Eljárás : 2010/2237(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0335/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0335/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 14/12/2010 - 9.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0453

JELENTÉS     
PDF 178kWORD 92k
22.11.2010
PE 450.930v02-00 A7-0335/2010

az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2010)0578 – C7-0323/2010 – 2010/2237(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Reimer Böge

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: LEVÉL a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2010)0578 – C7-0323/2010 – 2010/2237(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0578 – C7‑0323/2010),

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1) és különösen annak 26. pontjára,

–   tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(2),

–   tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott, a Szolidaritási Alapról szóló közös nyilatkozatára,

–   tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7‑0335/2010),

1.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

2.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL C 139., 2006.6.14., 1.o.

(2)

HL L 311., 2002.11.14., 3. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

2010. november xxx

az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1) és különösen annak 26. pontjára,

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(2),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)      Az Európai Unió Szolidaritási Alapot (a továbbiakban: Alap) hozott létre, hogy kifejezze szolidaritását a katasztrófák által sújtott régiók lakosságával szemben.

(2)      A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az Alap igénybevételét évi 1 milliárd eurós felső határig engedélyezi.

(3)      A 2012/2002/EK rendelet tartalmazza az Alap igénybevételére vonatkozó rendelkezéseket.

(4)      Portugália az Alap igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be a Madeira szigetén történt földcsuszamlás és áradás okozta katasztrófával kapcsolatban.

(5)      Franciaország az Alap igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be a Xynthia nevű szélvihar által okozott katasztrófával kapcsolatban.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének javára 66 891 540 euró összeget vesznek igénybe kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt, […]-án/-én.

Az Európai Parlament részéről                    a Tanács részéről

az Elnök                                                        az Elnök

(1)

              HL C 139., 2006.6.14., 1.o.

(2)

              HL L 311., 2002.11.14., 3. o.


INDOKOLÁS

A Bizottság javasolja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontja alapján történő igénybevételét Portugália és Franciaország javára. Az intézményközi megállapodás az Alap igénybevételét évi 1 milliárd eurós felső határig engedélyezi.

2010-ben a Bizottság ez idáig egy javaslatot nyújtott be a Szolidaritási Alap igénybevételére (2010. szeptember 24-i javaslat), amely 13,02 millió eurónak a 2009 novemberében Írországot sújtó súlyos árvizek következtében történő igénybevételére vonatkozik (COM(2010)0534). A javaslatnak és a vonatkozó költségvetés-módosítási tervezetnek (8/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet) a költségvetési hatóság két ága által történő elfogadása még mindig folyamatban van.

A Szolidaritási Alap Portugália és Franciaország javára történő igénybevételére irányuló javaslattal párhuzamosan a Bizottság költségvetés-módosítási tervezetet (2010. október 13-i 9/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet) nyújtott be annak érdekében, hogy az intézményközi megállapodás 26. pontjának megfelelően a 2010-es költségvetésbe vegyék fel a megfelelő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat.

Portugália 2010 februárját követően folyamodott a Szolidaritási Alapból nyújtandó támogatásért, miután a szokatlan esőzések Madeira szigetén földcsuszamlásokat és súlyos árvizeket eredményeztek, súlyos károkat okozva a köz- és magáncélú infrastruktúrában, valamint a vállalkozásokban és a mezőgazdaságban.

A portugál hatóságok a teljes közvetlen kárt 1,080 milliárd euróra becsülték. Ez az összeg a portugál bruttó nemzeti jövedelem 0,68%-át jelenti. Mivel a becsült teljes közvetlen károk meghaladják a GNI 0,6%-ában meghatározott küszöbértéket, amely Portugália esetében a Szolidaritási Alap igénybevételének feltétele, a katasztrófa „jelentős természeti katasztrófának” minősül a Szolidaritási Alap igénybevételének feltételeit meghatározó 2012/2002/EK rendelet alapján, és így a rendelet fő alkalmazási körébe tartozik.

Franciaország 2010 februárját követően folyamodott a Szolidaritási Alapból nyújtandó támogatásért, amikor az ország nagy részén végigsöpört a Xynthia nevű vihar, amely az atlanti partvidéket, nevezetesen Charente-Maritime és Vendée tartományokat érintette a legsúlyosabban. A viharban 53 személy vesztette életét, és közel nyolcvanan sérültek meg. A kiterjedt területeket, köztük lakóövezeteket sújtó árvíz súlyos korokat okozott gátakban és töltésekben, a köz- és magáncélú magáninfrastruktúrában, a közút- és vasúthálózatban, a mezőgazdaságban és a vállalkozásokban.

A megjelölt körzetek esetében a francia hatóságok a közvetlenül a katasztrófa által okozott károkat összesen 1 425,43 millió euróra becsülik. Ez az összeg a Franciaország esetében a Szolidaritási Alap igénybevételének lehetőségére vonatkozó 3 466,57 milliós 2010-es normál küszöbérték 41,12%-a (amely 2002-es árakon 3 milliárd euró).

Mivel ebben az esetben a károk mértéke nem haladja meg a normál küszöbértéket, a Bizottság a kérelmet a 2012/2002/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének utolsó albekezdésében foglalt, az adott „régiót [érintő] rendkívüli [...] katasztrófára” vonatkozó kritérium alapján vizsgálta meg. E feltétel alapján egy régió kivételes esetben részesülhet az Alapból származó támogatásban, ha a régiót rendkívüli, elsősorban természeti, lakossága nagyobb részére ható, a régió életkörülményeire és gazdasági stabilitására nézve súlyos és tartós következményekkel járó katasztrófa éri.

Miután megbizonyosodott arról, hogy mindkét kérelem megfelel a 2012/2002/EK tanácsi rendeletben megfogalmazott jogosultsági követelményeknek, a Bizottság az EU Szolidaritási Alapjából Portugália esetében 31 255 790 euró (madeirai árvíz), Franciaország esetében pedig 35 635 750 euró (Xynthia vihar), azaz összesen 66 891 540 euró összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat igénybevételét javasolta.

Ennek megfelelően a költségvetés-módosítási tervezetben (2010. október 13-i 9/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet) a Bizottság a következőket javasolta:

Adatok – Szolidaritási Alap

Jogcím-csoport Jogcím

Címsor

PK

2010. évi költségvetés

számú költségvetés-módosítás

Új összeg

kötelezettség-vállalások

kifizetések

kötelezettség-vállalások

kifizetések

kötelezettség-vállalások

kifizetések

13 06

Szolidaritási Alap

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Az Európai Unió Szolidaritási Alapja – Tagállamok

3.2

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

 

13 06 01. jogcímcsoport

 

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

A 2010. évi költségvetés fenti táblázatban szereplő összegei azon a feltételezésen alapulnak, hogy a Parlament és a Tanács elfogadja majd a 8/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetet.

Ezzel egy időben az Európai Bizottság a 06 04 14 03. jogcím (Energiaügyi projektek a gazdasági fellendülés támogatására – Európai tengeri szélerőmű-hálózati rendszer) előirányzatainak ezzel egyenértékű csökkentését javasolta.

Az Alap igénybevételére irányuló fenti javaslatában a Bizottság az intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban kezdeményezi az egyszerűsített háromoldalú eljárást, hogy biztosítsa a költségvetési hatóság két ágának egyetértését az Alap igénybevételének szükségességét és az igényelt összegeket illetően.

A Regionális Fejlesztési Bizottsággal (REGI) kötött belső megállapodás szerint az Európai Unió Szolidaritási Alapjának megvalósítására vonatkozó konstruktív támogatás és közreműködés biztosítása érdekében e bizottságot be kell kapcsolni a folyamatba. A Regionális Fejlesztési Bizottság a kérés értékelését követően e jelentéshez csatolt levelében kifejtette nézeteit az Alap mobilizálásáról.

A Parlament azt várja a Bizottságtól, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt a költségvetési hatóság által az európai gazdasági fellendülés támogatására rendelkezésre bocsátott pénzeszközök megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében, különösen a Parlament számára stratégiai költségvetési prioritást jelentő energiapolitika területén.

A fentiek alapján az előadó javasolja a jelentéshez mellékelt határozatra irányuló bizottsági javaslat jóváhagyását.


MELLÉKLET: LEVÉL a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

Regionális Fejlesztési Bizottság

Az elnök

Alain Lamassoure

elnök

Költségvetési Bizottság

ASP 13E205

Tárgy:              Az Európai Bizottságnak az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslata: Portugália és Franciaország – földcsuszamlás és áradás Madeira szigetén (Portugália) és a Xynthia nevű vihar (Franciaország) 2010 februárjában (COM(2010)0534)

Tisztelt Lamassoure úr!

A Költségvetési Bizottság által mihamarabb elfogadni kívánt ezen intézkedés jóváhagyásának indokolatlan késedelmét elkerülendő, a Regionális Fejlesztési Bizottság nem támaszt akadályt a Szolidaritási Alapnak – az Európai Bizottság javaslatának megfelelően – Portugália és Franciaország javára 66 891 540 eurós összeg erejéig történő igénybevételével szemben, a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás szabályaival és a 2012/2002/EK tanácsi rendelettel összhangban.

A Xynthia nevű szélvihar 2010. február 27–28-án söpört végig Franciaországon, és elsősorban az atlanti partvidéket érintette igen súlyosan (különösen Bretagne-t, a Loire-vidéket és Poitou-Charentes térségét). A viharban 52 ember vesztette életét és a károk 2,4 milliárd euróra rúgnak.

Tekintettel a Xynthia nevű szélvihar kivételes következményeire, amelyek beavatkozást és támogatást tesznek szükségessé a tengerparti védmű helyreállítása és a hosszú kényszerszünet sújtotta gazdasági ágazatok számára, a Regionális Fejlesztési Bizottság tagjai határozottan támogatják a kérdéses intézkedés meghozatalát.

Tisztelettel:

Danuta Hübner


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

18.11.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

13

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat