Proċedura : 2009/0125(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0001/2010

Testi mressqa :

A7-0001/2010

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 20/01/2010 - 6.2
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2010)0002

RAPPORT     *
PDF 189kWORD 344k
4.1.2010
PE 430.601v01-00 A7-0001/2010

dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jissospendi temporanjament id-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq importazzjonjiet ta' ċerti prodotti industrijali fir-reġjuni awtonomi ta' Madeira u l-Azores

(COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Rapporteur: Danuta Maria Hübner

(Proċedura simplifikata – Artikolu 46(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

ERRATA/ADDENDA
EMENDI
ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 PROĊEDURA

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jissospendi temporanjament id-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq importazzjonjiet ta' ċerti prodotti industrijali fir-reġjuni awtonomi ta' Madeira u l-Azores

(COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2009)0370),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 299(2) tat-Trattat KE, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7-0222/2009),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bit-titlu “Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona dwar il-proċeduri interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għaddejjin bħalissa” (COM(2009)0665),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 349(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 46(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0001/2010),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tbiddel il-proposta tagħha kif xieraq, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat KE;

3.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob il-ftuħ tal-proċedura ta' konċiljazzjoni prevista fid-Dikjarazzjoni Konġunta tal-4 ta' Marzu 1975, jekk il-Kunsill ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

5.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

Emenda  1

Proposta għal regolament

Premessa 5

Text propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Sabiex tingħata perspettiva fit-tul lill-investituri u sabiex l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu jilħqu l-livell ta' attivitajiet industrijali u kummerċjali li jistabilizza l-ambjent ekonomiku u soċjali fir-reġjuni kkonċernati, huwa xieraq li jiġu sospiżi d-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni għal ċerti oġġetti għal perjodu ta' 10 snin li jibda mill-1 ta' Jannar 2010.

(5) Sabiex tingħata perspettiva fit-tul lill-investituri u sabiex l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu jilħqu l-livell ta' attivitajiet industrijali u kummerċjali li jistabilizza l-ambjent ekonomiku u soċjali fir-reġjuni kkonċernati, huwa xieraq li jiġu sospiżi d-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni għal ċerti oġġetti għal perjodu li jibda mill-1 ta’ Frar 2010 u jispiċċa fil-31 ta’ Diċembru 2019.

Emenda  2

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1

Text propost mill-Kummissjoni

Emenda

Mill-1 ta' Jannar 2010 sal-31 ta' Diċembru 2019 id-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni applikabbli għall-importazzjonjiet fir-reġjuni awtonomi ta' Madeira u l-Azores ta' oġġetti lesti għall-użu agrikolu, kummerċjali jew industrijali elenkati fl-Anness I għandhom jiġu sospiżi kompletament.

Mill-1 ta' Frar 2010 sal-31 ta' Diċembru 2019 id-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni applikabbli għall-importazzjonjiet fir-reġjuni awtonomi ta' Madeira u l-Azores ta' oġġetti lesti għall-użu agrikolu, kummerċjali jew industrijali elenkati fl-Anness I għandhom jiġu sospiżi kompletament.

Emenda  3

Proposta għal regolament

Artikolu 2

Text propost mill-Kummissjoni

Emenda

Mill-1 ta' Jannar 2010 sal-31 ta' Diċembru 2019 id-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni applikabbli għall-importazzjonijiet fir-reġjuni awtonomi ta' Madeira u l-Azores ta' materja prima, partijiet u komponenti elenkati fl-Anness II, u użati għal finijiet agrikoli, u għat-trasformazzjoni industrijali u manutenzjoni fir-reġjuni awtonomi ta' Madeira u l-Azores, għandhom jiġu sospiżi kompletament.

Mill-1 ta' Frar 2010 sal-31 ta' Diċembru 2019 id-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni applikabbli għall-importazzjonijiet fir-reġjuni awtonomi ta' Madeira u l-Azores ta' materja prima, partijiet u komponenti elenkati fl-Anness II, u użati għal finijiet agrikoli, u għat-trasformazzjoni industrijali u manutenzjoni fir-reġjuni awtonomi ta' Madeira u l-Azores, għandhom jiġu sospiżi kompletament.

Emenda  4

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2

Text propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2010.

Għandu japplika mill-1 ta' Frar 2010.

Emenda  5

Proposta għal regolament

Anness II - Tabella

Test propost mill-Kummissjoni

Kodiċi NM

Kodiċi NM

Kodiċi NM

Kodiċi NM

3102

40

10

7318

22

00

8415

90

00

8529

10

39

3105

20

10

7320

20

89

8421

23

00

8529

10

80

4008

29

00

7323

99

99

8421

29

00

8529

10

95

4009

42

00

7324

90

00

8421

31

00

8529

90

65

4010

12

00

7326

90

98

8421

99

00

8529

90

97

4015

90

00

7412

20

00

8440

90

00

8531

90

85

4016

93

00

7415

21

00

8442

40

00

8539

31

90

4016

99

97

7415

29

00

8450

90

00

8543

70

90

5401

10

90

7415

33

00

8451

90

00

8544

20

00

5407

42

00

7419

91

00

8452

90

00

8544

42

90

5407

72

00

7606

11

91

8478

90

00

8544

49

93

5601

21

90

7606

11

93

8481

20

10

9005

90

00

5608

 

 

7606

11

99

8481

30

99

9011

90

90

5806

32

90

7616

10

00

8481

40

 

9014

90

00

5806

32

90

7907

00

 

8481

80

99

9015

90

00

5901

90

00

8207

90

99

8482

10

90

9024

90

00

5905

00

90

8302

42

00

8482

80

00

9029

20

31

6217

90

00

8302

49

00

8483

40

90

9209

91

00

6406

20

90

8308

90

00

8483

60

80

9209

92

00

7303

00

90

8406

90

90

8484

10

00

9209

94

00

7315

12

00

8409

91

00

8503

00

99

9506

70

90

7315

89

00

8409

99

00

8509

90

00

 

 

 

7318

14

91

8411

99

00

8511

80

00

 

 

 

7318

15

69

8412

90

40

8511

90

00

 

 

 

7318

15

90

8413

30

80

8513

90

00

 

 

 

7318

16

91

8413

70

89

8514

90

00

 

 

 

7318

19

00

8414

90

00

8529

10

31

 

 

 

Emenda

Kodiċi NM

Kodiċi NM

Kodiċi NM

Kodiċi NM

3102

40

10

7613

00

00

8442

40

00

8509

90

00

3105

20

10

7616

10

00

8443

 

 

8511

80

00

4008

29

00

7907

00

 

8444

00

 

8511

90

00

4009

42

00

8202

 

 

8445

 

 

8513

90

00

4010

12

00

8203

 

 

8446

 

 

8514

 

 

4015

90

00

8204

 

 

8447

 

 

8515

 

 

4016

93

00

8205

 

 

8448

 

 

8517

 

 

4016

99

97

8207

 

 

8450

 

 

8526

 

 

5401

10

90

8208(1)

 

 

8451

 

 

8529

10

31

5407

42

00

8209

00

 

8452

 

 

8529

10

95

5407

72

00

8210

00

00

8453

 

 

8529

90

20

5601

21

90

8302

42

00

8456

 

 

8529

90

65

5608

 

 

8302

49

00

8457

 

 

8529

90

97

5806

32

90

8303

00

 

8458

 

 

8531

90

85

5901

90

00

8304

00

00

8459

 

 

8537

10

99

5905

00

90

8307

90

00

8460

 

 

8539

31

90

6217

90

00

8308

90

00

8461

 

 

8543

 

 

6406

20

90

8402

 

 

8462

 

 

8544

 

 

6804

 

 

8403

 

 

8463

 

 

9005

90

00

7303

00

90

8404

 

 

8464

 

 

9010

 

 

7308

 

 

8405

 

 

8465

 

 

9011

 

 

7309

00

 

8406

 

 

8466

 

 

9012

 

 

7310(2)

 

 

8407

 

 

8467

 

 

9014

90

00

7315

12

00

8408

 

 

8468

 

 

9015

90

00

7318

14

91

8409

 

 

8469

00

 

9016

00

 

7318

15

69

 

 

 

8470

 

 

9017

 

 

7315

12

00

 

90

40

8471

 

 

9018

 

 

7318

15

90

 

 

 

8472

 

 

9024

 

 

7318

16

91

 

 

 

8474

 

 

9025

 

 

7318

19

00

 

 

 

8475

 

 

9026

 

 

7318

22

00

 

 

 

8477

 

 

9027

 

 

7320

20

89

 

 

 

8478

 

 

9028

 

 

7322

 

 

 

 

 

8480

 

 

9029

20

31

7323

99

99

 

 

 

8481

20

10

9030

 

 

7324

90

00

 

 

 

8481

30

99

9031

 

 

7326

90

98

 

 

 

8481

40

 

9032

 

 

7412

20

00

 

 

 

8481

80

99

9033

00

00

7415

21

00

 

 

 

8482

10

90

9209

91

00

7415

29

00

 

 

 

8482

80

00

9209

92

00

7415

33

00

 

 

 

8483

40

90

9209

94

00

7419

91

00

 

 

 

8483

60

80

9406

00

 

7606

11

91

 

 

 

8484

10

00

9506

70

90

7606

11

93

 

 

 

8486

 

 

 

 

 

7606

11

99

 

 

 

8501

 

 

 

 

 

7610

 

 

 

 

 

8503

00

 

 

 

 

7611

00

00

 

 

 

8504

40

84

 

 

 

7612

 

 

 

 

 

8508

 

 

 

 

 

(1)

(Minbarra 8208 40 00).

(2)

(Minbarra 7310 21).


NOTA SPJEGATTIVA

Fil-memorandum ta' spjegazzjoni tagħha, il-Kummissjoni tinforma lill-Kunsill u l-Parlament li l-awtoritajiet reġjonali f'Madeira u fl-Azores talbu s-sospensjoni temporanja tad-dazji tat-tariffa Doganali Komuni sabiex il-qagħda kompetittiva tal-operaturi ekonomiċi lokali tissaħħaħ u l-impjiegi f'dawk ir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni jistabilizzaw ruħhom.

Sabiex jiġi żgurat li l-prodotti importati, kemm jekk ikunu partijiet ta' materja prima, kif ukoll prodotti finali, ma joħolqux distorsjoni tal-kompetizzjoni, se jiġu suġġetti għal kontrolli li jiżguraw l-użu tagħhom mill-kumpaniji lokali fil-gżejjer għal perjodu ta' mill-anqas sentejn qabel ikunu jistgħu jinbiegħu liberament lill-kumpaniji li jinsabu f'partijiet oħra tal-Unjoni.

Evalwazzjoni tal-impatt ta' dawn il-miżuri mhijiex possibbli minħabba li huma parti integrali minn sensiela ta' miżuri adattati għall-problemi speċifiċi ta' dawn il-gżejjer. Madankollu, il-miżuri se jkollhom impatt fuq ir-riżorsi proprji/id-dħul tal-Unjoni li l-Kummissjoni Ewropea tistima li jkun -0.12%/sena għall-perjodu 2010-2019.

Huwa evidenti li l-effetti ta' din is-sospensjoni proposta se jkunu limitati għar-reġjuni kkonċernati u se jassistu l-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju u lill-bdiewa lokali biex jinvestu u joħolqu impjiegi fir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni. Minħabba t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku preżenti, il-bżonn li jittieħdu miżuri speċifiċi biex tiġi stimolata l-attività ekonomika u jiġu stabilizzati l-impjiegi fuq terminu medju, jistgħu jidhru li jidħlu sew fil-pjan ta' rkupru ekonomiku Ewropew u l-miżuri meħtieġa biex jiġu indirizzati l-problemi speċifiċi tar-reġjuni l-aktar imbiegħda fl-Unjoni.

Fid-dawl ta' dan kollu, ir-Rapporteur jipproponi li l-proposta tal-Kummissjoni tiġi adottata mingħajr emendi.


PROĊEDURA

Titolu

Sospensjoni temporanja tad-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq importazzjonjiet ta' ċerti prodotti industrijali f’Madeira u l-Azores

Referenzi

COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

14.10.2009

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

REGI

19.10.2009

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG

19.10.2009

IMCO

19.10.2009

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

BUDG

21.10.2009

IMCO

14.9.2009

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Danuta Maria Hübner

4.11.2009

 

 

Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

3.12.2009

Data tal-adozzjoni

30.12.2009

 

 

 

Avviż legali - Politika tal-privatezza