RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Comunităţii Europene la Regulamentul nr. 61 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la dispoziţiile uniforme pentru aprobarea vehiculelor comerciale în ceea ce priveşte proeminenţele lor exterioare situate în partea frontală a panoului posterior al cabinei

2.4.2009 - (COM(2008)0675 – 7240/2009 - C6‑0119/2009 – 2008/0205(AVC)) - ***

Comisia pentru comerţ internaţional
Raportor: Helmuth Markov

Procedură : 2008/0205(AVC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0243/2009
Texte depuse :
A6-0243/2009
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Comunităţii Europene la Regulamentul nr. 61 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la dispoziţiile uniforme pentru aprobarea vehiculelor comerciale în ceea ce priveşte proeminenţele lor exterioare situate în partea frontală a panoului posterior al cabinei

(COM(2008)0675 – 7240/2009 - C6‑0119/2009 – 2008/0205(AVC))

(Procedura de aviz conform)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2008)0675 - 7240/2009),

–   având în vedere cererea de aviz conform prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul articolul 4 alineatul (2) a doua liniuţă din Tratatul CE (C6‑0119/2009)[1],

–   având în vedere articolul 75 alineatul (1) şi articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerţ internaţional (A6‑0243/2009),

1.  îşi dă avizul conform cu privire la propunerea de decizie a Consiliului;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

  • [1]  Decizia Consiliului din 27 noiembrie 1997 în vederea aderării Comunităţii Europene la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind adoptarea specificaţiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roţi, echipamente şi componente care pot fi montate şi/sau folosite la vehicule cu roţi şi condiţiile pentru recunoaşterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificaţii
    („Acordul revizuit din 1958”) (JO L 346 17.12.1997, p.78).

PROCEDURĂ

Titlu

Aderarea CE la Regulamentul nr. 61 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite

Referinţe

07240/2009 – C6-0119/2009 – COM(2008)06752008/0205(AVC)

Data cererii avizului conform al PE

1.4.2009

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

INTA

Raportor(i)

       Data numirii

Helmuth Markov

4.12.2008

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

4.12.2008

Data adoptării

4.12.2008

 

 

 

Data depunerii

3.4.2009