JELENTÉS a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv aláírásáról és elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

27.7.2009 - ((8127/2009 – 13698/2008 - – C7 0030/2009 – 2008/0133(CNS)) - *

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Brian Simpson
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 46. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2008/0133(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0002/2009
Előterjesztett szövegek :
A7-0002/2009
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv aláírásáról és elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(8127/2009 - 13698/2008 - – C7 0030/2009 – 2008/0133(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2008)0405),

–   tekintettel a Bizottság tanácsi határozatra irányuló javaslatára ( - 8127/2009),

–   tekintettel a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság között létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyvre (13698/2009),

–   tekintettel az EK-Szerződés 80. cikke (2) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatára,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0030/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 90. cikke (8) bekezdésére és 46. cikke (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A7-0002/2009),

1.  jóváhagyja a megállapodást módosító jegyzőkönyv aláírását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Kínai Népköztársaság kormányának és parlamentjének.

INDOKOLÁS

Bulgária és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának feltételeiről szóló jogi aktus 6. cikkének (2) bekezdése értelmében Bulgária és Románia a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodáshoz történő csatlakozását a megállapodást módosító jegyzőkönyvvel kell megerősíteni. E jegyzőkönyvet a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsának a 6. cikk (2) bekezdésében maghatározott egyszerűsített eljárás keretében kell aláírnia.

A Bizottság és a kínai képviselők 2008. február 28-án, Pekingben parafálták a jegyzőkönyv tervezetét.

A jegyzőkönyv a megállapodásnak a két új tagállam csatlakozása miatt szükségessé vált technikai és nyelvi kiigazításairól rendelkezik.

A konzultációs eljárásban a Parlamentnek jogában áll véleményt alkotni erről a szándéknyilatkozatról, a nemzetközi megállapodásokról szóló 90. cikk (8) bekezdése értelmében, amely a következőket mondja ki:

„A Parlament az Európai Bizottság által kötött nemzetközi megállapodás vagy pénzügyi jegyzőkönyv megkötéséről, megújításáról vagy módosításáról egyetlen szavazás során, a leadott szavazatok többsége alapján nyilvánít véleményt vagy adja hozzájárulását; a megállapodás vagy a jegyzőkönyv szövegéhez módosítás nem fogadható el.”

A jegyzőkönyv aláírására 2009. március 31-én, Brüsszelben került sor.

A fent említettek alapján, és figyelembe véve a szóban forgó dokumentum technikai jellegét, az előadó azt javasolja, hogy a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság támogassa a jegyzőkönyv aláírását.

ELJÁRÁS

Cím

Tengeri közlekedésről szóló megállapodás az EK és Kína között

Hivatkozások

08127/2009 – C7-0030/2009 – COM(2008)04052008/0133(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

6.5.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

14.7.2009

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Brian Simpson

15.7.2009

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

9.7.2009

Az elfogadás dátuma

21.7.2009

 

 

 

Benyújtás dátuma

28.7.2009