Procedură : 2009/0016(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0141/2009

Texte depuse :

A6-0141/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/04/2009 - 9.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0196

RAPORT     *
PDF 128kWORD 59k
17.3.2009
PE 421.114v01-00 A6-0141/2009

referitor la propunerea de decizie a Consiliului de rectificare a Directivei 2008/73/CE de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor și publicare a informațiilor în domeniul veterinar și zootehnic și de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE și a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE și 2005/94/CE

(COM(2009)0045 – C6‑0079/2009 – 2009/0016(CNS))

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Raportor: Neil Parish

(Procedura simplificată - articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de rectificare a Directivei 2008/73/CE de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor și publicare a informațiilor în domeniul veterinar și zootehnic și de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE și a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE și 2005/94/CE

(COM(2009)0045 – C6‑0079/2009 – 2009/0016(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0045),

–   având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6‑0079/2009),

–   având în vedere articolul 51 și articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A6‑0141/2009),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.


PROCEDURĂ

Titlu

Informațiile în domeniul veterinar și zootehnic

Referințe

COM(2009)0045 – C6-0079/2009 – 2009/0016(CNS)

Data consultării PE

2.3.2009

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

AGRI

9.3.2009

Raportor(i)

       Data numirii

Neil Parish

17.2.2009

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

17.2.2009

Data adoptării

16.3.2009

 

 

 

Data depunerii

17.3.2009

Aviz juridic - Politica de confidențialitate