένδυση στις υποδομές και τεράστια αύξηση του δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής· εκφράζει την ικανοποίησή του για το κυβερνητικό σχέδιο που αφορά στη δαπάνη 500 δις δολαρίων ΗΠΑ στον εν λόγω τομέα εντός της προσεχούς πενταετίας, και καλεί τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς να συνεργαστούν πλήρως στο τεράστιο αυτό έργο·

52.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τα εγκαίνια εκ μέρους του Ινδού πρωθυπουργού της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Srinagar, μεταξύ Baramulla και Qazigund, η οποία εξασφαλίζει πολλές χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας για τον τοπικό πληθυσμό· πιστεύει ότι οικονομικές πρωτοβουλίες όπως αυτή θα ενισχύσουν τις προοπτικές ενός πλέον εύπορου και ειρηνικότερου μέλλοντος για το λαό του Κασμίρ·

53.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο της Ινδίας τόσο ως δωρητή όσο και ως αποδέκτη αναπτυξιακής βοήθειας·

54.    εκτιμά την πρόοδο όσον αφορά τη συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ Προγράμματος Πλαισίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το μεγάλο αριθμό Ινδών φοιτητών που σπουδάζουν σε Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέσω του προγράμματος Erasmus Mundus·

55.    διαπιστώνει ότι η οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη συνεργασία με άλλα ασιατικά κράτη εφόσον βασίζεται στις καθολικές αξίες που προωθεί η ΕΕ·

56.    χαιρετίζει την δρομολόγηση της ειδικής δράσης για την πολιτιστική συνεργασία ΕΕ-Ινδίας για την περίοδο 2007-2009, ιδιαιτέρως στον τομέα της εκπαίδευσης, ανταλλαγής σπουδαστών, κατάρτισης και διαπολιτισμικού διαλόγου·

57.    εκφράζει ανησυχία για τις αυξανόμενες διεθνείς τιμές των βασικών προϊόντων και για τις επιπτώσεις τους στους φτωχότερους πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για την σταθερή ανάπτυξη και αυξάνει τις παγκόσμιες ανισότητες· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδία να συντονίσουν μια περιεκτική στρατηγική για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα με ολοκληρωμένο τρόπο·

58.    χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ινδία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της βελτίωσης της εξάλειψης της φτώχειας και της αύξησης της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό, σημειώνει ωστόσο ότι η Ινδία βρίσκεται ακόμη μακριά από την επίτευξη των περισσοτέρων από τους ΑΣΧ που αφορούν την υγεία, όπως η παιδική θνησιμότητα, η μητρική υγεία, ο παιδικός υποσιτισμός και ο περιορισμός της ελονοσίας, της φυματίωσης και του HIV/AIDS· ανησυχεί για το ότι οι Dalit και οι Adivasis (γηγενείς φυλές και λαοί) βιώνουν στον μικρότερο βαθμό την πρόοδο προς την επίτευξη ων ΑΣΧ, και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις σε σχέση με τη στέγαση, την εκπαίδευση, την απασχόληση και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και σε άλλες υπηρεσίες·

59.    σημειώνει ότι παρά τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, υπάρχουν ακόμη τεράστιες ανισότητες με περισσότερους από 800 εκατομμύρια ανθρώπους να διαβιώνουν με λιγότερο από 2 δολάρια την ημέρα· ανησυχεί ιδιαιτέρως για την κατάσταση των μη προνομιούχων τμημάτων του πληθυσμού, ειδικά των γυναικών, των παιδιών, των περιθωριοποιημένων ομάδων και των θυμάτων διακρίσεων, όπως είναι οι Dalit και οι Adivasi, και του αγροτικού πληθυσμού: τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι η ΣΕΣ δεν θα περιορίσει τις εξουσίες που απαιτείται να έχει η Ινδική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την φτώχεια και την ανισότητα· καλεί την το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεργαστούν με την Ινδική κυβέρνηση για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτών των ομάδων και να εξετάσουν την μελλοντική συνεργασία όσον αφορά τη συνεισφορά τους στην εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου και κάστας, όπως αναφέρει το προαναφερθέν ψήφισμά του σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Dalit στην Ινδία∙

60.    υπογραμμίζει ότι η αυξανόμενη περιβαλλοντική καταστροφή στην Ινδία είναι ένα πρόβλημα που επιδεινώνεται και έχει ασύλληπτες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες, ιδίως για τον μεγάλο αριθμό Ινδών, που ζουν σε συνθήκες φτώχειας· για αυτό, προτρέπει ιδιαίτερα να εξακολουθήσει η ΕΕ να συνεργάζεται με την Ινδία σε αυτόν τον τομέα·

61.    έχει εντυπωσιαστεί από τα αναπτυξιακά αποτελέσματα της οικονομικής μεγέθυνσης σε μερικές περιοχές της Ινδίας και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την έρευνα και τα βασικά μοντέλα και τις θεμελιώδεις εθνικές και υποεθνικές πολιτικές που ευθύνονται για αυτά τα αποτελέσματα για να διευκολυνθούν η διαπεριφερειακή μάθηση και οι βέλτιστες πρακτικές·

62.    θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα των ΜΜΕ στην Ινδία και, κατά συνέπεια, προτείνει την ενίσχυση των ΜΜΕ σε όλα τα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας μέσω μέτρων που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση τοπικών προσανατολισμένων στην αγορά σχεδίων που προτείνουν οι πολίτες·

63.    χαιρετίζει το γεγονός ότι άρχισε να διαδίδεται το σύστημα της μικροπίστωσης σε ολόκληρη την Ινδία, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως ένας αποτελεσματικός τρόπος δημιουργίας ανάπτυξης που πηγάζει από τη βάση·

o

o o

64.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ινδίας.

(1)

ΕΕ C 285 E της 22.11.2006, σελ. 79.

(2)

ΕΕ C 293 E, της 2.12.2006, σελ. 155.

(3)

ΕΕ C 227 E της 21.9.2006, σελ. 589.

(4)

DGExP/B/PolDep/Study/2005/06.

(5)

N° Trade SPECIFIC CONTRACT No. SI2.434.08.

(6)

ΕΕ C 306 E της 15.12.2006, σελ. 399.

(7)

ΕΕ C 175 E της 10.7.2008, σελ. 591.

(8)

ΕΕ C 290 E της 29.11.2006. σελ. 107.

(9)

ΕΕ C 250 E της 25.10.2007, σελ. 87.

(10)

ΕΕ C 102 E της 24.4.2008, σελ. 128.

(11)

Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0407.

(12)

Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0366.

(13)

Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0455.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η Ινδία, λόγω του μεγέθους της, του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της κατά 2% και της δυναμικής οικονομικής της ανάπτυξης (8,8% ετησίως) τις δύο τελευταίες δεκαετίες, αναδύεται ως μεγάλη δύναμη στην καινοτομία, την ανάπτυξη, αλλά και την παραγωγή και εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ως μια από τις παγκόσμιες πυρηνικές δυνάμεις που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και ασφάλειας, γεγονός που δίνει στην Ινδία μεγαλύτερη ευθύνη στα πολυμερή φόρουμ όπως ο ΟΗΕ, ο ΠΟΕ ή ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, καθώς και στο πλαίσιο περιφερειακών οργανισμών στην Ασία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη οικονομική ένωση στον κόσμο και η Ινδία το δεύτερο πολυπληθέστερο έθνος στον κόσμο. Η ΕΕ είναι ο κορυφαίος ξένος επενδυτής και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας. Αμφότερες ασπάζονται από κοινού πολλές οικονομικές φιλοσοφίες και στόχους. Επομένως, η σφυρηλάτηση μιας οικονομικής συμμαχίας είναι ζωτικής σημασίας για αμφότερες. Το σχέδιο δράσης ΕΕ–Ινδίας αναγνωρίζει αυτή τη σημαντική πτυχή της σχέσης τους και, προς τούτο, η Ινδία και η ΕΕ επιδιώκουν επιτυχώς κοινές πρωτοβουλίες για την προώθηση της συνεργασίας σε σειρά σημαντικών τομέων, μεταξύ των οποίων το εμπόριο και οι επενδύσεις.

Γενικά θέματα

Σε συνέχεια της σύστασης της Ομάδας υψηλού επιπέδου για το εμπόριο το 2006, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2007 διαπραγματεύσεις για μια συνολική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών (ΣΕΣ).

Η ΣΕΣ με την Ινδία αποτελεί μέρος της παγκόσμιας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη και, μαζί με παρόμοιες διαπραγματεύσεις που γίνονται με την Κορέα και τα μέλη του Συνδέσμου των Κρατών της Νοτιανατολικής Ασίας (ASEAN), χρησιμεύει ως εφαλτήριο, όχι ως πρόσκομμα για την πολυμερή ελευθέρωση.

Η παρούσα έκθεση απευθύνει έκκληση για τη σύναψη μιας περιεκτικής, φιλόδοξης και ισορροπημένης ΣΕΣ μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας, η οποία θα βελτιώσει την πρόσβαση στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών, καλύπτοντας ουσιαστικά όλο το εμπόριο· θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, διατάξεις για τη διαφάνεια των κανονιστικών ρυθμίσεων σε πεδία σημαντικά για το αμοιβαίο εμπόριο και τις επενδύσεις, μεταξύ των οποίων τα πρότυπα και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής, της διευκόλυνσης του εμπορίου και του τελωνειακού καθεστώτος, των δημοσίων συμβάσεων, του εμπορίου και των διαγωνισμών, καθώς και του εμπορίου και της ανάπτυξης και της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως βασικού στοιχείου της ΣΕΣ.

Αναγνωρίζει, επίσης, ότι τόσο η ΕΕ όσο και η Ινδία πρέπει να συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα σε ένα πολυμερές εμπορικό σύστημα βασισμένο σε κανόνες, το οποίο θεσπίζεται μέσω του ΠΟΕ και προσφέρει τις καλύτερες προοπτικές για θεμιτό και δίκαιο διεθνές εμπόριο μέσω της θέσπισης κατάλληλων κανόνων και της διασφάλισης της συμμόρφωσης προς αυτούς.

Εμπορευματικές συναλλαγές

Από το 2000 έως το 2007, οι εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας υπερδιπλασιάστηκαν σε αξία· οι εξαγωγές ανήλθαν από 13,7 δισ. ευρώ σε 29,5 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν από 12,8 δισ. ευρώ σε 26,3 δισ. ευρώ. Στην Ινδία αντιστοιχούσε το 2007 το 2,4% των εξαγωγών της ΕΕ και το 1,8% των εισαγωγών της ΕΕ, ήταν δε ο 9ος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της.

Είναι σημαντικό να επιβεβαιώσει η ΣΕΣ τις διατάξεις της Συμφωνίας του ΠΟΕ για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, να θεσπίσει διατάξεις που διευκολύνουν την αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές και να συμπεριλάβει διατάξεις για την έγκριση αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων, που αφορούν τις γενικές αρχές, όπως η αναλογικότητα, οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί, η διαφάνεια και η απαγόρευση των διακρίσεων.

Η συμφωνία πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τις γενικές αρχές της Συμφωνίας του ΠΟΕ για την εφαρμογή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας.

Εν προκειμένω, ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εκκρεμή θέματα, όπως είναι η ορθή μεταχείριση των ζώων. Ο εισηγητής επισημαίνει ότι τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία της υγείας και οι υγειονομικοί και φυτοϋγειονομικοί περιορισμοί δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να οχυρώνουν τους εγχώριους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων από τον οικονομικό ανταγωνισμό.

Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι το καθεστώς προδιαγραφών της Ινδίας εξελίσσεται, το δε Γραφείο Ινδικών Προτύπων έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο, υπογραμμίζει όμως ότι η λειτουργία του επιδέχεται ακόμα βελτίωση μέσω της ενίσχυσης των προδιαγραφών του, ώστε αυτές να συνάδουν με τις διεθνείς προδιαγραφές, καθώς και μέσω της βελτίωσης της διαφάνειας.

Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, Εγκατάσταση

Οι υπηρεσίες είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος της ινδικής οικονομίας. Η Ινδία έχει επιθετικά συμφέροντα, ιδίως σε ό,τι αφορά την ελευθέρωση του τρόπου 1 της GATS (τηλεφωνικά κέντρα, ολοκληρωμένη μηχανική λογισμικού) και του τρόπου 4 (θεωρήσεις για επαγγελματικά ταξίδια, μηχανικοί λογισμικού, λογιστές, δικηγόροι σε αμφίδρομη βάση), η δε ΕΕ θα ήθελε να ολοκληρώσει την ελευθέρωση σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά και την εθνική μεταχείριση στον τρόπο 3 για τις περισσότερες υπηρεσίες, την άρση της έγκρισης από πλευράς της ινδικής επιτροπής προώθησης των ξένων επενδύσεων (FIPB) και τη δυνατότητα πλήρους κυριότητας θυγατρικών στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Γενικά, οι υπηρεσίες της Ινδίας πλήττονται από ένα φάσμα οριζόντιων φραγμών, όπως είναι απηρχαιωμένοι νόμοι και, επομένως, η πρόκληση για τη ΣΕΣ δεν είναι μόνο να επιταχύνει την ελευθέρωση των τομέων υπηρεσιών της Ινδίας, αλλά επίσης να διευκολύνει την εφαρμογή μιας σειράς συμπληρωματικών μεταρρυθμίσεων, που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας.

Οι τομείς υπηρεσιών της Ινδίας θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες - πρώτον, στους τομείς που γνώρισαν σημαντική ελευθέρωση και που δεν αντιμετωπίζουν κανέναν ρητό φραγμό (υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών), δεύτερον, στους τομείς που γνώρισαν συγκρατημένη ελευθέρωση με λίγους ρητούς φραγμούς (κατασκευαστικός κλάδος, υγεία, εκπαίδευση, ασφαλιστικός κλάδος, διανομή, τραπεζική και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), και τρίτον, σε εκείνους που παραμένουν κατά μεγάλο μέρος κλειστοί στους ξένους (νομικές υπηρεσίες και λογιστική).

Η Ινδία κατέχει ηγετική θέση στις εξαγωγές ευρέος φάσματος υπηρεσιών μέσω του Τρόπου 1, επιπλέον δε, είναι κορυφαίος προμηθευτής παραδοσιακών υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής. Η Ινδία καθίσταται σήμερα μείζων εξαγωγέας υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (BPO). Ο εισηγητής σημειώνει, επίσης, ότι στον Τρόπο 1, έχουν ήδη αναληφθεί δεσμεύσεις σε επαγγελματικές υπηρεσίες, στην πληροφορική, την υγεία και την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τη μεταφορά χρηματοοικονομικών δεδομένων και άλλες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η Ινδία ενδεχομένως επιζητεί να αυξήσει την κάλυψη υποτομέων στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, της οδοντιατρικής και της υγείας, καθώς και στους τομείς της τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Boston Consulting, έως το 2020 αναμένεται να δημιουργηθούν, μέσω του Τρόπου 1, 6 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και έσοδα ύψους 109,2 δισ. ευρώ. Αυτό αντικατοπτρίζει τη σημασία αυτού του τρόπου παροχής υπηρεσιών για την Ινδία και συνηγορεί υπέρ του ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να συμπεριληφθεί στη ΣΕΣ.

Ο εισηγητής επισημαίνει ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί η πλήρης φιλοδοξία της ΣΕΣ χωρίς τον ΤΡΟΠΟ 4, ο οποίος επί του παρόντος αντιμετωπίζει μια σειρά φραγμών όπως διατυπώσεις για τη χορήγηση θεώρησης, απαγορεύσεις, προϋποθέσεις για τη μισθολογική ισοτιμία, διακριτική μεταχείριση και μη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η εξάλειψη αυτών των προσκομμάτων θα απέφερε οφέλη όχι μόνο για την Ινδία, αλλά και για τα κράτη μέλη της ΕΕ που κάνουν εισαγωγές. Ο εισηγητής εφιστά την προσοχή των κρατών μελών στο γεγονός ότι στον Τρόπο 4, το ζητούμενο είναι να καταστεί δυνατή η ουσιαστική πρόσβαση, η αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων και των απαιτήσεων αδειοδότησης, καθώς και η αυξανόμενη τομεακή κάλυψη στον Τρόπο 4, η διάρκεια παραμονής και η αποφυγή της διπλής φορολόγησης των παροχών κοινωνικής ασφάλισης των ινδών επαγγελματιών στον τομέα των υπηρεσιών στο εξωτερικό. Ο εισηγητής το θεωρεί ευαίσθητο ζήτημα για τα κράτη μέλη της ΕΕ και μάλλον απίθανο να αποδώσει ιδιαίτερους καρπούς, υπογραμμίζει όμως ότι υπάρχουν τεράστια οφέλη.

Επενδύσεις

Η ΕΕ αποτελεί σημαντική πηγή ΑΞΕ για την Ινδία, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των συνολικών ροών ΑΞΕ της Ινδίας. Αθροιστικά οι άμεσες επενδύσεις της Ινδίας σε κοινοπραξίες και σε θυγατρικές στις οποίες έχει πλήρη κυριότητα στην ΕΕ (από τον Απρίλιο του 1996 έως το 2006/2007) ανέρχονταν σε 4.315,87 εκατ. ευρώ, γεγονός που την καθιστά τον σημαντικότερο προορισμό των υπερπόντιων επενδύσεων της Ινδίας· οι ροές επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και Ινδίας αυξήθηκαν παρά το γεγονός ότι το καθεστώς επενδύσεων της Ινδίας εξακολουθεί να αποτρέπει πολλές επιχειρήσεις της ΕΕ από το να επενδύσουν στην Ινδία.

Ο εισηγητής σημειώνει ότι η Ινδία έχει ήδη υπογράψει διμερείς Συμφωνίες Επενδύσεων και Προστασίας με 18 κράτη μέλη της ΕΕ.

Καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει ένα κεφάλαιο για τις επενδύσεις στη ΣΕΣ, το οποίο θα αποτελεί σημαντικό σκέλος της, αλλά δεν θα αντικαθιστά κατ’ ανάγκη τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για μια ομαλότερη διαδικασία αμοιβαίων επενδύσεων στις αγορές μέσω της προώθησης και της προστασίας των επενδυτικών συμφωνιών. Κατά τον εισηγητή, μια τέτοια επενδυτική συμφωνία θα μπορούσε να προβλέπει τη δημιουργία ενός συστήματος ενιαίας παροχής πληροφοριών για επενδυτές αμφοτέρων των οικονομιών, που θα τους εξηγεί τις διαφορές στους επενδυτικούς κανόνες και τις πρακτικές και θα τους παρέχει πληροφορίες για όλες τις νομικές πτυχές.

Δημόσιες συμβάσεις

Σε αντίθεση με την ΕΕ, η Ινδία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην τρέχουσα Συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και, επομένως, δεν υπόκειται στους περιορισμούς της τελευταίας· ωστόσο, δεν αντιτίθεται σε μια συμφωνία για τη διαφάνεια στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Υπάρχουν πεδία που προκαλούν ανησυχία στην Ινδία, όπως η απαίτηση για "εθνική μεταχείριση", ο ορισμός και το πεδίο εφαρμογής των δημοσίων συμβάσεων και το ζήτημα των μεθόδων προμήθειας. Ο εισηγητής θεωρεί σημαντικό να συμπεριλάβει η ΣΕΣ μια δέσμη δεσμευτικών κανόνων, περιλαμβανομένων κατάλληλων διατάξεων περί διαφάνειας, που θα υποστηρίζουν τη δημιουργία αποτελεσματικών και διαφανών συστημάτων προμηθειών.

Εμπόριο και ανταγωνισμός

Ο εισηγητής επικροτεί το γεγονός ότι η Ινδία ενέκρινε μόλις ένα νέο νόμο για τον ανταγωνισμό, η λεκτική διατύπωση του οποίου επιδοκιμάστηκε ευρέως, υπογραμμίζει όμως ότι δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση της επιβολής του, αφού δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να ενσωματώσει στη ΣΕΣ διατυπώσεις βασισμένες στα άρθρα 81 και 82 της ΣΕΚ προκειμένου να εξασφαλίσει τη δέσμευση στην πολιτική ανταγωνισμού. Επισημαίνει, επίσης, ότι ένα αποτελεσματικό και διαφανές καθεστώς ανταγωνισμού και η συμφωνία συνεργασίας μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα για την αντιμετώπιση της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από πλευράς κατεστημένων επιχειρήσεων.

Πολιτική για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, βιομηχανική και εμπορική πολιτική

Η Ινδία ενίσχυσε το καθεστώς της δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τα τελευταία χρόνια και έχει θεσπίσει νόμους που συμμορφώνονται με τη Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου. Η Ινδία έχει επίσης επιδείξει σθεναρή δέσμευση για τη διασφάλιση ενός ισχυρού καθεστώτος ΔΠΙ. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται κάποια επίμαχα σημεία αναφορικά με ορισμένες διατάξεις για τα ΔΠΙ, καθώς και ανησυχίες για την εφαρμογή τους και το καθεστώς επιβολής.

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων που διέπουν τα ΔΠΙ, να εκπαιδεύσουμε και να αναπτύξουμε τις ικανότητες των υπαλλήλων με αρμοδιότητα τα ΔΠΙ, να δώσουμε τη δυνατότητα στους φορείς επιβολής του νόμου και στις δικαστικές αρχές να αποτρέπουν και να τιμωρούν παραβιάσεις των ΔΠΙ και να εκσυγχρονίσουμε τα γραφεία ΔΠΙ.

Ως προς αυτό, μια θετική πρωτοβουλία είναι η πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει το TIDP II, ως συνέχεια του TIDP (Πρόγραμμα για την ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας), στόχος του οποίου, σε επίπεδο ΔΠΙ, είναι να παράσχει εκπαίδευση σε θέματα επιβολής ΔΠΙ και να ευαισθητοποιήσει προκειμένου να προστατεύονται οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές.

Ο εισηγητής επικροτεί το κοινό πρόγραμμα εργασίας για τη συνεργασία μεταξύ των μερών στο πεδίο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ιδίως δε τις τακτικές διαβουλεύσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης αδειών ευρεσιτεχνίας και την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη

Είναι σημαντικό η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών να αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πρωτεύων στόχο της ΕΕ και της Ινδίας, να έχει δε ως στόχο τη διασφάλιση και τη διευκόλυνση του σεβασμού των διεθνών περιβαλλοντικών και κοινωνικών συμφωνιών και προτύπων.

Τόσο η ΕΕ όσο και η Ινδία πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις δεν ενθαρρύνονται μέσω της χαλάρωσης της νομοθεσίας και των προτύπων για το περιβάλλον, τους βασικούς κανόνες εργασίας και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Οι ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της ΣΕΣ. Στη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ινδίας στη Μασσαλία, η ΕΕ και η Ινδία επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση των διαβουλεύσεών τους στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και για τη συνέχιση του διαλόγου τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με στόχο την προώθηση της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας η συνεχιζόμενη δίωξη των θρησκευτικών μειονοτήτων, των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδία και οι εξωδικαστικές εκτελέσεις και οι ανώνυμοι μαζικοί τάφοι στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ. Ο εισηγητής καλεί την ινδική κυβέρνηση να επιτρέψει την πρόσβαση των ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ, προκειμένου να ερευνήσουν αυτούς τους μαζικούς τάφους.

Ο ρόλος του ΕΚ

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η νομιμοποίηση και η δημόσια αποδοχή μιας συμφωνίας επιτάσσει τη στενή συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να δίνεται στο Κοινοβούλιο η ευκαιρία να εκφράζει τις απόψεις του για τη δυνατότητα αποδοχής του διαπραγματευόμενου κειμένου. Ο εισηγητής αναμένει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιδιώξουν να υποβάλουν τη συμφωνία σε μια μορφή που θα απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου δυνάμει του άρθρου 300(3), δεύτερη παράγραφος, της ΣΕΚ.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (9.12.2008)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ΕΕ-Ινδίας

(2008/2135(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Charles Tannock

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι μια στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας που θα βασίζεται όχι μόνο σε στενές οικονομικές σχέσεις αλλά και στις κοινές αξίες της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις θεμελιώδεις ελευθερίες, στον πλουραλισμό, στο κράτος δικαίου και σε ένα πολυμερές πλαίσιο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Ινδία, όπως και η ΕΕ, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας· καταδικάζει τις φρικτές επιθέσεις που διαπράχθηκαν στις 26 Νοεμβρίου στην Mumbai, την εμπορική πρωτεύουσα της Ινδίας· καλεί την Ινδία να θεσπίσει αμέσως μέτρα για την ασφάλεια όλων των πολιτών της και των ξένων επισκεπτών και να αποδώσει στη δικαιοσύνη όλους αυτούς που εμπλέκονται σ' αυτές τις ωμότητες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργασθούν με την Ινδία για τη διερεύνηση αυτών των επιθέσεων·

2.  πιστεύει ότι, μακροπρόθεσμα, η Ινδία θα κερδίσει έδαφος ως εμπορικός εταίρος και θα ενισχύσει τη γεωπολιτική της σημασία· επιδοκιμάζει συνεπώς τη δέσμευση, που εκφράστηκε κατά την ένατη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης–Ινδίας στη Μασσαλία στις 29 Σεπτεμβρίου 2008 για την περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών ανταλλαγών και της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας·

3.  επισημαίνει τη ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού στην Ινδία· αναγνωρίζει ότι, προκειμένου να παραμείνει η Ινδία ανταγωνιστική ως αναπτυσσόμενος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, θα απαιτηθεί ουσιαστική επένδυση στις υποδομές και τεράστια αύξηση του δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής· εκφράζει την ικανοποίησή του για το κυβερνητικό σχέδιο που αφορά στη δαπάνη 500 δις δολαρίων ΗΠΑ στον εν λόγω τομέα εντός της προσεχούς πενταετίας, και καλεί τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς να συνεργαστούν πλήρως στο τεράστιο αυτό έργο·

4.  επισημαίνει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης Ινδίας-ΗΠΑ στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς και την άρση της απαγόρευσης από την Ομάδα Προμηθευτών Πυρηνικής Ενέργειας, με την οποία καθίσταται δυνατή η συνεργασία άλλων εθνών με την Ινδία σε θέματα πυρηνικής ενέργειας και ανοίγεται ο δρόμος στις εταιρείες της ΕΕ για ανταγωνισμό στην αγορά πυρηνικής ενέργειας της Ινδίας· τονίζει ότι η άρση της απαγόρευσης επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της Ινδίας για μη διάδοση των πυρηνικών όπλων·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα εγκαίνια εκ μέρους του Ινδού πρωθυπουργού της νέας σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Baramulla και Qazigund (γραμμή Srinagar), η οποία εξασφαλίζει πολλές χιλιάδες νέων θέσεων εργασίας για τον τοπικό πληθυσμό· πιστεύει ότι οικονομικές πρωτοβουλίες όπως αυτή θα ενισχύσουν τις προοπτικές ενός πλέον εύπορου και ειρηνικότερου μέλλοντος για το λαό του Κασμίρ·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο της Ινδίας τόσο ως δωρητή όσο και ως αποδέκτη αναπτυξιακής βοήθειας·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ύπαρξη του επί ετησίας βάσεως διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Ινδίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά ανησυχεί για τον αργό ρυθμό με τον οποίο η Ινδία προχωρά στην εφαρμογή των κανόνων εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ιδίως όσον αφορά την παιδική και την καταναγκαστική εργασία· ζητεί από την Ινδία να αναλάβει μεγαλύτερη δράση για τη βελτίωση της αντιμετώπισης των γυναικών και για την επίλυση του ζητήματος της ποινής του θανάτου και τη δίωξη ή την άσκηση διακρίσεων εις βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων, π.χ. τη μεταχείριση των χριστιανών στην Orissa και αλλού·

8.  εκτιμά την πρόοδο όσον αφορά τη συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ Προγράμματος Πλαισίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το μεγάλο αριθμό Ινδών φοιτητών που σπουδάζουν σε Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέσω του προγράμματος Erasmus Mundus·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει, κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών, τη δέουσα έμφαση στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στους μη δασμολογικούς φραγμούς, στους συνεχιζόμενους περιορισμούς όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις σε σημαντικούς τομείς και στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

10. διαπιστώνει ότι η οικονομική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη συνεργασία με άλλα ασιατικά κράτη εφόσον βασίζεται στις καθολικές αξίες που προωθεί η ΕΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

2

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angelika Beer, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Colm Burke, Marco Cappato, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Michael Gahler, Jas Gawronski, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ιωάννης Κασουλίδης, Μαρία-Ελένη Κοππά, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Vural Öger, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Marcello Vernola, Jan Marinus Wiersma, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec,

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Martí Grau i Segú, David Hammerstein, Pierre Jonckheer, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Alexander Graf Lambsdorff, Erik Meijer


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (11.12.2008)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας

(2008/2135(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Filip Kaczmarek

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία δεσμεύθηκαν να ενισχύσουν τις διαβουλεύσεις τους στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και να υποστηρίξουν το μεταξύ τους διάλογο με σκοπό να προωθήσουν την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ένατη διάσκεψη Ινδίας-ΕΕ στις 29 Σεπτεμβρίου 2008, όπως αντικατοπτρίζεται στο δημοσιευμένο κοινό σχέδιο δράσης· υπογραμμίζει τη σημασία του να μην αποσυνδεθεί η ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας από τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδία, και εκφράζει την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής τους για να συμπεριλάβει την έρευνα και τεχνολογία στους τομείς της αξιοπρεπούς εργασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της αλλαγής του κλίματος

2.  χαιρετίζει την δρομολόγηση της ειδικής δράσης για την πολιτιστική συνεργασία ΕΕ-Ινδίας για την περίοδο 2007-2009, ιδιαιτέρως στον τομέα της εκπαίδευσης, ανταλλαγής σπουδαστών, κατάρτισης και διαπολιτισμικού διαλόγου·

3.  εκφράζει ανησυχία για τις αυξανόμενες διεθνείς τιμές των βασικών προϊόντων και για τις επιπτώσεις τους στους φτωχότερους πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για την σταθερή ανάπτυξη και αυξάνει τις παγκόσμιες ανισότητες· καλεί την ΕΕ και την Ινδία να συντονίσουν μια περιεκτική στρατηγική για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα με ολοκληρωμένο τρόπο·

4.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ινδία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της βελτίωσης της εξάλειψης της φτώχειας και της αύξησης της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό, σημειώνει ωστόσο ότι η Ινδία βρίσκεται ακόμη μακριά από την επίτευξη των περισσοτέρων από τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (ΑΣΧ) που αφορούν την υγεία, όπως η παιδική θνησιμότητα, η μητρική υγεία, ο παιδικός υποσιτισμός και ο περιορισμός της ελονοσίας, της φυματίωσης και του HIV/AIDS· ανησυχεί για το ότι οι Δαλίτες και οι Adivasis (γηγενείς φυλές και λαοί) βιώνουν στον μικρότερο βαθμό την πρόοδο προς την επίτευξη ων ΑΣΧ, και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις σε σχέση με τη στέγαση, την εκπαίδευση, την απασχόληση και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και σε άλλες υπηρεσίες·

5.  σημειώνει ότι παρά τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, υπάρχουν ακόμη τεράστιες ανισότητες με περισσότερους από 800 εκατομμύρια ανθρώπους να διαβιώνουν με λιγότερο από 2 δολάρια την ημέρα· ανησυχεί ιδιαιτέρως για την κατάσταση των μη προνομιούχων τμημάτων του πληθυσμού, ειδικά των γυναικών, των παιδιών, των περιθωριοποιημένων ομάδων και των θυμάτων διακρίσεων, όπως είναι οι Dalit και οι Adivasi, και του αγροτικού πληθυσμού: τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δεν θα περιορίσει τις εξουσίες που απαιτείται να έχει η Ινδική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την φτώχεια και την ανισότητα· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργαστούν με την Ινδική κυβέρνηση για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτών των ομάδων και να εξετάσουν την μελλοντική συνεργασία όσον αφορά τη συνεισφορά τους στην εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου και κάστας, όπως αναφέρει το ψήφισμά του της 1ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Dalit στην Ινδία·

6.  υπογραμμίζει ότι η αυξανόμενη περιβαλλοντική καταστροφή στην Ινδία είναι ένα πρόβλημα που επιδεινώνεται και έχει ασύλληπτες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες, ιδίως για τον μεγάλο αριθμό Ινδών, που ζουν σε συνθήκες φτώχειας· για αυτό, προτρέπει ιδιαίτερα να εξακολουθήσει η ΕΕ να συνεργάζεται με την Ινδία σε αυτόν τον τομέα·

7.  έχει εντυπωσιαστεί από τα αναπτυξιακά αποτελέσματα της οικονομικής μεγέθυνσης σε μερικές περιοχές της Ινδίας και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την έρευνα και τα βασικά μοντέλα και τις θεμελιώδεις εθνικές και υποεθνικές πολιτικές που ευθύνονται για αυτά τα αποτελέσματα για να διευκολυνθούν η διαπεριφερειακή μάθηση και οι βέλτιστες πρακτικές·

8.  θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ινδία και, κατά συνέπεια, προτείνει την ενίσχυση των ΜΜΕ σε όλα τα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ινδίας μέσω μέτρων που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση τοπικών προσανατολισμένων στην αγορά σχεδίων που προτείνουν οι πολίτες·

9.  χαιρετίζει το γεγονός ότι άρχισε να διαδίδεται το σύστημα της μικροπίστωσης σε ολόκληρη την Ινδία, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως ένας αποτελεσματικός τρόπος δημιουργίας ανάπτυξης που πηγάζει από τη βάση·

10. ζητεί η συνεργασία ΕΕ-Ινδίας στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής να επικεντρωθεί στα προβλήματα των διακρίσεων στην εργασία κατά των γυναικών, της καταναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας-δεδομένου ότι η Ινδία έχει έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς εργαζομένων παιδιών στον κόσμο (περίπου 150 εκατομμύρια), προκειμένου να τηρούνται οι βασικοί εργασιακοί κανόνες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και να εξαλειφθεί το "κοινωνικό ντάμπινγκ"·

11. επιδοκιμάζει την θέσπιση ενός νέου νόμου στην Ινδία για την παιδική εργασία που εφαρμόστηκε το 2006 και που απαγορεύει σε παιδιά κάτω των 14 ετών να δουλεύουν ως υπηρετικό προσωπικό ή σε πάγκους πώλησης τροφίμων και καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να ενθαρρύνει ην Ινδία να κυρώσει την Σύμβαση 182 της ΔΟΕ για τις χειρότερες μορφές εργασίας παιδιών και τις Συμβάσεις 138 σχετικά με το ελάχιστο όριο ηλικίας για πρόσβαση στην απασχόληση και 98 για το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών διαπραγματεύσεων κάτι που θα σημάνει θετικό βήμα προς την τελική κατάργηση της παιδικής εργασίας·

12. απευθύνει έντονη έκκληση προς την Επιτροπή να εμμείνει κατά τις διαπραγματεύσεις για μια διμερή συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών σε ένα κεφάλαιο για την αειφόρο ανάπτυξη, στο οποίο θα θεσπίζονται κοινωνικές και περιβαλλοντικές ελάχιστες προδιαγραφές που θα είναι δεσμευτικές και θα μπορούν να διεκδικηθούν με προσφυγή·

13. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να πιέσει την Ινδική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το ζήτημα της καταναγκαστικής εργασίας, η οποία επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους –προερχόμενους κυρίως από την κοινότητα των Dalit και των Adivasi – στην Ινδία. Πιστεύεται ότι αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς εξαιτίας της έλλειψης διοικητικής και πολιτικής βούλησης·

14. προτρέπει την ΕΕ να προωθήσει σε μεγαλύτερη βαθμό την εταιρική ευθύνη στις εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ και επενδύουν και εμπορεύονται με την Ινδία, περιλαμβανομένης της υποχρέωσής τους να σέβονται τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα και να προστατεύουν το περιβάλλον και συγχρόνως προτρέπει την επίτευξη συμφωνίας με την ινδική κυβέρνηση για τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αποτελεσματικών μέτρων για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης και για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, στις οποίες επιδίδονται στην Ινδία εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ·

15. προτρέπει την ΕΕ να συμπεριλάβει διάταξη στη συμφωνία της ελεύθερων συναλλαγών με την Ινδία, που θα διασφαλίζει ότι οι εταιρείες της ΕΕ που κάνουν χρήση των Ειδικών Οικονομικών Ζωνών δεν μπορούν να εξαιρούνται από την τήρηση θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων ή άλλων εργασιακών δικαιωμάτων, που ερείδονται στις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τις οποίες έχει επικυρώσει η Ινδία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Johan Van Hecke

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Miguel Angel Martínez Martínez, Μανώλης Μαυρομμάτης Csaba Őry, Renate Weber,

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Zita Gurmai, Emilio Menéndez del Valle, Ramona Nicole Mănescu, Justas Vincas Paleckis, Leopold Józef Rutowicz


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

9

3

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Kader Arif, Francisco Assis, Françoise Castex, Glyn Ford, Jacky Hénin, Erika Mann, David Martin, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Γεώργιος Παπαστάμκος, Маруся Иванова Любчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ole Christensen, Albert Deß, Sajjad Karim, Zbigniew Zaleski

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

André Brie, Timothy Kirkhope, László Surján

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου