JELENTÉS a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

26.3.2010 - (C7‑0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Véronique Mathieu

Eljárás : 2009/2130(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0105/2010
Előterjesztett szövegek :
A7-0105/2010
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7‑0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Hivatal válaszaival együtt[1],

–   tekintettel a Tanács 2010. február 16-i ajánlására (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére és az EUMSz. 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról szóló, 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendeletre[3], és különösen annak 36. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[4] és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0105/2010),

1.  mentesítést ad a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal igazgatója számára a Hivatal 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 2008-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(C7‑0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Hivatal válaszaival együtt[5],

–   tekintettel a Tanács 2010. február 16-i ajánlására (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére és az EUMSz. 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[6] és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról szóló, 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendeletre[7], és különösen annak 36. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[8] és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0105/2010),

1.  jóváhagyja a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 2008-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(C7‑0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Hivatal válaszaival együtt[9],

–   tekintettel a Tanács 2010. február 16-i ajánlására (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére és az EUMSz. 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[10] és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról szóló, 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendeletre[11], és különösen annak 36. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[12] és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0105/2010),

A. mivel a Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

B.  mivel 2009. április 23-án a Parlament megadta a mentesítést a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatójának az Ügynökség 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan, és a mentesítési határozatot kísérő állásfoglalásban[13] a Parlament megjegyezte többek között az alábbiakat:

- a Számvevőszék azon észrevételét, hogy a Hivatal nem hozott létre megfelelő eljárásokat a következő évre átvitelre kerülő előirányzatok megállapítására, és ennek következtében legalább 125 000 eurót vitt át a következő évre jogi kötelezettségvállalások nélkül,

- a Számvevőszék szerint a Hivatal még nem dokumentálta elégséges mértékben belső ellenőrzési eljárásait;

Teljesítmény

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzését, hogy a Hivatal nem készít többéves munkatervet; ennek következtében hangsúlyozza e dokumentum elkészítésének fontosságát annak érdekében, hogy a Hivatal hatékonyan megszervezhesse stratégiájának végrehajtását és céljainak megvalósítását; mindazonáltal elismerését fejezi ki a Hivatalnak, hogy az igazgatótanácsa középtávú stratégiájának megfelelően e dokumentum elkészítése mellett döntött;

2.  felkéri továbbá a Hivatalt a Gantt-diagram bevezetésének megfontolására működési tevékenységei tervezése során, amelynek segítségével gyorsan rögzíthetné az egyes alkalmazottak által egy adott projektre fordított időt, és elősegíthetné az eredményorientált megközelítést;

3.  kéri, hogy az ügynökség a Számvevőszék következő jelentéséhez csatolandó táblázatában hasonlítsa össze a mentesítés során vizsgált évben történt előrelépéseket és az előző pénzügyi évben tett előrelépéseket annak érdekében, hogy a mentesítésért felelős hatóság megfelelőbb módon tudja értékelni az ügynökség teljesítményét évről évre;

Költségvetési és pénzügyi irányítás

4.  felhívja a figyelmet arra, hogy a Hivatalnak orvosolnia kell a tevékenységei programozását jellemző hiányosságait úgy, hogy a jövőben a költségvetés megállapítására vonatkozó eljárások megfelelően szigorúak legyenek és elkerülhető legyen a költségvetési sorok alatti előirányzatok növelése és/vagy csökkentése; hangsúlyozza továbbá, hogy ez a helyzet nem egyeztethető össze az egyediség elvével; megállapítja továbbá, hogy a vonatkozó szabályokkal ellentétben az igazgatótanácsot nem kérték fel az átcsoportosításokhoz szükséges engedély megadására, és nem is tájékoztatták az átcsoportosításokról; tudomásul veszi azonban, hogy a Hivatal kötelezettséget vállal a költségvetés tervezési és ellenőrzési folyamatainak javítására, és ennek következtében a költségvetési módosítások csökkentésére;

5.  tudomásul veszi továbbá a Hivatal válaszát, amely hangsúlyozni kívánja, hogy a végleges székhelyre történő költözés miatt 2008 különösen nehéz év volt a költségvetés-tervezés szempontjából;

6.  tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzését, amelyben emlékeztet rá, hogy a költségvetési rendelettel ellentétben bizonyos jogi kötelezettségvállalásokra (1 400 000 euró értékű összegben) a megfelelő költségvetési kötelezettségvállalások megtétele előtt került sor;

Belső ellenőrzés

7.  elismeri, hogy a belső ellenőrzési szolgálat (IAS) 15 ajánlást fogalmazott meg a Hivatal számára, amelyből kilencet „nagyon fontos” minősítéssel látott el, és ezek a Hivatal valamennyi tevékenységére vonatkozó mutatók meghatározásának szükségességére, az irányítás megbízhatóságát támogató belső szervezeti és eljárási struktúrákra, a humánerőforrás-kezelésre (a felvételi eljárások és a dokumentációs rendszerek megerősítése tekintetében), valamint a Hivatal általi késedelmes kifizetések csökkentésével kapcsolatos belső eljárások szükségességére vonatkoznak;

Emberi erőforrás

8.  megjegyzi, hogy 2008-ban a munkaerő-felvétel az eredetileg tervezetthez képest magasabb arányú volt, és hogy ez a helyzet azt eredményezte, hogy a bérek kifizetéséhez szükséges előirányzatokat több mint 35%-kal (mintegy 1 300 000 euróval) alultervezték; sürgeti ezért a Hivatalt, hogy javítsa költségvetése végrehajtásának felügyeletét;

oo   o

9.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2010. április ...-i állásfoglalására[14].

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

 • [1]  HL C 304., 2009.12.15., 1. o.
 • [2]  HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
 • [3]  HL L 128., 2005.5.21., 1.o.
 • [4]  HL L 357., 2002.12.31., 72.o.
 • [5]  HL C 304., 2009.12.15., 1. o.
 • [6]  HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
 • [7]  HL L 128., 2002.9.16., 1.o.
 • [8]  HL L 357., 2002.12.31., 72.o.
 • [9]  HL C 304., 2009.12.15., 1. o.
 • [10]  HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
 • [11]  HL L 128., 2002.9.16., 1.o.
 • [12]  OJ L 357, 31.12.2002, p. 72.
 • [13]  HL L 255., 2009.9.26., 202.o.
 • [14]  Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)...