Procedură : 2009/0125(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0001/2010

Texte depuse :

A7-0001/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 20/01/2010 - 6.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0002

RAPORT     *
PDF 175kWORD 242k
4.1.2010
PE 430.601v02-00 A7-0001/2010

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de suspendare temporară a taxelor din tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în regiunile autonome Madeira şi Azore

(COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportoare: Danuta Maria Hübner

(Procedura simplificată – articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)

ERATE/ADDENDA
AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de suspendare temporară a taxelor din tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în regiunile autonome Madeira şi Azore

(COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0370),

–   având în vedere articolul 299 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7–0222/2009),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei adresată Parlamentului European şi Consiliului intitulată „Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 349 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea UE,

–   având în vedere articolul 55 şi articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7–0001/2010),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită deschiderea procedurii de concertare prevăzute în Declaraţia comună din 4 martie 1975, în cazul în care Consiliul intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de Parlament;

5.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

6.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia sa Consiliului, Comisiei şi parlamentelor statelor membre.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Pentru a oferi investitorilor o perspectivă pe termen lung şi a permite operatorilor economici atingerea unui nivel de activitate industrială şi comercială care să stabilizeze mediul economic şi social al regiunilor în cauză, este oportună suspendarea totală a taxelor din tariful vamal comun pentru anumite mărfuri şi pentru o perioadă de 10 ani începând de la 1 ianuarie 2010.

5. Pentru a oferi investitorilor o perspectivă pe termen lung şi a permite operatorilor economici atingerea unui nivel de activitate industrială şi comercială care să stabilizeze mediul economic şi social al regiunilor în cauză, este oportună suspendarea totală a taxelor din tariful vamal comun pentru anumite mărfuri în perioada 1 februarie 2010 – 31 decembrie 2019.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De la 1 ianuarie 2010 până la 31 decembrie 2019 taxele din tariful vamal comun aplicabile în regiunile autonome Madeira şi Azore importurilor de produse finite în scopuri agricole, comerciale sau industriale enumerate în anexa I se suspendă în totalitate.

De la 1 februarie 2010 până la 31 decembrie 2019 taxele din tariful vamal comun aplicabile în regiunile autonome Madeira şi Azore importurilor de produse finite în scopuri agricole, comerciale sau industriale enumerate în anexa I se suspendă în totalitate.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De la 1 ianuarie 2010 până la 31 decembrie 2019 taxele din tariful vamal comun aplicabile în regiunile autonome Madeira şi Azore importurilor de materii prime, părţi şi componente enumerate în anexa II şi utilizate în scopuri agricole şi de transformare industrială sau întreţinere se suspendă în totalitate.

De la 1 februarie 2010 până la 31 decembrie 2019 taxele din tariful vamal comun aplicabile în regiunile autonome Madeira şi Azore importurilor de materii prime, părţi şi componente enumerate în anexa II şi utilizate în scopuri agricole şi de transformare industrială sau întreţinere se suspendă în totalitate.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Se aplică de la 1 februarie 2010 .

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Anexa II – Tabel

Textul propus de Comisie

Cod NC

Cod NC

Cod NC

Cod NC

3102

40

10

7318

22

00

8415

90

00

8529

10

39

3105

20

10

7320

20

89

8421

23

00

8529

10

80

4008

29

00

7323

99

99

8421

29

00

8529

10

95

4009

42

00

7324

90

00

8421

31

00

8529

90

65

4010

12

00

7326

90

98

8421

99

00

8529

90

97

4015

90

00

7412

20

00

8440

90

00

8531

90

85

4016

93

00

7415

21

00

8442

40

00

8539

31

90

4016

99

97

7415

29

00

8450

90

00

8543

70

90

5401

10

90

7415

33

00

8451

90

00

8544

20

00

5407

42

00

7419

91

00

8452

90

00

8544

42

90

5407

72

00

7606

11

91

8478

90

00

8544

49

93

5601

21

90

7606

11

93

8481

20

10

9005

90

00

5608

 

 

7606

11

99

8481

30

99

9011

90

90

5806

32

90

7616

10

00

8481

40

 

9014

90

00

5806

32

90

7907

00

 

8481

80

99

9015

90

00

5901

90

00

8207

90

99

8482

10

90

9024

90

00

5905

00

90

8302

42

00

8482

80

00

9029

20

31

6217

90

00

8302

49

00

8483

40

90

9209

91

00

6406

20

90

8308

90

00

8483

60

80

9209

92

00

7303

00

90

8406

90

90

8484

10

00

9209

94

00

7315

12

00

8409

91

00

8503

00

99

9506

70

90

7315

89

00

8409

99

00

8509

90

00

 

 

 

7318

14

91

8411

99

00

8511

80

00

 

 

 

7318

15

69

8412

90

40

8511

90

00

 

 

 

7318

15

90

8413

30

80

8513

90

00

 

 

 

7318

16

91

8413

70

89

8514

90

00

 

 

 

7318

19

00

8414

90

00

8529

10

31

 

 

 

Amendamentul

Cod NC

Cod NC

Cod NC

Cod NC

3102

40

10

7613

00

00

8442

40

00

8509

90

00

3105

20

10

7616

10

00

8443

 

 

8511

80

00

4008

29

00

7907

00

 

8444

00

 

8511

90

00

4009

42

00

8202

 

 

8445

 

 

8513

90

00

4010

12

00

8203

 

 

8446

 

 

8514

 

 

4015

90

00

8204

 

 

8447

 

 

8515

 

 

4016

93

00

8205

 

 

8448

 

 

8517

 

 

4016

99

97

8207

 

 

8450

 

 

8526

 

 

5401

10

90

8208(1)

 

 

8451

 

 

8529

10

31

5407

42

00

8209

00

 

8452

 

 

8529

10

95

5407

72

00

8210

00

00

8453

 

 

8529

90

20

5601

21

90

8302

42

00

8456

 

 

8529

90

65

5608

 

 

8302

49

00

8457

 

 

8529

90

97

5806

32

90

8303

00

 

8458

 

 

8531

90

85

5901

90

00

8304

00

00

8459

 

 

8537

10

99

5905

00

90

8307

90

00

8460

 

 

8539

31

90

6217

90

00

8308

90

00

8461

 

 

8543

 

 

6406

20

90

8402

 

 

8462

 

 

8544

 

 

6804

 

 

8403

 

 

8463

 

 

9005

90

00

7303

00

90

8404

 

 

8464

 

 

9010

 

 

7308

 

 

8405

 

 

8465

 

 

9011

 

 

7309

00

 

8406

 

 

8466

 

 

9012

 

 

7310(2)

 

 

8407

 

 

8467

 

 

9014

90

00

7315

12

00

8408

 

 

8468

 

 

9015

90

00

7318

14

91

8409

 

 

8469

00

 

9016

00

 

7318

15

69

 

 

 

8470

 

 

9017

 

 

7315

12

00

 

90

40

8471

 

 

9018

 

 

7318

15

90

 

 

 

8472

 

 

9024

 

 

7318

16

91

 

 

 

8474

 

 

9025

 

 

7318

19

00

 

 

 

8475

 

 

9026

 

 

7318

22

00

 

 

 

8477

 

 

9027

 

 

7320

20

89

 

 

 

8478

 

 

9028

 

 

7322

 

 

 

 

 

8480

 

 

9029

20

31

7323

99

99

 

 

 

8481

20

10

9030

 

 

7324

90

00

 

 

 

8481

30

99

9031

 

 

7326

90

98

 

 

 

8481

40

 

9032

 

 

7412

20

00

 

 

 

8481

80

99

9033

00

00

7415

21

00

 

 

 

8482

10

90

9209

91

00

7415

29

00

 

 

 

8482

80

00

9209

92

00

7415

33

00

 

 

 

8483

40

90

9209

94

00

7419

91

00

 

 

 

8483

60

80

9406

00

 

7606

11

91

 

 

 

8484

10

00

9506

70

90

7606

11

93

 

 

 

8486

 

 

 

 

 

7606

11

99

 

 

 

8501

 

 

 

 

 

7610

 

 

 

 

 

8503

00

 

 

 

 

7611

00

00

 

 

 

8504

40

84

 

 

 

7612

 

 

 

 

 

8508

 

 

 

 

 

(1)

(În afară de 8208 40 00).

 

(2)

(În afară de 7310 21).


EXPUNERE DE MOTIVE

În expunerea sa de motive, Comisia Europeană informează Consiliul şi Parlamentul că autorităţile regionale din Madeira şi Azore au solicitat suspendarea temporară a taxelor din tariful vamal comun cu scopul de a consolida competitivitatea operatorilor economici locali şi de a stabiliza ocuparea forţei de muncă în aceste regiuni ultraperiferice ale Uniunii.

Pentru a se asigura că bunurile importate, indiferent dacă sunt materii prime, piese sau produse finite, nu denaturează concurența, acestea vor face obiectul unor controale care să garanteze că societățile locale din insule le utilizează pentru o perioadă de cel puțin doi ani înainte ca acestea să poată fi vândute în mod liber unor societăți situate în alte zone ale Uniunii.

Nu este posibilă efectuarea unei evaluări a impactului acestor măsuri, întrucât acestea fac parte integrantă dintr-o serie de măsuri adaptate problemelor specifice acestor insule. Cu toate acestea, măsurile vor afecta resursele proprii/veniturile Uniunii Europene, estimările Comisiei Europene fiind de -0,12/an pentru perioada 2010-2019.

În mod clar, efectele suspendării propuse se vor limita la regiunile în cauză şi vor sprijini IMM-urile şi agricultorii locali să investească şi să creeze locuri de muncă în aceste regiuni ultraperiferice ale Uniunii Europene. În contextul recesiunii economice actuale, necesitatea de a lua măsuri specifice pentru a stimula activitatea economică şi pentru a stabiliza ocuparea forţei de muncă pe termen mediu poate fi considerată în concordanţă cu planul european de redresare economică şi cu măsurile necesare în vederea abordării problemelor deosebite ale regiunilor ultraperiferice ale Uniunii Europene.

În lumina celor de mai sus, raportoarea recomandă adoptarea propunerii Comisiei fără modificări.


PROCEDURĂ

Titlu

Suspendarea temporară a taxelor din tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în regiunile autonome Madeira şi Azore

Referinţe

COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

Data consultării PE

14.10.2009

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

REGI

19.10.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunţului în plen

BUDG

19.10.2009

IMCO

19.10.2009

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

21.10.2009

IMCO

14.9.2009

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Danuta Maria Hübner

4.11.2009

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

3.12.2009

Data adoptării

30.12.2009

 

 

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate