Eljárás : 2010/0042(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0262/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0262/2010

Viták :

PV 18/10/2010 - 16
CRE 18/10/2010 - 16

Szavazatok :

A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0364

AJÁNLÁS     ***
PDF 140kWORD 70k
1.10.2010
PE 441.261v02-00 A7-0262/2010

az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény módosításának az Európai Unió nevében történő elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(11076/2010 – C7‑0181/2010 – 2010/0042(NLE))

Halászati Bizottság

Előadó: Jarosław Leszek Wałęsa

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény módosításának az Európai Unió nevében történő elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(11076/2010 – C7‑0181/2010 – 2010/0042(NLE))

(Egyetértési eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (11076/2010),

–   tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkének (2) bekezdése értelmében és a 218. cikk (6) bekezdésének a) pontjával összefüggésben benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0181/2010),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

–   tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására (A6-0262/2010),

1.  egyetért az egyezmény módosításának jóváhagyásával;

2.  kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy mielőtt megkezdenék a tárgyalásokat a regionális halászati szervezetek keretén belüli rendelkezések felülvizsgálatáról, hozzák létre azokat a rendszereket, amelyekben a Parlament megfigyelőinek megfelelő részvétele biztosítható;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezetnek.


INDOKOLÁS

Az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeli többoldalú együttműködésről szóló egyezményt (NAFO) 1978. október 24-én írták alá Ottawában, és miután a ratifikációs, elfogadási és jóváhagyási okmányokat a hét aláíró fél letétbe helyezte a kanadai kormánynál, 1979. január 1-jén hatályba lépett.

A NAFO elsődleges célja, hogy konzultáció és együttműködés révén hozzájáruljon a NAFO-egyezmény által érintett terület halászati erőforrásainak optimális kihasználásához, az azokkal való ésszerű gazdálkodáshoz és azok megőrzéséhez, továbbá hogy előmozdítsa a nemzetközi együttműködési ötleteket a mélytengeri erőforrásokkal való, tudományos kutatási alapelveken alapuló fenntartható gazdálkodás terén.

Az egyezmény szerződő felei a NAFO éves közgyűlésén elfogadták az „északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény módosítása” című dokumentumot (a továbbiakban: „módosítás”), 2007-ben (az angol nyelvű változatot) és 2008-ban (a francia nyelvű változatot).

A módosítás átfogóan felülvizsgálja az egyezményt azzal az elsődleges céllal, hogy azt jobban összhangba hozza más regionális egyezményekkel és nemzetközi okmányokkal, valamint hogy az egyezménybe beépítse a halászati gazdálkodás korszerű elveit.

Így a módosítás korszerűsíti a szervezet felépítését, egyértelműen meghatározza:

a szerződő felek, a lobogó szerinti állam és a kikötő szerinti illetékes állam felelősségi köreit, valamint következetesebb döntéshozatali eljárást alakít ki.

(1) A NAFO felépítését korszerűsítették, hogy az jobban megfeleljen a szervezet igényeinek. Ez különösen abban nyilvánul meg, hogy a jelenlegi felépítés két döntéshozó testületét, az általános tanácsot és a halászati bizottságot egy testületbe vonták össze.

(2) A költségvetéshez való hozzájárulás módját korszerűsítették annak érdekében, hogy az a NAFO szerződő felei részére nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban tükrözze a „használó fizet” elvet.

(3) A nemzetközi fejleményekkel összhangban új meghatározások kerültek elfogadásra a Szerződő Felek, a lobogó szerinti államok és a kikötő szerinti államok kötelezettségeit illetően annak érdekében, hogy egyértelmű iránymutatással szolgáljanak a NAFO Szerződő Feleinek jogai és kötelezettségei tekintetében.

(4) A döntéshozatali folyamatot felülvizsgálták, különös tekintettel azon szerződő felek kötelezettségeire, akik kifogással kívánnak élni a NAFO által elfogadott védelmi és kezelési intézkedésekkel kapcsolatban.

(5) Az egyezmény keretében létrehozott új vitarendezési eljárás lehetővé teszi a viták gyors rendezését, ami az Európai Uniónak érdekében áll.

Az Európai Unió számára az egyezmény alapján rendelkezésre álló halászati lehetőségek figyelembevételével az előadó nézete szerint az Európai Uniónak érdeke, hogy jóváhagyja az egyezmény javasolt módosítását.

Az előadónak mindazonáltal meg kell említenie azt a fő problémát, amelyet az egyezmény jóváhagyása felvet.

Az egyezmény szerződő felei a NAFO éves közgyűlésén elfogadták az „északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény módosítása” című dokumentumot (a továbbiakban: „módosítás”), 2007-ben (az angol nyelvű változatot) és 2008-ban (a francia nyelvű változatot).

A COM-dokumentum, azaz a közösségi jogba való átültetésre irányuló bizottsági javaslat 2010. március 8-án kelt. Így a dokumentum elkészítése több mint két évbe telt. Mivel indokolható ez a késedelem?

Nyilvánvaló, hogy nem tartható fenn ez az állapot, amely az Európai Uniót érintő egyezmények átültetése során meglehetősen általánossá vált. Az Unió működésének hatékonyságához a döntéshozatal gyorsasága elengedhetetlen követelmény.

A három intézménynek (a Bizottságnak, a Tanácsnak és a Parlamentnek) komoly megoldást kell találnia az eljárás lelassulásának elkerülésére annak érdekében, hogy teljesítse a Lisszaboni Szerződés egyik fő célkitűzését, azaz a döntéshozatali folyamat egyszerűsítését és felgyorsítását. A jóváhagyásra benyújtott jelenlegi javaslat a bizonyítéka, hogy valami nincs rendjén, és hogy a helyzet javítására sürgős intézkedéseket kell elfogadni.

Az előadó továbbá fel kívánja idézni és hangsúlyozni kívánja, hogy a Lisszaboni Szerződés 2009 decemberében hatályba lépett. A Halászati Bizottság újonnan szerzett hatásköreire való tekintettel az Európai Parlamentnek megfelelően képviseltetnie kellene magát a jövőbeli nemzetközi egyezményekről folytatott tárgyalásokon. 2007-ben és 2008-ban az Európai Parlament nem képviseltette magát. Intézményünk kész megadni a hatáskörének megfelelő hozzájárulást, ám emlékeztetni kívánja a Tanácsot és a Bizottságot az új eljárási követelményekre és annak szükségességére, hogy az Európai Parlament új hatásköreit tiszteletben tartsák.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

29.9.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Chris Davies

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Elisabetta Gardini, Potito Salatto

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat