Postopek : 2006/0088(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0143/2009

Predložena besedila :

A6-0143/2009

Razprave :

PV 24/03/2009 - 15
CRE 24/03/2009 - 15

Glasovanja :

PV 25/03/2009 - 3.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0167

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 135kWORD 64k
18.3.2009
PE 421.273v02-00 A6-0143/2009

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Skupnih konzularnih navodil o vizumih za diplomatska in konzularna predstavništva glede uvedbe biometričnih podatkov, vključno z določbami o organizaciji sprejema in obravnavanja vlog za izdajo vizuma

(5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Sarah Ludford

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Skupnih konzularnih navodil o vizumih za diplomatska in konzularna predstavništva glede uvedbe biometričnih podatkov, vključno z določbami o organizaciji sprejema in obravnavanja vlog za izdajo vizuma

(5329/1/2009 – C6‑0088/2009 – 2006/0088(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (5329/2009 – C6‑0000/2009),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(1) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2006)0269),

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 67 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6‑0000/2009)

1.  sprejme skupno stališče;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s skupnim stališčem;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 254(1) Pogodbe ES;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše pravni akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

Sprejeta besedila, ..., P6_TA(2008)0358.


POSTOPEK

Naslov

Skupna konzularna navodila: biometrični podatki in vloge za izdajo vizuma

Referenčni dokumenti

05329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

10.7.2008                     T6-0358/2008

Predlog Komisije

COM(2006)0269 - C6-0166/2006

Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

12.3.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

12.3.2009

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Baroness Sarah Ludford

20.6.2006

 

 

Obravnava v odboru

16.3.2009

 

 

 

Datum sprejetja

16.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raül Romeva i Rueda

Datum predložitve

18.3.2009

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov