PRIPOROČILO o predlogu Sklepa Sveta o pristopu Evropske skupnosti k Pravilniku št. 61 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o določbah glede homologacije gospodarskih vozil v zvezi z njihovimi zunanjimi štrlečimi deli pred zadnjo steno kabine

2.4.2009 - (KOM(2008)0675 – 7240/2009 – C6‑0119/2009 – 2008/0205(AVC)) - ***

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Helmuth Markov
(Poenostavljeni postopek – člen 43(1) Poslovnika)

Postopek : 2008/0205(AVC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0243/2009
Predložena besedila :
A6-0243/2009
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o pristopu Evropske skupnosti k Pravilniku št. 61 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o določbah glede homologacije gospodarskih vozil v zvezi z njihovimi zunanjimi štrlečimi deli pred zadnjo steno kabine

(KOM(2008)0675 – 7240/2009 – C6‑0119/2009 – 2008/0205(AVC))

(Postopek privolitve)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Sklepa Sveta (KOM(2008)0675 - 7240/2009),

–   ob upoštevanju zahteve za privolitev, ki jo je predložil Svet v skladu z drugo alineo člena 4(2) Sklepa Sveta 97/836/ES (C6‑0119/2009)[1],

–   ob upoštevanju členov 75(1) in 43(1) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A6‑0243/2009),

1.  da privolitev k predlogu Sklepa Sveta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  Sklep Sveta z dne 27. novembra 1997 v pričakovanju pristopa Evropske skupnosti k Sporazumu Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno priznanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov (Revidiran sporazum iz leta 1958) (UL L 346, 17.12.1997, str. 78).

POSTOPEK

Naslov

Pristop Evropske skupnosti k pravilniku št. 61 gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo

Referenčni dokumenti

07240/2009 – C6-0119/2009 – KOM(2008)06752008/0205(AVC)

Datum prošnje za privolitev EP

1.4.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Helmuth Markov

4.12.2008

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

4.12.2008

Datum sprejetja

4.12.2008

 

 

 

Datum predložitve

3.4.2009