Postopek : 2008/0009(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0363/2010

Predložena besedila :

A7-0363/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/01/2011 - 7.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0001

POROČILO     ***I
PDF 516kWORD 69k
8.12.2010
PE 454.480v01-00 A7-0363/2010

o spremenjenem predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o združitvi delniških družb (kodificirana različica)

(KOM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Jiří Maštálka

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremenjenem predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o združitvi delniških družb (kodificirana različica)

(KOM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

(Redni zakonodajni postopek – kodifikacija)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0026) in spremenjenega predloga (KOM(2010)0391),

–   ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi dne 17. junija 2008(1),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 50(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerima je Komisija podala predlog Parlamentu (C7­0209/2010),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 – pospešeni delovni postopek za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil(2),

–   ob upoštevanju členov 86 in 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7–0363/2010),

A. ker po mnenju posvetovalne delovne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije zadevni predlog vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1.  sprejme predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s predlogi posvetovalne delovne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  naroči svojemu predsedniku, da to stališče posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 286E, 27.11.2009, str. 60.

(2)

UL L 102, 4.4.1996, str. 2.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 12 oktober 2010

MNENJE

                                                        ZA  EVROPSKI PARLAMENT

                                                              SVET

                                                              KOMISIJO

Spremenjeni predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o združitvi delniških družb (kodificirana različica)

KOM(2010)0391 z dne 30. 8. 2010 – 2008/0009(COD)

V skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem delovnem postopku za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, še posebej z njegovo 4. točko, se je posvetovalna delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 21. septembra 2010, da bi med drugim preučila omenjeni predlog, ki ga je predstavila Komisija.

Posvetovalna delovna skupina je po pregledu predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kodifikaciji tretje direktive Sveta 78/855/EGS z dne 9. oktobra 1978 o združitvi delniških družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe, na tem srečanju soglasno ugotovila(1), da se predlog omejuje zgolj na kodifikacijo obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                            L. ROMERO REQUENA

pravnik                                  pravnik                        generalni direktor

(1)

              Posvetovalna delovna skupina je imela na voljo 22 jezikovnih različic predloga, svoje delo pa je opravila na osnovi angleške različice, saj je bila to osnovna verzija obravnavanega besedila.


POSTOPEK

Naslov

Združitev delniških družb (kodificirana različica)

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0391 – C7-0209/2010 – COM(2008)0026 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD)

Datum predložitve EP

29.1.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

7.9.2010

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jiří Maštálka

1.6.2010

 

 

Datum sprejetja

2.12.2010

 

 

 

Datum predložitve

8.12.2010

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov