JELENTÉS a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 73/2009/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

3.9.2009 - (COM(2009)0321 – C7‑0093/2009 – 2009/0084(CNS)) - *

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Paolo De Castro
(Egyszerűsített eljárás - az eljárási szabályzat 46. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2009/0084(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0004/2009
Előterjesztett szövegek :
A7-0004/2009
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 73/2009/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0321 – C7‑0093/2009 – 2009/0084(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0321),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7‑0093/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A7‑0004/2009),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

ELJÁRÁS

Cím

A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek

Hivatkozások

COM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

13.7.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

16.7.2009

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

16.7.2009

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

1.9.2009

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Paolo De Castro

21.7.2009

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

21.7.2009

Vizsgálat a bizottságban

2.9.2009

 

 

 

Az elfogadás dátuma

2.9.2009

 

 

 

Benyújtás dátuma

4.9.2009