Ziņojums - A6-0243/2009Ziņojums
A6-0243/2009

IETEIKUMS par priekšlikumu Padomes Lēmumam par Kopienas pievienošanos ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 61 par kravas automobiļu apstiprināšanu attiecībā uz to ārējiem izvirzījumiem uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa

2.4.2009 - (COM(2008)0675 – 7240/2009 - C6‑0119/2009 – 2008/0205(AVC)) - ***

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Helmuth Markov

Procedūra : 2008/0205(AVC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0243/2009
Iesniegtie teksti :
A6-0243/2009
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes Lēmumam par Kopienas pievienošanos ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 61 par kravas automobiļu apstiprināšanu attiecībā uz to ārējiem izvirzījumiem uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa

(COM(2008)0675 – 7240/2009 - C6‑0119/2009 – 2008/0205(AVC))

(Piekrišanas procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2008)0675 - 7240/2009),

–   ņemot vērā piekrišanas procedūras pieprasījumu, ko Padome iesniedza saskaņā ar Padomes Lēmuma 97/836/EK 4. panta 2. punkta otro ievilkumu (C6–0119/2009)[1],

–   ņemot vērā Reglamenta 75. panta 1. punktu un 43. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A6–0243/2009),

1.  sniedz piekrišanu par priekšlikumu Padomes lēmumam;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  • [1]  Padomes 1997. gada 27. novembra Lēmums par Eiropas Kopienas pievienošanos
    ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Nolīgumam par vienotu tehnisko prasību apstiprināšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos, un par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz šīm prasībām, turpmāk („Pārskatītais nolīgums”) (OV L 346 17.12.1997.,78. lpp.).

PROCEDŪRA

Virsraksts

EK pievienošanās ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem nr. 61

Atsauces

07240/2009 – C6-0119/2009 – COM(2008)06752008/0205(AVC)

Datums, kad prasija EP piekrišanu

1.4.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Helmuth Markov

4.12.2008

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

4.12.2008

Pieņemšanas datums

4.12.2008

 

 

 

Iesniegšanas datums

3.4.2009