Postup : 2010/2136(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0259/2010

Predkladané texty :

A7-0259/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/10/2010 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0345

1.10.2010
A7-0259/2010
SPRÁVA
o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles, Španielsko)
(KOM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD))
Výbor pre rozpočet
Spravodajkyňa: Barbara Matera

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 175kWORD 118k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia