JELENTÉS
az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország „EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles” referenciaszámú kérelme)
(COM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD))
Költségvetési Bizottság
Előadó: Barbara Matera

1.10.2010

Eljárás : 2010/2136(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0259/2010
Előterjesztett szövegek :
A7-0259/2010
Viták :
Elfogadott szövegek :

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: