Eljárás : 2008/0217(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0191/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0191/2009

Viták :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Szavazatok :

PV 23/04/2009 - 8.5
CRE 23/04/2009 - 8.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0279

JELENTÉS     ***I
PDF 406kWORD 986k
1.4.2009
PE 418.199v02-00 A6-0191/2009

a hitelminősítő intézetekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Jean-Paul Gauzès

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a hitelminősítő intézetekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0704),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6‑0397/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0191/2009),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hitelminősítő intézetek fontos szerepet játszanak a globális értékpapír- és bankpiacokon, mivel minősítéseiket befektetők, hitelfelvevők, kibocsátók és kormányok használják, hogy körültekintő befektetési és finanszírozási döntéseket hozhassanak. A hitelintézetek, befektetési vállalkozások, élet-, nem-élet- és viszontbiztosítók, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények ezeket a minősítéseket tőkekövetelményüknek a fizetőképesség biztosítása céljából történő kiszámításához vagy befektetési tevékenységük kockázatainak kiszámításához referenciaként használhatják. Következésképp a hitelminősítések jelentősen befolyásolják a befektetők és fogyasztók bizalmát. Alapvető fontosságú tehát, hogy a Közösségben használt hitelminősítések függetlenek, tárgyilagosak és a lehető legjobb minőségűek legyenek.

(1) A hitelminősítő intézetek fontos szerepet játszanak a globális értékpapír- és bankpiacokon, mivel hitelminősítéseiket befektetők, hitelfelvevők, kibocsátók és kormányok használják körültekintő befektetési és finanszírozási döntéseik meghozatala során. A hitelintézetek, befektetési vállalkozások, élet-, nem-élet- és viszontbiztosítók, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények ezeket a hitelminősítéseket tőkekövetelményüknek a fizetőképesség biztosítása céljából történő kiszámításához vagy befektetési tevékenységük kockázatainak kiszámításához referenciaként használhatják. Következésképp a hitelminősítések jelentősen befolyásolják piacok működését, illetve a befektetők és fogyasztók bizalmát. Alapvető fontosságú tehát, hogy a hitelminősítő intézetek betartsák a szakmai integritás, az átláthatóság, a felelősség, a felelősségteljes irányítás és az intézményi együttműködés elveit annak biztosítása érdekében, hogy a Közösségben használt vagy a Közösséget érintő hitelminősítések függetlenek, tárgyilagosak és a lehető legjobb minőségűek legyenek.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Jelenleg a legtöbb hitelminősítő intézet székhelye a Közösségen kívül található. A tagállamok többsége nem szabályozza a hitelminősítő intézetek tevékenységét vagy a hitelminősítések kiadásának feltételeit. Annak ellenére, hogy a pénzügyi piacok működése szempontjából kiemelkedő fontossággal bírnak, a hitelminősítő intézetekre csak korlátozott mértékben vonatkoznak közösségi jogszabályok, nevezetesen a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról szóló, 2003. január 28-i 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv. Ezenfelül a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló, 2006. június 14-i 2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv vonatkozik a hitelminősítő intézetekre. Ezért fontos olyan szabályokat megállapítani, amelyek biztosítják, hogy a közösségi jogszabályok hatálya alá tartozó pénzügyi intézmények által használt minősítések jó minőségűek legyenek, és hogy olyan hitelminősítő intézetek adják ki azokat, amelyekre szigorú követelmények vonatkoznak. A hitelminősítő intézetekre vonatkozó szabályok konvergenciájának biztosítása érdekében a Bizottság továbbra is együttműködik nemzetközi partnereivel.

(2) Jelenleg a legtöbb hitelminősítő intézet székhelye a Közösségen kívül található. A tagállamok többsége nem szabályozza a hitelminősítő intézetek tevékenységét vagy a hitelminősítések kiadásának feltételeit. Annak ellenére, hogy a pénzügyi piacok működése szempontjából kiemelkedő fontossággal bírnak, a hitelminősítő intézetekre csak meghatározott területeken vonatkoznak közösségi jogszabályok, nevezetesen a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról szóló, 2003. január 28-i 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv. Ezenfelül a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló, 2006. június 14-i 2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv vonatkozik a hitelminősítő intézetekre. Ezért fontos olyan szabályokat megállapítani, amelyek biztosítják, hogy a közösségi jogszabályok hatálya alá tartozó pénzügyi intézmények által használt hitelminősítések jó minőségűek legyenek, és hogy olyan hitelminősítő intézetek adják ki azokat, amelyekre szigorú követelmények vonatkoznak. A hitelminősítő intézetekre vonatkozó szabályok konvergenciájának biztosítása érdekében a Bizottság továbbra is együttműködik nemzetközi partnereivel.

Indokolás

Ez világossá teszi, hogy a hitelminősítő intézetekre csak igen kevés közösségi jogszabály vonatkozik.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A hitelminősítő intézetek önkéntes alapon alkalmazhatják az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete által kiadott, a hitelminősítő intézetekre vonatkozó magatartási alapkódexet (a továbbiakban: IOSCO-kódex). 2006-ban a hitelminősítő intézetekről szóló bizottsági közlemény felkérte az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságát (a továbbiakban: CESR), hogy kövesse nyomon az IOSCO-kódex betartását és erről évente tegyen jelentést a Bizottságnak.

(3) A hitelminősítő intézeteknek alkalmazniuk kell az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete által kiadott, a hitelminősítő intézetekre vonatkozó magatartási alapkódexet (a továbbiakban: IOSCO-kódex). 2006-ban a hitelminősítő intézetekről szóló bizottsági közlemény felkérte az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságát (a továbbiakban: CESR), hogy kövesse nyomon az IOSCO-kódex betartását és erről évente tegyen jelentést a Bizottságnak.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A megítélés szerint a hitelminősítő intézetek hitelminősítései nem tükrözték elég korán a piaci feltételek romlását. Ezt a mulasztást leginkább az összeférhetetlenséggel, a hitelminősítések minőségével, a hitelminősítő intézetek és belső irányításuk átláthatóságával és a hitelminősítő intézetek tevékenységeinek felügyeletével kapcsolatos intézkedések segítségével lehet korrigálni. A hitelminősítések felhasználóinak nem szabad vakon megbízniuk a hitelminősítésekben. Nagy gondot kell fordítaniuk arra, hogy saját elemzéseket és átvilágítási eljárást is végezzenek, ha hitelminősítésekre hagyatkoznak.

(5) A megítélés szerint egyrészt a hitelminősítő intézetek hitelminősítései nem tükrözték elég korán a piaci feltételek romlását, másrészt az intézetek nem tudták időben kiigazítani minősítéseiket a piaci válság elmélyülését követően. Ezt a mulasztást leginkább az összeférhetetlenséggel, a hitelminősítések minőségével, a hitelminősítő intézetek és belső irányításuk átláthatóságával és a hitelminősítő intézetek tevékenységeinek felügyeletével kapcsolatos intézkedések segítségével lehet korrigálni. A hitelminősítések felhasználói ésszerű mértékben hagyatkozhatnak ugyan a hitelminősítésekre, azonban nem szabad vakon megbízniuk azokban. Nagy gondot kell fordítaniuk arra, hogy minden alkalommal saját elemzéseket és átvilágítási eljárást is végezzenek, ha hitelminősítésekre hagyatkoznak.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) Az államadósság minősítését a közvagyonra kiható tevékenységként kell felfogni, ezért ezt párhuzamosan, egymástól elkülönült szereplőkkel kell végeztetni, például a nemzeti számvevőszékekkel és az Európai Számvevőszékkel;

Indokolás

A jelenlegi válság az államadósságra vonatkozó spekulációs és fedezeti tevékenységeket leplezett le. Ezek a jelenségek rendkívül károsak, ezért be kellene ezeket tiltani. Megoldást jelenthetne, ha az államadósság minősítésének felelősségét másik szereplő viselné.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5b) Meg kellene fontolni egy közösségi hitelminősítő intézet létrehozásának lehetőségét.

Indokolás

A jelenlegi válság megmutatta, hogy a hitelminősítő intézetek kudarcot vallottak, ezért új szereplőkre van szükség e területen. Az EP már akkor ezt az álláspontot képviselte, amikor 2008. szeptember 11-én szavazott Poul Nyrup jelentéséről (jelentés a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal a fedezeti alapokról és a magántőkéről).

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

5 c preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c) Helyénvaló a CESR megújítása akár a CESR független európai ügynökséggé történő átalakításával, akár egy hitelminősítést kiadó központosított európai ügynökség létrehozásával.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Meg kell állapítani a pénzügyi intézmények – amelyekre a Közösségben összehangolt szabályok vonatkoznak – által használt hitelminősítések minőségével kapcsolatos szabályok közös keretét. Máskülönben fennállna annak kockázata, hogy a tagállamok nemzeti szinten eltérő intézkedéseket hoznak. Ez közvetlen negatív hatást gyakorolna a belső piac megfelelő működésére, illetve akadályozná azt, mivel a Közösség pénzügyi intézményei által felhasznált hitelminősítéseket kiadó hitelminősítő intézetekre a különböző tagállamokban különböző szabályok vonatkoznának. Emellett, ha a hitelminősítésekre vonatkozó minőségi követelmények eltérőek, akkor a befektetők és fogyasztók védelmének szintje is eltérhet.

(6) A Közösségben összehangolt szabályozás alá tartozó pénzügyi intézmények által használt hitelminősítések minőségének javítása érdekében közös szabályozási keretet kell létrehozni. Máskülönben fennállna annak kockázata, hogy a tagállamok nemzeti szinten eltérő intézkedéseket hoznak. Ez közvetlen negatív hatást gyakorolna a belső piac megfelelő működésére, illetve akadályozná azt, mivel a Közösség pénzügyi intézményei által felhasznált hitelminősítéseket kiadó hitelminősítő intézetekre a különböző tagállamokban különböző szabályok vonatkoznának. Emellett, ha a hitelminősítésekre vonatkozó minőségi követelmények eltérőek, akkor a befektetők és fogyasztók védelmének szintje is eltérhet.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

6 a, 6 b és 6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Kívánatos, hogy a harmadik országban levő szervezetek vagy termékek harmadik országban alapított és engedélyezett hitelminősítő intézetek által készített vagy kibocsátott hitelminősítései csak abban az esetben legyenek használhatók a Közösségen belül, amennyiben azok olyan szigorú követelményeknek felelnek meg mint az e rendeletben foglaltak.

(6b) E rendelet elismerési rendszert vezet be, amelynek révén a Közösségben székhellyel rendelkező és az e rendeletben foglaltak szerint nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek elismerhetnek harmadik országokban kiadott hitelminősítéseket, amennyiben a Bizottság elismerte, hogy a hitelminősítő tevékenység jogi és felügyeleti szabályozása a harmadik országban egyenértékű az e rendeletben foglaltakkal. A befektetők védelme értdekében, és hogy könnyebbé váljon e rendelet megsértésének szankcionálása, az e preambulumbekezdésben megfogalmazott követelmények fontos hivatkozási pontot jelentenek az Európai Unióban, nevezetesen a Közösségen belüli székhellyel rendelkező és az e rendeletnek megfelelően bejegyzett hitelminősítő intézetek számára.

 

 

 

(6c) A harmadik országokban kiadott hitelminősítéseket elismerő hitelminősítő intézet teljes mértékben és feltétel nélkül felel az elismert hitelminősítésekért.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A hitelminősítő intézetnek megfelelő belső politikákat és eljárásokat kell kialakítania a hitelminősítési folyamatban részt vevő alkalmazottakra vonatkozóan, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és minden esetben biztosítsa a minősítési és felülvizsgálati folyamat színvonalát, feddhetetlenségét és alaposságát.

(8) A hitelminősítő intézetnek megfelelő belső politikákat és eljárásokat kell kialakítania a hitelminősítési folyamatban részt vevő alkalmazottakra és egyéb személyekre vonatkozóan, hogy feltárja, kiküszöbölje vagy kezelje és nyilvánosságra hozza az összeférhetetlenséget, és minden esetben biztosítsa a hitelminősítési és felülvizsgálati folyamat színvonalát, feddhetetlenségét és alaposságát. E politikák és eljárások között szerepelnie kell egy belső ellenőrzési rendszernek és egy megfelelőségi funkciónak is.

Indokolás

Technikai módosítás. Tükrözi a vonatkozó cikk új szövegezését az összeférhetetlenség azonosítása és felszámolása, illetve az összeférhetetlenség kezelése, és az arról történő nyilatkozattétel tekintetében.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A hitelminősítési folyamatnak a hitelminősítő intézet mint vállalkozás üzleti érdekétől való függetlensége érdekében a hitelminősítő intézetnek gondoskodnia kell arról, hogy az igazgatási tanácsnak vagy a felügyelő bizottságnak legalább három, nem ügyvezetői posztot betöltő tagja legyen, akiknek a jegyzett társaságok nem ügyvezetői igazgatói, illetve felügyelő bizottsági tagjai szerepéről, és az igazgatóság (felügyelő bizottság) által létrehozott bizottságokról szóló 2005/162/EK bizottsági ajánlás III. szakaszának 13. pontjában foglaltak szerint függetlennek kell lenniük. Emellett szükséges, hogy az igazgatási tanács vagy a felügyelő bizottság tagjainak többsége, ideértve valamennyi független tagot, kellő szakértelemmel rendelkezzen a pénzügyi szolgáltatások terén.

(10) A hitelminősítési folyamatnak a hitelminősítő intézet mint vállalkozás üzleti érdekétől való függetlensége érdekében a hitelminősítő intézetnek gondoskodnia kell arról, hogy az igazgatótanács vagy a felügyelőbizottság független módon jár el akkor, amikor figyelemmel kíséri az e rendeletnek a hitelminősítések függetlenségének és minőségének fenntartása tekintetében való megfelelést, és jelentést tesz e kérdésben. Emellett az igazgatótanács vagy a felügyelőbizottság tagjainak kellő szakértelemmel kell rendelkezniük a pénzügyi szolgáltatások megfelelő területein.

Indokolás

Nincs szükség arra, hogy az ellenőrző szerepet nem ügyvezetői posztot betöltő igazgatósági tag lássa el, és bizonyos tagállamokban ilyen igazgatói posztok egyáltalán nem léteznek, vagy nem megfelelő formában léteznek. Összeférhetetlenség merülhet fel a részvényesekkel szembeni felelősséggel is. A „szerepkör” ilyen megfogalmazása lehetővé teszi a legjobb megoldás kiválasztását.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében az igazgatási tanács vagy a felügyelő bizottság független tagjainak díjazása nem függhet az intézet üzleti teljesítményétől.

(11) Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében az igazgatótanács vagy a felügyelőbizottság tagjainak díjazása nem függhet az intézet üzleti teljesítményétől.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az ugyanazokkal a minősített szervezetekkel vagy azokkal kapcsolatban álló harmadik felekkel hosszú ideje fenntartott kapcsolat veszélyeztetheti az elemzők és a hitelminősítéseket jóváhagyó személyek függetlenségét. Ezért a szóban forgó elemzőkre és személyekre vonatkozóan rotációs mechanizmust kell bevezetni.

(13) Az ugyanazokkal a minősített szervezetekkel vagy azokkal kapcsolatban álló harmadik felekkel hosszú ideje fenntartott kapcsolat veszélyeztetheti a kibocsátókkal közvetlen kapcsolatban álló elemzők függetlenségét. Ezért a szóban forgó elemzőkre vonatkozóan kötelező rotációs mechanizmust kell bevezetni.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A hitelminősítő intézetnek szigorú, szisztematikus, állandó és olyan minősítéseket eredményező minősítési módszereket kell használnia, amelyeket a korábbi tapasztalatok megerősítenek. A hitelminősítő intézetnek gondoskodnia kell arról, hogy a hitelminősítések meghatározásához használt módszerek, modellek és fő minősítési feltevések megfelelően karban legyenek tartva és naprakészek legyenek, és hogy meghatározott időközönként átfogó felülvizsgálatnak legyenek alávetve. Azokban az esetekben, ahol a megbízható adatok hiánya vagy egy új típusú eszköz, különösen a strukturált pénzügyi eszközök konstrukciójának összetettsége jelentős kétségekre ad okot arra vonatkozóan, hogy a hitelminősítő intézet képes-e megbízható hitelminősítést adni, a hitelminősítő intézetnek nem szabad hitelminősítést kiadnia vagy vissza kell vonnia a már meglévőt.

(14) A hitelminősítő intézetnek szigorú, szisztematikus és állandó minősítési módszereket kell használnia, amelyek a korábbi tapasztalatok alapján visszaigazolható, megalapozott és hitelt érdemlő minősítéseket eredményeznek. A hitelminősítő intézetnek gondoskodnia kell arról, hogy a hitelminősítések meghatározásához használt módszerek, modellek és fő matematikai, korrelációs és egyéb feltevések megfelelően karban legyenek tartva és naprakészek legyenek, és hogy meghatározott időközönként átfogó felülvizsgálatnak legyenek alávetve, továbbá, hogy a szöveges értékelések közzététele olyan módon történjék, hogy az lehetővé tegye az elméleti felülvizsgálatot. Azokban az esetekben, ahol a megbízható adatok hiánya vagy egy új típusú eszköz, különösen a strukturált pénzügyi eszközök felépítésének összetettsége jelentős kétségeket ébreszt a tekintetben, hogy a hitelminősítő intézet képes-e megbízható hitelminősítést adni, a hitelminősítő intézetnek nem szabad hitelminősítést kiadnia. Amennyiben egy meglévő minősítés ellenőrzése céljából rendelkezésre álló információk minősége megváltozik, azt a felülvizsgálattal együtt közzé kell tenni, és szükség esetén módosítani kell a minősítést.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14a) A kibocsátó független elemzés céljaira kérésre hozzáférhetővé teszi a hitelminősítő intézeteknek kiadott információkat. Az ilyen információk címzettjei előre beleegyeznek, hogy ezeket az információkat nem hozhatják nyilvánosságra, illetve az információk birtokában nem kereskedhetnek az érintett értékpapírokkal.

Indokolás

A rendeletnek meg kell követelnie, hogy a kibocsátók ugyanazt az információt tegyék mások számára hozzáférhetővé, mint amelyet a hitelminősítő intézetek használnak véleményeik kialakításakor. Az információ hozzáférhetővé tétele lehetőséget biztosít a nem a kibocsátó által fizetett, valóban független minősítések piacának kifejlődésére. Az információk hozzáférhetőségének növelése a legvalószínűbb útja, hogy a jogszabály valódi versenyt eredményezzen a hitelminősítő intézetek számára.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A minősítések minőségének garantálása érdekében a hitelminősítő intézetnek intézkedéseket kell életbe léptetnie annak biztosítására, hogy a minősítés kibocsátásához általa felhasznált információk megbízhatók legyenek. Ebből a célból a hitelminősítő intézet egyéb elemek mellett hagyatkozhat független könyvvizsgáló által auditált pénzügyi kimutatásokra és nyilvános beszámolókra; jó hírű harmadik felek által nyújtott szolgáltatások keretében végzett ellenőrzésekre; a kapott információknak a hitelminősítő intézet általi véletlenszerű mintavétellel történő vizsgálatára; vagy olyan szerződéses rendelkezésekre, amelyek egyértelműen a minősített szervezetet, illetve az azzal kapcsolatban álló harmadik feleket teszik felelőssé, ha a szerződés értelmében nyújtott információ szándékosan hamis vagy félrevezető, vagy ha a minősített szervezet vagy az azzal kapcsolatban álló harmadik felek nem végzik el az átvilágítási eljárást az információ helytállóságát illetően, ahogy azt a szerződés feltételei meghatározzák.

(15) A minősítési eljárás minőségének garantálása érdekében a hitelminősítő intézetnek ésszerű intézkedéseket kell életbe léptetnie annak biztosítására, hogy a minősítés kibocsátásához általa felhasznált információk megbízhatók legyenek. A hitelminősítő intézetnek nem feladata az adatok, valamint a kibocsátók és harmadik felek által elvégzett átvilágítás ellenőrzése, azonban rendelkeznie kell megfelelő és átlátható eljárásokkal az adatok minőségének felmérésére, továbbá annak eldöntésére, hogy az általa felhasznált források indokolják-e a bizalmat, például szakmai függetlenségük vagy elismertségük okán. Ebből a célból a hitelminősítő intézet egyéb elemek mellett hagyatkozhat független könyvvizsgáló által auditált pénzügyi kimutatásokra és nyilvános beszámolókra; jó hírű harmadik felek által nyújtott szolgáltatások keretében végzett ellenőrzésekre; a kapott információknak a hitelminősítő intézet általi véletlenszerű mintavétellel történő vizsgálatára.

Indokolás

El kell kerülni a zavart a hitelminősítő intézetek szerepének megítélésében azon harmadik felek által végzett átvilágítások terén, amelyekben a hitelminősítő intézetek megbíznak. Ami számít, az a megfelelő értékelési intézkedések meghozatala, és ezen intézkedések érthetőségének átláthatóság révén történő biztosítása. Az utolsó pont inkább a felelősséget, semmint a megbízhatóságot takarja.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Szükség van a hitelminősítő intézet által alkalmazott módszerek, modellek és fő minősítési feltevések rendszeres felülvizsgálatára, hogy az alapul szolgáló eszközök piacainak változó feltételei megfelelően figyelembe vehetők legyenek. Az átláthatóság biztosítása céljából a hitelminősítő intézet által alkalmazott módszerek, gyakorlatok, eljárások és folyamatok lényeges változtatásait érvénybe lépésük előtt közzé kell tenni, kivéve, ha szélsőséges piaci feltételek a hitelminősítés azonnali megváltoztatását teszik szükségessé.

(16) A hitelminősítő intézetnek megfelelő eljárásokat kell kialakítania az általa alkalmazott módszerek, modellek és fő minősítési feltevések rendszeres felülvizsgálatára, hogy az alapul szolgáló eszközök piacainak változó feltételei megfelelően figyelembe vehetők legyenek. Az átláthatóság biztosítása céljából a hitelminősítő intézet által alkalmazott módszerek, gyakorlatok, eljárások és folyamatok lényeges változtatásait érvénybe lépésük előtt közzé kell tenni, kivéve, ha szélsőséges piaci feltételek a hitelminősítés azonnali megváltoztatását teszik szükségessé.

Indokolás

Ez a megfogalmazás egyértelművé teszi, hogy az alkalmazott módszerek és modellek felülvizsgálata a hitelminősítő intézet feladata.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17a) Az átláthatóság növelése és a befektetők tájékoztatásának és védelmének fokozása céljából a CESR-nek a statisztikai eredmények alapján ellenőriznie kell a hitelminősítő intézetek múltbeli teljesítményét és közzé kell tennie megállapításait.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Bizonyos körülmények között a strukturált pénzügyi eszközök olyan hatásokat válthatnak ki, amelyek különböznek a hagyományos vállalati, hitelviszonyt megtestesítő eszközökétől. A befektetők számára félrevezető lehet, ha mindkét típusú instrumentum esetében ugyanazt a minősítési kategóriát alkalmazzák, minden további magyarázat nélkül. A hitelminősítő intézeteknek fontos szerepet kell betölteniük abban, hogy felhívják a minősítések felhasználóinak figyelmét a strukturált pénzügyi eszközöknek a hagyományos termékektől eltérő sajátosságaira. A hitelminősítő intézeteknek ezért a strukturált pénzügyi eszközök minősítésekor vagy eltérő minősítési kategóriát kell alkalmazniuk, vagy további tájékoztatást kell adniuk e termékek eltérő kockázati jellemzőiről.

(18) Bizonyos körülmények között a strukturált pénzügyi eszközök olyan hatásokat válthatnak ki, amelyek különböznek a hagyományos vállalati, hitelviszonyt megtestesítő eszközökétől. A befektetők számára félrevezető lehet, ha mindkét típusú instrumentum esetében ugyanazt a minősítési kategóriát alkalmazzák, minden további magyarázat nélkül. A hitelminősítő intézeteknek fontos szerepet kell betölteniük abban, hogy felhívják a minősítések felhasználóinak figyelmét a strukturált pénzügyi eszközöknek a hagyományos termékektől eltérő sajátosságaira. A hitelminősítő intézeteknek ezért a strukturált pénzügyi eszközök minősítésekor vagy eltérő – például kiegészítő jegyzetekkel ellátott – minősítési kategóriát kell alkalmazniuk, vagy további tájékoztatást kell adniuk e termékek eltérő kockázati jellemzőiről. Szintén jelezniük kell, amikor egy terméket először minősítenek vagy újonnan létrehozott terméket minősítenek.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A hitelminősítő intézeteknek intézkedéseket kell bevezetniük az olyan helyzetek elkerülése érdekében, ahol a kibocsátók egy adott strukturált pénzügyi eszköz esetében több hitelminősítő intézettől is előzetes minősítési értékelést kérnek azzal a céllal, hogy a javasolt konstrukció legjobb hitelminősítését adó intézetet válasszák ki. Az ilyen gyakorlatok alkalmazását a kibocsátóknak is kerülniük kell.

(19) A hitelminősítő intézeteknek minősítésük kiadásakor végleges jelentésükben – amennyiben alkalmazandó – jelezniük kell, hogy a kibocsátók egy adott strukturált pénzügyi eszköz esetében több hitelminősítő intézettől is előzetes minősítési értékelést kérnek azzal a céllal, hogy a javasolt konstrukció legjobb hitelminősítését adó intézetet válasszák ki. Az ilyen gyakorlatok alkalmazását a kibocsátóknak kerülniük kell.

Indokolás

A strukturált eszközök kibocsátói számára lehetővé kell tenni, hogy több ajánlatot kérjenek. Azonban annak elkerülése érdekében, hogy a több ajánlat bekérése egyúttal előrevetítse a hitelminősítő értékelése mögötti garanciák hiányát – mivel a kibocsátó a vélhetően legkedvezőbb minősítést nyújtó intézetet bízza meg a pénzpiaci termék hitelminősítésével –, a termékkel kapcsolatos végleges jelentésnek tartalmaznia kell azt a nyilatkozatot, hogy az érintett hitelminősítő versenyt folytatott más intézetekkel a megbízás elnyeréséért (a konkurens résztvevők nevének megjelölésével), és e verseny alapján került kiválasztásra.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Az érintett tagállam illetékes hatósága által nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet számára engedélyezni kell, hogy az egész Közösségben kiadhasson hitelminősítéseket. Szükség van ezért a hitelminősítő intézetek egységes nyilvántartásának létrehozására, amely az egész Közösségben érvényes.

(22) A CESR által nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet számára engedélyezni kell, hogy az egész Közösségben kiadhasson hitelminősítéseket. Szükség van ezért a hitelminősítő intézetek egységes nyilvántartásának létrehozására, amely az egész Közösségben érvényes.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) Egyes hitelminősítő intézetek több jogi személyből állnak, amelyek együttesen a hitelminősítő intézetek egy csoportját alkotják. Az ilyen csoport részét képező egyes hitelminősítő intézetek nyilvántartásba vételekor az érintett tagállam illetékes hatóságainak az ugyanahhoz a csoporthoz tartozó hitelminősítő intézetek által benyújtott kérelmek elbírálását össze kell hangolniuk.

törölve

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmek benyújtásához egyetlen kapcsolattartó pontot kell létrehozni. A CESR-nek fogadnia kell a nyilvántartásba vétel iránti kérelmeket és érdemben tájékoztatnia kell minden tagállam illetékes hatóságait. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmek elbírálását ettől függetlenül az érintett illetékes hatóságnak kell nemzeti szinten elvégezni. A hitelminősítő intézetek eredményes kezelése érdekében a CESR-ben részt vevő illetékes hatóságoknak létre kell hozniuk egy hatékony informatikai infrastruktúrával támogatott operatív hálózatot, valamint hitelminősítésekre szakosodott albizottságot kell felállítaniuk a hitelminősítő intézetek által minősített minden egyes eszközosztály esetében.

(24) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmek benyújtásához egyetlen kapcsolattartó pontot kell létrehozni. A CESR-nek fogadnia kell, majd fel kell dolgoznia a nyilvántartásba vétel iránti kérelmeket, és érdemben tájékoztatnia kell minden tagállam illetékes hatóságait. A CESR azonos feltételeket biztosít a kérelmeknek az Európai Unió egész területén, ily módon elkerülve az önkényes szabályozást.

 

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25a) Az Európai Unió pénzügyi ágazatának szabályozási és felügyeleti modelljét további átfogó reformoknak kell alávetni. „A pénzügyi válságtól a fellendülésig: európai cselekvési keret” című 2008. október 29-i közleményében a Bizottság bejelentette, hogy Jacques de Larosière vezetésével szakértői csoportot hozott létre. E csoport feladata, hogy további lehetséges reformlépéseket vizsgáljon meg, beleértve európai szintű pénzintézetek létrehozását a prudenciális biztonság, a piacok rendezett működése és a pénzügyi stabilitás ellenőrzése terén folytatott szorosabb európai együttműködés biztosítása érdekében, amelynek keretében akár egy integrált, valamennyi pénzügyi ágazatra kiterjedő európai felügyelet létrehozására is sor kerülhet. A csoport megvizsgálja a korai előrejelzési mechanizmusokat és a válságkezelést is, beleértve a határokon átnyúló és ágazatközi kockázatok kezelését, továbbá az Európai Unió és az egyéb jelentős jogrendszerek közötti együttműködést a globális szintű pénzügyi stabilitás megőrzésének elősegítése érdekében. A csoport munkája alapján a Bizottságnak mielőbb – de legkésőbb 2010. július 1-jéig – jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a többi érintett intézménynek a levonható következtetésekről, és szükség esetén jogalkotási javaslatokat kell előterjesztenie a felügyeleti együttműködés terén megállapított hiányosságok orvoslására.

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a Larosière-csoport által e rendelet felügyeleti szempontjai vonatkozásában megfogalmazott következtetéseket felülvizsgálat keretében építsék be a rendeletbe, és hogy ez a pénzügyi ágazatra vonatkozó egyéb szabályozásokkal koherens módon történjen.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A hitelminősítő intézet felügyeletét a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága végzi, illetve a hitelminősítő intézetek csoportja esetében azt a többi érintett tagállam illetékes hatóságaival együttműködésben és a CESR koordinációja mellett látja el.

(26) A hitelminősítő intézetek felügyeletét a CESR végzi, a többi érintett tagállam illetékes hatóságaival együttműködésben.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) A befektetői és fogyasztói bizalom magas szintjének fenntartása és a Közösség pénzügyi intézményei által felhasznált hitelminősítések folyamatos ellenőrzésének lehetővé tétele érdekében azoknak a hitelminősítő intézeteknek, amelyek székhelye a Közösségen kívül található, leányvállalatot kell alapítaniuk a Közösségben, hogy a Közösségben folytatott tevékenységeik hatékony felügyelete megvalósítható legyen.

(27) A befektetői és fogyasztói bizalom magas szintjének fenntartása és a Közösség pénzügyi intézményei által szabályozási célokra felhasznált hitelminősítések folyamatos felügyeletének lehetővé tétele érdekében azoknak a hitelminősítő intézeteknek, amelyek székhelye a Közösségen kívül található, leányvállalatot kell alapítaniuk a Közösségben, hogy a Közösségben folytatott tevékenységeik és az elismerési rendszer tényleges alkalmazásának hatékony felügyelete megvalósítható legyen. Továbbá ösztönözni kell új szereplők megjelenését a hitelminősítő intézetek piacán.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) A rendelet rendelkezéseinek hatékony végrehajtása érdekében célszerű kialakítani egy mechanizmust. A tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezniük kell azokkal a szükséges eszközökkel, amelyekkel biztosítható, hogy a Közösségben felhasznált minősítéseket e rendeletnek megfelelően adják ki. Mivel a hitelminősítő intézeteknek a hitelminősítések kiadásában fennálló elemzési függetlenségét meg kell őrizni, az illetékes hatóságok a hitelminősítések és a hitelminősítő intézetek által a hitelminősítés meghatározására alkalmazott módszerek tartalmát nem vizsgálhatják.

(28) A rendelet rendelkezéseinek hatékony végrehajtása érdekében célszerű kialakítani egy mechanizmust. A tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezniük kell azokkal a szükséges eszközökkel, amelyekkel biztosítható, hogy a Közösségben felhasznált minősítéseket e rendeletnek megfelelően adják ki. Mivel a hitelminősítő intézeteknek a hitelminősítések kiadásában fennálló elemzési függetlenségét meg kell őrizni, sem az illetékes hatóságok, sem a tagállamok nem vizsgálhatják a hitelminősítések és a hitelminősítő intézetek által a hitelminősítés meghatározására alkalmazott módszerek tartalmát. Ilyen nyomásgyakorlás esetén a hitelminősítő intézetnek tájékoztatnia kell a Bizottságot és a CESR-t. A hitelminősítéseknek megalapozottnak és hitelt érdemlőnek kell lenniük, kerülniük kell a minősítési kompromisszumokat, és összevethetőnek kell lenniük a nemzetközi hitelminősítésekkel.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30) Amennyiben a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága nem teszi meg a hitelminősítő intézet által elkövetett szabálytalanságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, lehetővé kell tenni, hogy a többi tagállam illetékes hatóságai közbeléphessenek és megtegyék a megfelelő intézkedéseket.

törölve

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) A CESR-nek gondoskodnia kell a rendelet alkalmazásának egységességéről. Fokoznia és segítenie kell az illetékes hatóságok között a felügyeleti tevékenységek terén folytatott együttműködést, és koordináló szerepet kell vállalnia a mindennapi felügyeleti gyakorlatban. A CESR-nek ezért egy közvetítői mechanizmust kell létrehoznia az illetékes hatóságok egységes megközelítésének előmozdítása érdekében.

(32) A CESR-nek gondoskodnia kell a rendelet alkalmazásának egységességéről. Fokoznia és segítenie kell az illetékes hatóságok között a felügyeleti tevékenységek terén folytatott együttműködést, és koordináló szerepet kell vállalnia a mindennapi felügyeleti gyakorlatban. A CESR-nek ezért egy közvetítői és kölcsönös szakértői felülvizsgálati mechanizmust kell létrehoznia az illetékes hatóságok egységes megközelítésének előmozdítása érdekében.

Indokolás

A kölcsönös szakértői felülvizsgálati mechanizmus modelljének tekinthető például a nemzeti statisztikai hivatalok és az Eurostat közötti együttműködés.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk a rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat és biztosítaniuk kell azok végrehajtását. A szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(33) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk a rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat és biztosítaniuk kell azok végrehajtását. A szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, ugyanakkor összhangban kell lenniük a rendezett piac biztosításának szándékával. A Bizottságnak – a CESR ajánlásával összhangban – iránymutatásokat kell meghatároznia e szankciókra vonatkozóan.

Indokolás

Minthogy a CESR feladata a nyilvántartás és a felügyelet, jelentősebb szerepet kell játszania a szabálysértések és szankciók megállapítása terén, ami adott esetben jelenlegi tanácsadói szerepkörének kitágítását is jelentheti.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34a) A hitelminősítő intézetek felelősségét rendező szabályozásnak a könyvvizsgálókra vonatkozó szabályozáshoz hasonlónak kell lennie. A Bizottságnak megfelelő jogalkotási javaslatokat kell előterjesztenie erre vonatkozóan.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35) A hitelminősítő intézetek működésére vonatkozó szigorúbb és egyértelműbb jogi keretnek adott esetben a hitelminősítő intézetekkel szembeni polgári eljárások megindítását is lehetővé kell tennie, az adott tagállam felelősségi szabályaival összhangban.

(35) Az e rendeletben foglaltak megsértése önmagában nem jogosít fel harmadik feleket kártérítési per indítására. Amennyiben egy minősítést használó gazdasági kárt szenved az e rendeletben foglaltak megsértése miatt, csak a hatályos nemzeti polgári jogi jogszabályoknak megfelelően van lehetősége kártérítés igénylésére.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35a) A hitelminősítő intézetek feladataik teljesítése során együttműködnek az Európai Unió közintézményeivel, és felső vezetőik kérésre megjelennek az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt.

Módosítás                  34

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37) A Bizottságot különösen arra kell felhatalmazni, hogy módosíthassa a rendelet I. és II. mellékletét, amelyek annak értékelésére vonatkozóan állapítanak meg konkrét kritériumokat, hogy a hitelminősítő intézetek eleget tesznek-e a belső szervezeti, működési szabályokkal, és az alkalmazottakra, a hitelminősítések formájára és a közzétételre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos feladataiknak. Mivel ezen intézkedések általános hatályúak, és a rendelet nem lényegi elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(37) A Bizottságot különösen arra kell felhatalmazni, hogy a nemzetközi fejleményeket figyelembe véve hozhasson szabályozási egyenértékűséget értékelő kritériumok meghatározására irányuló intézkedéseket a harmadik országokban létrehozott hitelminősítő intézetek által kiadott hitelminősítésekre a hitelminősítések használatára vonatkozóan, hogy hozhasson a kiegészítő szolgáltatások meghatározására irányuló intézkedéseket, hogy határozhasson meg iránymutatásokat a szankciókra vonatkozóan és hogy módosíthassa a rendelet I. és II. mellékletét, amelyek annak értékelésére vonatkozóan állapítanak meg konkrét kritériumokat, hogy a hitelminősítő intézetek eleget tesznek-e a belső szervezeti, működési szabályokkal, és az alkalmazottakra, a hitelminősítések formájára és a közzétételre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos feladataiknak. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és a rendelet nem lényegi elemeinek módosítására irányulnak – felváltva azokat újabb, nem lényegi elemekkel –, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37a) A Bizottságnak értékelnie kell a hitelminősítések rendeletileg előírt felhasználását és a hitelminősítő intézet minősített szervezet által fizetett javadalmazásának megfelelőségét. Ezen értékelés fényében a Bizottságnak megfelelő jogalkotási javaslatokat kell előterjesztenie.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet bevezet egy közös megközelítést, amely a Közösségben felhasznált hitelminősítések magas színvonalának biztosítására irányul, és így hozzájárul a belső piac zökkenőmentes működéséhez, miközben a fogyasztók és befektetők védelmének magas szintjét is megvalósítja. A rendelet megállapítja a hitelminősítések kiadásának feltételeit és szabályokat hoz a hitelminősítő intézetek szervezetével és magatartásával kapcsolatban, hogy a gyakorlatban biztosítható legyen azok függetlensége és az összeférhetetlenségek elkerülése.

Ez a rendelet intézkedéseket tartalmaz a hitelminősítő tevékenység teljességének, átláthatóságának, felelősségének, jó irányításának és intézményes együttműködésének biztosítására a Közösségben felhasznált, vagy a Közösségre hatást gyakorló hitelminősítések magas színvonalának biztosítása érdekében, és így hozzájárul a belső piac zökkenőmentes működéséhez, miközben a fogyasztók és befektetők védelmének magas szintjét is megvalósítja. A rendelet megállapítja a hitelminősítések kiadásának feltételeit és szabályokat hoz a hitelminősítő intézetek szervezetével és magatartásával kapcsolatban, hogy a gyakorlatban biztosítható legyen azok függetlensége és az összeférhetetlenségek elkerülése.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ezt a rendeletet azokra a hitelminősítésekre kell alkalmazni, amelyeket a 2006/48/EK irányelv szerinti hitelintézetek, a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti befektetési vállalkozások, a 73/239/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó biztosítótársaságok, a 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti biztosítóintézetek, a 2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti viszontbiztosítók, a [2009/XX/EK irányelv] szerinti, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) vagy a 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti, foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények általi, szabályozási vagy egyéb célú felhasználásra szántak, és amelyeket a nyilvánosság számára hozzáférhető módon közzétesznek vagy előfizetés útján terjesztenek.

(1) Ezt a rendeletet azokra a hitelminősítésekre kell alkalmazni, amelyeket a 2006/48/EK irányelv szerinti hitelintézetek, a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. november 4-i 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1, valamint a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 809/2004/EK bizottsági rendelet2 szerinti kibocsátók, nyilvános ajánlatot tevők vagy pénzügyi eszközökkel való kereskedési engedéllyel rendelkezők, a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti befektetési vállalkozások, a 73/239/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó biztosítótársaságok, a 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti biztosítóintézetek, a 2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti viszontbiztosítók, a [2009/XX/EK irányelv] szerinti, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) vagy a 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti, foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények általi felhasználásra szántak, és amelyeket a nyilvánosság számára hozzáférhető módon közzétesznek vagy előfizetés útján terjesztenek.

 

1 HL L 345., 2003.12.31., 64. o.

2 HL L 149., 2004.4.30., 1. o.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Ez a rendelet nem alkalmazandó a személyes célokat szolgáló hitelminősítésekre. Nem vonatkozik az olyan közjogi szervek által kiadott hitelminősítésekre, amelyek hitelminősítéseit nem teszik a nyilvánosság számára hozzáférhető módon közzé, és amelyekért a minősített szervezet nem fizet.

2. Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

 

a) a személyes célokat szolgáló hitelminősítésekre, amelyet kizárólag egy adott személynek nyújtanak, és amelyet nem hoznak nyilvánosságra és kérésre sem tesznek közzé;

 

b) az exporthitel-ügynökségek által a 2006/48/EK irányelv VI. mellékletének 1. részének megfelelően készített hitelminősítésekre; vagy

 

c) az olyan közjogi szervek által kiadott hitelminősítésekre, amelyek hitelminősítéseit nem teszik a nyilvánosság számára hozzáférhető módon közzé, és amelyekért a minősített szervezet nem fizet.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) „székhely szerinti tagállam”: az a tagállam, amelyben a hitelminősítő intézet létesítő okirat szerinti székhelye található;

törölve

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) „vezető elemző”: olyan személy, aki elsődleges felelősséggel tartozik a kibocsátóval történő kommunikációért a hitelminősítés, illetve általában a kibocsátótól származó eszközök minősítése tekintetében, valamint adott esetben a hitelminősítő bizottságnak szóló, ezekhez kapcsolódó ajánlásokért;

Indokolás

A „vezető elemző” definíciójára azért van szükség, mert ezek a személyek kulcsszerepet töltenek be a hitelminősítő intézetekben, valamint a 6. cikkben meghatározott rotációs mechanizmus miatt.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) „szabályozási célra történő felhasználás”: a hitelminősítések bizonyos, a tagállamok nemzeti jogszabályaiba átültetett közösségi jogszabályoknak való megfelelés érdekében történő felhasználás;

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k) „hitelminősítő intézetek csoportja”: olyan vállalkozások csoportja, amelyet a 83/349/EGK irányelv 1. és 2. cikke szerinti anyavállalat és annak leányvállalatai alkotnak, valamint a 83/349/EGK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése szerinti kapcsolatban álló vállalkozások, és amelyek rendszeres és fő tevékenysége a hitelminősítések kiadása.

k) „hitelminősítő intézetek csoportja”: olyan, a Közösségben létrehozott vállalkozások csoportja, amelyet a 83/349/EGK irányelv 1. és 2. cikke szerinti anyavállalat és annak leányvállalatai alkotnak, valamint a 83/349/EGK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése szerinti kapcsolatban álló vállalkozások, és amelyek rendszeres és fő tevékenysége a hitelminősítések kiadása.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – - k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka) „személyes célokat szolgáló hitelminősítés”: olyan, közzétételre nem kerülő minősítés, amelyet egy gazdasági szereplő megrendelésére, előre meghatározott magáncélú felhasználásra bocsátanak ki.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2. cikkben említett hitelintézetek, befektetési vállalkozások, élet-, nem-élet- és viszontbiztosítók, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények szabályozási célra kizárólag a Közösségben székhellyel rendelkező és az e rendeletnek megfelelően nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek által kiadott hitelminősítéseket használhatják.

A 2. cikkben említett hitelintézetek, befektetési vállalkozások, élet-, nem-élet- és viszontbiztosítók, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV), foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények és kibocsátók vagy ajánlattevők szabályozási célra kizárólag a Közösségben székhellyel rendelkező és az e rendeletnek megfelelően nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek által kiadott vagy elfogadott hitelminősítéseket használhatják.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2004/39/EK irányelv 1. cikkében említett befektetési vállalkozások és hitelintézetek nem hajthatnak végre megbízásokat ügyfeleik képviseletében olyan pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, amelyeknek van minősítése, kivéve ha a hitelminősítést egy e rendeletnek megfelelően nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet adta ki.

(2) Harmadik országban levő szervezetek vagy termékek minősítései, amelyeket olyan hitelminősítő intézet készít vagy bocsát ki, amelyet egy harmadik országban alapítottak és engedélyeztek vagy jegyeztek be, csak abban az esetben használhatók a Közösségen belül, ha:

 

a) a minősítéseket egy, a Közösségben létrehozott és e rendelet szerint nyilvántartott hitelminősítő intézet elismeri; valamint

 

b) a jóváhagyandó hitelminősítés kiadására irányuló harmadik országban folytatott hitelminősítési tevékenység olyan jogi és felügyeleti keretbe illeszkedik, amely egyenértékű az e rendeletben megállapítottakkal.

A Bizottság létrehozza és közzéteszi a harmadik országok azon jogszabályainak listáját, amelyek e rendelettel egyenértékűnek tekintendők. A listát folyamatosan frissíteni kell.

 

3. A (2) bekezdésnek megfelelően elismert hitelminősítéseket úgy kell tekintetni, mint a Közösségben székhellyel rendelkező és az e rendeletnek megfelelően nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek által kiadott hitelminősítéseket. A közösségi székhellyel rendelkező hitelminősítő intézet erre vonatkozó nyilatkozatot foglal a minősítő jelentésébe.

 

4. A Közösségben székhellyel rendelkező és az e rendeletnek megfelelően nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek az elismerést nem használhatják e rendelet követelményeinek megkerülésére.

 

A harmadik országokban készült vagy kiadott hitelminősítéseket elismerő hitelminősítő intézetnek továbbra is teljes mértékben felelnie kell e hitelminősítésekért, valamint az elismerés feltételeinek teljesüléséért.

 

5. Amennyiben létrejön a hitelminősítő intézeteket és tevékenységüket ellenőrző nemzetközi szabályozó és felügyeleti keret, az Európai Parlament és a Tanács felülvizsgálja e rendeletet.

 

6. A Bizottság a CERS támogatásával meghatározza a Közösségen belül már jelenleg is használt harmadik országokbeli minősítésekre vonatkozó átmeneti szabályokat. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 33. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

 

7. A tagállamok a versenyszabályok sérelme nélkül biztosítják, hogy a kibocsátók olyan hitelminősítő intézeteket használnak minősítéseik egy részéhez, amelyeknek a székhelye a Közösségben található.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hitelminősítő intézet biztosítja, hogy a hitelminősítés kiadását ne befolyásolja a hitelminősítést kiadó hitelminősítő intézetet, annak vezetőit, alkalmazottait vagy az ahhoz ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetett módon kapcsolódó személyeket érintő fennálló vagy lehetséges összeférhetetlenség vagy üzleti kapcsolat.

(1) A hitelminősítő intézetnek valamennyi szükséges lépést meg kell tennie annak biztosítása érdekében, hogy a hitelminősítés kiadását ne befolyásolja a hitelminősítést kiadó hitelminősítő intézetet, annak vezetőit, hitelminősítő elemzőit, alkalmazottait, valamint minden olyan természetes személyt, akinek a szolgáltatásai a hitelminősítő intézet rendelkezésére állnak vagy ellenőrzése alatt vannak, vagy az ahhoz ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetett módon kapcsolódó személyeket érintő, fennálló vagy lehetséges összeférhetetlenség vagy üzleti kapcsolat.

Indokolás

A rendelet szövegének pontosan kell tartalmaznia azokat a kritériumokat, amelyek lehetővé teszik a kis létszámú személyzettel működő hitelminősítő intézetek mentességét a javasolt rendelet szerinti kötelezettségek némelyike alól.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) A hitelminősítő intézet közzéteszi a minősített szervezetekre vonatkozó kártérítési szabályozásának jellegét.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1b) A hitelminősítő intézet kinevezi azt a személyt, aki a hitelminősítő intézetnek és alkalmazottainak a rendeletnek való megfeleléséért felelős.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1c) A hitelminősítő intézet jogilag és működésileg elválasztja hitelminősítő tevékenységét kiegészítő szolgáltatásaitól.

 

A Bizottság meghatározza ezen kiegészítő szolgáltatásokat. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására vonatkozó intézkedést a 33. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésnek való megfelelés biztosítása érdekében a hitelminősítő intézetnek teljesítenie kell az I. melléklet A. és B. szakaszában megállapított követelményeket.

(2) Az (1), (1a), (1b) és (1c) bekezdéseknek való megfelelés biztosítása érdekében a hitelminősítő intézetnek teljesítenie kell az I. melléklet A. és B. szakaszában megállapított követelményeket.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A CESR a hitelminősítő intézet kérésére mentesítheti azt az I. melléklet A szakasza 2. pontjának és a 6. cikk (4) bekezdésének követelményei alól, amennyiben a hitelminősítő intézet be tudja mutatni, hogy tekintettel üzleti tevékenységének természetére, méretére és összetettségére, illetve hitelminősítése természetére és változatosságára, ezen követelmények nem arányosak, valamint a hitelminősítő intézet:

 

a) kevesebb mint 25 elemzőt foglalkoztat;

 

b) végrehajtotta az e rendeletben megállapított szabályozási célkitűzéseknek való hatékony megfelelést biztosító intézkedéseket és eljárásokat, különösen a belső ellenőrzési rendszert, a jelentési előírásokat, illetve az elemzők és a hitelminősítést jóváhagyó személyek rotációját, valamint

 

c) a hitelminősítő intézet méretét nem úgy alakították ki, hogy valamely hitelminősítő intézet vagy hitelminősítő intézetek egy csoportja mentesüljön az e rendeletnek való megfelelési kötelezettség alól.

 

A hitelminősítő intézetek csoportjai esetében a CESR biztosítja, hogy legalább a csoport egyik hitelminősítő intézete nem mentesül az I. melléklet A szakasza 2. pontja és a 6. cikk (4) bekezdése követelményeinek való megfelelés alól.

 

Amennyiben a hitelminősítő intézet hitelminősítő intézetek csoportjának tagja, úgy tekintendő, hogy az intézet teljesíti az I. melléklet A. szakaszának követelményeit, ha a csoport összességében megfelel azoknak. Ezen esetekben az I. melléklet hivatkozásai a hitelminősítő intézet igazgatótanácsára, felügyelőbizottságára vagy felső vezetésére úgy értelmezendők, mint hivatkozások az anyavállalat igazgatótanácsára, felügyelőbizottságára vagy felső vezetésére.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Alkalmazottak

Elemzők és egyéb alkalmazottak

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hitelminősítő intézet biztosítja, hogy a hitelminősítési folyamatban közvetlenül részt vevő alkalmazottak megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkezzenek a kijelölt feladatok elvégzéséhez.

(1) A hitelminősítő intézet biztosítja, hogy a hitelminősítési folyamatban közvetlenül részt vevő elemzők és egyéb alkalmazottak megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkezzenek a kijelölt feladatok elvégzéséhez.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A hitelminősítő intézet biztosítja, hogy a hitelminősítési folyamatban közvetlenül részt vevő alkalmazottak a minősített szervezettel, azzal kapcsolatban álló harmadik féllel vagy az ahhoz ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetett módon kapcsolódó személlyel ne kezdeményezhessenek tárgyalásokat a díjakról vagy térítésekről, illetve ne vehessenek részt azokban.

(2) A hitelminősítő intézet biztosítja, hogy a hitelminősítési folyamatban közvetlenül részt vevő elemzők és egyéb alkalmazottak a minősített szervezettel, azzal kapcsolatban álló harmadik féllel vagy az ahhoz ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetett módon kapcsolódó személlyel ne kezdeményezhessenek tárgyalásokat a díjakról vagy térítésekről, illetve ne vehessenek részt azokban.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A hitelminősítő intézet biztosítja, hogy a hitelminősítési folyamatban közvetlenül részt vevő alkalmazottak megfeleljenek az I. melléklet C. szakaszában megállapított követelményeknek.

(3) A hitelminősítő intézet biztosítja, hogy a hitelminősítési folyamatban közvetlenül részt vevő elemzők és egyéb alkalmazottak megfeleljenek az I. melléklet C. szakaszában megállapított követelményeknek.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A hitelminősítő intézet biztosítja, hogy az elemzők és a hitelminősítéseket jóváhagyó személyek az ugyanannak a minősített szervezetnek vagy az azzal kapcsolatban álló harmadik feleknek nyújtott hitelminősítési szolgáltatásokban négy évet meghaladó időtartamon keresztül ne vegyenek részt. Ebből a célból létrehoz egy a szóban forgó elemzőkre és személyekre vonatkozó rotációs mechanizmust.

(4) A hitelminősítő intézet biztosítja, hogy a kibocsátókkal közvetlen kapcsolatban álló elemzők az ugyanannak a minősített szervezetnek vagy az azzal kapcsolatban álló harmadik feleknek vagy ugyanazon tulajdonosok tulajdonában álló szervezeteknek nyújtott hitelminősítési szolgáltatásokban öt évet meghaladó időtartamon keresztül ne vegyenek részt. Ebből a célból létrehoz egy a szóban forgó elemzőkre vonatkozó rotációs mechanizmust.

Az az időtartam, amelynek lejártát követően az elemzők és a hitelminősítéseket jóváhagyó személyek az első albekezdésben említett minősített szervezetnek vagy azzal kapcsolatban álló harmadik feleknek nyújtott hitelminősítési szolgáltatásokban részt vehetnek, nem lehet rövidebb két évnél.

Az az időtartam, amelynek lejártát követően az elemzők az első albekezdésben említett minősített szervezettel vagy azzal kapcsolatban álló harmadik felekkel hitelminősítési szolgáltatások céljából közvetlen kapcsolatban állhatnak, nem lehet rövidebb két évnél.

 

Az elemzők rotálását az egyes minősítő elemzők alapján kell szakaszokra bontani, nem pedig az egész csapatra vonatkozóan.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az elemzők és a hitelminősítéseket jóváhagyó személyek díjazása és teljesítményértékelése nem függhet a hitelminősítő intézetnek az azoktól a minősített szervezetektől vagy azokkal kapcsolatban álló harmadik felektől származó bevételének összegétől, amelyek részére az elemzők vagy a hitelminősítést jóváhagyó személyek szolgáltatást nyújtanak.

(6) A hitelminősítéseket végző vezető elemzők díjazása és teljesítményértékelése nem függhet a hitelminősítő intézetnek az azoktól a minősített szervezetektől vagy azokkal kapcsolatban álló harmadik felektől származó bevételének összegétől, amelyek részére a hitelminősítést végző vezető elemzők szolgáltatást nyújtanak.

Indokolás

A vezető elemző a minősített szervezettel való kapcsolattartás kulcseleme. Szükségtelen és indokolatlanul romboló hatású azonos módon rotálni a háttércsapatát.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hitelminősítő intézet közzéteszi a minősítési folyamatban általa alkalmazott módszereket, modelleket és fő minősítési feltevéseket.

(1) A hitelminősítő intézet közzéteszi az I. melléklet E. szakaszában meghatározott minősítési tevékenysége során általa alkalmazott módszereket, modelleket és fő minősítési feltevéseket.

Indokolás

A pontos módszereket, modelleket és fő minősítési feltevéseket nem kellene nyilvánossá tenni. Helyénvaló az általános elvek közzététele, amelyek segítik a befektetőket a minősítés megértésében.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A hitelminősítő intézetek honlapjukon egy külön oldalon ingyenesen, állandó jelleggel elérhetővé teszik a strukturált pénzügyi eszközökre vonatkozó információkat, amelyek pontosítják a modelljeikben rejlő feltevéseket, paramétereket, határértékeket és bizonytalanságokat, illetve a minősítési módszereket, beleértve a stresszhelyzetekre vonatkozó szimulációkat, amelyeket az intézet a minősítés megállapításakor végzett. Ezen információknak egyértelműnek és könnyen érthetőnek kell lenniük.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A hitelminősítő intézet biztosítja, hogy az általa készített és terjesztett hitelminősítések a minősítési módszerei szempontjából lényeges, rendelkezésére álló valamennyi információ elemzésén alapuljanak. Minden ahhoz szükséges intézkedést megtesz, hogy az általa egy hitelminősítés kibocsátásához felhasznált információk megfelelő minőségűek legyenek és megbízható forrásokból származzanak.

(2) A hitelminősítő intézetek írásban eljárásokat fogadnak el, hajtanak végre és érvényesítenek, amelyek biztosítják, hogy az általuk készített és terjesztett hitelminősítések a minősítési módszerei szempontjából lényeges, a hitelminősítő intézet számára ismert, elemzéséhez releváns információ mélyreható elemzésén alapuljanak. Minden ahhoz megfelelő intézkedést megtesznek, hogy az általuk hitelminősítés kibocsátásához felhasznált információk megfelelő minőségűek legyenek és megbízható forrásokból származzanak.

Indokolás

Az eredeti szöveg annak kockázatával jár, hogy a szabályozók vitatni fogják az egyes módszereket, ami viszont azt eredményezheti, hogy beavatkozhatnak a hitelminősítő intézetek elemzési függetlenségébe. Ezzel szemben e rendelkezés csak azt követeli meg a minősítő intézetektől, hogy eljárásokkal rendelkezzenek módszereik felülvizsgálatára annak érdekében, hogy a szabályozók nyomon követhessék ezen eljárások teljesítését. A hitelminősítő intézet rendelkezésére álló valamennyi információra történő hivatkozás aránytalan és minden nyilvános információra kiterjedne, függetlenül azok homályosságára.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A hitelminősítő intézetek megteszik a megfelelő lépéseket a kibocsátók vagy az érdekelt felek (például strukturált pénzügyi eszközök esetében kezdeményezők, aláíró felek vagy ügyvédek) által rendelkezésükre bocsátott adatok és információk hitelességének, stabilitásának és pontosságának értékelésére. A hitelminősítő intézetek megjelölik, hogy milyen mértékben ellenőrizték a rendelkezésükre bocsátott információkat.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2b) A hitelminősítő intézet eljárásokat és mechanizmusokat dolgoz ki a kibocsátóktól szerzett információk bizalmas jellegének védelme érdekében.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hitelminősítő intézet minden olyan esetet nyilvántart, ahol a hitelminősítési folyamat során az egy másik hitelminősítő intézet által az alapul szolgáló eszközökre vagy a strukturált pénzügyi eszközökre vonatkozóan készített hitelminősítéseket leminősíti, továbbá indokolja a leminősítést.

A hitelminősítő intézet minden olyan esetet nyilvántart és nyilvánosságra hoz, ahol a hitelminősítési folyamat során az egy másik hitelminősítő intézet által az alapul szolgáló eszközökre vagy a strukturált pénzügyi eszközökre vonatkozóan készített hitelminősítéseket megváltoztatja, továbbá indokolja az eltérő értékelést.

Indokolás

A hitelminősítő intézetnek indokolnia kell minden többé-kevésbé kedvező értékelést.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A hitelminősítő intézet nyomon követi a hitelminősítéseket és szükség esetén felülvizsgálja hitelminősítéseit. A hitelminősítő intézet a makrogazdasági vagy a pénzügyi piaci feltételekben bekövetkező változások hitelminősítésekre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából belső szabályokat állapít meg.

(4) A hitelminősítő intézet nyomon követi a hitelminősítéseket és rendszeresen felülvizsgálja a hitelminősítést és a módszertant, különösen abban az esetben, ha az eszköz minősítését befolyásoló lényeges változás történik. A hitelminősítő intézet a makrogazdasági vagy a pénzügyi piaci feltételekben bekövetkező változások hitelminősítésekre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából belső szabályokat állapít meg. Általánosan kedvezőtlen és szélsőséges piaci helyzet esetén figyelmeztetést ad ki.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Amennyiben a hitelminősítő intézet hitelminősítést ad ki vagy unión kívüli hitelminősítő intézet által kiadott minősítést ismer el, a közösségi hitelminősítő intézet felel a felhasznált információk pontosságáért és a követett módszertanért.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A hitelminősítő intézet az illetékes hatóság kérésére utólagos magyarázatot ad módszereiről, modelljeiről és fő minősítési feltevéseiről. E magyarázat nem sértheti a minősítés tartalmát és a hitelminősítő intézet függetlenségét.

Indokolás

A hitelminősítő intézetnek képesnek kell lennie módszerei, modelljei és fő minősítési feltevései utólagos megindokolására az illetékes hatságok felé. Ezen elv arra kényszeríti a HMI-ket, hogy teljes mértékben ismerjék saját módszereiket, modelljeiket és fő minősítési feltevéseiket. Mindazonáltal, a HMI-ket és magát az értékelés függetlenségét maradéktalanul tiszteletben kell tartania az illetékes hatóságoknak.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c) A Közösségben székhellyel rendelkező és az e rendeletnek megfelelően nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetekről feltételezni kell, hogy hitelminősítést adtak ki, amennyiben az megjelenik a hitelminősítő intézet weboldalán vagy egyéb módon közzétételre kerül, vagy ha a 8. cikk értelmében előfizetés útján kerül terjesztésre és bemutatásra, illetve közzétételre, és világosan kiderül, hogy a hitelminősítést jóváhagyták.

Indokolás

Lehetővé kell tenni a harmadik országokban kiállított minősítések EU-ban történő felhasználását, amennyiben azok megfelelnek két kritériumnak: 1) az uniós hitelminősítő intézetnek meg kell vizsgálnia, hogy a harmadik ország hitelminősítő intézete megfelel-e a hitelminősítő intézetekre vonatkozó magas szintű szakmai etikai normáknak, illetve folyamatosan nyomon kell követnie ezt a megfelelőséget; 2) együttműködési megállapodásokat kell kötnie a harmadik országok illetékes hatóságaival, a nyilvántartásba vétel és a folyamatos felügyelet alatt pedig értékelni kell az elismerési mechanizmus keretében figyelembe vett megfelelőségi követelményeket.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hitelminősítő intézet válogatás nélkül és időben közzétesz minden hitelminősítést, valamint a hitelminősítések nyomon követésének megszüntetésére vonatkozó döntéseket.

 

(1) A hitelminősítő intézet válogatás nélkül és időben közzétesz minden hitelminősítést, valamint a hitelminősítések nyomon követésének megszüntetésére vonatkozó döntéseket. A közzététel során a hitelminősítő intézet indokolja a közzétételt.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdést nem kell alkalmazni az előfizetés útján terjesztett hitelminősítésekre.

Az első albekezdést is alkalmazni kell az előfizetés útján terjesztett hitelminősítésekre is.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A hitelminősítő intézet folyamatosan közzéteszi a kezdeti felülvizsgálatra vagy az előzetes minősítésre benyújtott strukturált pénzügyi eszközökre vonatkozó valamennyi információt. E közzétételt attól függetlenül meg kell tennie, hogy a kibocsátó szerződött-e végleges minősítésre a hitelminősítő intézettel.

Indokolás

Ez lehetővé teszi a befektetők számára annak megállapítását, hogy a kibocsátó megkereste az intézetet, de később úgy határozott, hogy nem veszi igénybe a hitelminősítő intézet minősítését. Ezzel elkerülhető, hogy a kibocsátók válogassanak a minősítések között.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A hitelminősítő intézet 12 órával a közzétételét megelőzően tájékoztatja a minősített szervezetet a minősítés eredményeiről és a minősítés alapját képező fő megfontolásokról annak érdekében, hogy a szervezetnek a közzététel előtt lehetősége legyen felhívni a figyelmet az esetleges ténybeli hibákra.

Indokolás

A minősített szervezet előzetes értesítését már tartalmazza az IOSCO magatartási kódexének 3.7. rendelkezése. Ennek révén gyorsan tisztázhatók a pontatlan információk vagy félreértések, mielőtt a pontatlan értékelést a piaci figyelembe venné.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A hitelminősítéseket az I. melléklet D. szakaszában meghatározott követelményeknek megfelelően kell kiadni.

(2) A hitelminősítéseknek homogén kritériumokat kell tükrözniük a belső piacon, el kell kerülniük a szabályozói vitarendezést és hasonlónak kell lenniük az érintett szervezetek által nemzetközi szinten kiadott minősítésekhez. A hitelminősítéseket az I. melléklet D. szakaszában meghatározott követelményeknek megfelelően kell kiadni.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) vagy biztosítja a strukturált pénzügyi eszközökhöz rendelhető hitelminősítési kategóriák világosan elkülönülését a minősített szervezetek vagy pénzügyi eszközök egyéb típusainak minősítéséhez használható minősítési kategóriáktól;

a) vagy biztosítja a strukturált pénzügyi eszközökhöz rendelhető hitelminősítési kategóriák világosan elkülönülését a minősített szervezetek vagy pénzügyi eszközök egyéb típusainak minősítéséhez használható minősítési kategóriáktól; Külön minősítési kategóriákat kell alkalmazni a strukturált, összetett eszközökre;

Indokolás

Nagyobb átláthatóság és a befektetők jobb védelme érdekében.

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Nem kezdeményezett hitelminősítés kiadásakor a hitelminősítő intézet a hitelminősítésben megjegyzi, hogy a minősített szervezet vagy azzal kapcsolatban álló harmadik fél nem vett részt a hitelminősítési folyamatban, és hogy a hitelminősítő intézet nem fért hozzá a minősített szervezet vagy azzal kapcsolatban álló harmadik fél elszámolásaihoz és egyéb lényeges dokumentumaihoz.

 

(5) Nem kezdeményezett hitelminősítés kiadásakor a hitelminősítő intézet a hitelminősítésben egyértelműen megjegyzi, hogy a minősített szervezet vagy azzal kapcsolatban álló harmadik fél részt vett-e a hitelminősítési folyamatban, és hogy a hitelminősítő intézet hozzáfért-e a minősített szervezet vagy azzal kapcsolatban álló harmadik fél elszámolásaihoz és egyéb lényeges dokumentumaihoz. A minősített szervezet vagy az érintett harmadik fél megkövetelheti, hogy fenntartásait kifejezetten feljegyezzék a minősítés során, illetve, hogy ezen fenntartásait elérhetővé tegyék a hitelminősítő intézet által közzétett tájékoztatóban.

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. A hitelminősítő intézet dokumentálja és közzéteszi a minősítést előidéző lépéseket, információkat és tényezőket.

Indokolás

Nagyobb átláthatóság és a befektetők jobb védelme érdekében.

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. cikk

 

Információk átláthatósága

 

Nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet számára a minősítés megállapításának a céljára információt nyújtó kibocsátók, kérésre ugyanazt azt információt nyújtják minden jóhiszemű elemző szolgálatnak. Az ilyen jóhiszemű elemző szolgálat az információk felhasználása során kötelezik magukat a titoktartás tiszteletben tartására. Egy ilyen elemző szolgálat alkalmazottai vállalják azt is, hogy nem kereskednek a szóban forgó kibocsátók értékpapírjaival.

Indokolás

A rendeletnek meg kell követelnie, hogy a kibocsátók ugyanazt az információt tegyék mások számára hozzáférhetővé, mint amelyet a hitelminősítő intézetek használnak véleményeik kialakításakor. Az információ hozzáférhetővé tétele lehetőséget biztosít egy piac számára, hogy nem a kibocsátó által fizetett, valóban független minősítésekké fejlődjön. Az információk hozzáférhetőségének növelése a legvalószínűbb útja, hogy a jogszabály valódi versenyt eredményezzen a hitelminősítő intézetek számára.

Módosítás                77

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A hitelminősítő intézetek a CESR által létrehozott központi adatbázisban elérhetővé teszik a korábbi teljesítményi adataikkal és eddigi hitelminősítő tevékenységeikkel kapcsolatos információkat. Az adatbázis a nyilvánosság számára hozzáférhető.

(2) A hitelminősítő intézetek a CESR által létrehozott központi adatbázisban egységes formátumban elérhetővé teszik a korábbi – többek között a minősítési átmenet gyakoriságára vonatkozó – teljesítményi adataikkal és eddigi hitelminősítő tevékenységeikkel kapcsolatos információkat. Az adatbázis a nyilvánosság számára hozzáférhető. A CESR útmutatást ad ki a formátummal, részletekkel és a lefedett idővel kapcsolatosan. Az adatbázisban szereplő információk alapján a CESR ellenőrzi a hitelminősítések múltbéli teljesítményét a statisztikai eredmények szerint. A CESR statisztikákat állít össze és tesz közzé a hitelminősítő intézetekről és teljesítményükről, többek között minősítéseik megbízhatóságára vonatkozóan.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A hitelminősítő intézet a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága számára évente rendelkezésre bocsátja az I. melléklet E. szakasza II. részének 2. pontjában meghatározott kérdésekkel kapcsolatos információkat. A székhely szerinti tagállamok illetékes hatóságai ezeket az információkat nem hozzák nyilvánosságra.

(3) A hitelminősítő intézet a CESR számára évente rendelkezésre bocsátja az I. melléklet E. szakasza II. részének 2. pontjában meghatározott kérdésekkel kapcsolatos információkat. A CESR ezeket az információkat nyilvánosságra hozza.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hitelminősítő intézet évente közzéteszi az átláthatósági jelentést, amely magában foglalja az I. melléklet E. szakaszának III. részében meghatározott kérdésekkel kapcsolatos információkat. A hitelminősítő intézet az éves jelentést legkésőbb három hónappal a pénzügyi év végét követően teszi közzé, és biztosítja, hogy az az intézet weboldalán legalább öt évig hozzáférhető maradjon.

A hitelminősítő intézet évente közzéteszi az átláthatósági jelentést, amely magában foglalja az I. melléklet E. szakaszának III. részében meghatározott kérdésekkel kapcsolatos információkat. A hitelminősítő intézet az éves jelentést legkésőbb három hónappal a pénzügyi év végét követően teszi közzé, és biztosítja, hogy az az intézet weboldalán legalább öt évig hozzáférhető maradjon. A kiadványok és a weboldalak csoportalapúak is lehetnek, és nem kell kizárólag a Közösséggel kapcsolatosnak lenniük.

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hitelminősítő intézet nyilvántartásba vételét kérheti annak érdekében, hogy hitelminősítéseit a 2. cikkben említett hitelintézetek, befektetési vállalkozások, élet-, nem-élet- és viszontbiztosítók, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények szabályozási célra felhasználhassák, feltéve, hogy az intézet a Közösségben székhellyel rendelkező jogi személy.

(1) A hitelminősítő intézet vagy a hitelminősítő intézetek egy csoportja nyilvántartásba vételét kérheti annak érdekében, hogy hitelminősítéseit a 2. cikkben említett hitelintézetek, befektetési vállalkozások, élet-, nem-élet- és viszontbiztosítók, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények szabályozási célra felhasználhassák, feltéve, hogy az intézet a Közösségben székhellyel rendelkező jogi személy.

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hitelminősítő intézetek a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát az első nyilvántartásba vétel feltételeiben bekövetkezett minden lényeges változásról értesítik.

A hitelminősítő intézetek a CESR-t az első nyilvántartásba vétel feltételeiben bekövetkezett minden lényeges változásról értesítik, beleértve bármely leányvállalat vagy fióktelep létrehozását vagy megszüntetését az Európai Unióban.

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága nyilvántartásba veszi a hitelminősítő intézetet, ha az teljesíti a hitelminősítések kiadásának ebben a rendeletben meghatározott feltételeit.

(4) A CESR nyilvántartásba veszi a hitelminősítő intézetet, ha az teljesíti a hitelminősítések kiadásának ebben a rendeletben meghatározott feltételeit.

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok a nyilvántartásba vétel feltételeként nem írhatnak elő olyan további követelményeket, amelyek nem szerepelnek ebben a rendeletben.

(5) A CESR a nyilvántartásba vétel feltételeként nem ír elő olyan további követelményeket, amelyek nem szerepelnek ebben a rendeletben.

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül a CESR továbbítja a kérelmet a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságához, és a többi tagállam illetékes hatóságait tájékoztatja a továbbításról.

(3) A kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül a CESR tájékoztatja erről a tagállamok illetékes hatóságait.

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A nyilvántartásba vétel iránti kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága ellenőrzi, hogy a kérelem hiánytalan-e.

(1) A nyilvántartásba vétel iránti kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül a CESR ellenőrzi, hogy a kérelem hiánytalan-e.

Módosítás  86

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a kérelem nem hiánytalan, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága megállapítja azt a határidőt, amelyen belül a hitelminősítő intézetnek további információkat kell szolgáltatnia.

Ha a kérelem nem hiánytalan, a CESR megállapítja azt a határidőt, amelyen belül a hitelminősítő intézetnek további információkat kell szolgáltatnia.

Módosítás  87

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A hiánytalan kérelem kézhezvételekor a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága továbbítja a kérelmet a többi tagállam illetékes hatóságaihoz és a CESR-hez.

(2) A hiánytalan kérelem kézhezvételekor a CESR továbbítja a kérelmet a tagállamok illetékes hatóságaihoz.

Módosítás  88

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet hitelminősítő intézetek csoportja nyújtja be, az érintett székhely szerinti tagállamok illetékes hatóságai szorosan együttműködnek a nyilvántartásba vételi folyamat során. Egy szervezőt választanak maguk közül, a következő szempontok figyelembevételével:

törölve

a) a hely, ahol a hitelminősítő intézetek csoportja a Közösségen belül a hitelminősítési tevékenységének legfontosabb részét végzi, illetve ahol azt végezni kívánja;

 

b) a hely, ahol a hitelminősítő intézetek csoportja bevételének fő részét szerzi, illetve várhatóan szerezni fogja.

 

Módosítás  89

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A szervező koordinálja a hitelminősítő intézetek csoportja által benyújtott kérelem elbírálását és biztosítja, hogy az illetékes hatóságok a kérelem elbírálásához szükséges minden információt megosszanak egymás között.

törölve

Módosítás  90

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet hitelminősítő intézet nyújtja be, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága elbírálja a kérelmet és véleményt készít a nyilvántartásba vétel engedélyezésére vagy elutasítására vonatkozóan.

törölve

Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet hitelminősítő intézetek csoportja nyújtja be, az érintett székhely szerinti tagállamok illetékes hatóságai közösen bírálják el a kérelmet és megegyezésre jutnak a nyilvántartásba vétel engedélyezéséről vagy elutasításáról.

 

Módosítás  91

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hiánytalan kérelem kézhezvételét követő 40 napon belül és a nyilvántartásba vétel előtt a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága közli a CESR-rel a nyilvántartásba vételről szóló, indokolással ellátott határozattervezetet vagy az elutasításról szóló határozattervezetet. A hitelminősítő intézetek csoportja által benyújtott kérelem esetén a szervező a közös értékelés eredményét közli a CESR-rel.

(1) A hiánytalan kérelem kézhezvételét követő 40 napon belül és a nyilvántartásba vétel előtt a CESR előkészíti a nyilvántartásba vételről vagy az elutasításról szóló határozat indokolással ellátott tervezetét. A CESR továbbítja a nyilvántartásba vétel vagy elutasítás tervezetét a tagállamok illetékes hatóságainak, és tájékoztatja azokat a kitűzött határidőről, amelyen belül be kell nyújtaniuk a nyilvántartásba vétel vagy elutasítás tervezetére vonatkozó véleményüket.

Módosítás  92

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szóban forgó közlés kézhezvételét követő 15 napon belül a CESR véleményt mond a kérelemről. A CESR felkérheti az érintett székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát, hogy vizsgálja felül a nyilvántartásba vételről szóló határozattervezetet, ha úgy véli, hogy a nyilvántartásba vételhez szükséges, a II. címben meghatározott feltételek nem teljesülnek, vagy fordított esetben felkérheti, hogy vizsgálja felül az elutasításról szóló határozattervezetet, ha úgy ítéli meg, hogy a nyilvántartásba vételhez szükséges, e rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.

törölve

Módosítás  93

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a CESR véleményének kézhezvételét követő 15 napon belül meghozza határozatát. Amennyiben a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága eltér a CESR véleményében megfogalmazottaktól, e döntését meg kell indokolnia. Ha nem kap kézhez ilyen véleményt, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága attól számítva 30 napon belül hozza meg határozatát, hogy a nyilvántartásba vételről szóló határozattervezetet az (1) bekezdésben említett módon közölték a CESR-rel. Amennyiben hitelminősítő intézetek csoportjáról van szó, az egyes székhely szerinti tagállamok illetékes hatósága a 14. cikk (5) bekezdésében említett közös értékelés eredménye alapján hozza meg határozatát.

(2) A CESR az (1) bekezdésben említett, a vélemény benyújtására vonatkozó határidő lejártát követő 15 napon belül meghozza határozatát.

Módosítás  94

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nyilvántartásba vételről vagy annak elutasításáról szóló határozat elfogadását követő 10 napon belül az érintett hitelminősítő intézeteket tájékoztatják arról, hogy nyilvántartásba vették-e vagy sem. Ha a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága elutasítja a hitelminősítő intézet nyilvántartásba vételét, az érintett hitelminősítő intézet számára a határozatban az elutasítást meg kell indokolnia.

A nyilvántartásba vételről vagy annak elutasításáról szóló határozat elfogadását követő 10 napon belül az érintett hitelminősítő intézeteket tájékoztatják arról, hogy nyilvántartásba vették-e vagy sem. Ha a CESR elutasítja a hitelminősítő intézet nyilvántartásba vételét, az érintett hitelminősítő intézet számára a határozatban az elutasítást meg kell indokolnia, és ennek megfelelően tájékoztatnia kell a Bizottságot és a tagállamok illetékes hatóságait.

Módosítás  95

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága értesíti az Európai Bizottságot, a CESR-t és a többi illetékes hatóságot az általa elvégzett nyilvántartásba vételről.

(3) A CESR értesíti az Európai Bizottságot és a tagállamok illetékes hatóságait az általa elvégzett nyilvántartásba vételről.

Módosítás  96

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Bizottság a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának értesítését követő 30 napon belül az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi az e rendelettel összhangban nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek naprakész listáját.

Az Európai Bizottság a CESR értesítését követő 30 napon belül az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi az e rendelettel összhangban nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek naprakész listáját.

Módosítás  97

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E rendelet értelmében a hitelminősítő intézetek weblapjaikon közzéteszik magatartási kódexüket és nyilvántartási számukat.

Módosítás  98

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága nyilvántartásba vételi díjat számíthat fel a hitelminősítő intézetnek. A nyilvántartásba vételi díjnak arányban kell állnia az adott tagállamban folytatott eljárások költségével.

A CESR nyilvántartásba vételi díjat számíthat fel a hitelminősítő intézetnek A nyilvántartásba vételi díjnak arányban kell állnia az eljárások költségével.

Módosítás  99

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a hitelminősítő intézet nyilvántartását visszavonhatja, ha a hitelminősítő intézet:

(1) A CESR a hitelminősítő intézet nyilvántartását visszavonhatja, ha a hitelminősítő intézet:

Módosítás  100

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) kifejezetten lemond a nyilvántartásról vagy az elmúlt hat hónap során nem adott ki hitelminősítést;

törölve

Indokolás

Egyszerűsítés.

Módosítás  101

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Csoporthoz tartozó hitelminősítő intézetek esetében a székhely szerinti tagállamok illetékes hatóságai szorosan együttműködnek egymással. Ennek során a szervező koordinálásával közös értékelést végeznek. Megállapodásra jutnak arra vonatkozóan, hogy szükség van-e a nyilvántartás visszavonására. Az egyes székhely szerinti tagállamok illetékes hatósága a megállapodás alapján hozza meg határozatát.

törölve

Módosítás  102

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A CESR vagy egy másik tagállam – ahol az adott hitelminősítő intézet által kiadott hitelminősítéseket felhasználják – illetékes hatósága felkérheti a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát, hogy vizsgálja meg, hogy fennállnak-e a nyilvántartás visszavonásának feltételei. Amennyiben a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága úgy dönt, hogy nem vonja vissza az érintett hitelminősítő intézet nyilvántartását, e döntését meg kell indokolnia.

(3) A tagállamok illetékes hatóságai felkérhetik a CESR-t, hogy vizsgálja meg, fennállnak-e a nyilvántartásba vétel visszavonásának feltételei. Abban az esetben, ha a CESR úgy dönt, hogy nem vonja vissza az érintett hitelminősítő intézet nyilvántartását, döntését meg kell indokolnia.

Módosítás  103

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága értesíti az Európai Bizottságot, a CESR-t és a többi illetékes hatóságot a nyilvántartás visszavonásáról, amely az egész Közösségben azonnal érvénybe lép.

(4) A CESR értesíti az Európai Bizottságot és a tagállamok illetékes hatóságait a nyilvántartás visszavonásáról, amely az egész Közösségben azonnal érvénybe lép.

Módosítás  104

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Bizottság a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának értesítését követő 30 napon belül az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi azoknak a hitelminősítő intézeteknek a naprakész listáját, amelyek nyilvántartását visszavonták.

Az Európai Bizottság a CESR értesítését követő 30 napon belül az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi azoknak a hitelminősítő intézeteknek a naprakész listáját, amelyek nyilvántartását visszavonták.

Módosítás  105

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a). A nyilvántartásba vétel visszavonása esetén az illetékes hatóságok átmenetet biztosítanak a nyilvántartásból törölt intézet által előzőleg tett minősítésekre, amennyiben ezek a minősítések 12 hónapig érvényesek maradnak és azokat az illetékes hatóságok által hozzájuk kapcsolt megfelelő minősítés kíséri.

Indokolás

Fontos, hogy egy intézet nyilvántartásból való kivétele ne destabilizálja a piacot aláásva vagy törölve az említett intézet korábbi érvényes véleményeit.

Módosítás  106

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) CESR az ebben a rendeletben meghatározott esetekben tanácsot ad az illetékes hatóságoknak. Az illetékes hatóságok a tanácsot mérlegelik, mielőtt e rendelet értelmében bármilyen végleges határozatot hoznának.

(1) A CESR – amely a hitelminősítő intézetek nyilvántartásba vételéért felelős illetékes hatóság – megkapja a tagállamok 15. cikk (1) bekezdése értelmében illetékes hatóságainak véleményét. A CESR mérlegeli e véleményeket, mielőtt e rendelet értelmében bármilyen végleges határozatot hozna.

Módosítás  107

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A CESR szorosan együttműködik a 2003. november 5-i 2004/5/EK bizottsági határozattal1 létrehozott európai bankfelügyelők bizottságával és a 2003. november 5-i 2004/6/EK bizottsági határozattal2 létrehozott, a biztosítás és a foglalkoztatói nyugdíjak európai felügyeleti bizottságával, tekintettel a hitelminősítő intézetek és a hitelminősítések szerepére a tőke- és fizetőképességi követelményekkel összefüggésben. Ez érvényes különösen az olyan körülményekre vagy ajánlásokra, amelyek egy hitelminősítő intézet nyilvántartásba vételének visszavonásával kapcsolatos esetekre vonatkoznak.

 

1 HL L 3., 2004.1.7., 28. o.

2 HL L 3., 2004.1.7., 30. o.

Indokolás

A három 3. szintű bizottság közötti szoros együttműködés ebben a tekintetben létfontosságú.

Módosítás  108

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) [Az e rendelet hatálybalépését követő egy éven belül] a CESR útmutatást ad ki a következőkre vonatkozóan:

(2) ...*-ig a CESR útmutatást ad ki a következőkre vonatkozóan:

 

* HL kérjük az időpont beillesztését: 6 hónappal e rendelet hatálybalépését követően.

Indokolás

A CESR-nek útmutatást kell kiadnia mielőtt a hitelminősítő intézetek a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtják, lásd a 35. cikket.

Módosítás  109

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a nyilvántartásba vételi folyamat, valamint az illetékes hatóságok egymás közötti, és a CESR-rel folytatott koordinációjára vonatkozó intézkedések;

a) a nyilvántartásba vételi folyamat, valamint a CESR és a tagállamok illetékes hatóságai közötti koordinációra vonatkozó intézkedések;

Módosítás  110

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az illetékes hatóságok végrehajtási gyakorlatai és tevékenységei;

b) a tagállamok illetékes hatóságainak végrehajtási gyakorlatai és tevékenységei;

Módosítás  111

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A CESR [e rendelet hatálybalépését követő egy éven belül] majd azt követően évente közzéteszi a rendelet alkalmazásáról szóló jelentést.

(3) A CESR ...*-ig majd azt követően évente közzéteszi a rendelet alkalmazásáról szóló jelentést. E jelentés tartalmazza annak értékelését, hogy az e rendelet alapján nyilvántartott hitelminősítő intézetek hogyan hajtják végre az I. melléklet rendelkezéseit.

 

* HL kérjük az időpont beillesztését: az e rendelet hatálybalépését követő év.

Módosítás  112

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A CESR adott esetben együttműködik a 2004/5/EK bizottsági határozattal létrehozott, európai bankfelügyelők bizottságával és a 2004/6/EK bizottsági határozattal létrehozott, a biztosítás és a foglalkoztatási nyugdíjak európai felügyeleti bizottságával.

törölve

Indokolás

Máshol szerepel.

Módosítás  113

Rendeletre irányuló javaslat

18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18a. cikk

 

A CESR megújítása

 

A CESR …*-ig olyan üzleti tervet nyújt be, amely kifejti, hogy hogyan kell egy európai ügynökséget működtetni. Ezt követően a Bizottság megfelelő javaslatot nyújt be, alapul véve többek között, hogy egy ilyen jövőbeli európai ügynökség kezdőtőkéjét arányos alapon biztosítja az EU költségvetése, az európai pénzügyi ágazat és a minősített szervezetek. Az ügynökség kiegészítő, folyó bevételt kap a kiadott hitelminősítésekre kivetett díjak formájában, amelyeket az ügyfelek vagy a kérelmezők fizetnek. Az ügynökség úgy működik, hogy fedezze saját költségeit.

 

* HL kérjük az időpont beillesztését: 12 hónappal e rendelet hatálybalépését követően.

Indokolás

Egy elegendő emberi és pénzügyi forrással rendelkező független európai ügynökségre van szükség, mivel a rendelet által megkívánt határokon átnyúló feladatokat 27 vagy több nemzeti ügynökség nem tudja egyenként kielégítően elvégezni.

Módosítás                114

Rendeletre irányuló javaslat

18 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18b. cikk

 

Nem profitorientált szervezet

 

E rendelet végrehajtása céljából egy új, független, nem profitorientált szervezetet hoznak létre a hitelminősítések kiadására. E szervezet 200 millió eurós kezdőtőkével rendelkezik, melyet arányos alapon biztosít az EU költségvetése, az európai pénzügyi ágazat és a minősített szervezetek.

 

A szervezet kiegészítő, folyó bevételt kap a kiadott hitelminősítésekre kivetett díjak formájában, amelyeket az ügyfél vagy a kérelmező fizet. Az szervezet úgy működik, hogy fedezze saját költségeit.

 

A Bizottság megfelelő javaslatot terjeszt be.

Indokolás

Egy elegendő emberi és pénzügyi forrással rendelkező nem profitorientált szervezetre van szükség, mivel a rendelet által megkívánt határokon átnyúló feladatokat 27 vagy több nemzeti ügynökség nem tudja egyenként kielégítően elvégezni.

Módosítás  115

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok elegendő alkalmazottal rendelkeznek ahhoz, hogy e rendeletet alkalmazni tudják.

(2) Az illetékes hatóságok kellő kapacitású és szakértelmű alkalmazottal rendelkeznek ahhoz, hogy e rendeletet alkalmazni tudják.

Indokolás

A megfelelő felügyelet lehetővé tétele érdekében a nemzeti felügyeleti szerveknek elegendő személyzettel kell rendelkezniük, amely kellő szakértelemmel bír a pénzügyi piacok megítélése és megértése terén.

Módosítás  116

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az e rendelet szerinti feladataik teljesítése során a tagállamok illetékes hatóságai a hitelminősítések tartalmát nem vizsgálhatják.

(1) Az e rendelet szerinti feladataik teljesítése során sem a tagállamok illetékes hatóságai, sem a tagállamok nem vizsgálhatják a hitelminősítések tartalmát vagy módszereit, amelyek szerint a hitelminősítő intézet meghatározza a hitelminősítéseket.

Indokolás

A hitelminősítő intézeteknek a felügyeleti szervek és a kormány beavatkozása nélkül kell végezniük minősítési feladataikat. Ez a módszerekre is érvényes.

Módosítás  117

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) hozzáférhetnek minden dokumentumhoz azok formájától függetlenül, és azokról másolatot kaphatnak vagy készíthetnek;

a) felügyelői szerepük gyakorlása érdekében hozzáférhetnek minden dokumentumhoz azok formájától függetlenül, és azokról másolatot kaphatnak vagy készíthetnek;

Módosítás  118

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) bármely személytől információt kérhetnek, és ha szükséges, információszerzés céljából beidézhetnek és kihallgathatnak személyeket;

b) felügyelői szerepük gyakorlása érdekében bármely személytől információt kérhetnek, és ha szükséges, információszerzés céljából beidézhetnek és kihallgathatnak személyeket;

Módosítás  119

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az e bekezdésben említett hatáskörük gyakorlása során ugyanazok a szakmai titoktartási és jogászi mentességek vonatkoznak rájuk, mint amelyek a tagállam jogszabályai szerint hasonló pénzpiaci felügyeleti eljárás során alkalmazandók.

Módosítás  120

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a következő intézkedéseket hozhatja:

(1) A CESR a következő intézkedéseket hozhatja e rendelet megsértése esetén:

Módosítás  121

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) elrendelheti a hitelminősítések kiadásának ideiglenes tilalmát az egész Közösségben érvényes hatállyal;

b) elrendelheti új hitelminősítések kiadásának ideiglenes tilalmát az egész Közösségben érvényes hatállyal;

Indokolás

A kiegészítés egyértelműbbé teszi a szöveget.

Módosítás  122

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Mielőtt az a), b) és c) pont értelmében szankciók végrehajtására kerülne sor, a CESR figyelmezteti a hitelminősítő intézeteket, hogy hozzák helyre a hibát.

Indokolás

A hitelminősítő intézeteknek meg kell adni a lehetőséget a hibajavításra. Az illetékes hatóság megítélésére van bízva, hogy erre időkeretet állapítson meg.

Módosítás  123

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok nem gyakorolják az (1) bekezdésben és a 22. cikkben meghatározott hatásköröket anélkül, hogy indokolással ellátott határozattervezetet küldenének a CESR-nek. A CESR a határozattervezetet a közlés kézhezvételét követő 15 napon belül véleményezi.

törölve

Az első albekezdést nem kell alkalmazni sürgős esetekben, különösen a pénzügyi piacok szabályos működését veszélyeztető helyzetben. Ebben az esetben az illetékes hatóság haladéktalanul tájékoztatja a CESR-t a meghozott határozatról.

 

Módosítás  124

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A befektetők és a piac stabilitása érdekében az illetékes hatóságok minden lehetséges intézkedést megtesznek a felülvizsgálat és – adott esetben – a minősítések újbóli kiadásának biztosítása végett.

Indokolás

A hitelminősítő intézeteknek meg kell adni a lehetőséget a hibajavításra. Az illetékes hatóság megítélésére van bízva, hogy erre időkeretet állapítson meg.

Módosítás  125

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) Különleges körülmények esetén, főként amikor a pénzügyi piacok megfelelő működése veszélyben forog, az e cikk (1) bekezdésében és a 22. cikkben lefektetett hatáskörének igénybevételét megelőzően, a CESR ismerteti a tagállamok illetékes hatóságaival az indokolással ellátott határozattervezetét. A tagállamok illetékes hatóságai annak kézhezvételétől számított 15 napon belül közlik a CESR-rel a határozattervezettel kapcsolatos véleményüket. E határidő lejárta után a CESR határozatot hoz, figyelembe véve a közölt véleményeket.

Módosítás  126

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságától eltérő illetékes hatóságok intézkedései

A tagállamok illetékes hatóságainak intézkedései:

Módosítás  127

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha egy tagállam illetékes hatósága okkal feltételezi, hogy egy a területén működő, nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet megszegi az ebből a rendeletből eredő kötelezettségeit, tájékoztatja a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát.

Ha egy tagállam illetékes hatósága okkal feltételezi, hogy egy a területén működő, nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet megszegi az ebből a rendeletből eredő kötelezettségeit, tájékoztatja a CESR-t annak érdekében, hogy megfelelő intézkedéseket lehessen hozni.

Módosítás  128

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az érintett illetékes hatóságokkal folytatott megbeszélést követően a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága nem hajlandó intézkedni vagy nem tud célravezető intézkedéseket hozni, vagy ha a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által hozott intézkedések alkalmatlannak bizonyulnak az érintett tagállam befektetői érdekeinek vagy a piacok szabályos működésének védelmére, az adott tagállam illetékes hatósága – miután tájékoztatta a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát – a 21. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett intézkedéseken kívül bármely megfelelő intézkedést megtehet. Az intézkedések elfogadását megelőzően konzultálni kell a CESR-rel.

törölve

Módosítás  129

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Egy tagállam illetékes hatósága segítséget kérhet egy másik tagállam illetékes hatóságától helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat elvégzése céljából.

(1) A CESR vagy egy tagállam illetékes hatósága segítséget kérhet a tagállamok valamennyi illetékes hatóságától helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat elvégzése céljából.

Módosítás  130

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóság tájékoztatja a CESR-t az első albekezdésben említett megkeresésekről. Határokon átnyúló vizsgálat vagy ellenőrzés esetén a CESR átveheti a vizsgálat vagy ellenőrzés koordinációját.

Határokon átnyúló vizsgálat vagy ellenőrzés során a CESR átveszi a vizsgálat vagy ellenőrzés koordinációját.

Módosítás  131

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha egy illetékes hatóság helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat elvégzése iránti megkeresést kap egy másik tagállam illetékes hatóságától, a következő lépéseket teheti:

(2) Ha egy illetékes hatóság helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat elvégzése iránti megkeresést kap a CESR-től vagy egy másik tagállam illetékes hatóságától, a következő lépéseket teheti:

Módosítás  132

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

25 cikk

törölve

Együttműködés az illetékes hatóságok között a hitelminősítő intézetek csoportja esetében

 

1. A 14. cikk (3) bekezdésében említett hitelminősítő intézetek csoportja esetében az érintett székhely szerinti tagállamok illetékes hatóságai konzultálnak egymással, mielőtt e rendelettel összhangban intézkedéseket hoznának.

 

2. A 14. cikk (3) bekezdésében említett szervező megtervezi és koordinálja az érintett székhely szerinti tagállamok illetékes hatóságainak fellépéseit.

 

3. A szervező és az érintett tagállamok illetékes hatóságai a következő kérdésekkel kapcsolatban megállapítják a koordináció szabályait:

 

a) az illetékes hatóságok között kicserélendő információk;

 

b) azok az esetek, amikor az illetékes hatóságoknak konzultálniuk kell egymással;

 

c) azok az esetek, amikor az illetékes hatóságok a felügyeleti feladatokat a 24. cikknek megfelelően átruházzák.

 

Módosítás  133

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

26 cikk

törölve

A feladatok átruházása az illetékes hatóságok között

 

A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága átruházhatja feladatait egy másik tagállam illetékes hatóságára az utóbbi hatóság egyetértése mellett. A feladatok átruházása nem érinti a kijelölt illetékes hatóság felelősségét.

 

Módosítás  134

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

27 cikk

törölve

Közvetítés

 

1. A CESR közvetítési mechanizmust hoz létre, hogy segítse az érintett illetékes hatóságokat a közös álláspont kialakításában.

 

2. A tagállamok illetékes hatóságai között az e rendelet szerinti értékeléssel vagy intézkedéssel kapcsolatos nézeteltérés esetén az illetékes hatóságok az ügyet közvetítés céljából a CESR elé terjesztik. Az illetékes hatóságok figyelembe veszik a CESR véleményét.

 

Módosítás  135

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A szakmai titoktartás kötelezettségét minden olyan személyre alkalmazni kell, aki az illetékes hatóságnak vagy más olyan hatóságnak vagy személynek dolgozik vagy dolgozott, amelyre vagy akire az illetékes hatóság feladatokat átruházott, ideértve az illetékes hatóság által megbízott ellenőröket és szakértőket is. A szakmai titoktartás hatálya alá tartozó információk nem hozhatók más személyek vagy hatóságok tudomására, kivéve ha azok közlését bírósági eljárás teszi szükségessé.

(1) A szakmai titoktartás kötelezettségét minden olyan személyre alkalmazni kell, aki a CESR-nek, az illetékes hatóságnak vagy más olyan hatóságnak vagy személynek dolgozik vagy dolgozott, amelyre vagy akire az illetékes hatóság feladatokat átruházott, ideértve az illetékes hatóság által megbízott ellenőröket és szakértőket is. A szakmai titoktartás hatálya alá tartozó információk nem hozhatók más személyek vagy hatóságok tudomására, kivéve ha azok közlését bírósági eljárás teszi szükségessé.

Módosítás  136

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az e rendelet alapján az illetékes hatóságok között kicserélt információk bizalmasnak minősülnek, kivéve ha azok közlésekor az illetékes hatóság kijelenti, hogy az információk továbbadhatók, vagy ha azok közlését bírósági eljárás teszi szükségessé.

(2) Az e rendelet alapján a CESR és az illetékes hatóságok között kicserélt információk bizalmasnak minősülnek, kivéve ha azok közlésekor a CESR vagy az illetékes hatóság kijelenti, hogy az információk továbbadhatók, vagy ha azok közlését bírósági eljárás teszi szükségessé.

Módosítás  137

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóságok az információk cseréjéről harmadik országokkal csak abban az esetben köthetnek együttműködési megállapodást, ha a közölt információk tekintetében olyan szakmai titoktartási garanciák vannak érvényben, amelyek legalább a 28. cikkben meghatározott garanciákkal egyenértékűek. Az információcserének a kérdéses illetékes hatóságok feladatainak elvégzését kell szolgálnia.

A CESR az információk cseréjéről harmadik országokkal csak abban az esetben köthet együttműködési megállapodást, ha a közölt információk tekintetében olyan szakmai titoktartási garanciák vannak érvényben, amelyek legalább a 28. cikkben meghatározott garanciákkal egyenértékűek. Az információcserének a kérdéses illetékes hatóságok feladatainak elvégzését kell szolgálnia.

Módosítás  138

Állásfoglalásra irányuló indítvány

- 31 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-31 cikk

 

Panasztétel

 

A CESR gondoskodik olyan eljárások kialakításáról, amelyek lehetővé teszik a befektetők, a kibocsátók és egyéb érdekelt felek számára, hogy az e rendeletben meghatározott követelmények és feltételek teljesítésével kapcsolatban panaszt jelentsenek be. Valamennyi panaszt gondosan kell kezelni, tiszteletben tartva annak bizalmas jellegét.

Indokolás

A célszerűtlen jogviták helyett hatékony panasztételi eljárásokat kell ösztönözni és létrehozni. A döntőbírósági eljárás elkerülése érdekében a CESR-nek kell az illetékes hatóságnak lennie.

Módosítás  139

Állásfoglalásra irányuló indítvány

- 31 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-31a. cikk

 

Bíróságon kívüli vitarendezések

 

1. A tagállamoknak ösztönözniük kell megfelelő és eredményes panasztételi eljárások kialakítását a hitelminősítő intézetek és kibocsátók, a befektetők és adott esetben egyéb érdekelt felek között az e rendeletben meghatározott követelmények és feltételek teljesítésével kapcsolatban felmerülő vitás kérdések bíróságon kívüli rendezéséhez.

 

2. A tagállamoknak a határokon átnyúló vitás kérdések megoldása során e szervezeteket együttműködésre kell ösztönözniük.

 

3. A CESR-nek elő kell mozdítania a nemzeti panasztételi és jogorvoslati eljárások összehangolását.

Indokolás

A célszerűtlen jogviták helyett hatékony panasztételi eljárásokat kell ösztönözni és létrehozni.

Módosítás  140

Állásfoglalásra irányuló indítvány

31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat és megteszik az ezek végrehajtásának biztosításához szükséges intézkedéseket. A szankcióknak a súlyos szakmai kötelességszegésre és az átvilágítási eljárás hiányára mindenképpen ki kell terjedniük. A szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat és megteszik az ezek végrehajtásának biztosításához szükséges intézkedéseket. A szankcióknak mindenképpen ki kell terjedniük a súlyos szakmai kötelességszegésre és a megfelelő gondosság és figyelem hiányára a minősítési eljárásokban. A szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

Módosítás  141

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 a és 2 b és 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A CESR elősegíti az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó nemzeti szabályok összehangolását.

(2b) Az e rendeletben foglaltak megsértése önmagában nem jogosít fel harmadik feleket kártérítési per indítására.

 

(2c) A (2) bekezdés nem zárja ki a hitelminősítő intézetek polgári jogi felelősségét abban az esetben, ha a minősítések valamely felhasználója e rendelet előírásainak megsértése következtében gazdasági kárt szenved. Ilyen kár esetén a kártérítésre irányuló polgári keresetet a hatályos nemzeti polgári jogi törvényeknek megfelelően lehet benyújtani.

Indokolás

A döntőbírósági eljárás elkerülése érdekében a CESR-nek elő kell mozdítani az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciók összehangolását.

Módosítás  142

Rendeletre irányuló javaslat

31 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

31a. cikk

 

Felelősség

 

A Bizottság hasonló felelősségi rendszert dolgoz ki a hitelminősítő intézetekre és a könyvvizsgálókra vonatkozóan.

Indokolás

Mint a könyvvizsgálók esetében, a hitelminősítő intézetek esetében is biztosítani kell azok felelősségre vonhatóságát és bíróság elé állíthatóságát.

Módosítás  143

Állásfoglalásra irányuló indítvány

32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a mellékleteket módosíthatja annak érdekében, hogy figyelembe vegye a pénzügyi piacokon bekövetkező fejleményeket, különösen az új pénzügyi eszközök és a felügyeleti gyakorlatok összehangolása tekintetében.

A Bizottság a mellékleteket módosíthatja annak érdekében, hogy figyelembe vegye a pénzügyi piacokon bekövetkező fejleményeket – a nemzetközi fejleményeket is beleértve –, különösen az új pénzügyi eszközök és a felügyeleti gyakorlatok összehangolása tekintetében.

Indokolás

Biztosítani kell a globális megközelítést. A Bizottságnak e rendelet felülvizsgálatakor megfelelően figyelembe kell vennie a nemzetközi szabályozási gyakorlatban bekövetkező változásokat.

Módosítás  144

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[Az e rendelet hatálybalépését követő három éven belül] a Bizottság értékelést készít e rendelet alkalmazásáról, ideértve a hitelminősítések Közösségben történő felhasználásának értékelését és a hitelminősítő intézet minősített szervezet által fizetett javadalmazásának megfelelőségét („a kibocsátó fizet modell”), és jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és az Európai Unió Tanácsához.

Legkésőbb ...-ig a Bizottság értékelést készít e rendelet alkalmazásáról, ideértve a hitelminősítések Közösségben történő felhasználásának értékelését és a hitelminősítő intézet minősített szervezet által fizetett javadalmazásának megfelelőségét („a kibocsátó fizet modell”), és jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és az Európai Unió Tanácsához.

 

* HL kérjük az időpont beillesztését: egy évvel e rendelet hatálybalépését követően.

Módosítás  145

Állásfoglalásra irányuló indítvány

35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az [e rendelet hatálybalépése] előtt a Közösségben működő hitelminősítő intézetek meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a rendeletnek megfeleljenek, és a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet [e rendelet hatálybalépését követő hat hónap] előtt benyújtják.

1. ...* előtt a Közösségben működő hitelminősítő intézetek meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a rendeletnek megfeleljenek, és a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet ...** előtt benyújtják.

 

 

 

 

Az első albekezdésben említett hitelminősítő intézetek a nyilvántartásba vétel elutasítása esetén a továbbiakban nem adnak ki hitelminősítést.

2. Az (1) bekezdésben említett hitelminősítő intézetek a 2. cikk (1) bekezdésében foglalt esetekben folytathatják hitelminősítések kiadását. E hitelminősítéseket a 4. cikk (1) bekezdése szerinti pénzügyi intézetek szabályozási célokra használhatják, amennyiben nem utasították el a nyilvántartásba vételüket.

A CESR útmutatót ad ki a meglévő hitelminősítésekre tett hatásról, valamint az esetleg szükséges további átmeneti intézkedésekről.

 

A nyilvántartásba vétel elutasítása esetén az elutasított hitelminősítő intézet által kiadott és már felhasznált hitelminősítések továbbra is érvényben maradnak, de e rendelet értelmében a továbbiakban nem használhatók.

 

* HL, kérjük az e rendelet hatálybalépése időpontjának beillesztését.

 

** HL kérjük az időpont beillesztését: 6 hónappal e rendelet hatálybalépését követően.

Módosítás  146

Rendeletre irányuló javaslat

35 a cikk – 35 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

35 a. cikk

A Bizottság jelentése

 

A Bizottság a lehető leghamarabb, de minden esetben 2010. július 1-je előtt az e rendeletnek megfelelő felügyeleti rendszer további reformjáról jelentést, valamint a Szerződés értelmében a vonatkozó eljárásnak megfelelően megfelelő jogalkotási javaslatot nyújt be az Európai Parlament, a Tanács és egyéb érintett intézmények részére.

 

35 b cikk

 

Nemzetközi fejlemények

 

E rendelet módosítására vonatkozó javaslatai megtételekor a Bizottság figyelembe veszi a nemzetközi fejleményeket.

 

 

Indokolás

E záradék célja, hogy biztosítsa a jelen rendelet felülvizsgálatát a Larosière csoport következtetései fényében.

Módosítás  147

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – A szakasz – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A hitelminősítő intézet igazgatási tanácsa vagy felügyelő bizottsága felel a következők biztosításáért:

1. A hitelminősítő intézet vagy a hitelminősítő intézetek egy csoportja szabályokat hoz a hatékony vállalatirányítás fenntartása érdekében. A vállalatirányítási szabályok kidolgozása során a hitelminősítő intézetnek vagy a hitelminősítő intézetek egy csoportjának figyelembe kell vennie, hogy biztosítania kell minősítései függetlenségét, objektivitását és magas minőségét.

 

A hitelminősítő intézet vagy a hitelminősítő intézetek csoportjának igazgatótanácsa vagy felügyelőbizottsága felel a következők biztosításáért:

Indokolás

Nincs szükség több tanácsra vagy bizottságra a hitelminősítő intézetek egyetlen csoportja esetében.

Módosítás  148

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – A szakasz – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A hitelminősítő intézetet úgy kell megszervezni, hogy biztosítható legyen, hogy a vállalat üzleti érdeke ne befolyásolja hátrányosan a minősítési folyamat függetlenségét és hitelességét.

2. A hitelminősítő intézetet úgy kell megszervezni, hogy biztosítható legyen, hogy a vállalat üzleti érdeke ne befolyásolja hátrányosan a minősítési folyamat függetlenségét és hitelességét.

A hitelminősítő intézet 2006/73/EK bizottsági irányelv(1) 2. cikkének 9. pontja szerinti felső vezetésének jó hírnévnek kell örvendenie, kellő szaktudással és tapasztalattal kell rendelkeznie, valamint biztosítania kell a hitelminősítő intézet megfelelő és körültekintő irányítását.

 

Az üzleti tevékenység irányításáért felelős hitelminősítő intézet felső vezetésének jó hírnévnek kell örvendenie, kellő szaktudással és tapasztalattal kell rendelkeznie, valamint biztosítania kell a hitelminősítő intézet megfelelő és körültekintő irányítását.

A hitelminősítő intézet igazgatási tanácsának vagy felügyelő bizottságának legalább három, nem ügyvezetői posztot betöltő független taggal kell rendelkeznie. Az igazgatási tanács vagy felügyelő bizottság független tagjainak díjazása nem függhet a hitelminősítő intézet üzleti teljesítményétől, továbbá azt úgy kell kialakítani, hogy véleményeik függetlensége biztosított legyen. Az igazgatási tanács vagy felügyelő bizottság független tagjainak megbízatása előre megállapított határozott időre szól, amely nem lehet több öt évnél és nem megújítható. Az igazgatási tanács vagy felügyelő bizottság független tagjainak elbocsátására csak súlyos hivatali mulasztás vagy nem megfelelő szakmai teljesítmény esetén kerülhet sor.

A hitelminősítő intézet igazgatótanácsának vagy felügyelőbizottságának nem ügyvezetői posztot betöltő független tagokkal kell rendelkeznie. Az igazgatótanácsnak vagy felügyelőbizottságnak létre kell hoznia egy függetlenül működő, megfelelőségért felelős részleget. A megfelelőségért felelős részleg célja, hogy nyomon kövesse a hitelminősítő intézet politikáit és eljárásait, és hogy a hitelminősítő intézet és annak alkalmazottai megfelelnek-e e rendeletnek, valamint jelentést tegyen minderről.

Az igazgatási tanács vagy felügyelő bizottság tagjai többségének, ideértve minden független tagját, kellő szakértelemmel kell rendelkeznie a pénzügyi szolgáltatások terén. A tanács vagy bizottság legalább egy független tagjának alapos felső vezetői tudással és tapasztalattal kell rendelkeznie a strukturált és értékpapírosított hitelek piacaival kapcsolatban.

 

A tanács vagy bizottság általános felelőssége mellett az igazgatási tanács vagy felügyelő bizottság független tagjainak külön feladata, hogy figyelemmel kövessék a hitelminősítési politika alakulását, az összeférhetetlenség elkerülésének biztosítása céljából a hitelminősítő intézet által a hitelminősítési folyamatra alkalmazott belső minőség-ellenőrzési rendszer hatékonyságát, valamint a megfelelőségi és irányítási folyamatokat, ideértve az e szakasz 7. pontjában említett felülvizsgálati egység hatékonyságát. A független igazgatók által ezekre a kérdésekre vonatkozóan kiadott véleményeket időközönként be kell mutatni a tanácsnak vagy a bizottságnak és az illetékes hatóság kérésére azokat mindenkor ez utóbbi rendelkezésére kell bocsátani.

Emellett a megfelelőségért felelős részleg külön feladata, hogy figyelemmel kövesse a hitelminősítési politika alakulását, az összeférhetetlenség elkerülésének biztosítása céljából a hitelminősítő intézet által a hitelminősítési folyamatra alkalmazott belső minőség-ellenőrzési rendszer hatékonyságát, valamint a megfelelőségi és irányítási folyamatokat, ideértve az e szakasz 7. pontjában említett felülvizsgálati egység hatékonyságát. A megfelelőségért felelős részleg által ezekre a kérdésekre vonatkozóan kiadott véleményeket időközönként be kell mutatni a tanácsnak vagy a bizottságnak és az illetékes hatóság kérésére azokat mindenkor ez utóbbi rendelkezésére kell bocsátani. A megfelelőségért felelős részleg szerepét az igazgatótanács nem ügyvezető igazgatói posztot betöltő tagjai is betölthetik.

 

Az igazgatótanács vagy felügyelőbizottság független tagjainak és a megfelelőségért felelős részlegben szerepet betöltő személyek díjazása nem függhet a hitelminősítő intézet üzleti teljesítményétől, továbbá azt úgy kell kialakítani, hogy véleményeik függetlensége biztosított legyen. Az igazgatótanács vagy felügyelőbizottság független tagjainak és a megfelelőségért felelős részlegben szerepet betöltő személyek megbízatása előre megállapított, határozott időre szól, amely nem lehet több hét évnél és egyszer újítható meg. Az igazgatótanács vagy felügyelőbizottság független tagjainak és a megfelelőségért felelős részlegben szerepet betöltő személyek elbocsátására csak hivatali mulasztás vagy elégtelen szakmai teljesítmény esetén kerülhet sor.

 

Az igazgatótanács vagy felügyelőbizottság tagjai többségének, ideértve a megfelelőségért felelős részlegben szerepet betöltő személyeket, kellő szakértelemmel kell rendelkeznie a pénzügyi szolgáltatások terén. Az igazgatótanács vagy felügyelőbizottság legalább egy tagjának és a megfelelőségért felelős részlegben szerepet betöltő valamennyi személynek alapos tudással és adott esetben felső vezetői tapasztalattal kell rendelkeznie a strukturált és értékpapírosított hitelek piacaival kapcsolatban.

 

 

Módosítás  149

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – A szakasz – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A hitelminősítő intézet kidolgozza azokat a szervezeti és adminisztratív szabályokat, amelyek a B. szakasz 1. pontjában említett összeférhetetlenségek feltárását, megelőzését és kezelését szolgálják. Az intézet és a hitelminősítési folyamatban részt vevő alkalmazottai függetlenségét fenyegető valamennyi jelentős veszélyről, valamint az ilyen veszélyek csökkentésére alkalmazott óvintézkedésekről nyilvántartást vezet.

5. A hitelminősítő intézet kidolgozza azokat a megfelelő és hatékony szervezeti és adminisztratív szabályokat, amelyek a B. szakasz 1. pontjában említett összeférhetetlenségek feltárását, megelőzését, kezelését, nyilvántartásba vételét és nyilvánosságra hozását szolgálják. Az intézet és a hitelminősítési folyamatban részt vevő alkalmazottai függetlenségét fenyegető valamennyi jelentős veszélyről, valamint az ilyen veszélyek csökkentésére alkalmazott óvintézkedésekről nyilvántartást vezet.

Módosítás  150

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – A szakasz – 7 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A hitelminősítő intézet létrehoz egy felülvizsgálati egységet, amely a módszereknek és modelleknek, továbbá az intézet által alkalmazott módszerek és modellek jelentős változásainak, illetve annak időszakos felülvizsgálatáért felelős, hogy az említett módszerek és modellek megfelelőek-e új pénzügyi eszközök értékelésére.

7. A hitelminősítő intézet létrehoz egy független felülvizsgálati egységet, amely felelős a módszerek, valamint a modellek és a fő matematikai, korrelációs és egyéb feltevések időszakos felülvizsgálatáért, továbbá azok jelentős változásaiért és módosításaiért, illetve annak ellenőrzéséért, hogy az említett felhasznált vagy felhasználni javasolt módszerek és feltevések megfelelőek-e új pénzügyi eszközök értékelésére.

Módosítás  151

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B szakasz – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1a. A hitelminősítő intézeteknek különbséget kell tenniük az eredeti minősítésre vonatkozó döntéshozatali folyamat és azon döntéshozatali folyamat között, amely a strukturált pénzügyi eszközök eredeti minősítésének felülvizsgálatára és esetleges javítására vagy rontására vonatkozik. A minősítések felülvizsgálatával olyan elemzőket kell megbízni, akik nem voltak felelősek az eredeti minősítés kiadásáért.

Módosítás  152

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B szakasz – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A hitelminősítő intézet nem ad ki hitelminősítést vagy meglévő hitelminősítését visszavonja az alábbi esetekben:

3. A hitelminősítő intézet nem ad ki hitelminősítést vagy meglévő hitelminősítés esetén haladéktalanul közzéteszi saját vagy alkalmazottainak a minősített szervezethez fűződő kapcsolatát, amely a már meglévő hitelminősítésére hatással bír, amennyiben

Módosítás  153

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B szakasz – 3 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ca) a hitelminősítés meghatározásában részt vevő elemzőt vagy a hitelminősítéseket jóváhagyó személyt a közelmúltban alkalmazták, vagy ha más jelentős üzleti kapcsolatba került a minősített szervezettel, ami érdekütközést okozhat, vagy akként fogható fel;

Indokolás

Az IOSCO kódexével az összhangot biztosítani kell.

Módosítás  154

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B szakasz – 3 pont – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

cb) a hitelminősítés nem megfelelő és megbízható adatokon alapszik, vagy az elérhető információ nem elegendő ahhoz, hogy megbízható hitelminősítést lehessen adni;

Módosítás  155

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B szakasz – 3 pont – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

cc) a hitelminősítés meghatározásában részt vevő elemző vagy a hitelminősítéseket jóváhagyó személy a közelmúltban bármilyen kapcsolatba került a minősített szervezettel vagy bármely, ahhoz kapcsolódó szervezettel, ami érdekütközést okozhat, vagy akként fogható fel;

Indokolás

Az IOSCO kódexével az összhangot biztosítani kell.

Módosítás  156

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B szakasz – 3 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha már létezik a hitelminősítés, a hitelminősítő intézet haladéktalanul áttekinti, és adott esetben felülvizsgálja a már meglévő hitelminősítést az 1. ponttal összhangban.

Indokolás

A meglévő minősítés visszavonása nem megfelelő válasz, ami végül is kárt okozhat a befektetők számára. Egy megfelelő nyilatkozat és a minősítés felülvizsgálata lehet a legmegfelelőbb válasz azokra a kétségekre, amelyek az aktuális minősítés vagy a pénzügyi eszköz összetettségét támogató információ minősége kapcsán merülhetnek fel.

Módosítás  157

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B szakasz – 4 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hitelminősítő intézet a hitelminősítések kiadásától eltérő szolgáltatásokat is nyújthat (a továbbiakban: kiegészítő szolgáltatások). A hitelminősítő intézet meghatározza, hogy mit tekint kiegészítő szolgáltatásnak. Biztosítja, hogy a kiegészítő szolgáltatások nyújtása nem áll összeférhetetlenségben a hitelminősítési tevékenységével.

A hitelminősítő intézet a hitelminősítések kiadásától eltérő szolgáltatásokat is nyújthat (a továbbiakban: kiegészítő szolgáltatások). Az ilyen kiegészítő szolgáltatások nem minősítésnek minősülnek, hanem azok inkább többek között piaci előrejelzések, gazdasági trendek becslései stb., amely cél érdekében a korábbi minősítések eredményeit csak a titoktartási és adatvédelmi követelmények betartása mellett szabad felhasználni. A hitelminősítő intézet biztosítja, hogy a kiegészítő szolgáltatások nyújtása ne jelentsen a hitelminősítési tevékenységével fennálló összeférhetetlenséget, és a hitelminősítő intézetnek a végső minősítő jelentésében nyilvánosságra kell hoznia minden, a társaságnak nyújtott kiegészítő szolgáltatást.

Indokolás

A bizonytalanság elkerülésére és az érdekeltek bizalmának biztosítására meg kell határozni a kiegészítő szolgáltatások fogalmát. Ez a hitelminősítő intézetek számára is egyértelműbbé teszi a helyzetet.

Módosítás  158

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B szakasz – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A hitelminősítő intézet nyilvántartást vezet és ellenőrzési nyomvonalat tart fenn valamennyi tevékenységéről, ideértve a hitelminősítő intézet és a minősített szervezet vagy kapcsolatban álló harmadik fél közötti megállapodások nyilvántartását, valamint a minősített szervezettel és az azzal kapcsolatban álló harmadik felekkel folytatott kommunikáció lényeges elemeinek nyilvántartásait, csakúgy, mint az 5., 6. és 7. cikkben meghatározott kötelezettségekkel kapcsolatos nyilvántartásokat.

7. A hitelminősítő intézet gondoskodik hitelminősítő tevékenységeinek megfelelő nyilvántartásáról. Ezen nyilvántartások közé tartozik:

 

a) minden egyes hitelminősítési határozat esetében a hitelminősítés megállapításában részt vevő hitelelemző személyazonossága, a hitelminősítést jóváhagyó személyek személyazonossága, annak részletei, hogy a hitelminősítés felkérésre vagy anélkül történt, valamint a hitelminősítés megtételének dátuma;

 

 

b) kibocsátótól, kötelezettől, aláírótól vagy a minősítés más felhasználótól kapott díjakhoz kapcsolódó könyvelési tételek;

 

c) a hitelminősítés vagy ezzel összefüggő szolgáltatások minden egyes előfizetőjére vonatkozó könyvelési tételek;

 

d) a hitelminősítő intézet által a minősítések meghatározására használt eljárások és módszerek nyilvántartása;

 

e) a belső nyilvántartás és iratok, beleértve a nem nyilvános információkat és munkadokumentumokat, amelyeket bármely meghozandó hitelminősítési határozat alapjaként felhasználnak;

 

f) hitelelemzési jelentések, hitelminősítési jelentések és privát hitelminősítési jelentések, valamint belső nyilvántartás, beleértve a nem nyilvános információkat és munkadokumentumokat, amelyeket az ilyen jelentésekben kifejezett vélemények alapjaként használnak fel;

 

g) a hitelminősítő intézet által az e rendelet rendelkezéseinek való megfelelés céljából folytatott eljárások nyilvántartása; valamint

 

h) a hitelminősítő intézet és alkalmazottai által kapott és kiküldött külső és belső, hitelminősítés kezdeményezésére, meghatározására, fenntartására, megváltoztatására vagy visszavonására vonatkozó kommunikáció másolata – beleértve az elektronikus kommunikációt is.

Indokolás

A jelenleg érvényes szöveg nyilvántartásra vonatkozó követelményei túl bizonytalanok és tágak (például a minden „tevékenységre” vonatkozó utalás potenciálisan magába foglalná a hitelminősítő intézet ügyeinek és tevékenységének minden aspektusát). Ezért inkább konkrétabb, részletesebb rendelkezésekkel kell azokat helyettesíteni, amelyek biztosítják az egyértelműséget a tekintetben, hogy pontosan milyen nyilvántartást kell vezetni – a többi közösségi pénzügyi jogszabállyal összhangban.

Módosítás  159

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – C szakasz – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A hitelminősítési folyamatban közvetlenül részt vevő alkalmazott nem kérhet vagy nem fogadhat el pénzt, ajándékot vagy szívességet olyan személytől, akivel a hitelminősítő intézet üzleti kapcsolatban áll.

4. A hitelminősítési folyamatban közvetlenül részt vevő alkalmazott vagy más személy nem kérhet vagy nem fogadhat el pénzt, ajándékot vagy szívességet olyan személytől, akivel a hitelminősítő intézet üzleti kapcsolatban áll.

Indokolás

E rendelkezés hatályát bővíteni kell.

Módosítás  160

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – D szakasz – I rész – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A hitelminősítő intézet biztosítja, hogy minden hitelminősítés világosan és jól láthatóan feltüntesse a hitelminősítés jellemzőit és korlátait. A hitelminősítő intézetnek hitelminősítéseiben különösen azt kell jól láthatóan jeleznie, hogy a minősített szervezetről rendelkezésére álló információk minőségét kielégítőnek találja-e, és hogy milyen mértékben ellenőrizte a minősített szervezet vagy az azzal kapcsolatban álló harmadik fél által rendelkezésére bocsátott információkat. Ha a hitelminősítés olyan szervezetre vagy pénzügyi eszközre vonatkozik, amelyről korlátozottan állnak rendelkezésre korábbi adatok, a hitelminősítő intézet a hitelminősítés korlátait jól látható helyen egyértelművé teszi.

3. A hitelminősítő intézet biztosítja, hogy minden hitelminősítés világosan és jól láthatóan feltüntesse az egyes hitelminősítések jellemzőit és korlátait. Nevezetesen, a hitelminősítő intézet megfelelő intézkedéseket fogad el, hogy az általa a minősítés kiadásához felhasznált információ megfelelő minőségű legyen a hiteles minősítéshez. Ha a hitelminősítés olyan szervezetre vagy pénzügyi eszközre vonatkozik, amelyről korlátozottan állnak rendelkezésre korábbi adatok, a hitelminősítő intézet a hitelminősítés korlátait jól látható helyen egyértelművé teszi.

Indokolás

A rendelkezést jelenlegi formájában nehéz lenne a gyakorlatban megvalósítani. Az adatértékelési kötelezettségeknek azoknál az egységeknél kell maradniuk, amelyek első kézből származó információval, valamint az annak – akár a harmadik félként alkalmazott könyvvizsgálók általi – értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkeznek.

Módosítás  161

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – D szakasz – I rész – 3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Abban az esetben, ha hiányoznak a szükséges adatok vagy ha egy új típusú eszköz struktúrája túl összetett vagy ha a rendelkezésre álló információ nem kielégítő vagy komoly kétséget kelt az iránt, hogy a hitelminősítő intézet képes-e megbízható hitelminősítés kiadására, akkor a hitelminősítő intézetnek tartózkodnia kell a hitelminősítés kiadásától vagy vissza kell vonnia a már létező hitelminősítést.

Abban az esetben, ha hiányoznak a szükséges adatok vagy ha egy új típusú eszköz struktúrája túl összetett vagy ha a rendelkezésre álló információ nem kielégítő vagy komoly kétséget kelt az iránt, hogy a hitelminősítő intézet képes-e megbízható hitelminősítés kiadására, akkor a hitelminősítő intézetnek tartózkodnia kell a hitelminősítés kiadásától.

Indokolás

A meglévő minősítés visszavonása nem megfelelő válasz, ami végül is kárt okozhat a befektetők számára. Egy megfelelő nyilatkozat és a minősítés felülvizsgálata lehet a legmegfelelőbb válasz azokra a kétségekre, amelyek az aktuális minősítés vagy a pénzügyi eszköz összetettségét támogató információ minősége kapcsán merülhetnek fel.

Módosítás  162

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – D szakasz – I rész – 3 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hitelminősítő intézet megkülönbözteti a strukturált pénzügyi eszközök és a hagyományos kötvények minősítéseit. A hitelminősítő intézet szintén jelzi, ha egy terméket először minősít vagy újonnan létrehozott terméket minősít.

Módosítás  163

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – D szakasz – I rész – 3 pont – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben egy meglévő hitelminősítés ellenőrzése céljából rendelkezésre álló információk minősége megváltozik, azt közzé kell tenni és a hitelminősítést felül kell vizsgálni, valamint szükség esetén módosítani kell.

Indokolás

A meglévő minősítés visszavonása nem megfelelő válasz, ami végül is kárt okozhat a befektetők számára. Egy megfelelő nyilatkozat és a minősítés felülvizsgálata lehet a legmegfelelőbb válasz azokra a kétségekre, amelyek az aktuális minősítés vagy a pénzügyi eszköz összetettségét támogató információ minősége kapcsán merülhetnek fel.

Módosítás  164

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – D szakasz – II rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A strukturált pénzügyi eszköz minősítésekor a hitelminősítő intézet a hitelminősítésben információkat nyújt az általa végzett veszteség- és pénzforgalmi elemzésről.

1. A strukturált pénzügyi eszköz minősítésekor a hitelminősítő intézet a hitelminősítésben minden információt megad az általa végzett veszteség- és pénzforgalmi elemzésről, valamint a hitelminősítés bármilyen várható változásáról (hitelstabilitási mutató).

Módosítás  165

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – E szakasz – I rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. Módszerek, modellek és fő minősítési feltevések, valamint ezek érdemi változásai;

5. Módszerek, modellek és fő matematikai, korrelációs és egyéb feltevések leírása, valamint ezek érdemi változásai;

Módosítás  166

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – E szakasz – II rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Évente a következő információkat:

törölve

a) a hitelminősítő intézet bevétel szerinti 20 legnagyobb ügyfelének listája;

 

b) a hitelminősítő intézet azon ügyfeleinek listája, amelyek hozzájárulása a hitelminősítő intézet bevételeinek növekedési üteméhez az előző pénzügyi évben több mint másfélszeresével meghaladta a hitelminősítő intézet ugyanazon évi összbevételének növekedési ütemét; az egyes ilyen ügyfeleket csak akkor kell a listán feltüntetni, ha az adott évben a hitelminősítő intézet egész világon befolyó összbevételének több mint 0,25%-a tőlük származik.

 

A 2. pont első albekezdésének alkalmazásában az „ügyfél” az a vállalat, illetve annak leányvállalatai és azon kapcsolt vállalkozásai, amelyben a vállalat több mint 20%-os részesedéssel rendelkezik, valamint minden olyan egyéb szervezet, amelynek tekintetében egy ügyfél képviseletében kötvénykibocsátás strukturálását kezdeményeztek és a hitelminősítő intézet részére közvetlen vagy közvetett módon díjat fizettek az adott kötvénykibocsátás minősítéséért.

 

Módosítás  167

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. kapcsolattartó személy neve és elérhetőségi adatai;

2. az I. melléklet meghatározása szerinti felelős tisztviselő neve és elérhetőségi adatai;

(1)

              HL L 241., 2006.9.2., 26. o.


INDOKOLÁS

A hitelminősítő intézetekre vonatkozó rendelet megalkotása az általuk megfogalmazott minősítések kiadása és nyomon követése terén tapasztalt hiányosságok és hibák miatt vált szükségessé.

Nyilvánvaló, hogy részben ezek a hiányosságok és hibák is hozzájárultak a jelenlegi globális pénzügyi válság kialakulásához.

A gyakorlatilag oligopol helyzetben lévő hitelminősítő intézetek láthatólag alábecsülték például a strukturált hiteltermékekhez kapcsolódó hitelkockázatokat, és a piaci helyzet romlásakor sem voltak képesek kiigazítani minősítési gyakorlatukat.

A jelentős következményekkel járó hibák okai valóban sokfélék: a modellek hiányosságai, hanyagság, összeférhetetlenség, az elemzők végzettsége, a nem megfelelő irányítási rendszer, a minősítések tényleges minőségellenőrzésének hiánya.

A gyakorlatban azonban – függetlenül attól, hogy a nagy intézetek mit próbálnak érvényesíteni – a pénzügyi szakma képviselői és a befektetők nem úgy kezelik a kiadott minősítéseket, minta azok csupán a tisztánlátást szolgáló egyszerű vélemények lennének, hanem komoly, olykor kizárólagos referenciának, kulcsfontosságú szempontnak tartják azokat befektetési döntéseik meghozatalakor.

Sőt, a minősítések például a hitelintézetekre és biztosítótársaságokra vonatkozó közösségi szövegek által elismert szabályozási hatállyal bírnak.

Mindezek alapján szükséges és indokolt, hogy ezekre az intézetekre a jövőben ne csupán magatartási kódex, hanem kötelező érvényű szabályozás vonatkozzon.

A Parlament már a válságot megelőzően azt szerette volna, hogy a hitelminősítő intézetek tevékenységét jobban ellenőrizzék. Üdvözöljük tehát a bizottsági javaslatot.

A javaslat általánosságban véve kielégítő, a szabályozás részleteit illetően is.

Elégtelennek tűnik azonban egy fontos szempontból: a nyilvántartás módjának megválasztása és a felügyelet tekintetében.

A Bizottság javaslata, amelynek indokai egyébként intézményi szempontból érthetőek, bonyolult eljárást vezetne be a nyilvántartásba vétel és a felügyelet tekintetében.

Az előadó kétli, hogy ez valóban hatékony megoldás lenne a kitűzött cél elérése érdekében.

Nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy a szabályozás oka jelenleg zajló súlyos pénzügyi válság. A válság megmutatta, hogy a pénzügyi intézmények felügyelete és ellenőrzése nem mindig a szükséges hatékonysággal történt.

Ma le kell vonni a következtetéseket a történtekből olyan területeken is, amelyek eddig nem voltak szabályozva.

A hitelminősítő intézetek kapcsán a lehető legjobban meg kell bizonyosodni arról, hogy a szabályozás a várt pozitív hatással jár majd.

Meg kell állapítani, hogy a hitelminősítő intézetek száma igen alacsony, tevékenységi körük az egész világra kiterjed, székhelyük pedig a legtöbb esetben a Közösségen kívül található.

Mindez több kérdést is felvet, először is a pusztán európai szintű szabályozás hatékonyságának kérdését. Világos, hogy folytatni kell, illetve el kell mélyíteni a Közösség és a harmadik országok közötti együttműködést annak érdekében, hogy harmonizált szabályozási alapot lehessen létrehozni.

Az európai szabályozásnak centralizálnia kell a nyilvántartásba vételhez és a felügyelethez kapcsolódó felelősséget, egyben megfelelő együttműködést alakítva ki az európai szabályozó és a tagállamok illetékes hatóságai között. Az előadó ezért azt javasolja, hogy a CESR fogja össze a szabályozás végrehajtását.

Ezen túlmenően arra van szükség, hogy szabályozás világosan definiálja a hitelminősítő intézetekkel kapcsolatos kötelezettségeket annak érdekében, hogy garantálni lehessen függetlenségüket, megfelelő irányításukat, valamint az összeférhetetlenség megelőzését és kezelését. A rendeletre irányuló javaslat általánosságban véve kielégítően szabályozza ezeket a szempontokat.

Két kérdés azonban külön figyelmet igényel.

A minősítések fontossága miatt az tűnik ésszerűnek, hogy a szabályozás ne korlátozódjon csupán a minősítések szabályozás által előírt használatára, illetve hogy általános szabályok szülessenek – a rendeletben kimondottan megemlített kivételektől eltekintve – valamennyi minősítésre vonatkozóan.

Egyébként helyes az az alapelv, amelynek értelmében a Közösségben kiadott és felhasználható minősítéseket ténylegesen olyan intézeteknek kell kidolgozniuk, amelyek jogi székhelye a Közösségen belül van, és ezért az európai szabályozás hatálya alá tartoznak.

Reálisan kell azonban gondolkodni.

A Közösségben székhellyel rendelkező, az európai szabályozás hatálya alá tartozó intézetek nem feltétlenül a legalkalmasabbak arra, hogy minősítést adjanak ki harmadik országok szervezeteiről, hitelintézeteiről vagy pénzügyi eszközeiről.

Az egész világra vonatkozóan harmonizált szabályozásra várva rögzíteni lehetne, hogy a nem európai szabályozás alatt álló hitelminősítő intézetek által kiadott minősítéseket abban az esetben lehet felhasználni, ha azokat megerősíti és sajátjaként fogadja el egy, az Európai Unióban székhellyel rendelkező intézet, amely felelősséget vállal a minősítésért, illetve tanúsítja, hogy a minősítést kiadó intézet a közösségi szabályozással egyenértékű szabályozás hatálya alá tartozik.

Végül kiváló alkalom kínálkozik arra, hogy a hitelminősítő intézetek között előmozdíthassuk az egészséges piaci versenyt, megkönnyítve olyan intézetek felbukkanását, amelyek központi székhelye Európában van. E cél érdekében ki lehetne mondani, hogy a tagállamok ösztönözzék a minősítést kérő szervezeteket arra, hogy a kért minősítések egy részét európai központi székhellyel rendelkező intézetektől szerezzék be.


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (10.3.2009)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a hitelminősítő intézetekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

A vélemény előadója: Sharon Bowles

RÖVID INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat azon hitelminősítő intézetek vonatkozásában kíván kialakítani jogilag kötelező érvényű nyilvántartási és felügyeleti szabályozást, amelyek hitelminősítéseit főként hitelintézetek, befektetési vállalkozások, élet-, nem-élet- és viszontbiztosítók, kollektív befektetési vállalkozások és nyugdíjalapok szabályozási céllal használják. A javaslat fő célja annak biztosítása, hogy a Közösségben használt hitelminősítések függetlenek, objektívek és jó minőségűek legyenek.

Az előadó az alábbi főbb pontokat emeli ki a JURI bizottság szokásos illetékességi körében:

Helyes-e, hogy a javaslat az EK-Szerződés 95. cikkén alapul – amint azt javasolják –, vagy inkább a 47. cikk (2) bekezdését kellene alapul vennie?

A 95. cikk a belső piac létrehozásáról és működéséről szól.

Az EK-Szerződés 47. cikkének (2) bekezdése – amely a letelepedés szabadságáról szóló 2. fejezet része – a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlására vonatkozik, továbbá a pénzügyi szolgáltatások Európai Unióban történő harmonizálásáról szóló összes intézkedés eddig a 47. cikk (2) bekezdését használta jogalapként. Ez a helyzet a hitelintézetek (2006/48/EK irányelv), a befektetési (2004/39/EK irányelv), a biztosítási (2002/83/EK irányelv) és viszontbiztosító vállalkozások (2005/68/EK irányelv), az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV – felülvizsgálat alatt) és a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények (2003/41/EK irányelv) esetében is.

Ennek az irányelvnek a céljai is – azon feltételek meghatározása, amelyek alapján a hitelminősítő intézetek létrejöhetnek és működhetnek az Európai Unióban – minden bizonnyal a 47. cikk (2) bekezdése alá tartoznak.

A javaslat rendelet vagy irányelv formájában jelenjen meg?

Érthető, hogy a jelenlegi kontextusban és pénzügyi klímában, valamint a konzisztens és gyors végrehajtás érdekében inkább rendeletre van szükség mint irányelvre. A 47. cikk (2) bekezdése azonban előírja, hogy a meghatározott tevékenységek vagy szakmák megkezdésének és folytatásának koordinálását kizárólag irányelv útján lehet törvényben iktatni, és kizárja a rendeletek használatát.

Amennyiben egy adott esetben feltétlenül rendeletre van szükség, a 95. cikket kell jogalapként használni, és figyelembe kell venni annak következményeit is.

Szervezeti követelmények

A melléklet A. szakaszában szereplő szervezeti követelmények között javasolják, hogy nem ügyvezetői posztot betöltő igazgatótanácsi tagok vállaljanak bizonyos felelősséget a minősítések függetlenségének biztosítása érdekében. Ennek célja a külső partnerek, a befektetők és a piacok védelme. Nem világos, hogy minden esetben el tudja-e látni ezt a feladatot egy nem ügyvezető igazgató posztot betöltő igazgatótanácsi tag, aki a részvényesek érdekeit is képviseli. Egyes tagállamokban lehetséges, hogy a nem ügyvezető igazgató posztot betöltő igazgatótanácsi tagok ilyen feladatot lássanak el, azonban nincs szükség ennyire szigorú szabályokra, és az előadó javasolja, hogy az igazgatótanácsot és a felügyelőbizottságot független ellenőrzést végző személyek ellenőrizzék. Ők adott esetben lehetnének nem ügyvezető igazgató posztot betöltő igazgatótanácsi tagok is. Egyes hitelminősítő intézetek csoportja esetében nincs szükség megkettőzésre, a feladatot az egész csoport viszonylatában el lehetne látni.

Polgári jogi felelősség

A javaslat szerint a rendeletnek meg kellene könnyíteni a vitarendezést. Az előadó úgy véli, hogy nincs értelme a jelenleg a tagállamokban működő polgári jogi felelősségi rendszereket kiterjeszteni, hiszen azok általában már lefedik a hanyagság és törvénysértés jelentősebb eseteit. Sőt még veszélyes is lenne támogatni vagy megkönnyíteni azon viták rendezését, amelyek befolyással lehetnek a minősítési döntésekre, hiszen az zsarolásra adna módot, és aláásná az intézetek függetlenségét, amelyet biztosítani kell és meg kell őrizni. Óvatosságra van szükség ezen a területen, ezért javasoljuk annak pontosítását, hogy nincs szándék a jelenlegi polgári jogi felelősségi rendszer kiterjesztésére.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az ugyanazokkal a minősített szervezetekkel vagy azokkal kapcsolatban álló harmadik felekkel hosszú ideje fenntartott kapcsolat veszélyeztetheti az elemzők és a hitelminősítéseket jóváhagyó személyek függetlenségét. Ezért a szóban forgó elemzőkre és személyekre vonatkozóan rotációs mechanizmust kell bevezetni.

(13) Az ugyanazokkal a minősített szervezetekkel vagy azokkal kapcsolatban álló harmadik felekkel hosszú ideje fenntartott kapcsolat veszélyeztetheti a kibocsátókkal közvetlen kapcsolatban álló elemzők függetlenségét. Ezért a szóban forgó elemzőkre vonatkozóan kötelező rotációs mechanizmust kell bevezetni.

Indokolás

Meg kell előzni a kibocsátókkal gyakran kapcsolatba kerülő elemzők összeférhetetlenségét. A minősítő bizottságoknak nincsenek közvetlen kapcsolataik és jelentős ágazati tapasztalatokkal rendelkeznek.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A minősítések minőségének garantálása érdekében a hitelminősítő intézetnek intézkedéseket kell életbe léptetnie annak biztosítására, hogy a minősítés kibocsátásához általa felhasznált információk megbízhatók legyenek. Ebből a célból a hitelminősítő intézet egyéb elemek mellett hagyatkozhat független könyvvizsgáló által auditált pénzügyi kimutatásokra és nyilvános beszámolókra; jó hírű harmadik felek által nyújtott szolgáltatások keretében végzett ellenőrzésekre; a kapott információknak a hitelminősítő intézet általi véletlenszerű mintavétellel történő vizsgálatára; vagy olyan szerződéses rendelkezésekre, amelyek egyértelműen a minősített szervezetet, illetve az azzal kapcsolatban álló harmadik feleket teszik felelőssé, ha a szerződés értelmében nyújtott információ szándékosan hamis vagy félrevezető, vagy ha a minősített szervezet vagy az azzal kapcsolatban álló harmadik felek nem végzik el az átvilágítási eljárást az információ helytállóságát illetően, ahogy azt a szerződés feltételei meghatározzák.

(15) A minősítések minőségének garantálása érdekében a hitelminősítő intézetnek intézkedéseket kell életbe léptetnie annak biztosítására, hogy a minősítés kibocsátásához általa felhasznált információk megbízhatók legyenek. A hitelminősítő intézet szerepe nem a kibocsátók és más harmadik felek által előállított adatok és az általuk elvégzett átvilágítások ellenőrzése, hanem saját maguknak kell meggyőződniük arról, hogy felhasznált forrásaik hitelt érdemelnek, például szakmai függetlenségük vagy hírnevük okán. Ebből a célból a hitelminősítő intézet egyéb elemek mellett hagyatkozhat független könyvvizsgáló által auditált pénzügyi kimutatásokra és nyilvános beszámolókra; jó hírű harmadik felek által nyújtott szolgáltatások keretében végzett ellenőrzésekre; a kapott információknak a hitelminősítő intézet általi véletlenszerű mintavétellel történő vizsgálatára; vagy olyan szerződéses rendelkezésekre a tranzakciós dokumentumokban, amelyek egyértelműen a minősített szervezetet, illetve az azzal kapcsolatban álló harmadik feleket teszik felelőssé, ha a szerződés értelmében nyújtott információ szándékosan hamis vagy félrevezető, vagy ha a minősített szervezet vagy az azzal kapcsolatban álló harmadik felek nem végzik el az átvilágítási eljárást az információ helytállóságát illetően, ahogy azt a szerződés feltételei meghatározzák.

Indokolás

El kell kerülni a zavart a hitelminősítő intézetek szerepének megítélésében azon harmadik felek által végzett átvilágítások terén, amelyekben a hitelminősítő intézetek megbíznak.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35) A hitelminősítő intézetek működésére vonatkozó szigorúbb és egyértelműbb jogi keretnek adott esetben a hitelminősítő intézetekkel szembeni polgári eljárások megindítását is lehetővé kell tennie, az adott tagállam felelősségi szabályaival összhangban.

(35) A rendelet nem sérti a hitelminősítő intézetekkel szembeni polgári eljáráshoz való jogot szabályozó nemzeti jogszabályokat.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ezt a rendeletet azokra a hitelminősítésekre kell alkalmazni, amelyeket a 2006/48/EK irányelv szerinti hitelintézetek, a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti befektetési vállalkozások, a 73/239/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó biztosítótársaságok, a 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti biztosítóintézetek, a 2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti viszontbiztosítók, a [2009/XX/EK irányelv] szerinti, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) vagy a 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti, foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények általi, szabályozási vagy egyéb célú felhasználásra szántak, és amelyeket a nyilvánosság számára hozzáférhető módon közzétesznek vagy előfizetés útján terjesztenek.

(1) Ezt a rendeletet azokra a hitelminősítésekre kell alkalmazni, amelyeket a 2006/48/EK irányelv szerinti hitelintézetek, a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti befektetési vállalkozások, a 73/239/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó biztosítótársaságok, a 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti biztosítóintézetek, a 2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti viszontbiztosítók, a [2009/XX/EK irányelv] szerinti, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) vagy a 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti, foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények általi, szabályozási célú felhasználásra szántak, és amelyeket a nyilvánosság számára hozzáférhető módon közzétesznek vagy előfizetés útján terjesztenek.

Indokolás

A rendelet hatályát egyértelműen a szabályozási célú felhasználásra kell korlátozni. A túl tágan értelmezett hatály legnagyobb vesztesei a befektetők és egyéb felhasználók lesznek.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A hitelminősítő intézet biztosítja, hogy az elemzők és a hitelminősítéseket jóváhagyó személyek az ugyanannak a minősített szervezetnek vagy az azzal kapcsolatban álló harmadik feleknek nyújtott hitelminősítési szolgáltatásokban négy évet meghaladó időtartamon keresztül ne vegyenek részt. Ebből a célból létrehoz egy a szóban forgó elemzőkre és személyekre vonatkozó rotációs mechanizmust.

(4) A hitelminősítő intézet biztosítja, hogy a kibocsátókkal közvetlen kapcsolatban álló elemzők ugyanannak a minősített szervezetnek vagy az azzal kapcsolatban álló harmadik feleknek nyújtott hitelminősítési szolgáltatásokban négy évet meghaladó időtartamon keresztül ne vegyenek részt. Ebből a célból létrehoz egy rotációs mechanizmust.

Indokolás

Meg kell előzni a kibocsátókkal gyakran kapcsolatba kerülő elemzők összeférhetetlenségét. A minősítő bizottságoknak nincsenek közvetlen kapcsolataik és jelentős ágazati tapasztalatokkal rendelkeznek.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az az időtartam, amelynek lejártát követően az elemzők és a hitelminősítéseket jóváhagyó személyek az első albekezdésben említett minősített szervezetnek vagy azzal kapcsolatban álló harmadik feleknek nyújtott hitelminősítési szolgáltatásokban részt vehetnek, nem lehet rövidebb két évnél.

Az az időtartam, amelynek lejártát követően az elemzők hitelminősítési szolgáltatás nyújtása céljából ismét közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az első albekezdésben említett minősített szervezettel vagy azzal kapcsolatban álló harmadik felekkel, nem lehet rövidebb két évnél.

Indokolás

Meg kell előzni a kibocsátókkal gyakran kapcsolatba kerülő elemzők összeférhetetlenségét. A minősítő bizottságoknak nincsenek közvetlen kapcsolataik és jelentős ágazati tapasztalatokkal rendelkeznek.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) hozzáférhetnek minden dokumentumhoz azok formájától függetlenül, és azokról másolatot kaphatnak vagy készíthetnek;

a) hozzáférhetnek minden dokumentumhoz azok formájától függetlenül, és azokról másolatot kaphatnak vagy készíthetnek felügyelői szerepük gyakorlása érdekében;

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) bármely személytől információt kérhetnek, és ha szükséges, információszerzés céljából beidézhetnek és kihallgathatnak személyeket;

b) felügyelői szerepük gyakorlása érdekében bármely személytől információt kérhetnek, és ha szükséges, információszerzés céljából beidézhetnek és kihallgathatnak személyeket;

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E hatáskörük gyakorlása során ugyanazok a szakmai titoktartási és jogászi mentességek vonatkoznak rájuk, mint amelyek a tagállami jogszabályok szerint minden más pénzpiaci felügyeleti eljárás során alkalmazandók.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a következő intézkedéseket hozhatja:

(1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a következő intézkedéseket hozhatja a rendelet megsértése esetén:

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A szakmai titoktartás kötelezettségét minden olyan személyre alkalmazni kell, aki az illetékes hatóságnak vagy más olyan hatóságnak vagy személynek dolgozik vagy dolgozott, amelyre vagy akire az illetékes hatóság feladatokat átruházott, ideértve az illetékes hatóság által megbízott ellenőröket és szakértőket is. A szakmai titoktartás hatálya alá tartozó információk nem hozhatók más személyek vagy hatóságok tudomására, kivéve ha azok közlését bírósági eljárás teszi szükségessé.

(1) A szakmai titoktartás kötelezettségét minden olyan személyre alkalmazni kell, aki az illetékes hatóságnak, a CESR-nek vagy más olyan hatóságnak vagy személynek dolgozik vagy dolgozott, amelyre vagy akire az illetékes hatóság feladatokat átruházott, ideértve az illetékes hatóság által megbízott ellenőröket és szakértőket is. A szakmai titoktartás hatálya alá tartozó információk nem hozhatók más személyek vagy hatóságok tudomására, kivéve ha azok közlését bírósági eljárás teszi szükségessé.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az e rendeletben foglaltak megsértése önmagában nem jogosít fel harmadik felek általi kártérítési perek indítására; ilyeneket csak a hatályos nemzeti polgári jogi törvényeknek megfelelően lehet kezdeményezni.

Indokolás

Az első bekezdést követő új bekezdés beillesztésének célja a kétségek elkerülése. Az első bekezdésben ki van fejtve, hogy a nemzeti jogban alkalmazottak szerint kell eljárni.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A CESR támogatja az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szabályok összehangolását.

Indokolás

A CESR az arbitrázs elkerülése érdekében erőfeszítéseket tesz a rendelet megsértése esetén alkalmazandó szabályok összehangolása érdekében.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

31 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

31a. cikk

 

Panaszok

 

A CESR biztosítja, hogy eljárásokat dolgoznak ki a kibocsátók, a befektetők és más érdekelt felek az e rendeletben szereplő követelmények és feltételek teljesülésével kapcsolatos panaszainak kezelésére. Minden panaszt alaposan ki kell vizsgálni és bizalmasan kell kezelni.

Indokolás

Az indokolatlan peres ügyek helyett hatékony panaszrendezési eljárásokat kell ösztönözni és kialakítani. A CESR az arbitrázs megelőzéséért felelős hatóság.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

31 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

31b. cikk

 

Peren kívüli jogorvoslat

 

1. A tagállamok ösztönzik a megfelelő és hatékony panasztételi és peren kívüli jogorvoslati eljárások kidolgozását a hitelminősítő intézetek és a kibocsátók, befektetők és adott esetben más érdekelt felek között az e rendeletben szereplő követelmények és feltételek teljesülésével kapcsolatos viták rendezése érdekében.

 

2. A tagállamoknak ösztönözniük kell ezeket a testületeket a határon átnyúló viták megoldásában való részvételre.

 

3. A CESR támogatja a panasztételi és jogorvoslati eljárások összehangolását.

Indokolás

Az indokolatlan peres ügyek helyett hatékony panaszrendezési eljárásokat kell ösztönözni és kialakítani.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – D szakasz – I fejezet – 3 pont – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben egy meglévő minősítés ellenőrzése céljából rendelkezésre álló információk minősége megváltozik, azt közzé kell tenni, és megfelelő módon felül kell vizsgálni a minősítést.

ELJÁRÁS

Cím

Hitelminősítő intézetek

Hivatkozások

COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

Illetékes bizottság

ECON

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

20.11.2008

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Sharon Bowles

19.1.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

12.2.2009

 

 

 

Az elfogadás dátuma

9.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Bill Newton Dunn


ELJÁRÁS

Cím

Hitelminősítő intézetek

Hivatkozások

COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

12.11.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

20.11.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

20.11.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Jean-Paul Gauzès

24.9.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

1.12.2008

20.1.2009

9.3.2009

 

Az elfogadás dátuma

23.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

7

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Thomas Mann, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

Benyújtás dátuma

1.4.2009

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat