Ziņojums - A7-0257/2010Ziņojums
A7-0257/2010

ZIŅOJUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2009/031 DK/Linak no Dānijas)
(COM(2010)0417 - C7-0199/2010 - 2010/2133(BUD))
Budžeta komiteja
Referente: Barbara Matera

1.10.2010

Procedūra : 2010/2133(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0257/2010
Iesniegtie teksti :
A7-0257/2010
Debates :
Pieņemtie teksti :

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: