AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontjáról a diplomáciai és konzuli képviseletek számára kibocsátott, a vízumokra vonatkozó Közös Konzuli Utasításnak a biometrikus adatok bevezetésével, valamint a vízumkérelmek fogadása és feldolgozása megszervezésének rendelkezéseivel kapcsolatos módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében

18.3.2009 - (5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD)) - ***II

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Sarah Ludford

Eljárás : 2006/0088(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0143/2009
Előterjesztett szövegek :
A6-0143/2009
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról a diplomáciai és konzuli képviseletek számára kibocsátott, a vízumokra vonatkozó Közös Konzuli Utasításnak a biometrikus adatok bevezetésével, valamint a vízumkérelmek fogadása és feldolgozása megszervezésének rendelkezéseivel kapcsolatos módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében

(5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács közös álláspontjára (5329/1/2009 – C6‑0088/2009),

–   tekintettel a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági javaslattal (COM(2006)0269) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6‑0143/2009),

1.  jóváhagyja a közös álláspontot;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadják el;

3.  utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogalkotási aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

ELJÁRÁS

Cím

Közös konzuli utasítások: biometrikus azonosítók és vízumkérelmek

Hivatkozások

05329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

10.7.2008                     T6-0358/2008

A Bizottság javaslata

COM(2006)0269 - C6-0166/2006

A közös álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

12.3.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.3.2009

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Baroness Sarah Ludford

20.6.2006

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.3.2009

 

 

 

Az elfogadás dátuma

16.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

6

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Raül Romeva i Rueda

Benyújtás dátuma

18.3.2009