Ziņojums - A6-0243/2009Ziņojums
A6-0243/2009

  IETEIKUMS par priekšlikumu Padomes Lēmumam par Kopienas pievienošanos ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 61 par kravas automobiļu apstiprināšanu attiecībā uz to ārējiem izvirzījumiem uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa

  2.4.2009 - (COM(2008)0675 – 7240/2009 - C6‑0119/2009 – 2008/0205(AVC)) - ***

  Starptautiskās tirdzniecības komiteja
  Referents: Helmuth Markov

  Procedūra : 2008/0205(AVC)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A6-0243/2009
  Iesniegtie teksti :
  A6-0243/2009
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes Lēmumam par Kopienas pievienošanos ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 61 par kravas automobiļu apstiprināšanu attiecībā uz to ārējiem izvirzījumiem uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa

  (COM(2008)0675 – 7240/2009 - C6‑0119/2009 – 2008/0205(AVC))

  (Piekrišanas procedūra)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2008)0675 - 7240/2009),

  –   ņemot vērā piekrišanas procedūras pieprasījumu, ko Padome iesniedza saskaņā ar Padomes Lēmuma 97/836/EK 4. panta 2. punkta otro ievilkumu (C6–0119/2009)[1],

  –   ņemot vērā Reglamenta 75. panta 1. punktu un 43. panta 1. punktu,

  –   ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A6–0243/2009),

  1.  sniedz piekrišanu par priekšlikumu Padomes lēmumam;

  2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  • [1]  Padomes 1997. gada 27. novembra Lēmums par Eiropas Kopienas pievienošanos
   ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Nolīgumam par vienotu tehnisko prasību apstiprināšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos, un par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz šīm prasībām, turpmāk („Pārskatītais nolīgums”) (OV L 346 17.12.1997.,78. lpp.).

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  EK pievienošanās ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem nr. 61

  Atsauces

  07240/2009 – C6-0119/2009 – COM(2008)06752008/0205(AVC)

  Datums, kad prasija EP piekrišanu

  1.4.2009

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  INTA

  Referents(-e/-i/-es)

         Iecelšanas datums

  Helmuth Markov

  4.12.2008

   

   

  Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

  4.12.2008

  Pieņemšanas datums

  4.12.2008

   

   

   

  Iesniegšanas datums

  3.4.2009