Proċedura : 2010/2048(BUD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0281/2010

Testi mressqa :

A7-0281/2010

Dibattiti :

PV 19/10/2010 - 12
CRE 19/10/2010 - 12

Votazzjonijiet :

PV 20/10/2010 - 6.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2010)0371

RAPPORT     
PDF 167kWORD 180k
8.10.2010
PE 441.300v01-00 A7-0281/2010

dwar l-Abbozz tal-baġit ta' emenda Nru 3/2010 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima III – Il-Kummissjoni

(13472/2010 – C7‑0263/2010 – 2010/2048(BUD))

Kumitat għall-Baġits

Rapporteur: László Surján

EMENDI
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-Abbozz tal-baġit ta' emenda Nru 3/2010 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima III – Il-Kummissjoni

(13472/2010 – C7‑0263/2010 – 2010/2048(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

- wara li kkunsidra l-Artikoli 310 u 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 106a tat-Trattat Euratom,

- wara li kkunsidra ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-budget ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(1), u b'mod partikolari l-Artikolu 37 tiegħu,

- wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, adottat b'mod definittiv fis-17 ta' Diċembru 2009(2),

- wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba(3),

- wara li kkunsidra l-Abbozz tal-baġit emendatorju Nru 3/2010 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, ippreżentat mill-Kummissjoni fit-8 ta’ April 2010 (COM(2010)0149),

- wara li kkunsidra l-Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Mobilizzazzjoni tal-Istrument tal-Flessibilità, ippreżentata mill-Kummissjoni fit-8 ta' April 2010 (COM (2010)0150),

- wara li kkunsidra l-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru No 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, ippreżentata mill-Kummissjoni fis-17 ta' Marzu 2010 (COM(2010)0102),

- wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2010, stabbilit mill-Kunsill fit-13 ta’ Settembru 2010 (13472/2010 – C7‑0263/2010),

- wara li kkunsidra l-Artikolu 75b tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–    wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A7–0281/2010),

A.  billi l-Kummissjoni qed tipproponi li jiġi emendat ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1905/2006 biex jiġi permess il-finanzjament tal-Miżuri ta' Akkumpanjament tal-Banana (BAM) għas-snin 2010 sal-2013, b'baġit ġenerali ta' EUR 190 miljun, b'potenzjal ta' EUR 10 miljuni supplimentari. jekk il-marġni jkunu jippermattu,

B.   billi l-bilanċ annwali propost ta' għajnuna finanzjarja għall-BAM jipprevedi ammont ta' EUR 75 miljun fl-2010,

C.  billi l-marġni disponibbli taħt l-intestatura 4 huwa biss ta' EUR 875,530, minħabba l-bżonn ta' finanzjament massimu, fl-2010, tal-prijoritajiet tal-UE b'rabta mar-rwol tagħha bħala protagonista dinjija,

D.  billi l-parti l-kbira ta' din l-għajnuna finanzjarja fl-2010 hija dovuta għall-użu mill-ġdid fi ħdan l-intestatura 4 tal-baġit (EUR 55.8 miljuni minn EUR 75 miljun),

E.   billi l-użu mill-ġdid li qed jiġi propost jaffettwa strumenti u azzjonijiet li l-UE u b'mod partikolari l-Parlament Ewropew iddefinixxu bħala ta' interess kbir,

F.   billi l-bżonn ta' għajnuna finanzjarja għall-BAM ma kienx previst meta ġie adottat il-Qafas Finanzjarju Multiannwali attwali,

G.  billi l-proċeduri baġitarji tal-passat wrew il-pressjoni estrema li għaddiet minnha din l-intestatura,

H.  billi l-għajnuna finanzjarja tal-UE tal-pajjiżi li jipprovdu l-banana tal-AKP, li ġew affettwati mil-liberalizzazzjoni tal-Aktar Nazzjon Iffavorit fil-qafas tad-WTO, m'għandhiex tiġi ddubitata u m'għandux ikun dewmien fl-isforz baġitarju,

I.    billi, sustanzjalment, il-Parlament huwa lest li, permezz tal-proċedura ta' konċiljazzjoni, jinnegozja mal-fergħa l-oħra tal-awtorità baġitarja,

J.    billi l-marġni li fadal ta’ EUR 875,530 EUR jista’ jintuża għall-iffinanzjar tal-BAM,

1.   Jieħu nota tal-abbozz ta' baġit emendatorju 3/2010 u tal-Pożizzjoni tal-Kunsill;

2.   Ifakkar fil-pożizzjoni prinċipali tiegħu li l-prijoritajiet il-ġodda għandhom jiġu ffinanzjati minn fondi ġodda;

3.   Iqis li l-finanzjament tal-BAM jissodisfa l-kundizzjonijiet previsti fil-Punt 27 tal-IIA tas-17 ta' Mejju 2006 dwar l-użu tal-Istrument ta' Flessibilità;

4.   Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta ġdida għall-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-bqija tal-EUR 74,124,470;

5.   Iddeċieda li jemenda l-abbozz tal-Baġit emendatorju Nru 3/2010 kif jidher hawn taħt;

6.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

imressqa minn: Lazslo SURJAN          >>

TAQSIMA: III Il-Kummissjoni

 

Baġit 2010

Kummissjoni

ABE 3/2010

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda PE

Ammonti ġodda

 

 

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

07 02 04 Azzjoni preparatorja - Monitoraġġ ambjentali għall-Baċir tal-Baħar l-Iswed

Approprjazzjonijiet

2.000.000

2.000.000

500.000

2.000.000

500.000

2.000.000

1.500.000

0

2.000.000

2.000.000

Riżervi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baġit 2010

Kummissjoni

ABE 3/2010

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda PE

Ammonti ġodda

 

 

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

19 06 08 Reazzjoni ta' emerġenza għall-kriżi ekonomika u finanzjarja fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Approprjazzjonijiet

3.000.000

2.000.000

500.000

2.000.000

500.000

2.000.000

2.500.000

0

3.000.000

2.000.000

Riżervi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baġit 2010

Kummissjoni

ABE 3/2010

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda PE

Ammonti ġodda

 

 

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

19 09 01 Kooperazzjoni ma' pajjiżi tal-Amerika Latina li qed jiżviluppaw

Approprjazzjonijiet

356.268.000

306.484.268

355.268.000

3.06.484.268

355.268.000

3.06.484.268

1.000.000

0

356.268.000

306.484.268

Riżervi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baġit 2010

Kummissjoni

ABE 3/2010

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda PE

Ammonti ġodda

 

 

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

19 10 01 01 Kooperazzjoni ma’ pajjiżi li qed jiżviluppaw fl-Ażja

Approprjazzjonijiet

523.450.000

483.097.103

521.450.000

483.097.103

521.450.000

483.097.103

2.000.000

0

523.450.000

483.097.103

Riżervi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baġit 2010

Kummissjoni

ABE 3/2010

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda PE

Ammonti ġodda

 

 

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

21 02 01 Sigurtà alimentari

Approprjazzjonijiet

238.766.452

190.000.000

237.766.452

190.000.000

237.766.452

190.000.000

1.000.000

0

238.766.452

190.000.000

Riżervi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baġit 2010

Kummissjoni

ABE 3/2010

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda PE

Ammonti ġodda

 

 

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

21 05 01 01 Saħħa

Approprjazzjonijiet

45.885.491

16.271.430

44.885.491

16.271.430

44.885.491

16.271.430

1.000.000

0

45.885.491

16.817.430

Riżervi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baġit 2010

Kummissjoni

ABE 3/2010

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda PE

Ammonti ġodda

 

 

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

21 05 01 06 Azzjoni preparatorja - Trasferiment ta' teknoloġija relatata mal-farmaċewtika favur pajjiżi li qed jiżviluppaw

Approprjazzjonijiet

3.300.000

3.000.000

p.m.

3.000.000

p.m.

3.000.000

3.300.000

0

3.300.000

3.000.000

Riżervi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baġit 2010

Kummissjoni

ABE 3/2010

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda PE

Ammonti ġodda

 

 

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

21 06 03 Għajnuna għall-aġġustament għall-pajjiżi tal-protokoll dwar iz-zokkor

Approprjazzjonijiet

175.756.786

80.000.000

151.432.316

80.000.000

151.432.316

80.000.000

24.324.470

0

175.756.786

80.000.000

Riżervi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baġit 2010

Kummissjoni

ABE 3/2010

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda PE

Ammonti ġodda

 

 

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

21 07 04 Ftehimiet dwar il-Prodotti

Approprjazzjonijiet

4.600.000

4.600.000

2.800.000

4.600.000

2.800.000

4.600.000

1.800.000

1.800.000

4.600.000

4.600.000

Riżervi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baġit 2010

Kummissjoni

ABE 3/2010

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda PE

Ammonti ġodda

 

 

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

Impenji

Ħlasijiet

21 02 03 Faċilità għal rispons rapidu għall-prezzijiet tal-ikel li dejjem qed jogħlew fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw

Approprjazzjonijiet

162.700.000

342.700.000

145.300.000

342.700.000

145.300.000

342.700.000

17.400.000

0

162.700.000

342.700.000

Riżervi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(2)

ĠU L 64, 12.3.2010.

(3)

ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.


RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

7.10.2010

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

41

2

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

François Alfonsi, Richard Ashworth, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Jan Mulder

Avviż legali - Politika tal-privatezza