JELENTÉS a közös halászati politika területét érintő 14 elavult rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  2.4.2009 - (COM(2009)0089 – C6‑0095/2009 – 2009/0024(CNS)) - *

  Halászati Bizottság
  Előadó: Philippe Morillon
  (Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 43. cikkének (1) bekezdése)

  Eljárás : 2009/0024(CNS)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0202/2009
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0202/2009
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a közös halászati politika területét érintő 14 elavult rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2009)0089 – C6‑0095/2009 – 2009/0024(CNS))

  (Konzultációs eljárás)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0089),

  –   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0095/2009),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

  –   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A6‑0202/2009),

  1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

  2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

  3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

  4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A közös halászati politika területét érintő 14 elavult rendelet hatályon kívül helyezése

  Hivatkozások

  COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS)

  Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

  9.3.2009

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés

                 dátuma

  PECH

  12.3.2009

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Philippe Morillon

  5.3.2009

   

   

  Az elfogadás dátuma

  31.3.2009

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  14

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő képviselők

  Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Paulo Casaca, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser