Procedură : 2009/0119(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0075/2009

Texte depuse :

A7-0075/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/11/2009 - 6.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2009)0096

RAPORT     *
PDF 152kWORD 71k
23.11.2009
PE 430.263v02-00 A7-0075/2009

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea de către Comunitatea Europeană a „Termenilor de referinţă pentru Parteneriatul internaţional pentru cooperare în domeniul eficienţei energetice (PICEE)” şi a „Memorandumului privind găzduirea de către Agenţia Internaţională pentru Energie a Secretariatului Parteneriatului internaţional pentru cooperare în domeniul eficienţei energetice”

(COM(2009)0438 – C7‑0219/2009 – 2009/0119(CNS))

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

Raportor: Herbert Reul

(Procedura simplificată - articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea de către Comunitatea Europeană a „Termenilor de referinţă pentru Parteneriatul internaţional pentru cooperare în domeniul eficienţei energetice (PICEE)” şi a „Memorandumului privind găzduirea de către Agenţia Internaţională pentru Energie a Secretariatului Parteneriatului internaţional pentru cooperare în domeniul eficienţei energetice”

(COM(2009)0438 – C7‑0219/2009 – 2009/0119(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2009)0438),

–   având în vedere articolul 175 alineatul (1), articolul 300 alineatul (2) primul paragraf şi articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C7-0219/2009),

–   având în vedere articolul 55, articolul 90 alineatul (8) şi articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A7-0075/2009),

1.  aprobă semnarea termenilor de referinţă şi a memorandumului;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, precum şi Agenţiei Internaţionale pentru Energie.


PROCEDURĂ

Titlu

Termenii de Referinţă pentru Parteneriatul internațional pentru cooperare în domeniul eficienței energetice (PICEE) și Memorandumul privind găzduirea de către Agenția Internațională pentru Energie a Secretariatului Parteneriatului internațional pentru cooperare în domeniul eficienței energetice

Referinţe

COM(2009)0438 – C7-0219/2009 – 2009/0119(CNS)

Data consultării PE

13.10.2009

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

ITRE

19.10.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

BUDG

19.10.2009

ENVI

19.10.2009

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

21.10.2009

ENVI

30.9.2009

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Herbert Reul

5.10.2009

 

 

Data adoptării

23.11.2009

 

 

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate