Procedure : 2010/2136(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0259/2010

Ingediende teksten :

A7-0259/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 07/10/2010 - 7.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0345

1.10.2010
A7-0259/2010
VERSLAG
over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/003 ES/Textielproducten Galicië, Spanje)
(COM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD))
Begrotingscommissie
Rapporteur: Barbara Matera

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 160kWORD 99k
Juridische mededeling - Privacybeleid