Postup : 2006/0088(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0143/2009

Předložené texty :

A6-0143/2009

Rozpravy :

PV 24/03/2009 - 15
CRE 24/03/2009 - 15

Hlasování :

PV 25/03/2009 - 3.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0167

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 142kWORD 61k
18. 3. 2009
PE 421.273v02-00 A6-0143/2009

o společném postupu Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Společná konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady v souvislosti se zavedením biometrických znaků, včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracování žádostí o víza

(5329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Sarah Ludfordová

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postupu Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Společná konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady v souvislosti se zavedením biometrických znaků, včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracování žádostí o víza

(5329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (5329/1/2009 – C6‑0088/2009),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0269),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6‑0143/2009),

1.  schvaluje společný postoj;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 254 odst. 1 Smlouvy o ES;

4.  pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)

Texty přijaté dne ..., P6_TA(2008)0358.


POSTUP

Název

Společné konzulární pokyny: prvky biometrické identifikace a žádosti o víza

Referenční údaje

05329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

10.7.2008                     T6-0358/2008

Návrh Komise

COM(2006)0269 - C6-0166/2006

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

12.3.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

12.3.2009

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Baroness Sarah Ludford

20.6.2006

 

 

Projednání ve výboru

16.3.2009

 

 

 

Datum přijetí

16.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

28

6

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Raül Romeva i Rueda

Datum předložení

18.3.2009

Právní upozornění - Ochrana soukromí