Eljárás : 2010/0231(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0334/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0334/2010

Viták :

PV 16/12/2010 - 3
CRE 16/12/2010 - 3

Szavazatok :

PV 16/12/2010 - 6.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0487

AJÁNLÁS     ***
PDF 155kWORD 66k
22.11.2010
PE 450.646v02-00 A7-0334/2010

az Európai Unió és a Svájci Államközösség között létrejövő, a Svájci Államszövetségnek a Fiatalok lendületben programban és az egész életen át tartó tanulás terén megvalósuló cselekvési programban (2007–2013) való részvételére vonatkozó feltételekről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(12818/2010 – C7‑0277/2010 – 2010/0231(NLE))

Kulturális és Oktatási Bizottság

Előadó: Doris Pack

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Svájci Államközösség között létrejövő, a Svájci Államszövetségnek a Fiatalok lendületben programban és az egész életen át tartó tanulás terén megvalósuló cselekvési programban (2007–2013) való részvételére vonatkozó feltételekről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(12818/2010 – C7‑0277/2010 – 2010/0231(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–    tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (12818/2010),

–    tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államközösség közötti, a Svájci Államszövetségnek a „Cselekvő ifjúság” programban és az egész életen át tartó tanulás terén megvalósuló cselekvési programban (2007–2013) való részvételére vonatkozó szabályokról szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetre (13104/09),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. cikkének (4) bekezdése, 166. cikkének (4) bekezdése és 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdése a) pontjának értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7–0277/2010),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

–   tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság ajánlására (A7-0334/2010),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az álláspontot a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Svájci Államszövetség kormányainak és parlamentjeinek.


INDOKOLÁS

1.        Háttér és eljárás

Bár Svájc úgy döntött, hogy nem csatlakozik az Európai Gazdasági Térséghez, folyamatos érdeklődést mutat az Európai Unióval való szorosabb együttműködés iránt az oktatás, a képzés és az ifjúság területén.

Az EU oktatással, képzéssel és fiatalokkal kapcsolatos programjainak jogalapjai kezdetben nem irányozták elő Svájc részvételét, a helyzet azonban 2006-ban változott, amikor a Parlament és a Tanács elfogadta a 2007–2013-as Fiatalok lendületben program és az egész életen át tartó tanulás programja létrehozásáról szóló határozatokat.

A Tanács 2008 februárjában felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat kezdjen a két programban való svájci részvételről. 2009 augusztusában megállapodás jött létre; aláírásának és 2011-től kezdődő ideiglenes alkalmazásának jóváhagyásáról pedig a Tanács már határozatot fogadott el.

Az EUMSz. 218. cikkének (6) bekezdése értelmében a megállapodás hatálybalépéséhez a Tanácsnak meg kell szereznie az Európai Parlament egyetértését. A Parlament a megállapodást vagy a hatálybalépéséről szóló tanácsi határozattervezetet nem módosíthatja, de dönthet úgy, hogy a határozattervezetet (és ezáltal a megállapodást) elutasítja.

2.        A programokban való svájci részvételről szóló megállapodás fő pontjai

· A svájci résztvevők által benyújtott projektekre és kezdeményezésekre ugyanazon feltételek, szabályok és eljárások érvényesek, mint amelyeket a tagállami projektek esetében alkalmaznak.

· Svájc nemzeti ügynökséget állít fel a programok nemzeti szintű végrehajtásának összehangolása céljából, és éves hozzájárulást fizet mindegyik programhoz (2011-ben 1,7 millió eurót a Fiatalok lendületben programhoz és 14,2 millió eurót az egész életen át tartó tanulás programjához).

· A pénzügyi ellenőrzés és auditálás tekintetében Svájc betartja az európai uniós rendelkezéseket, beleértve az uniós szervek, illetve a svájci hatóságok által végzett ellenőrzésekre vonatkozó előírásokat is.

· A megállapodást a programok befejezéséig vagy addig az időpontig kell alkalmazni, amíg valamelyik fél nem értesíti a másik felet, hogy szándékában áll a megállapodás felmondása.

· A Svájcot érintő kérdésekben Svájc képviselői megfigyelőkként részt vesznek a programbizottságok ülésein.

3.        Az előadó ajánlása

A Fiatalok lendületben programot és az egész életen át tartó tanulás programját létrehozó, 2006-ban elfogadott európai parlamenti és tanácsi határozatok elvben már lehetővé tették Svájc részvételét. A Bizottság által a svájci hatóságokkal közösen elért megállapodás teljes mértékben megfelelő: a programok nyújtotta előnyöket oly módon terjeszti ki Svájcra, hogy közben megvédi az Európai Unió pénzügyi és egyéb érdekeit. Az előadó ezért javasolja, hogy a Parlament hagyja jóvá a Tanács határozattervezetét.

* * *


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

18.11.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Emil Stoyanov, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Seán Kelly, Georgios Papanikolaou

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat