Procedure : 2009/0119(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0075/2009

Indgivne tekster :

A7-0075/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/11/2009 - 6.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0096

BETÆNKNING     *
PDF 152kWORD 64k
23.11.2009
PE 430.263v02-00 A7-0075/2009

om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs undertegnelse af kommissoriet for det internationale partnerskab for samarbejde om energieffektivitet (IPEEC) og memorandummet vedrørende Det Internationale Energiagenturs varetagelse af sekretariatet for det internationale partnerskab for samarbejde om energieffektivitet

(KOM(2009)0438 – C7‑0219/2009 – 2009/0119(CNS))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Herbert Reul

Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 46, stk. 1

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs undertegnelse af kommissoriet for det internationale partnerskab for samarbejde om energieffektivitet (IPEEC) og memorandummet vedrørende Det Internationale Energiagenturs varetagelse af sekretariatet for det internationale partnerskab for samarbejde om energieffektivitet

(KOM(2009)0438 – C7‑0219/2009 – 2009/0119(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2009)0438),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 175, stk. 1, artikel 300, stk. 2, første afsnit og artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0219/2009),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55, artikel 90, stk. 8, og artikel 46, stk. 1,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7‑0075/2009),

1.  godkender undertegnelsen af kommissoriet og memorandummet;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Det Internationale Energiagentur.


PROCEDURE

Titel

Kommissorium for det internationale partnerskab for samarbejde om energieffektivitet (IPEEC) og memorandum vedrørende Det Internationale Energiagenturs varetagelse af sekretariatet for det internationale partnerskab for samarbejde om energieffektivitet

Referencer

KOM(2009)0438 – C7-0219/2009 – 2009/0119(CNS)

Dato for høring af EP

13.10.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

19.10.2009

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

19.10.2009

ENVI

19.10.2009

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

21.10.2009

ENVI

30.9.2009

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Herbert Reul

5.10.2009

 

 

Dato for vedtagelse

23.11.2009

 

 

 

Dato for indgivelse

23.11.2009

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik