Eljárás : 2009/0125(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0001/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0001/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 20/01/2010 - 6.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0002

JELENTÉS     *
PDF 170kWORD 337k
4.1.2010
PE 430.601v02-00 A7-0001/2010

a Madeira és az Azori-szigetek autonóm régióba behozott egyes ipari termékekre a Közös Vámtarifa alapján alkalmazott autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Danuta Maria Hübner

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 46. cikkének (2) bekezdése)

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Madeira és az Azori-szigetek autonóm régióba behozott egyes ipari termékekre a Közös Vámtarifa alapján alkalmazott autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0370),

–   tekintettel az EK-Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7–0222/2009),

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című közleményére (COM(2009)0665),

–   tekintettel az EU működéséről szóló szerződés 349. cikke (1) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7–0001/2010),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 293. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  kéri az 1975. március 4-i közös nyilatkozat alapján az egyeztetési eljárás megkezdését, abban az esetben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács el kíván térni;

5.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy a befektetők hosszú távú perspektívát lássanak a térségben, és az egyes gazdasági szereplők olyan mértetekben vállalkozzanak ipari és kereskedelmi tevékenység folytatására, amelynek révén stabillá válnak az érintett régiók gazdasági és társadalmi viszonyai, az érintett áruk esetében a Közös Vámtarifa szerinti vámtételek alkalmazását tíz évre, 2010. január 1-jével kezdődő hatállyal indokolt felfüggeszteni.

(5) Annak érdekében, hogy a befektetők hosszú távú perspektívát lássanak a térségben, és az egyes gazdasági szereplők olyan mértékben vállalkozzanak ipari és kereskedelmi tevékenység folytatására, amelynek révén stabillá válnak az érintett régiók gazdasági és társadalmi viszonyai, az érintett áruk esetében a Közös Vámtarifa szerinti vámtételek alkalmazását a 2010. február 1-től 2019. december 31-ig tartó időszakra indokolt felfüggeszteni.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Tanács a 2010. január 1-jétől 2019. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan teljes körűen felfüggeszti az I. mellékletben felsorolt, mezőgazdasági, kereskedelmi és ipari célra szánt késztermékek Madeira és Azori-szigetek autonóm régióba történő behozatala esetén a Közösségi Vámtarifa alapján alkalmazandó vámokat.

A Tanács a 2010. február 1-jétől 2019. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan teljes körűen felfüggeszti az I. mellékletben felsorolt, mezőgazdasági, kereskedelmi és ipari célra szánt késztermékek Madeira és Azori-szigetek autonóm régióba történő behozatala esetén a Közösségi Vámtarifa alapján alkalmazandó vámokat.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Tanács a 2010. január 1-jétől 2019. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan teljes körűen felfüggeszti a II. mellékletben felsorolt, Madeira és Azori-szigetek autonóm régióban való felhasználásra, mezőgazdasági, valamint ipari feldolgozási vagy karbantartási célra szánt nyersanyagok, alkatrészek és összetevők Madeira és Azori-szigetek autonóm régióba történő behozatala esetén a Közösségi Vámtarifa alapján alkalmazandó vámokat.

A Tanács a 2010. február 1-jétől 2019. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan teljes körűen felfüggeszti a II. mellékletben felsorolt, Madeira és Azori-szigetek autonóm régióban való felhasználásra, mezőgazdasági, valamint ipari feldolgozási vagy karbantartási célra szánt nyersanyagok, alkatrészek és összetevők Madeira és Azori-szigetek autonóm régióba történő behozatala esetén a Közösségi Vámtarifa alapján alkalmazandó vámokat.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Rendelkezéseit 2010. február 1-jétől kell alkalmazni.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – Táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

KN-kód

KN-kód

KN-kód

KN-kód

3102

40

10

7318

22

00

8415

90

00

8529

10

39

3105

20

10

7320

20

89

8421

23

00

8529

10

80

4008

29

00

7323

99

99

8421

29

00

8529

10

95

4009

42

00

7324

90

00

8421

31

00

8529

90

65

4010

12

00

7326

90

98

8421

99

00

8529

90

97

4015

90

00

7412

20

00

8440

90

00

8531

90

85

4016

93

00

7415

21

00

8442

40

00

8539

31

90

4016

99

97

7415

29

00

8450

90

00

8543

70

90

5401

10

90

7415

33

00

8451

90

00

8544

20

00

5407

42

00

7419

91

00

8452

90

00

8544

42

90

5407

72

00

7606

11

91

8478

90

00

8544

49

93

5601

21

90

7606

11

93

8481

20

10

9005

90

00

5608

 

 

7606

11

99

8481

30

99

9011

90

90

5806

32

90

7616

10

00

8481

40

 

9014

90

00

5806

32

90

7907

00

 

8481

80

99

9015

90

00

5901

90

00

8207

90

99

8482

10

90

9024

90

00

5905

00

90

8302

42

00

8482

80

00

9029

20

31

6217

90

00

8302

49

00

8483

40

90

9209

91

00

6406

20

90

8308

90

00

8483

60

80

9209

92

00

7303

00

90

8406

90

90

8484

10

00

9209

94

00

7315

12

00

8409

91

00

8503

00

99

9506

70

90

7315

89

00

8409

99

00

8509

90

00

 

 

 

7318

14

91

8411

99

00

8511

80

00

 

 

 

7318

15

69

8412

90

40

8511

90

00

 

 

 

7318

15

90

8413

30

80

8513

90

00

 

 

 

7318

16

91

8413

70

89

8514

90

00

 

 

 

7318

19

00

8414

90

00

8529

10

31

 

 

 

Módosítás

KN-kód

KN-kód

KN-kód

KN-kód

3102

40

10

7613

00

00

8442

40

00

8509

90

00

3105

20

10

7616

10

00

8443

 

 

8511

80

00

4008

29

00

7907

00

 

8444

00

 

8511

90

00

4009

42

00

8202

 

 

8445

 

 

8513

90

00

4010

12

00

8203

 

 

8446

 

 

8514

 

 

4015

90

00

8204

 

 

8447

 

 

8515

 

 

4016

93

00

8205

 

 

8448

 

 

8517

 

 

4016

99

97

8207

 

 

8450

 

 

8526

 

 

5401

10

90

8208(1)

 

 

8451

 

 

8529

10

31

5407

42

00

8209

00

 

8452

 

 

8529

10

95

5407

72

00

8210

00

00

8453

 

 

8529

90

20

5601

21

90

8302

42

00

8456

 

 

8529

90

65

5608

 

 

8302

49

00

8457

 

 

8529

90

97

5806

32

90

8303

00

 

8458

 

 

8531

90

85

5901

90

00

8304

00

00

8459

 

 

8537

10

99

5905

00

90

8307

90

00

8460

 

 

8539

31

90

6217

90

00

8308

90

00

8461

 

 

8543

 

 

6406

20

90

8402

 

 

8462

 

 

8544

 

 

6804

 

 

8403

 

 

8463

 

 

9005

90

00

7303

00

90

8404

 

 

8464

 

 

9010

 

 

7308

 

 

8405

 

 

8465

 

 

9011

 

 

7309

00

 

8406

 

 

8466

 

 

9012

 

 

7310(2)

 

 

8407

 

 

8467

 

 

9014

90

00

7315

12

00

8408

 

 

8468

 

 

9015

90

00

7318

14

91

8409

 

 

8469

00

 

9016

00

 

7318

15

69

 

 

 

8470

 

 

9017

 

 

7315

12

00

 

90

40

8471

 

 

9018

 

 

7318

15

90

 

 

 

8472

 

 

9024

 

 

7318

16

91

 

 

 

8474

 

 

9025

 

 

7318

19

00

 

 

 

8475

 

 

9026

 

 

7318

22

00

 

 

 

8477

 

 

9027

 

 

7320

20

89

 

 

 

8478

 

 

9028

 

 

7322

 

 

 

 

 

8480

 

 

9029

20

31

7323

99

99

 

 

 

8481

20

10

9030

 

 

7324

90

00

 

 

 

8481

30

99

9031

 

 

7326

90

98

 

 

 

8481

40

 

9032

 

 

7412

20

00

 

 

 

8481

80

99

9033

00

00

7415

21

00

 

 

 

8482

10

90

9209

91

00

7415

29

00

 

 

 

8482

80

00

9209

92

00

7415

33

00

 

 

 

8483

40

90

9209

94

00

7419

91

00

 

 

 

8483

60

80

9406

00

 

7606

11

91

 

 

 

8484

10

00

9506

70

90

7606

11

93

 

 

 

8486

 

 

 

 

 

7606

11

99

 

 

 

8501

 

 

 

 

 

7610

 

 

 

 

 

8503

00

 

 

 

 

7611

00

00

 

 

 

8504

40

84

 

 

 

7612

 

 

 

 

 

8508

 

 

 

 

 

(1)

(Kivéve 8208 40 00).

(2)

(Kivéve 7310 21).

 


INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság indokolásában arról tájékoztatja a Tanácsot és a Parlamentet, hogy a madeirai és az azori-szigeteki regionális hatóságok a Közös Vámtarifa ideiglenes felfüggesztését kérték a helyi gazdasági szereplő versenyhelyzetének megerősítése és az Unió e legkülső régióiban való foglalkoztatás stabilizálása érdekében.

Annak biztosítására, hogy a behozott áruk – akár nyersanyag-összetevők, akár késztermékek – ne torzítsák a versenyt, ellenőrzésnek vetik alá őket, amelyek szavatolják, hogy azokat a szigeteken működő helyi cégek legalább két évig használják azelőtt, hogy az Unió egyéb részein működő cégeknek szabadon értékesíthetnék.

Ezen intézkedések hatásának felmérése nem lehetséges, mivel egy olyan intézkedéssorozat részét képezik, amely e szigetek sajátos problémáihoz igazodik. Az intézkedések mindazonáltal az Unió saját forrásaira/bevételeire is hatással lesznek, amelynek mértéke az Európai Bizottság becslése szerint a 2010–2019 közötti időszakban évi -0,12.

A javasolt felfüggesztés hatásai nyilvánvalóan az érintett régiókra korlátozódnak, és hozzásegítik a helyi kkv-ket és gazdálkodókat a beruházásokhoz és a munkahelyteremtéshez az Unió e legkülső régiójában. A jelenlegi gazdasági visszaesés idején a gazdasági tevékenység ösztönzését és a foglalkoztatás középtávú stabilizálását célzó egyedi intézkedések szükségessége vélhetőleg jól illeszkedik az európai gazdasági helyreállítási tervhez és az Unió legkülső régióira jellemző problémák kezeléséhez szükséges intézkedésekhez.

A fentiek alapján az előadó javasolja a bizottsági javaslat módosítások nélküli elfogadását.


ELJÁRÁS

Cím

A Madeira és az Azori-szigetek autonóm régióba behozott egyes ipari termékekre a Közös Vámtarifa alapján alkalmazott autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztése

Hivatkozások

COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

14.10.2009

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

19.10.2009

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

19.10.2009

IMCO

19.10.2009

 

 

Nem nyilvánított véleményt

A határozat dátuma

BUDG

21.10.2009

IMCO

14.9.2009

 

 

Előadó(k)

A kijelölés dátuma

Danuta Maria Hübner

4.11.2009

 

 

Egyszerűsített eljárás – a határozat dátuma

3.12.2009

Az elfogadás dátuma

30.12.2009

 

 

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat