Eljárás : 2009/2126(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0084/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0084/2010

Viták :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Szavazatok :

PV 05/05/2010 - 13.21
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0111

JELENTÉS     
PDF 169kWORD 102k
26.3.2010
PE 430.463v03-00 A7-0084/2010

az Európai Vasúti Ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Véronique Mathieu

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Vasúti Ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vasúti Ügynökség 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–   tekintettel a Tanács 2010. február 16-i ajánlására (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére és az EUMSz. 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 39. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(4) és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7‑0084/2010),

1.  mentesítést ad az Európai Vasúti Ügynökség igazgatója számára az ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Vasúti Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Vasúti Ügynökség 2008-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vasúti Ügynökség 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(5),

–   tekintettel a Tanács 2010. február 16-i ajánlására (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére és az EUMSz. 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(7) és különösen annak 39. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(8) és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7‑0000/2010),

1.  jóváhagyja az Európai Vasúti Ügynökség 2008-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Vasúti Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Vasúti Ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vasúti Ügynökség 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(9),

–   tekintettel a Tanács 2010. február 16-i ajánlására (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére és az EUMSz. 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 39. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7‑0084/2010),

A.  mivel a Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

B.  mivel 2008. április 23-án a Parlament megadta a mentesítést az Európai Vasúti Ügynökség ügyvezető igazgatójának az ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan(13), és a mentesítési határozatot kísérő állásfoglalásban a Parlament többek között:

 megjegyezte, hogy a Számvevőszék 2006-os jelentése alapján az ügynökség végleges költségvetése 2007-re 16 600 000 euró volt, ebből 1 900 000 euró képezte a tartalékot; megállapította továbbá, hogy 2007 végén 3 400 000 eurót törölni kellett, beleértve a tartalékot is, és hogy ráadásul 2 700 000 eurót átvittek 2008-ra;

 aggodalommal töltötte el, hogy a Számvevőszék következtetései alapján a végleges előirányzatok több mint 35%-át nem használták fel, amely a Számvevőszék szerint azt bizonyítja, hogy az ügynökség programjaiban és költségvetési eljárásaiban súlyos hibák vannak;

 felhívja az ügynökséget, hogy a 2343/2002/EK, Euratom rendelet 15. cikkének (5) bekezdése alapján alkalmazzon szigorú pénzgazdálkodást annak érdekében, hogy készpénzegyenlege csak a valóban megalapozott igényekre korlátozódjon, valamint fordítson különös figyelmet készpénzgazdálkodásának javítására;

1.  üdvözli, hogy a Számvevőszék az ügynökség 2008-as évre vonatkozó beszámolóját megbízhatónak találta, és az alapjául szolgáló tranzakciókat összességükben jogszerűeknek és szabályszerűeknek ítélte;

2.  megállapítja, hogy az ügynökségnek a 2008-as költségvetésből 18 millió EUR kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat állt a rendelkezésére;

Teljesítmény

3.  kéri, hogy az ügynökség a Számvevőszék következő jelentéséhez csatolandó táblázatában hasonlítsa össze a mentesítés során vizsgált évben történt előrelépéseket és az előző pénzügyi évben tett előrelépéseket, hogy a mentesítésért felelős hatóság jobban tudja értékelni az ügynökség teljesítményét évről évre;

4.  hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy az ügynökség SMART-célkitűzéseket és RACER-mutatókat határozzon meg a programozás során az eredmények megvalósulásának értékelése céljából; mindemellett tudomásul veszi, hogy az ügynökség kijelentette: 2009-re vonatkozó munkatervében figyelembe vette ezeket az észrevételeket; felkéri az ügynökséget a Gantt-diagram bevezetésének megfontolására működési tevékenységei tervezése során, amelynek segítségével gyorsan rögzíthetné az egyes alkalmazottak által egy projektre fordított időt, és eredményorientált megközelítést alkalmazhatna;

5.  tudomásul veszi a Számvevőszék azon megállapítását, hogy az ügynökség két helyen (Valenciennes és Lille) végzi tevékenységeit, ami többletköltségeket eredményez;

Előirányzatok átvitele

6.  tudomásul veszi a Számvevőszék azon észrevételét, hogy több mint 4 100 000  eurót átvittek 2009-re, melyből körülbelül 3 900 000 EUR az adminisztratív és operatív kiadás (vagyis a II. és III. cím alá tartozó éves előirányzatok 57%-a); hangsúlyozza, hogy ez a helyzet az ügynökség tevékenységeinek programozásában és költségvetés-tervezésében felmerült nehézségeket mutatja;

Közbeszerzési eljárások

7.  aggodalmát fejezi ki a közbeszerzési eljárásoknak a Számvevőszék ellenőrzése során feltárt gyengeségei miatt;

8.  üdvözli, hogy az ügynökség cselekvési tervet valósított meg a közbeszerzési eljárások Számvevőszék által feltárt hiányosságainak orvoslására, ami sértette az eljárások átláthatóságát;

Belső ellenőrzés

9.  elismeri, hogy a belső ellenőrzési szolgálat által kiadott 36 ajánlásból 2006 óta 32-t megvalósítottak; jelzi, hogy a négy, eddig még végre nem hajtott ajánlásból egyet „lényegesnek”, hármat pedig „nagyon fontosnak” tekint; ezért nyomatékosan felhívja az ügynökséget, hogy alkalmazzon bizonyos belső ellenőrzési szabályokat a banki aláírásokra, a feladatok felosztására, az érzékeny álláshelyekre és a megbízási hatáskörök fenntartására;

oo   o

10. a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2010. április ...-i állásfoglalására(14).

23.2.2010

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Vasúti Ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(SEC(2009)1089 – C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

A vélemény előadója: Anne E. Jensen

JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.   üdvözli, hogy a Számvevőszék az Európai Vasúti Ügynökség 2008-as évre vonatkozó beszámolóját megbízhatónak találta, és az alapjául szolgáló tranzakciókat összességükben jogszerűeknek és szabályszerűeknek ítélte;

2.   megállapítja, hogy az Európai Unió költségvetéséből 2008-ban 18 millió euró kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat állt az ügynökség rendelkezésére;

3.   ismételten aggodalmát fejezi ki az előrehozott előirányzatok mértéke miatt (több mint 4 100 000 EUR), ami az ügynökség programozása és költségvetés-tervezése tekintetében felmerülő, a személyzet létszámának és a kiküldetések számának növekedése miatti folyamatos nehézségeket jelzi; üdvözli, hogy az ügynökség elkötelezte magát amellett, hogy javítja a költségvetés végrehajtásának tervezését és ellenőrzését;

4.   sajnálatát fejezi ki a célok meghatározásának gyengeségei, valamint a Számvevőszék által meghatározott teljesítménymérés hiánya miatt; számít arra, hogy az ügynökség válaszában említett, a célkitűzések és teljesítménymutatók meghatározására vonatkozó új intézkedések pozitívabb értékeléseket eredményeznek a jövőben;

5.   aggodalmát fejezi ki a közbeszerzési eljárásoknak a Számvevőszék ellenőrzése során feltárt gyengeségei miatt;

6.   mindazonáltal javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést az Európai Vasúti Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.2.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

2

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Janusz Władysław Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Charalampos Angourakis

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

HL C 304., 2009.12.15., 89. o.

(2)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(3)

HL L 164., 2004.4.30., 1. o.

(4)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(5)

HL C 304., 2009.12.15., 89. o.

(6)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(7)

HL L 164., 2004.4.30., 1. o.

(8)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(9)

HL C 304., 2009.12.15., 89. o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(11)

HL L 164., 2004.4.30., 1. o.

(12)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(13)

HL L 255., 2009.9.26., 167. o.

(14)

Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)...

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat