JELENTÉS az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítéséről, továbbá a 64/432/EGK, 77/504/EGK, 88/407/EGK, 88/661/EGK, 89/361/EGK, 89/556/EGK, 90/426/EGK, 90/427/EGK, 90/428/EGK, 90/429/EGK, 90/539/EGK, 91/68/EGK, 91/496/EGK, 92/35/EGK, 92/65/EGK, 92/66/EGK, 92/119/EGK, 94/28/EK, 2000/75/EK irányelv és a 2000/258/EK határozat, valamint a 2001/89/EK, 2002/60/EK és 2005/94/EK irányelv módosításáról szóló 2008/73/EK irányelvet helyesbítő tanácsi határozatra irányuló javaslatról

17.3.2009 - (COM(2009)0045 – C6‑0079/2009 – 2009/0016(CNS)) - *

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Neil Parish
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 43. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2009/0016(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0141/2009
Előterjesztett szövegek :
A6-0141/2009
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítéséről, továbbá a 64/432/EGK, 77/504/EGK, 88/407/EGK, 88/661/EGK, 89/361/EGK, 89/556/EGK, 90/426/EGK, 90/427/EGK, 90/428/EGK, 90/429/EGK, 90/539/EGK, 91/68/EGK, 91/496/EGK, 92/35/EGK, 92/65/EGK, 92/66/EGK, 92/119/EGK, 94/28/EK, 2000/75/EK irányelv és a 2000/258/EK határozat, valamint a 2001/89/EK, 2002/60/EK és 2005/94/EK irányelv módosításáról szóló 2008/73/EK irányelv helyesbítéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2009)0045 – C6‑0079/2009 – 2009/0016(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0045),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6–0079/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6–0141/2009),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

ELJÁRÁS

Cím

Állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai adatok

Hivatkozások

COM(2009)0045 – C6-0079/2009 – 2009/0016(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

2.3.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

9.3.2009

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Neil Parish

17.2.2009

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

17.2.2009

Az elfogadás dátuma

16.3.2009

 

 

 

Benyújtás dátuma

17.3.2009