Eljárás : 2010/2048(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0281/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0281/2010

Viták :

PV 19/10/2010 - 12
CRE 19/10/2010 - 12

Szavazatok :

PV 20/10/2010 - 6.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0371

JELENTÉS     
PDF 162kWORD 170k
8.10.2010
PE 441.300v02-00 A7-0281/2010

az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság

(13472/2010 – C7‑0263/2010 – 2010/2048(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: László Surján

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság

(13472/2010 – C7‑0263/2010 – 2010/2048(BUD))

Az Európai Parlament,

- tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 310. és 314. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

- tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 37. cikkére,

- tekintettel az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2009. december 17-én fogadtak el véglegesen(2),

- tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(3),

- tekintettel a Bizottság által 2010. április 8-án előterjesztett, az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2010. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetére (COM(2010)0149),

- tekintettel a rugalmassági eszköz igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatra, amelyet a Bizottság 2010. április 8-án terjesztett elő (COM(2010)0150),

- tekintettel a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra, amelyet a Bizottság 2010. március 17-én terjesztett elő (COM(2010)0102),

- tekintettel a 3/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontra, amelyet a Tanács 2010. szeptember 13-án alakított ki (13472/2010 – C7 0263/2010),

- tekintettel eljárási szabályzata 75b. cikkére,

–    tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7‑0281/2010),

A.  mivel a Bizottság az 1905/2006/EK, Euratom rendelet módosítását javasolja a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedések finanszírozásának lehetővé tétele érdekében 2010 és 2013 között összesen 190 millió eurós költségvetéssel, és további lehetséges 10 millió euróval, amennyiben azt a tartalékkeretek lehetővé teszik,

B.   mivel a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedések pénzügyi támogatásának éves bontására irányuló javaslat 2010-re 75 millió eurós összeget irányoz elő,

C.  mivel a 4. fejezetben rendelkezésre álló tartalékkeret csak 875 530 euró, mivel 2010-ben a legteljesebb mértékben finanszírozni kell az EU mint globális szereplő prioritásait,

D.  mivel e pénzügyi támogatás legnagyobb része 2010-ben a költségvetés 4. fejezetén belüli átcsoportosításból származik (75 millió euróból 55,8 millió euró),

E.   mivel a javasolt átcsoportosítás olyan eszközöket és fellépéseket érint, amelyeket az EU és különösen az Európai Parlament kiemelt fontosságúnak tekint,

F.   mivel a jelenlegi többéves pénzügyi keret elfogadásakor nem számoltak a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedések pénzügyi támogatásának szükségességével,

G.  mivel a korábbi költségvetési eljárások megmutatták, hogy e fejezetre milyen szélsőséges nyomás nehezedik,

H.  mivel a banánszállító AKCS-országok európai uniós pénzügyi támogatását – amelyre hatást gyakorol a legnagyobb kedvezmény elvének a WTO keretében történő liberalizációja – nem szabadna megkérdőjelezni, és a költségvetési erőfeszítéseket nem szabadna elhalasztani,

I.    mivel a Parlament érdemben készen áll arra, hogy egyeztetés keretében tárgyaljon a költségvetési hatóság másik ágával,

J.   mivel a fennmaradó 875 530 eurós tartalékkeret felhasználható lenne a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedések finanszírozására,

1.   tudomásul veszi a 3/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetet és a Tanács álláspontját;

2.   emlékeztet elvi álláspontjára, amely szerint új az prioritásokat új forrásokból kell finanszírozni;

3.   úgy véli, hogy a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedések (BAM) finanszírozása megfelel a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás rugalmassági eszköz felhasználásáról szóló 27. pontjában foglalt feltételeknek;

4.   sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő új javaslatot a rugalmassági eszköznek a fennmaradó 74 124 470 eurós része tekintetében történő felhasználására;

5.   úgy határozott, hogy az alábbiak szerint módosítja a 3/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetet;

6.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

előterjesztette: SURJÁN László          >>

SECTION: III Commission

 

2010. évi költségvetés

Európai Bizottság

3/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet

A Tanács álláspontja

Az EP módosítása

Új összeg

 

 

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

07 02 04 Előkészítő intézkedés – A Fekete-tenger medencéjének környezetvédelmi megfigyelése

Előirányz.

2.000.000

2.000.000

500.000

2.000.000

500.000

2.000.000

1.500.000

0

2.000.000

2.000.000

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010. évi költségvetés

Európai Bizottság

3/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet

A Tanács álláspontja

Az EP módosítása

Új összeg

 

 

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

19 06 08 – A fejlődő országokban a pénzügyi és gazdasági válságra szükséghelyzet esetén adott válasz

Előirányz.

3.000.000

2.000.000

500.000

2.000.000

500.000

2.000.000

2.500.000

0

3.000.000

2.000.000

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010. évi költségvetés

Európai Bizottság

3/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet

A Tanács álláspontja

Az EP módosítása

Új összeg

 

 

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

19 09 01 – Együttműködés Latin-Amerika fejlődő országaival

Előirányz.

356.268.000

306.484.268

355.268.000

3.06.484.268

355.268.000

3.06.484.268

1.000.000

0

356.268.000

306.484.268

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010. évi költségvetés

Európai Bizottság

3/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet

A Tanács álláspontja

Az EP módosítása

Új összeg

 

 

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

19 10 01 01 – Együttműködés Ázsia fejlődő országaival

Előirányz.

523.450.000

483.097.103

521.450.000

483.097.103

521.450.000

483.097.103

2.000.000

0

523.450.000

483.097.103

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010. évi költségvetés

Európai Bizottság

3/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet

A Tanács álláspontja

Az EP módosítása

Új összeg

 

 

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

21 02 01 – Élelmezésbiztonság

Előirányz.

238.766.452

190.000.000

237.766.452

190.000.000

237.766.452

190.000.000

1.000.000

0

238.766.452

190.000.000

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010. évi költségvetés

Európai Bizottság

3/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet

A Tanács álláspontja

Az EP módosítása

Új összeg

 

 

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

21 05 01 01 – Egészségügy

Előirányz.

45.885.491

16.271.430

44.885.491

16.271.430

44.885.491

16.271.430

1.000.000

0

45.885.491

16.817.430

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010. évi költségvetés

Európai Bizottság

3/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet

A Tanács álláspontja

Az EP módosítása

Új összeg

 

 

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

21 05 01 06 – Előkészítő intézkedés – Gyógyszerészeti technológiatranszfer a fejlődő országok javára

Előirányz.

3.300.000

3.000.000

p.m.

3.000.000

p.m.

3.000.000

3.300.000

0

3.300.000

3.000.000

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010. évi költségvetés

Európai Bizottság

3/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet

A Tanács álláspontja

Az EP módosítása

Új összeg

 

 

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

21 06 03 – Alkalmazkodási támogatás a cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró országoknak

Előirányz.

175.756.786

80.000.000

151.432.316

80.000.000

151.432.316

80.000.000

24.324.470

0

175.756.786

80.000.000

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010. évi költségvetés

Európai Bizottság

3/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet

A Tanács álláspontja

Az EP módosítása

Új összeg

 

 

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

21 07 04 – Nyersanyagokra vonatkozó megállapodások

Előirányz.

4.600.000

4.600.000

2.800.000

4.600.000

2.800.000

4.600.000

1.800.000

1.800.000

4.600.000

4.600.000

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010. évi költségvetés

Európai Bizottság

3/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet

A Tanács álláspontja

Az EP módosítása

Új összeg

 

 

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

Kötelezett-ségvállalás

Kifizetés

21 02 03 – Az élelmiszerárak növekedésére a fejlődő országok számára gyors válaszadást biztosító eszköz

Előirányz.

162.700.000

342.700.000

145.300.000

342.700.000

145.300.000

342.700.000

17.400.000

0

162.700.000

342.700.000

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o. 1.

(2)

HL L 64., 2010.3.12.

(3)

HL C 139., 2006.6.14., 1. o. 1.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

7.10.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

François Alfonsi, Richard Ashworth, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Jan Mulder

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat